Toate licentele din domeniul Turism

 • Valorificarea Potentialului Turistic in judetul Neamt

  Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic al Judeţului Neamţ „România, datorită aşezării sale unice, este o ţară ideală pentru turism”1. În prezent însă, conform (Haller, 2011) referitor la industria turismului din judeţul Neamţ, în mod particular, precum şi în ţara noastră, într-un cadru mai general, aceasta se confruntă cu provocările crizei mondiale, cu dinamismul pieţei, cu schimbarea comportamentului consumatorilor şi cu schimbări tehnologice şi comunicaţionale la care...

 • Analiza Serviciilor Turistice din Judetul Brasov

  Introducere Turismul este la ora actuală, un domeniu de activitate diferit, o componentă de dimensiuni considerabile a pieței economice și sociale, unde se evidențiază cererea turiștilor pentru o inepuizabilă varietate de servicii și produse. Activitatea turistică este susținută de un valoros potențial turistic-natural antropic, extrem de diferențiat de la țară la țară, în funcție de care sunt organizate diferite tipuri de turism. Certitudinea acestei informații trebuie căutată în...

 • Agentia deTurism

  ARGUMENTAREA ALEGERII TEMEI În lucrarea de faţă am abordat problema organizării interne a unei agenţii de turism, o organizare de a căre-i eficienţă depinde performanţa şi prestanța pe piaţa turistică, am căutat să determin care este cea mai eficientă organizare, în ce masură o agenție de turism se poate adapta schimbărilor de pe piaţa turistică şi cum poate deveni un bun jucător pe o piaţă cu multă concurenţă cum este cea turistică. Am ales un mod de organizare care s-ar vrea cât mai...

 • Impactul Crizei Economice asupra Turismului Litoral in Franta

  INTRODUCERE Turismul, conform definiţiei date de Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T.), reprezintă „Activităţile desfăşurate de persoane, pe durata călătoriilor şi sejururilor, în locuri situate în afara reşedinţei obişnuite, pentru o perioadă consecutivă ce nu depăşeşte un an (12 luni), pentru afaceri sau alte motive”. Turismul, privit atât ca activitate economică de tip prestări de servicii cât şi ca modalitate de petrecere a timpului liber într-o manieră care să satisfacă turistul...

 • Analiza Sezonalitatii din Complexul Hasdeu Cluj-Napoca

  În unele activități și domenii ale serviciilor, dar mai ales în domeniul turistic se pot remarca de-a lungul timpului existența unor variații ale cererii și consumului, situație care se petrece la nivel global mai ales în domeniul turistic. Aceste variații prezintă o concentrare prea mare de cerere în unele perioade de timp respectiv în alte perioade, cererea este foarte scăzută sau chiar inexistentă. Restaurantele fie individuale fie din cadrul unei unități turistice prezintă un domeniu de...

 • Analiza Elementelor Componente ale Produsului Hotelier

  INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de evoluţia acesteia. Adresându-se unor segmente largi şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional cât şi internaţional. Complexitatea fenomenului turistic plasează într-o poziţie centrală prestatorul de servicii turistice, obligat să se implice într-un fel sau altul în toate...

 • Monografia Comunei Sanislau

  Introducere Așezată într-o zonă cu condiții naturale favorabile activității umane, teritoriul comunei a fost locuit încă de la începutul neoliticului. De atunci și până în prezent a existat o continuitate de locuire, fapt dovedit de descoperirile arheologice, iar din secolul al XIV-lea de documentele scrise. De-a lungul acestei existențe înaintașii noștri au creat prin muncă și sacrificii valori incontestabile înalțând această localitate, faptele lor constituind un exemplu pentru generațiile...

