Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 15435
Mărime: 123.24KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Seinic Valeriu
MINISTERUL AGRICULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. IDENTIFICAREA ȘI CARACTERIZAREA CONSUMATORULUI ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ 7
 3. I.1 Analiza conceptului de comportament al consumatorului turistic și importanța cunoașterii acestuia 7
 4. I.2 Identificarea factorilor care determină comportamentul consumatorilor turistici 10
 5. I.3 Rolul produsului turistic european în atragerea consumatorilor turistici din Republica Moldova 17
 6. CAPITOLUL II. REGLEMENTAREA ȘI PROTECȚIA TURIȘTILOR ÎN CALITATE DE CONSUMATORI PE TERITORIUL UNIUNII EUROPENE 21
 7. II.1 Studiul privind securitatea și protecția consumatorilor turistici 21
 8. II.2 Modalități adoptate la nivel central și operațional pentru asigurarea securității și protecției juridice a turiștilor 25
 9. II.3 Cercetarea situațiilor care necesită protecția securității turiștilor 28
 10. CAPITOLUL III. SITUAȚIA ACTUALĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI
 11. CONSUMATORILOR TURISTICI 34
 12. III.1 Analiza problematicii protecției consumatorilor pe plan internațional 34
 13. III.2 Examinarea cadrului legal în domeniul protecției consumatorilor turistici 36
 14. III.3 Studierea cadrului instituțional în domeniul protecției consumatorilor turistici 39
 15. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 43
 16. BIBLIOGRAFIE 47
 17. ANEXE 50

Extras din licență

INTRODUCERE

La sfârşitul acestui secol şi mileniu industria turismului a devenit cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai important generator de locuri de muncă. Din punct de vedere economic turismul se constituie şi ca osursă principală de redresare a economiilor naţionale a acelor ţări care dispun de importante resurse turistice şi le exploatează corespunzător. Însă, cel mai important rol în industria turistică rămîne ai revine consumatorului de servicii și produse turistice.

Deci, în lucrarea dată voi studia și voi analiza în general consumatorii turistici din Republica Moldova, atitudinea acestora față de produsul turistic european și protecția lor pe teritoriul Uniunii Europene.

Tema tezei date este destul de actuală, și aceasta datorită necesității studierii comportamentului consumatorului turistic pentru a afla și analiza atitudinile și deciziile sale privind alegerea, cumpărarea și consumarea produselor și serviciilor turistice, precum și reactiile sale post-consum, adică a rămas acesta satisfăcut sau nu. De asemenea, actualitatea temei reiese și din faptul că consumatorii turistici trebuie să fie protejați conform normelor, deoarece în ultimul timp apar tot mai multe riscuri și situații neplăcute în domeniul protecției turiștilor.

În afară de aceasta produsul turistic european deține o pondere destul de mare pentru mulți consumatori atît de pe teritoriul Republicii Moldova și Uniunii Europene cît și de pe teritoriul multor altor state și țări.

Obiectul de studiu al lucrării cuprinde caracterizarea consumatorului în industria turistică de pe teritoriul țării noastre privită prin prisma consumului de produse turistice de pe teritoriul Uniunii Europene.

Scopul lucrării date este de a analiza și a examina comportamentul consumatorilor de produse și servicii turistice, protecția și securitatea acestora și atitudinea lor față de produsul turistic european și nu în ultimul rînd studierea cadrului legal și instituțional în domeniul protecției turiștilor.

Pentru a atinge scopul propus mai sus am apelat la un șir de obiective ca:

- de a analiza conceptul de comportament al consumatorului turistic;

- de a identifica factorii care determină comportamentul consumatorilor;

- de a scoate în evidență rolul produsului turistic european;

- de a studia securitatea și protecția consumatorilor turistici;

- de a cerceta situațiile care necesită protecția securității turiștilor;

- de a examina cadrul legal și instituțional ;

- de a analiza situația actuală în domeniul protecției consumatorilor turistici.

Nivelul de cercetare ştiinţifică. Tema lucrării date, în general a fost analizată în monografiile mai multor autori şi savanţi atît autohtoni cît şi străini, din cauza cercetării consumatorului turistic atît bazîndu-ne pe spaţiului european cît și nemijlocit cel al Republicii Moldova.

