Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 31527
Mărime: 2.50MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr Lect. Univ. Radu Irimia
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Lucrarea de licență a fost susținută online, în iunie 2021.

Cuprins

ABSTRACT .5

INTRODUCERE .6

CAPITOLUL I. TURISMUL CULTURAL .8

1.1. Ideea de turism cultural și evoluția sa 8

1.2. Ideea de turism istoric și evoluția sa 10

1.3. Caracteristicile turismului cultural ..11

1.4. Impactul turismului asupra culturii .11

CAPITOLUL II. CADRUL NATURAL, SOCIAL-ECONOMIC ȘI CULTURAL AL ORAȘULUI TÂRGU-JIU .13

2.1. Așezarea și localizarea geografică . ..13

2.2. Scurt istoric al orașului Târgu-Jiu 14

2.3. Populația ..16

2.4. Economia .17

2.5. Cultura și arta ...19

CAPITOLUL III. POTENȚIALUL CULTURAL-ISTORIC ..21

3.1. Potențialul cultural ...21

3.1.1. Muzeul de Artă . .21

3.1.2. Ansamblul monumental „Calea Eroilor” . .22

a) Masa Tăcerii ..23

b) Aleea Scaunelor 25

c) Poarta Sărutului .26

d) Coloana Infinitului 27

3.1.3. Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” . .28

3.1.4. Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” .29

3.1.5. Casa Memorială „Iosif Keber” ..30

3.1.6. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” ..31

3.2. Potențialul istoric ..33

3.2.1. Muzeul județean „Alexandru Ștefulescu” .33

3.2.2. Casa Memorială „Ecaterina Teodoroiu” ... 34

3.2.3. Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu ... 36

3.2.4. Statuia lui Tudor Vladimirescu ... ..37

4

3.2.5. Casa „Dimitrie Măldărescu” .37

3.2.6. Casa „Cornea Brăiloiu” și Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 38

3.2.7. Lagărul de la Târgu-Jiu ... ..39

3.2.8. Ceasul Solar Polonez .. ...41

CAPITOLUL IV. INFRASTRUCTURA TURISTICĂ .. ...43

4.1. Structuri de cazare 44

4.1.1 Indicatori de utilizare a capacității de cazare turistică ... 47

a) Durata medie a șederii .48

b) Sezonalitatea cererii turistice ..49

c) Gradul de concentrare sezonieră . 50

d) Gradul de ocupare . ..53

4.2. Structuri de alimentație publică 54

4.3. Structuri de agrement ... 55

4.4. Structuri de transport 57

CAPITOLUL V. STRATEGII DE DEZVOLTARE ..58

5.1. Poziția municipiului Târgu-Jiu în dezvoltarea turismului ... .58

5.2. Strategii de dezvoltare aplicate la nivelul municipiului Târgu-Jiu ...60

5.3. Propuneri de strategii de dezvoltare și promovare turistică pentru municipiul Târgu-Jiu 65

CAPITOLUL VI. CIRCULAȚIA TURISTICĂ .68

6.1. Activitatea turistică văzută prin prisma localnicilor .89

ANALIZA SWOT 101

CONCLUZII .. ..104

ANEXE ... ..107

BIBLIOGRAFIE . 111

WEBOGRAFIE ...113

Extras din document

ABSTRACT

Studiul de față își propune să analizeze potențialul cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu prin prezentarea principalelor obiective turistice de factură culturală și istorică, analiza infrastructurii turistice și a strategiilor de dezvoltare ce s-au pus în practică la nivelul orașului.

Pentru a analiza circulația turistică s-a folosit metoda sondajului de opinie fiind utilizat ca instrument chestionarul aplicat turiștilor. Totodată, s-a luat în considerare și opinia localnicilor în ceea ce privește dezvoltarea turistică a municipiului Târgu-Jiu.

Rezultatele lucrării evidențiază valorificarea potențialului turistic antropic al municipiului Târgu-Jiu, dar și aspectele pozitive și negative ale orașului în ceea ce privește dezvoltarea și promovarea sa turistică.

Concluzia principală este aceea că municipiul Târgu-Jiu nu este suficient valorificat din punct de vedere turistic, acest sector neavând o strategie și un plan de marketing suficient de bun pentru ca turiștii să își dorească să rămână cât mai multe nopți sau să revină aici.

