Amenajarea Turistică a Văii Doftanei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 17307
Mărime: 469.00KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tigu Gabriela
Lucrare de licenta- Amenajarea turistica

Extras din document

INTRODUCERE

Ţara noastră se află din nou în pragul relansării. După o experienţă a economie centralizate şi o alta a căutării care apropie prosperitatea prin economia de piaţă, trebuie să recunoaştem că ne aflăm din nou la momentul începutului.

Timpul, istoria, practica, au demonstrat că „modalitatea cea mai sigură de a anticipa viitorul este înţelegerea prezentului”, iar pe de altă parte au probat că meseriile care au ţinut seama de prognoza pe timp lung au fot şi sunt tot mai preţuite. Multe dintre aceste meserii s-au ivit acolo unde s-a născut şi veşnici: la ţară, mai corect în vatra satelor. Tot aici a apărut şi ospitalitatea, care face casă bună cu gastronomia, muzica, arta şi toate celelalte ce ne sunt necesare pentru a redobândi forţa şi vigoarea pe de o parte, ori pentru a petrece clipe de destindere.

S-a recunoscut unanim că turismul reprezintă un factor de seamă în procesul dezvoltării economice. Pornind de la aceste considerente precum şi de la faptul că România dispune de un bogat şi variat cadru natural, de numeroase resurse turistice primare şi secundare, turismului îi revine un rol important în dezvoltarea economico-socială a ţării, un accent deosebit impunându-se pentru extinderea turismului internaţional românesc.

Suntem conştienţi că prin complexitatea sa turismul ca determina mutaţii în profil teritorial, contribuind la ridicarea economico-socială a unor regiuni rămase în urmă sau lipsite de resurse. Aceste transformări se vor manifesta în sistematizarea, amenajarea, construirea de locuinţe, modernizarea căilor de acces şi a telecomunicaţiilor, serviciilor publice, etc., îmbogăţind peisajul geografic românesc. În acest context se impune totodată vocaţia ecologică a turismului prin măsurile de protejare şi conservare a mediului, a valorilor fundamentale ale existenţei umane.

Ca fenomen social – economic şi cultural, turismul cuprinde şi influenţează o mare parte din domeniile de activitate umană, se află în interdependenţă cu acesta, devine factor şi indicator al calităţii vieţii, în fine – este tot atât de vast cum este însăşi viaţa oamenilor.

În viziunea Organizaţiei Mondiale a Turismului, în mileniul al treilea turismul ar putea deveni prima „industrie”, deci, un mod de a fi al oamenilor care vor călători pe toate meridianele terrei şi nu numai.

Structura pe segmente ale populaţiei, motivaţional, în funcţie de distanţele de călătorie şi după multe alte criterii, turismul antrenează un număr de oameni şi profesii, cheltuieli materiale şi venituri, echilibrează venituri şi le redistribuie între regiunile lumii, generează şi necesită pace, intercunoaştere şi respect între comunităţi şi culturi.

Dezvoltarea serviciilor turistice valorifică bogăţii naturale şi spirituale, determină exportul intern de mărfuri şi servicii, creează nevoia de dezvoltare a infrastructurii generale şi turistice, impune protecţia mediului natural şi antropic.

O primă parte a prezentei lucrări cuprinde referiri la cadrul geografic, cu flora şi fauna, cu mediul de viaţă în genere, cu îndeletnicirile şi folclorul din partea locului, precum şi elementele de ordin cultural.

O a doua parte este consacrată aspectelor turistice – de fapt “structurate” introductiv şi în prima parte, ce este menită să ofere cititorului câte ceva din tradiţionalul cadrul local, de debut turistic după exemplul zonelor învecinate, valorificate în acest sens de mai multă vreme.

Voi încerca, în cadrul celor ce urmează, a găsi soluţii pentru valorificarea potenţialului turistic, animaţi de valoarea patrimoniului existent, de cererea manifestată pe piaţa externă pentru acest produs şi, nu în ultimul rând, avantajele unei astfel de preocupări.

CAPITOLUL I

CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND AMENAJAREA TURISTICĂ A TERITORIULUI

Amenajarea teritoriului are o existenţă veche, ca şi viaţa în societate devenind o necesitate o dată cu dezvoltarea localităţilor/oraşelor şi înmulţirea funcţiilor îndeplinite de acestea. După funcţiile lor, oraşele au avut următoarea evoluţie: militare, comerciale, miniere, industriale, culturale, turistice (staţiuni), administrative şi politice

1.1. Concept şi importanţă

Ca rezultat al dezvoltării economice, sociale, au apărut probleme în utilizarea, administrarea raţională şi eficientă a spaţiului, determinând apariţia ştiinţelor spaţiale. Amenajarea teritoriului are ca scop principal amplasarea firmelor, a unităţilor comerciale, dimensionarea optimă a localităţilor.

