Analiza Economică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 11295
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sava Constantin
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ SPECIALIZAREA - INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

Cuprins

CUPRINS

Introducere 4

Capitolul I –– Procesul tehnologic de fabricare a pâinii 7

1.1 Materii prime şi auxiliare folosite în panificaţie 7

1.1.1 Făina de grâu 7

1.1.2 Apa 8

1.1.3 Drojdia de panificaţie 8

1.1.4 Sarea 9

1.2. Descrierea procesului tehnologic de fabricare a pâinii 9

1.2.1 Pregătirea materiilor prime şi auxiliare 9

1.2.2 Dozarea materiilor prime şi auxiliare 10

1.2.3 Frămȃntarea aluatului 11

1.2.4 Fermentaţia aluatului 12

1.2.5 Prelucrarea aluatului 13

1.2.6 Umezirea (spoirea) aluatului 14

1.2.7 Coacerea aluatului 15

1.2.8 Depozitarea şi păstrarea pȃinii 16

1.3 Valoarea alimentară a pâinii 16

1.3.1 Valoarea calorică şi gradul de asimilare a pâinii 17

1.3.2 Valoarea componenţilor chimici ai pâinii 17

1.3.3 Mărirea valorii alimentare a pâinii 18

1.4 Tendinţe ȋn industria panificaţiei 19

Capitolul II – Prezentarea generală a S.C. Viitorul Agricol S.R.L. Corbasca 23

2.1 Elemente de identificare generală 23

2.2 Obiectul de activitate 24

2.3 Diagnosticarea potenţialului tehnico-productiv 25

2.4 Managementul resurselor umane 29

Capitolul III - Pozitionarea societăţii faţă de piaţă 36

3.1 Piaţa de apovizionare 36

3.2 Piaţa de desfacere 37

3.3 Piaţa concurenţială 39

Capitolu IV – Analiza de rentabiliate pe produs 40

4.1 Oferta de produse 40

4.1.1 Calculul costului unitar de producţie 40

4.1.2 Calculul preţului de vânzare 42

4.2 Analiza de rentabilitate pe produs 44

Capitolul V - Analiza tehnico-economică la nivelul S.C.Viitorul Agricol S.R.L. Corbasca 46

5.1 Analiza cheltuielilor 46

5.1.1 Analiza cheltuielilor de exploatare 48

5.1.2 Analiza cheltuielilor financiare 52

5.2 Analiza veniturilor 53

5.2.1 Analiza veniturilor din exploatare 56

5.2.1 Analiza veniturilor financiare 58

5.3 Analiza rezultatelor economico-financiare 60

Concluzii 61

Bibliografie 63

Extras din document

INTRODUCERE

Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui fenomen în părţile sale componente, precum şi stabilirea factorilor care-l determină.

Prin urmare, analiza economică studiază fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute, esenţiale în acest domeniu fiind relaţiile structural-funcţionale şi a celor de cauză –efect.

Cu ajutorul metodelor specifice ea apare ca un instrument indispensabil în procesul cunoaşterii, deoarece permite stabilirea structurii fenomenelor, a relaţiilor de cauzalitate, a factorilor care le generează, a legilor formării şi desfăşurării lor, ceea ce presupune suportul elaborării deciziilor privind activitatea în viitor.

Analiza economică răspunde unor necesităţi practice, fiind ancorată în realităţile întreprinderii. Pe baza informaţiei existente, cercetează rezultatele obţinute, factorii care le-au determinat şi concordanţa acestora cu criteriile de eficienţă, evidenţiind posibilităţile de sporire a performanţelor întreprinderii. Cu ajutorul analizei se stabilesc punctele tari şi slabe din activitatea unei firme dar şi măsurile ce urmează a se aplica pe termen scurt şi lung pentru atingerea anumitor obiective propuse.

În concluzie analiza economică are un rol fundamental în evaluarea, reglarea şi ameliorarea performanţelor economico-financiare ale unităţii. De aceea, aceasta constituie baza studiilor de fezabilitate şi a celor de evaluare economică a întreprinderilor.

Analiza economică, prin ea însăşi, realizează în procesul conducerii agentului economic o seamă de funcţii:

-funcţia informaţională privind situaţia economico-financiară, bugete, niveluri ale concurenţei pe diferite pieţe, etc.;

-funcţia de evaluare privind potenţialul tehnico-economic al agentului economic;

-funcţia de fundamentare a deciziei pe criterii de eficienţă şi îmbunătăţire a potenţialului economico- financiar al agentului economic;

-funcţia de realizare a cerinţelor gestiunii eficiente a patrimoniului;

-funcţia de realizare a conexiunii cu mediul exterior economico-financiar, care presupune analiza relaţiilor cu băncile de la care se fac împrumuturi, cu furnizorii, creditorii , cu sistemele de impozitare a veniturilor, bursa de valori, etc.

Activitatea desfăşurată de compartimentul de analiză economico-financiară constă în realizarea de rapoarte de diagnosticare pe probleme, diagnostice globale în cazul existenţei disfuncţionalităţilor în funcţionarea întreprinderii, analiză pe bază de bilanţ în scopul prezentării în cadrul şedinţelor consiliilor de administraţie, respectiv în adunarea generală a acţionarilor.