INTRODUCERE

Turismul reprezintă un fenomen social-economic, la nivel global, ce are ca scop satisfacerea nevoilor umane cum ar fi odihna, recreerea, participarea la evenimente culturale, științifice sau de afaceri, vizitarea de locuri noi prin deplasarea turistului oriunde în afara locului de reședință fără a fi remunerat.1

Potențialul turistic reprezintă ansamblul elementelor naturale și antropice din cadrul unei zone sau teritoriu ce stârnesc interesul turiștilor și fac posibilă realizarea de activități turistice.2 Un astfel de exemplu, ce-i drept mai mult antropic decât natural, îl constituie municipiul Târgu-Jiu, fiind unul dintre cele mai importante destinații turistice ale județului Gorj, dar care nu este exploatat la capacitate maximă.

Studiul își propune realizarea unei analize detaliate asupra principalelor resurse antropice și a circulației turistice în vederea dezvoltării activităților turistice ce pot avea loc în municipiului Târgu-Jiu din județul Gorj.

Elaborarea prezentei lucrări a plecat de la următoarele ipoteze:

- Turismul cultural-istoric din municipiul Târgu-Jiu reprezintă principalul tip de turism care atrage turiști

- Există o multitudine de obiective turistice din sfera culturală și istorică ce nu sunt cunoscute și promovate îndeajuns

- Strategiile de dezvoltare aplicate nu vizează în mod direct potențialul cultural și istoric al municipiului Târgu-Jiu

Motivul realizării acestui studiu este acela de a aduce o schimbare în ceea ce privește turismul din Târgu-Jiu, deoarece acesta nu este valorificat și promovat la potențialul său maxim, iar strategiile de dezvoltare aplicate la nivelul municipiului lipsesc, ele fiind aplicate la nivelul întregului județ, pentru mai multe domenii, cum ar fi agricultura, industria, educația, sănătatea, dar și turismul într-o mică măsură.

Totodată, turiștii care sosesc în Târgu-Jiu nu sunt foarte impresionați de ceea ce descoperă aici, astfel că nu petrec mai mult de 2 nopți în unitățile de cazare, ei aflându-se mai mult în tranzit.

Lucrarea de față „Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare”, vizează următoarele obiective:

- Definirea conceptelor de turism cultural și istoric

1 Gheorghilaș, A., Geografia turismului, Ed. Universitară, 2014, note de curs

2 Ibidem

- Expunerea evoluției orașului de la un simplu târg la reședința județului

- Prezentarea principalelor obiective turistice ale municipiului Târgu-Jiu clasificate în funcție de potențialul cultural sau de potențialul istoric al acestora

- Evaluarea infrastructurii turistice din municipiul Târgu-Jiu

- Evaluarea circulației turistice și a potențialului turistic al municipiului Târgu-Jiu în viziunea localnicilor

- Identificarea aspectelor pozitive și negative ale dezvoltării turismului în municipiul Târgu-Jiu

Lucrarea este structurată în 6 capitole, în cadrul cărora sunt urmărite obiectivele prezentate.

Am ales această zonă deoarece aici s-a desfășurat o bună parte a vieții mele și îmi doresc să fie văzut ca un oraș cu o istorie și o cultură interesantă care are ce să ofere și să devină cunoscut și vizitat de foarte multă lume.

Ca metodologie în vederea elaborării lucrării am apelat la cele trei etape de lucru:

1. Etapa de cabinet: unde am consultat bibliografia de specialitate, articole științifice pe tema prezentată, materiale cartografice, date statistice, realizarea materialelor grafice și cartografice proprii

2. Etapa de teren: efectuarea fotografiilor în teren, iar metoda chestionarului atât în teren cât și online

3. Etapa de laborator: ce urmărește analiza probelor, interpretarea grafică și cartografică, interpretarea chestionarului și realizarea studiului

De asemenea, am apelat la metode specifice geografiei, printre care metoda observației, metoda statistico-matematică, metoda cartării. Instrumentele folosite în aplicarea acestor metode au fost Microsoft Office 2007 în vederea realizării graficelor și QGIS în vederea realizării hărților.