Ca activitate cu rol important în societatea omenească, amenajarea teritoriului s-a dezvoltat după cel de-al Doilea Război Mondial, când au apărut şi primele organisme specializate în acest domeniu. Practic, amenajarea teritoriului urmăreşte adaptarea acestuia la problemele ridicate de dezvoltarea economico-socială, fiind alcătuită dintr-un ansamblu de metode şi tehnici aplicabile în localizarea (amplasarea) activităţilor şi utilizarea raţională a spaţiului.

Evoluţiile înregistrate de-a lungul timpului, au determinat următoarele:

• O dată cu evoluţia oraşelor s-au înregistrat mutaţii ale funcţiilor în sensul interferenţei acestora, astfel încât, astăzi, cele mai multe din oraşele lumii îndeplinesc un complex de funcţii, ceea ce pune noi probleme în privinţa localizării spaţiului.

• Extinderea oraşelor, realizată de obicei prin integrarea localităţilor periferice (rezultă probleme de ecologie urbană).

• Forţa de atracţie a unor oraşe, impactul asupra celorlalte localităţi pe plan comercial, financiar, cultural, medical, politic, determină dezechilibre în plan regional.

• Tendinţa de concentrare specifică procesului de dezvoltare a oraşelor nu exclude deplasări periodice ale populaţiei spre exterior; costul tot mai ridicat al chiriilor, transportului, terenurilor, etc., au determinat crizele marilor metropole. Ca atare, asistăm în prezent la un nou proces, de exurbanizare, manifestat după 1970 (40% din oraşele americane se confruntă cu acest fenomen: în New York 8% din populaţie anual se stabileşte în afara oraşului, în Paris 1%; această tendinţă mai poartă denumirea de ”dezvoltare rurală”.1

Preview document

Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 1
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 2
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 3
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 4
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 5
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 6
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 7
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 8
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 9
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 10
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 11
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 12
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 13
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 14
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 15
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 16
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 17
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 18
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 19
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 20
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 21
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 22
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 23
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 24
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 25
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 26
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 27
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 28
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 29
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 30
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 31
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 32
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 33
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 34
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 35
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 36
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 37
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 38
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 39
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 40
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 41
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 42
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 43
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 44
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 45
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 46
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 47
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 48
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 49
Amenajarea Turistică a Văii Doftanei - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea Turistica a Vaii Doftanei.doc

Alții au mai descărcat și

Perspectivele Dezvoltării Turismului Montan în Contextul Dezvoltării Durabile

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a...

Potențialul Turistic al Mușcelelor Argeșului și Valorificarea Acestora

1.INTRODUCERE Regiunea Argeş, locuită din vremuri străvechi, a favorizat dezvoltarea aşezărilor geto-dacice care au devenit în timp centre...

Capacitatea de Dezvoltare a unei Zone Turistice - Valenii de Munte

I. Identificarea zonei şi alegerea tipului de amenajare În planul de amenajare a teritoriului judeţului Prahova se apreciază că oraşul Vălenii de...

Amenajarea Turistica a Zonei Lacului Fundata

Introducere Turismul reprezintă un fenomen economico social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii. Prin conţinutul şi...

Proiect de Practica - Parcuri Nationale si Naturale din Romania

Capitolul I 1.1. Prezentare generala România are un capital natural deosebit de divers. Acest fapt se datorează în parte condiţiilor...

Analiza - Diagnostica Destinatiei Turistice New York

New York Forma de turism Turismul urban presupune petrecerea vacantelor in orase, pentru vizitarea acestora sau pentru unul din urmatoarele...

Subcarpații Getici

Religie Tezele Sinodului Nicean - Condamnarea Erezlei Ariene Filip Carmen Cu toată apărarea prietenilor şi susţinătorilor săi, Arie nu a reuşit să...

Amenajarea Turistica a Comunei Vama - Tara Oasului

I.Opţiunea alegerii Am ales localitatea Vama, în vederea valorificării si amenajării din punct de vedere turistic deoarece aceasta dispune de...

Ai nevoie de altceva?