Astfel merită a fi menţionate lucrările autorilor: Cristureanu C., Rodica Boier, Camarda Adina, Patriche D., Swarbrooke, J. Horner, Susan, Henry, Assael și mulți alții. Aceşti autori au un rol important în studierea în general a consumatorului și a consumatorului din industria turistică, a importanței cunoașterii acestuia, a protecției și securității turiștilor pe teritoriul Moldovei și cel european.

In ceea ce priveşte analiza conceptului de comportament al consumatorului turistic, factorii care determină comportamentul turiștilor, securitatea și protecția consumatorilor în spațiul european, putem evidenţia lucrările: Strategii și tranzacții în turismul internațional, Comportamentul consumatorului de servicii turistice, Consumer Behoviar and Marketing Action, Comportamentul consumatorului. Teorie și practică, Consumer Behoviar and Marketing Strategy.

Pe lîngă monografiile enumerate mai sus putem evidenția și multe alte lucrări autorii cărora pun accentul pe cercetatea și descrierea comportamentului consumatorului turistic și atitudinea acestuia făță de produsul turistic european.

O lucrare deosebit de importantă în ceea ce privește securitatea și protecția turiștilor în turismul internațional este manualul: Strategii și tranzacții în turismul internațional. Aici putem găsi informații referitor la situațiile care necesită protecția consumatorilor, protecția juridică a turiștilor cît și multe alte informații ce servesc ca suport pentru studierea consumatorilor turistici.

Preview document

Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 1
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 2
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 3
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 4
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 5
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 6
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 7
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 8
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 9
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 10
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 11
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 12
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 13
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 14
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 15
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 16
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 17
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 18
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 19
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 20
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 21
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 22
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 23
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 24
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 25
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 26
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 27
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 28
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 29
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 30
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 31
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 32
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 33
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 34
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 35
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 36
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 37
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 38
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 39
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 40
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 41
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 42
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 43
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 44
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 45
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 46
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 47
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 48
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 49
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 50
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 51
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 52
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 53
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 54
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 55
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 56
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 57
Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Atitudinea Consumatorilor Fata de Produsul Turistic European.docx

Alții au mai descărcat și

Strategii și Politici de Marketing în Cazul Brandului Turistic Bucovina

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MARKETINGULUI ÎN TURISM I.1.Specificul marketingului serviciilor Marketingul s-a dezvoltat ca o disciplină...

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi...

Posibilități de Relansare pe Piață a Hotelurilor de pe Litoral

INTRODUCERE Subiectul pe care această lucrare îşi propune să-l trateze în cele ce urmează îl constituie competitivitatea redusă a majorităţii...

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Valea Jiului

CAPITOLUL I 1. Turismul- aspecte generale Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Dezvoltarea economică, modernizarea și promovarea turistică - studiu de caz stațiunea Lacul Roșu

Introducere Prin structura acestui proiect se face în prima parte o imagine a desfășurării activitățiile turistice în principalele țări turistice...

Protecția Consumatorului de Servicii Turistice

INTRODUCERE Dezvoltarea impetuoasă a turismului în ultimele decenii, ampla lui extindere pe plan naţional şi internaţional, avântul continuu al...

Organizarea Unui Eveniment în Domeniul Turistic

În aceste vremuri în care unităţile turistice încă se chinuie să supravieţuiască recesiunii economice, unele hoteluri care deţin şi restaurante în...

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea noţiunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi...

Politică de marketing a dezvoltării turismului rural în Republica Moldova

Introducere Când bunul Dumnezeu a făcut împărţirea lumii, moldoveanului i-a dăruit mare şi munte, păduri şi câmpii, râuri. I-a aşezat cu traiul pe...

Turismul brașovean

Cuvânt înainte Braşovul este un loc de o frumuseţe aparte, care se oferă generos nu numai prin natură, ci şi prin vestigiile istorice, amprenta...

Calitatea Serviciilor Turistice din România

NOTIUNI INTRODUCTIVE – „SERVICII” 1.1. Conceptul de “Serviciu” In standardul ISO 9000, in completarea definitiei date produsului se mentioneaza:...

Ai nevoie de altceva?