Bibliografie

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 440 din 26 iunie 2009

https://romania.directbooking.ro/prezentare-targu-jiu-informatii-poze-imagini-2357.aspx, 9

februarie 2021, ora 15:23

https://sites.google.com/site/infotgjiu/home/obiective-turistice-targu-jiu, 9 februarie 2021, ora 17:30

https://crash4crantz.wordpress.com/pagini-romanesti/targu-jiu/ , 10 februarie 2021, ora 18:10

https://centrulbrancusi.ro/accesat la 08 martie 2021, ora 15:30

https://www.youtube.com/watch?v=wMjcc652GVI accesat la 15 martie 2021, ora 17:30

http://www.muzeugorj.ro/muzee-si-case-memoriale/muzeul-de-arta/ accesat la 15 martie 2021, ora

19:00

https://www.brancusi360.ro/2018/11/istoricul-ansamblului-monumental-realizat-de-constantinbrancusi-

la-targu-jiu/ accesat la 16 martie 2021, ora 13:10

https://www.targujiu.info/ro/bine-ati-venit/ accesat la 16 martie 2021, ora 13:55

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/biserica-sfintii-apostoli-o-istorie-plina-desimboluri-

70858.html accesat la 17 martie 2021, ora 19:15

https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/istoria-bisericii-filosofi-targu-jiu-unica-romania-nicolae-iorgaimplicat-

refacerea-lacasului-cult-1_57ffacbd5ab6550cb8876ef3/index.html accesat la 20 martie

2021, ora 17:15

https://www.igj.ro/social/povestea-bisericii-negustorilor-din-targu-jiu-este-unica.html accesat la

20 martie 2021, ora 17:20

https://www.verticalonline.ro/catedrala-sf-voievozi-din-targu-jiu-un-monument-vitregit-de-istoriesi-

porumbei accesat la 20 martie 2021, ora 17:10

https://www.bibliotell.ro/vechiul/1-gorjul-turistic/22-gorjul-turistic.html accesatl ala 20 martie

2021, ora 18:10

https://www.paginaolteniei.ro/articol/elvira-godeanu-%E2%80%93-o-mare-personalitate-a-sceneirom_

4093.html accesat la 20 martie 2021, ora 19:00

https://teatrulelviragodeanu.ro/despre-teatru/ accesat la 20 martie 2021, ora 19:10

114

https://cult-ura.ro/povestea-casei-maldarescu-este-cea-mai-veche-constructie-laica-din-targu-jiu/

accesat la 24 martie 2021, ora 15:00

https://cult-ura.ro/povestea-celei-mai-vechi-case-din-targu-jiu-care-renascut-din-propria-ruina/

accesat la 24 martie 2021, ora 15:40

https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/biserica-vadeni-adormirea-maicii-domnului-

125612.html accesat la 24 martie 2021, ora 16:10

https://www.youtube.com/watch?v=2lZtAjomHA8 accesat la 25 martie 2021, ora 11:30

https://www.youtube.com/watch?v=VYKYAjFyryg accesat la 25 martie 2021, ora 14:00

https://www.youtube.com/watch?v=bH0X9-FIzwo&t=35s accesat la 25 martie 2021, ora 15:00

https://atelim.com/1-oferta-si-producia-turistic-delimitri-conceptuale.html?part=6 accesat la 3

aprilie 2021, ora 14:40

http://www.targujiu.ro/portal/gorj/tgjiu/2017/hotarari.nsf/310149CACE5CF531C225817E00443FC

6/$FILE/PROIECTUL%201,%20PARTEA%205.pdf accesat la 5 aprilie 2021, ora 15:00

Preview document

Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 1
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 2
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 3
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 4
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 5
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 6
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 7
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 8
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 9
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 10
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 11
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 12
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 13
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 14
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 15
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 16
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 17
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 18
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 19
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 20
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 21
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 22
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 23
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 24
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 25
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 26
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 27
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 28
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 29
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 30
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 31
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 32
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 33
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 34
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 35
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 36
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 37
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 38
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 39
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 40
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 41
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 42
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 43
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 44
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 45
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 46
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 47
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 48
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 49
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 50
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 51
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 52
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 53
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 54
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 55
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 56
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 57
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 58
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 59
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 60
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 61
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 62
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 63
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 64
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 65
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 66
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 67
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 68
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 69
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 70
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 71
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 72
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 73
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 74
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 75
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 76
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 77
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 78
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 79
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 80
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 81
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 82
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 83
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 84
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 85
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 86
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 87
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 88
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 89
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 90
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 91
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 92
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 93
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 94
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 95
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 96
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 97
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 98
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 99
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 100
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 101
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 102
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 103
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 104
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 105
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 106
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 107
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 108
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 109
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 110
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 111
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 112
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 113
Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Analiza potentialului cultural-istoric al municipiului Targu-Jiu. Strategii de dezvoltare.pdf

Alții au mai descărcat și

Resurselor și destinațiilor turistice ale Județului Hunedoara

Introducere Hunedoara este unul dintre cele mai ofertante județe atunci când vine vorba despre atracții turistice reprezentative pentru întregul...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Ai nevoie de altceva?