În practica de conducere a unităţilor economice, analiza economico îşi găseşte o utilizare prioritară în cadrul funcţiilor de previziune şi control. În acest context, rolul concret al analizei economico-financiare poate fi rezumat şi sistematizat astfel:

1. Analiza economică reprezintă un mijloc indispensabil în elaborarea unor planuri reale, temeinic fundamentate din punct de vedere ştiinţific;

2. Analiza economică constituie, în acelaşi timp, un instrument operativ, de cunoaştere şi de reglare, în procesul îndeplinirii planului;

3. Analiza economică contribuie atât la realizarea şi eventual depăşirea rentabilităţii prevăzute, cât şi la asigurarea unei situaţii patrimonial-financiare echilibrate pe întreg parcursul anului.

Lucrarea este structurată în 5 capitole:

- primul capitol cuprinde prezentarea materiilor prime necesare fabricării pâinii, procesul tehnologic de fabricare a pâinii şi date despre valoarea alimentară şi nutriţională a pâinii;

- în al doilea capitol sunt prezentate date despre societate : date generale, obiectul de activitate, dotările tehnice şi analiza personalului;

- capitolul trei cuprinde date despre piaţa de aprovizionare, piaţă de desfacere şi despre piaţa concurenţială;

- capitolul patru cuprinde analiza de rentabilitate pe produs, cu date despre costul de producţie şi date despre stabilirea preţului de vânzare ;

- copitolul cinci cuprinde analiza tehnico-economică a societăţii: analiza cheltuililor şi a veniturilor;

CAPITOLUL I

PROCESUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE A PÂINII

1.1 Materii prime şi auxiliare folosite în panificaţie

1.1.1 Făina de grâu

Făina de grâu este principala materie primă în industria de panificaţie. Ea rezultă prin măcinarea grâului în diferite variante de extracţie. Făina obţinută prin măcinare este un amestec de particule de diferite mărimi şi compoziţie chimică.

Compoziţia chimică şi biochimică a făinii de grâu este complexă, aceasta conţine apă (13-15% din masa sa) şi substanţă uscată, care cuprinde: proteine (10-12%), glucide(68-74%), lipide(0.9-1.9%), substanţe minerale(0.35-0.8%), vitamine(0.009-0.013%), pigmenţi, enzime. Aceste componente au proporţii diferite în funcţie de tipul de făină analizat.

Preview document

Analiza Economică - Pagina 1
Analiza Economică - Pagina 2
Analiza Economică - Pagina 3
Analiza Economică - Pagina 4
Analiza Economică - Pagina 5
Analiza Economică - Pagina 6
Analiza Economică - Pagina 7
Analiza Economică - Pagina 8
Analiza Economică - Pagina 9
Analiza Economică - Pagina 10
Analiza Economică - Pagina 11
Analiza Economică - Pagina 12
Analiza Economică - Pagina 13
Analiza Economică - Pagina 14
Analiza Economică - Pagina 15
Analiza Economică - Pagina 16
Analiza Economică - Pagina 17
Analiza Economică - Pagina 18
Analiza Economică - Pagina 19
Analiza Economică - Pagina 20
Analiza Economică - Pagina 21
Analiza Economică - Pagina 22
Analiza Economică - Pagina 23
Analiza Economică - Pagina 24
Analiza Economică - Pagina 25
Analiza Economică - Pagina 26
Analiza Economică - Pagina 27
Analiza Economică - Pagina 28
Analiza Economică - Pagina 29
Analiza Economică - Pagina 30
Analiza Economică - Pagina 31
Analiza Economică - Pagina 32
Analiza Economică - Pagina 33
Analiza Economică - Pagina 34
Analiza Economică - Pagina 35
Analiza Economică - Pagina 36
Analiza Economică - Pagina 37
Analiza Economică - Pagina 38
Analiza Economică - Pagina 39
Analiza Economică - Pagina 40
Analiza Economică - Pagina 41
Analiza Economică - Pagina 42
Analiza Economică - Pagina 43
Analiza Economică - Pagina 44
Analiza Economică - Pagina 45
Analiza Economică - Pagina 46
Analiza Economică - Pagina 47
Analiza Economică - Pagina 48
Analiza Economică - Pagina 49
Analiza Economică - Pagina 50
Analiza Economică - Pagina 51
Analiza Economică - Pagina 52
Analiza Economică - Pagina 53
Analiza Economică - Pagina 54
Analiza Economică - Pagina 55
Analiza Economică - Pagina 56
Analiza Economică - Pagina 57
Analiza Economică - Pagina 58
Analiza Economică - Pagina 59
Analiza Economică - Pagina 60
Analiza Economică - Pagina 61
Analiza Economică - Pagina 62
Analiza Economică - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica.docx

Alții au mai descărcat și

Turismul Rural in Comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Te-ar putea interesa și

Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei viabilităţii economice şi manageriale Determinarea potenţialului de viabilitate al unei organizaţii se...

Efectele economice ale perfecționării motivării resurselor umane în cadrul SC Citroen România SRL

Capitolul I Importanţa motivării personalului 1.1. Motivarea Motivaţia este unul dintre cei doi factori ai performanţei (alături de capacităţile...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Implicarea agenției de publicitate în crearea și transmiterea mesajului publicitar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are ca temă un domeniu vast şi extrem de interesant, aflat în deplină dezvoltare: implicarea agenţiei de publicitate...

Analiza economică a activității SC Prescom SA

REZUMAT Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă Această lucrare are ca scop prezentarea analizei...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo

CAPITOLUL I. Noțiuni generale. Rentabilitate economică Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în mod deosebit...

Analiza situației financiare a firmei

INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA...

Ai nevoie de altceva?