Amenajare Turistică Montană

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 18743
Mărime: 236.49KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

CAPITOLUL 1

CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND

STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI 7

1.1 Turismul si dezvoltarea strategică 7

1.2Turismul într-o viziune de marketing 7

1.3 Rolul, importanta si conceptul de amenajare turistică 7

1.4 Forme de turism 8

1.5 Conceptii si strategii de amenajare si de dezvoltare a turismului montan 9

CAPITOLUL 2

TURISMUL MONTAN PE PLAN GLOBAL 13

2.1 Experienta internatională în domeniu 13

2.2 Oferta actuală a statiunilor montane 14

2.3 Principii de proiectare si dezvoltare a statiunilor montane 15

2.4 Factorii de succes ai unei statiuni montane; atractivitatea statiunii 17

CAPITOLUL 3

TURISMUL MONTAN ÎN ROMÂNIA 19

3.1 Politica montană 19

3.2 Oferta turismului montan în România si potentialul turistic 20

3.3 Programe si forme de turism practicate 24

3.4 Dimensiunile si structura cererii turistice în zona montană 24

3.5 Amenajarea, organizarea si dezvoltarea spatiului turistic montan de dominantă “Albă” în România 26

CAPITOLUL 4

AMENAJAREA TURISTICĂ MONTANĂ A ORASULUI

PIATRA NEAMT 29

4.1 Metodologia cercetării 29

4.2 Piatra Neamt - date generale 30

4.3 Patrimoniul turistic – Potentialul turistic natural si antropic 31

4.4 Analiza SWOT 41

4.5 Strategii de amenajare turistică montană 44

4.6 Proiecte în cadrul dezvoltării economice si turismului 48

CONCLUZII 51

BIBLIOGRAFIE 54

LISTĂ TABELE SI FIGURI

Tabel 4.1 Rezervatiile naturale ale orasului Piatra Neamt 32

Tabel 4.2 Infrastructura specifică a municipiului Piatra Neamt 36

Tabel 4.3 Structuri de primire turistică cu functiunea de cazare 38

Tabel 4.4 Activitatea turistică în Municipiul Piatra Neamt 39

Tabel 4.5 Structurile de alimentatie din Municipiul Piatra Neamt 41

Tabel 4.6 Analiza SWOT a Municipiului Piatra Neamt 41

Figura 4.1 Lungimea străzilor orăsenesti modernizate 37

Figura 4.2 Tendinte ale indicatorilor în activitatea turistică a Municipiului Piata Neamt 40

INTRODUCERE

Această temă am ales-o din considerente personale, si datorită fenomenului crescut care ia amploare în tara noastră, si anume cea de amenajare turistică. Turismul este o formă de petrecere a timpului liber, astfel că acest lucru a condus la dezvoltarea turismului din tara noastră, indiferent de formele pe care le ia turismul, fie că este turism de afaceri, de litoral, montan, sau alte forme. În cadrul turismului montan găsim o paletă largă a formelor de turism, ceea ce îi revine un loc aparte acestuia, fiind în acelasi timp o destinatie preferată pentru refacere, odihnă, aventură sau alte nevoi socio-culturale.

În plan economic turismul generează o crestere semnificativă la buget, dar si o crestere a numărului locurilor de muncă. Zona montană a atras atentia investitorilor si organizatorilor de turism, datorită oportunitătilor oferite pentru dezvoltarea unei activităti turistice eficiente, astfel că putem vorbi astăzi despre existenta, pe plan mondial, a unei oferte complexe, diversificate si de mare atractivitate.

Această lucrare se bazează pe o analiză a ofertei si tendintelor turismului montan pe plan international, a gradului actual de valorificare turistică a zonei montane din România, cu accent pe evaluarea activitătii unor statiuni turistice montane.

Studiul de cercetare constă în studierea amenajării turistice montane a oraşului Piatra Neamţ. Obiectivul acestui studiu este constituit din analiza planurilor şi strategiilor de amenajare turistică realizate şi transpuse în practică la nivelul oraşului Piatra Neamt. Pentru efectuarea acestei cercetări am folosit o serie de documente puse la dispoziţie de către reprezentanţii Primăriei Piatra Neamţ pe probleme de turism, documente ce privesc planuri de marketing pentru dezvoltarea turismului municipiului şi planul integrat pentru dezvoltare urbană.

