Aspecte Privind Mixul de Marketing al unui Hotel - Studiu de Caz un Hotel din Constanta

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Aceasta licenta trateaza Aspecte Privind Mixul de Marketing al unui Hotel - Studiu de Caz un Hotel din Constanta.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 13 fisiere doc de 101 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mariana Mingescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE.3
Cap.1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA DE MARKETING ÎN TURISM
1.1 Conţinutul şi rolul serviciilor turistice.4
1.2 Rolul şi importanţa marketingului în domeniul derviciilor turistice.15
Cap.2 MIX-UL DE MARKETING ÎN TURISM.19
2.1 Conceptul de mx de marketing în turism.19
2.2 Structura mix-ului de marketing turistic.20
2.2.1 Politica de produs.20
2.2.1.1 Conceptul de produs turistic şi politică de produs.20
2.2.1.2 Ciclul de viaţă al produselor turistice.23
2.2.1.3 Alternative strategice în politica de produs.28
2.2.2 Politica de preţ.30
2.2.2.1 Conceptul de politică de preţ în turism.32
2.2.2.2 Strategii de preţ.35
2.2.3 Politica de distribuţie.40
2.2.3.1 Conceptul de distribuţie şi rolul distribuţiei în turism.40
2.2.3.2 Canale de distribuţie şi tipologia intermediarilor.42
2.2.3.3 Strategii de distribuţie în turism.47
2.2.4 Politica de promovare.48
2.2.4.1 Instrumentele mix-ului promoţional.49
2.2.4.2 Strategii de promovare.57
Cap.3 PREZENTAREA GENERALĂ A HOTELULUI MARIA CONSTANŢA.58
3.1 Prezentarea generală a societăţii.58
3.2 Evoluţia capitalului social şi prezentarea principalelor componente ale bilanţului.59
3.3 Prezentarea generală a hotelului MARIA.61
3.3.1 Structura organizatorică a hotelului MARIA Constanţa.62
Cap.4 MIX-UL DE MARKETING SPECIFIC HOTELULUI MARIA CONSTANŢA.65
4.1 Politica de produs a hotelului MARIA Constanţa.65
4.1.1 Poziţionarea produselor turistice oferite de hotelul MARIA.69
4.1.2 Strategii de marketing în domeniul produsului turistic la hotelul MARIA.70
4.2 Politica de preţuri şi tarife specifică hotelului MARIA.71
4.2.1 Metode de stabilire a preţurilor şi tarifelor la hotelul MARIA.73
4.2.1.1 Stabilirea tarifului de cazare.73
4.2.1.2 Tehnici de stabilire a preţurilor serviciilor de alimentaţie.75
4.2.2 Strategii de preţuri şi tarife adoptate de hotelul MARIA.76
4.3 Politica de distribuţie.78
4.3.1 Asigurarea accesului la produsul turistic.78
4.3.2 Distribuţia produsului turistic.79
4.3.3 Variante strategice utilizate în distribuţia produselor turistice.81
4.4 Politica de promovare.83
4.4.1 Identificarea şi analiza publicului-ţintă.83
4.4.2 Obiectivele promovării hotelului MARIA.84
4.4.3 Mix-ul promoţional.84
CONCLUZII.89
ANEXE
Lista figurilor cuprinse în lucrare.96
Lista tabelelor cuprinse în lucrare.97
Lista anexelor.98
BIBLIOGRAFIE.99

Extras din document

INTRODUCERE

Prin conţinutul său turismul are un rol reconfortant, contribuind la refacerea capacităţii fizice a organismului, atât prin formele generale de odihnă, recreere, mişcare, cât şi prin cele specifice, de tratament balneo-medical. Turismul se manifestă ca un mijloc activ de educaţie, de ridicare a nivelului de instruire, de cultură şi civilizaţie a oamenilor.

Turismul facilitează accesul la valorile culturale, favorizează schimbul de idei, de informaţii, stimulând lărgirea orizontului cultural, de cunoaştere a turiştilor şi populaţiei locale.

În consecinţă, turismul are o importanţă deosebită în satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale oamenilor, influenţând pozitiv dimensiunile şi structura consumului, contribuind la dezvoltarea economico-socială a unei regiuni sau ţări.

Marketingul este o ” filosofie a afacerilor care vede în satisfacerea cerinţelor clienţilor, cheia succesului în afaceri şi recomandă utilizarea practicilor manageriale care ajută în identificarea şi rezolvarea cerinţelor clienţilor“ ( E. Hill ; T. O’Sullivan – Marketing –1997 )

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte câteva aspecte teoretice privind mix-ul de marketing specific firmelor de turism, cu exemplificări concrete din activitatea hotelului MARIA Constanţa.