 • Valorificarea Potentialului Turistic al Judetului Bacau

  CAPITOLUL 1: INTRODUCERE Dezvoltarea amplă a turismului în ultimele decenii, ampla lui extindere pe plan naţional şi internaţional, avântul continuu al mişcării turistice, care cuprinde azi categorii tot mai largi de oameni de vârste, pregătiri şi profesiuni diferite, au determinat ca turismul să reprezinte un fenomen extrem de important al lumii contemporane, cu adânci implicaţii economice, sociale, politice şi culturale. Valorificarea superioară a întregii activităţi turistice este strâns...

 • Turism Rural Oportunitate si-sau Afacere - Pensiunea Turistica Phoenix Simeria

  INTRODUCERE În cadrul contemporan actual tot mai mulți oameni doresc sa călatorească și să cunoască locuri și persoane noi. Mulți dintre ei preferă frumusețea și peisajul pitoresc din zonele rurale, fugind cît mai departe de forfota marilor orașe, de zgomotul și poluarea ce persistă în prezent. Turismul rural românesc prezintă o serie de avantaje: valorifică spaţiile agricole, resursele naturale, patrimoniul cultural, tradiţiile săteşti, produsele agricole, realizează schimburi între...

 • Relatii Publice in Turism

  ARGUMENT Am ales această temă „Relaţii Publice în turism” datorită faptului că în zilele noastre turismul este tot mai căutat, având o mare importanţa pentru ţara noastră. Avându-şi originea în procesul de îmbogăţire şi diversificare a comunicaţiei promoţionale moderne, activitatea de relaţii publice se alătură celor specifice publicităţii, promovării vânzărilor, etc., în demersul practic al întreprinderii. Prin tehnici şi instrumente de acţiune proprii, activitatea de relaţii publice...

 • Turismul Vitivinicol in Republica Moldova

  INTRODUCERE Importanţa economică, socială şi politică a turismului, contribuţia sa la dezvoltarea economiei naţionale în ansamblu a determinat faptul de a efectua un studiu privind posibilitatea de evaluare şi folosire a resurselor turistice din Republica Moldova la atragerea turiştilor străini. Atenţia acordată turismului se justifică, în toate ţările, prin faptul că, pe plan economic, el creează venit naţional, participă la echilibrarea balanţei de plăţi externe, iar pe plan social creează...

 • Turismul Rural - Forma Moderna a Turismului in Regiunea Bran - Moeciu

  INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria efectuată de plăcere, având ca scop final inducerea unei stări de bună dispoziţie şi recreere. Această noţiune a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în afara zonei în care cineva trăieşte sau munceşte, de la călătorii de o zi până la vacanţe în străinătate. Turismul se numară printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică...

 • Potentialul Turistic al Spatiului Rural si Valorificarea Lui in Depresiunea Fagaras

  INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria de plăcere, pentru recreere. Această noţiune a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călǎtorie în afara zonei în care cineva trăieşte sau munceşte, de la călǎtorii de o zi până la vacanţe în străinătate. Turismul se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsăturǎ caracteristică secolelor XX şi XXI. Termenul de turism are un conţinut cât se poate...

 • Potentialul Turistic al Spatiului Rural si Valorificarea lui in Subcarpatii Getici

  INTRODUCERE TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul unui număr tot mai mare de ţări. Receptiv la prefacerile lumii contemporane, turismul evoluează sub incidenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. La rândul său, prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în dezvoltarea sa, ca şi prin efectele...

 • Posibilitatile de Dezvoltare a Turismului in Russia - Tinutul Krasnodar

  INTRODUCERE Turismul este o călătoria realizată în scopul recreării, odihnei sau pentru afacerii. Organizația Mondială a Turismului ( O.M.T. ) definește turiștii ca fiind persoanele ce „călătoresc sau locuiesc înlocuri din afara zoneilor de reședință permanentă pentru o durată de minimum douăzeci și patru (24) de ore dar nu mai lungă de un an consecutiv, înscop de recreere, afaceri sau altele ne legate de exercitarea unei activități remunerate în localitate avizatată.” Turismul a devenit o...

Pagina 7 din 17