Concluziile semnificative în urma acestui studiu, a analizei datelor si interpretării acestora, vor duce la schimbarea orasului în mod favorabil, astfel că se doreste ca orasul să fie o destinatie turistică prielnică locuitorilor cât si turistilor în special, pentru a le satisface cerintele de a practica diverse forme de turism. Municipalitatea a anticipat efectul benefic pe care îl aduce această schimbare a orasului in destinatie turistică, putând să genereze în timp, bani la bugetul local, numai că investitiile trebuie să fie continuate pentru a creste atractivitatea orasului la nivel regional si national. Rezultatele acestei munci se vor regăsi într-o strategie de marketing concretă care să promoveze municipiul Piatra Neamţ ca veritabilă destinaţie turistică.

Extras din document

CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND

STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI

1.1 Turismul si dezvoltarea strategică

Pentru foarte multe tări, turismul reprezintă un factor important de dezvoltare economică, prin efectele sale binecunoscute: spor de venit national, creare de valoare adăugată, stimulare a productiei în alte domenii, diversificare a structurii economiei nationale, valorificare superioară a tuturor categoriilor de resurse, atenuare a dezechilibrelor interregionale, asigurare a unei circulatii bănesti echilibrate, creare de noi locuri de muncă, echilibrare a balantelor comerciale si de plăti externe Datorită acestor efecte, în strategia dezvoltării economice, tările respective includ ca optiune dezvolatarea industriei turismului. În plus, dacă se au în vedere si implicatiile pozitive ale turismului în plan social, cultural si al protectiei mediului, apare si mai evident necesitatea unei abordări a acestuia în contextul strategiei generale a dezvoltării.

1.2Turismul într-o viziune de marketing

În conditiile unui mediu economic general dinamic, apare necesară abordarea turismului într-o viziune de marketing, la fel ca si în celelalte sectoare, dar cu anumite particularităti, specifice acestui domeniu atât de complex si eterogen. În teoria si practica turistică, termeni cum ar fi: politică turistică, dezvoltare strategică, marketing turistic, planificare a turismului, cerere si ofertă etc. au devenit astăzi familiari. Chiar dacă aceste concepte nu diferă de cele acceptate în alte domenii de activităti,ele prezintă totusi anumite particularităti.

Apărut drept consecintă a adâncirii si specializării marketingului, marketingul turistic poate fi definit ca politica promovată de o organizatie de turism care, studiind constant cerintele de consum turistic prezente si în evolutie, urmăreste prin metode si tehnici specifice adoptarea permanentă a ofertei proprii la actualele cerinte, în vederea satisfacerii lor optime si a realizării unei activităti economice rentabile în conditiile date ale pietei

Preview document

Amenajare Turistică Montană - Pagina 1
Amenajare Turistică Montană - Pagina 2
Amenajare Turistică Montană - Pagina 3
Amenajare Turistică Montană - Pagina 4
Amenajare Turistică Montană - Pagina 5
Amenajare Turistică Montană - Pagina 6
Amenajare Turistică Montană - Pagina 7
Amenajare Turistică Montană - Pagina 8
Amenajare Turistică Montană - Pagina 9
Amenajare Turistică Montană - Pagina 10
Amenajare Turistică Montană - Pagina 11
Amenajare Turistică Montană - Pagina 12
Amenajare Turistică Montană - Pagina 13
Amenajare Turistică Montană - Pagina 14
Amenajare Turistică Montană - Pagina 15
Amenajare Turistică Montană - Pagina 16
Amenajare Turistică Montană - Pagina 17
Amenajare Turistică Montană - Pagina 18
Amenajare Turistică Montană - Pagina 19
Amenajare Turistică Montană - Pagina 20
Amenajare Turistică Montană - Pagina 21
Amenajare Turistică Montană - Pagina 22
Amenajare Turistică Montană - Pagina 23
Amenajare Turistică Montană - Pagina 24
Amenajare Turistică Montană - Pagina 25
Amenajare Turistică Montană - Pagina 26
Amenajare Turistică Montană - Pagina 27
Amenajare Turistică Montană - Pagina 28
Amenajare Turistică Montană - Pagina 29
Amenajare Turistică Montană - Pagina 30
Amenajare Turistică Montană - Pagina 31
Amenajare Turistică Montană - Pagina 32
Amenajare Turistică Montană - Pagina 33
Amenajare Turistică Montană - Pagina 34
Amenajare Turistică Montană - Pagina 35
Amenajare Turistică Montană - Pagina 36
Amenajare Turistică Montană - Pagina 37
Amenajare Turistică Montană - Pagina 38
Amenajare Turistică Montană - Pagina 39
Amenajare Turistică Montană - Pagina 40
Amenajare Turistică Montană - Pagina 41
Amenajare Turistică Montană - Pagina 42
Amenajare Turistică Montană - Pagina 43
Amenajare Turistică Montană - Pagina 44
Amenajare Turistică Montană - Pagina 45
Amenajare Turistică Montană - Pagina 46
Amenajare Turistică Montană - Pagina 47
Amenajare Turistică Montană - Pagina 48
Amenajare Turistică Montană - Pagina 49
Amenajare Turistică Montană - Pagina 50
Amenajare Turistică Montană - Pagina 51
Amenajare Turistică Montană - Pagina 52
Amenajare Turistică Montană - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Amenajare Turistica Montana.doc