Tema centrală este reprezentată de analiza celor patru variabile ale mix-ului de marketing: - produsul, preţul, distribuţia şi promovarea – pe baza cărora firma va putea să stabilească strategiile necesare pentru a oferi serviciile adecvate satisfacerii nevoilor turiştilor.

Lucrarea cuprinde patru capitole, care abordează treptat probleme referitoare la conţinutul, rolul şi importanţa serviciilor turistice, dar şi ale marketingului turistic (capitolul I), referitoare la mix-ul de marketing (capitolul II), la principalele coordonate care descriu activitatea hotelului MARIA (capitolul III) şi modul în care este particularizat la nivelul hotelului (capitolul IV).

Capitolul I

ASPECTE PRIVIND POLITICA DE MARKETING ÎN DOMENIUL TURISMULUI

1.1 Conţinutul şi rolul serviciilor turistice

Considerate în prezent ca un sector distinct al economiei, caracterizate printr-o mare complexitate şi un sensibil dinamism, serviciile îşi exercită tot mai mult influenţa lor asupra întregii activităti economico-sociale, asupra modului de valorificare a resurselor umane şi natural materiale, contribuind la dezvoltarea şi modernizarea vieţii economice şi sociale.

Definit la modul cel mai sintetic “ca un ansamblu de activităţi ce au ca obiect de baza satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplasează şi în legătura cu aceasta” serviciul turistic trebuie să asigure nu numai condiţii pentru refacerea capacităţii de muncă, dar totodată şi asigurarea unor modalitaţi adecvate de petrecere placută a timpului liber.

Rolul şi importanţa serviciilor turistice rezidă şi din faptul că ele astfel concepute şi organizate încât, în urma consumului produsului turistic, utilizatorul să capete un plus de informaţii, de cunoştinte. Serviciul turistic trebuie să contribuie efectiv la asigurarea unei odihne active a turistului, mai ales în condiţiile când dimensiunile timpului liber, zilnic, săptămânal şi anual au crescut ca urmare a promovării pe scara largă a progresului tehnico-material, a prfecţionării proceselor de conducere a creşterii productivitaţii muncii.

Prin natura lor, serviciile turistice trebuie să creeze condiţii pentru refacerea capacităţii fizice a organismului, simultan cu petrecerea placută şi instructivă a timpului liber, de asemenea, ele trbuie concepute astfel încat, în urma consumării lor turistul să dobândească un plus de informaţii.

O altă cerinţă a consumului turistic, la care serviciile – prin conţinutul lor- sunt chemate să contribuie efectiv, o constituie asigurarea unei odihne active a turistului.

Ca rezultat al creşterii productivităţii muncii şi perfectionării proceselor de producţie, al promovării pe scară largă, în economie, a progresului ştinţific şi tehnic se reduce timpul de muncă, sporind dimensiunile celui liber. Odihna activă tinde să devină o componentă tot mai importantă a turismului, ea reprezentând un procedeu modern, eficient de conectare de tratament pentru ameliorarea consecinţelor nefavorabile ale suprasolicitării nervoase. Pornind de la aceste premise, organizatorilor de turism le revine sarcina conceperii unor vacanţe, respectiv aranjamente turistice cu multiple posibilităţi de desfăşurare a unor activităţi recreative-culturale, artistice, sportive.

Turismul are o serie de trasături comune cu cele ale celorlalte ramuri ale acestuia, dar se şi individualizează prin specificitatea şi complexitatea conţinutului său, prin formele de concretizare şi tendinţele de evoluţie.

Fisiere in arhiva (13):

 • Aspecte Privind Mixul de Marketing al unui Hotel - Studiu de Caz un Hotel din Constanta
  • anexe.doc
  • bibliografie.doc
  • capitolul 3.doc
  • capitolul 4.doc
  • CONTRACT DE INCHIRIERE NR.doc
  • cuprins.doc
  • introducere cap 1, 2.doc
  • lista anexelor.doc
  • lista figurilor cuprinse in lucrare.doc
  • Lista tabelelor cuprinse in lucrare.doc
  • LUCRARE DE LICENTA.doc
  • LUCRARE.doc
  • ORGANIGRAMA .doc

Alte informatii

Proiect de licenta, la Tursim in cadrul Universitatii Ovidius Constanta