Alții au mai descărcat și

Management Comparat Delphi România

INTRODUCERE Pentru realizarea temei de licenta am ales tema „Traditionalism si modernism in teoria stilurilor manageriale”, deoarece am considerat...

Turismul Montan

INTRODUCERE Ca ramura a sectorului tertiar si în acelasi timp ca ramura de interferenta, turismul reprezinta în perioada contemporana o varianta...

Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț

Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic al Judeţului Neamţ „România, datorită aşezării sale unice, este o ţară ideală pentru...

Analiză Comparativă între Turismul Românesc de Litoral și Turismul Practicat pe Litoralul Grecesc

Introducere La sfârşitul secolului XX şi începutul celui de-al treilea mileniu, industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan...

Turismul Montan în România

CAPITOLUL I TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate,...

Prezentarea unei Agenții de Turism

1. Elemente e identificare a firmei 1.1. Numele firmei: S.C. INTER-TOUR S.R.L. 1.2. Statutul firmei: Societatea Inter-Tour S.R.L. a fost...

Prezentarea unei agenții turistice

ANXE 56 Date generale despre turism Prin turism se intelege , in primul rand ansamblu de activitati ,prin care omul isi petrece timpul liber...

Franta si Austria

In acest proiect vom prezenta doua regiuni turistice si anume : Franta si respectiv Austria. Prezentare generala a Frantei Franta este cea mai...

Te-ar putea interesa și

Turismul montan în județul Brașov - Studiu de caz Râșnov

Turismul montan reprezintă o activitate foarte apreciată de către turiştii din întreagă lume. În ultimul a secol a cunoscut dezvoltări la scară...

Turismul in Bistrita

INTRODUCERE Turismul montan s-a născut în secolul IX, odată cu dezvoltarea civilizaţiei industriale. Mult timp, el a fost rezervat unei elite, dar...

Amenajarea Zonei Cheile Bicazului în Scopuri Turistice

INTRODUCERE Cheile Bicazului sunt renumite în România, datorita mărimii lor impresionante.De asemenea, Lacul Roşu , format prin bararea natural a...

Modernizarea, Dezvoltarea si Relansarea Turistica a Statiunii Montane - Lacu Rosu

Odata cu formarea sa, în 1837, Lacu Rosu a devenit o atractie turistica importanta pentru aceasta arie montana, formând împreuna cu Cheile...

Dezvoltarea economică, modernizarea și promovarea turistică - studiu de caz stațiunea Lacul Roșu

Introducere Prin structura acestui proiect se face în prima parte o imagine a desfășurării activitățiile turistice în principalele țări turistice...

Amenajarea turistică a unei zone montane

Capitolul I Judetul prahova – caracteristici 1.1. Descrierea Judetului Prahova. Informatii generale Este cel mai populat județ din România (cu...

Amenajarea turistică în zona montană - studiu de caz - amenajarea turistică în zona Lacul Roșu

Introducere 1.Argumentearea alegerii temei Prin structura acestui proiect se face in prima parte o imagine a desfasurarii activitatiile turistice...

Strategii de dezvoltare a turismului montan romanesc

1. Introducere Romania se afla in pragul relansarii; dupa o experienta a economiei centralizate si o alta a cautarii caii care apropie...

Ai nevoie de altceva?