Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 21936
Mărime: 2.25MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1 – Destinații turistice și modalități de promovare on-line a acestora 3

1.1.Destinația turistică – Concept, management și marketing 3

1.2. Elemente generale privind. marketingul on-line 11

1.2.1 Definiții ale marketingului on-line 11

1.2.2. Caracteristici și elementele ale mediului on-line 11

1.2.3. Tipuri de relații și modele în business-ul on-line 15

1.2.4. Tendințe și statistici privind mediul on-line 18

1.2.5. Mixul de marketing on-line 21

1.3. Promovarea on-line 22

1.3.1. Publicitatea on-line 23

1.3.2. Formatele reclamelor adăugate 26

1.3.3. Marketingul viral 28

1.3.4. Marketingul afiliat 29

1.3.5. Relațiile publice (PR): 30

Capitolul 2 - Crearea și promovarea site-ului destinației turistice Sighișoara 35

2.1. Potențialul turistic al destinației Sighișoara 35

2.2. Prezentarea site-ului elaborat 37

2.2.1. Structurarea şi alegerea informaţiei expuse pe site. 37

2.2.2. Colectare informaţiei 38

2.2.3. Limbaje de programare utilizate pentru realizarea site-ului 42

2.2.4. Structura site-ului 53

2.3. Promovarea site-ului web 56

Concluzii 61

Bibliografie 63

Extras din document

Introducere

În prezent Internetul ocupă o poziţie destul de importantă în viaţa cotidiană. Dacă până nu demult Internetul era disponibil doar anumitor persoane, acum el sa extins pe o arie destul de largă şi este considerat a fi sursa principală de informaţie.

Fiind un sistem de schimbare a informațiilor, cel mai important aspect al Internetului este puterea lui de conectare, abilitatea de a permite oricui să acceseze rețeaua. Potențialul folosirii Internetului pentru activități de marketing derivă din folosirea lui ca un sistem de schimbare a informațiilor în era digitală. Informația poate fi depozitată, indexată, recuperată, restructurată și redistribuită automat, de către software-ul existent și fără intervenția omului. Internetul conectează companiile între ele, companiile cu clienții, și oamenii între ei, fără a ține cont de timp, loc și de suporturi de hardware/software.

Importanţa Internetului şi a altor platforme interactive multi-media în promovarea turismului este greu de evaluat. Pe măsura pătrunderii în Era Informaţională, organizaţiile care se ocupă cu marketingul destinaţiilor turistice şi ceilalţi mari furnizori de servicii turistice trebuie să conştientizeze necesitatea utilizării Internetului şi noilor tehnologii interactive, atractivitatea lor crescîndă faţă de turişti şi călători, şi să înveţe să profite de pe urma utilizării acestor noi canale, privelegiul cărora constă în eficienţa distribuţiei globale şi, totodată, în posibilitatea apropierii sectoarelor private şi publice a pieţii turistice.

Această lucrare va trata modalitățile prin care Internet-ul contribuie la dezvoltarea și promovarea destinației turistice Sighișoara. Această nouă cale de a promova orice gen de servicii sau produse, nu numai turistice, este considerată a fi mediul de comunicație care va fi cel mai folosit în viitor, procentul celor ce-l utilizează crescând în fiecare zi. Acest lucru impune destinațiilor turistice să treacă la noua metodă de promovare, chiar dacă în prezent majoritatea destinațiilor prezente pe Internet sunt doar prezente și atât, fără a avea o interacțiune directă cu consumatorul sau clientul potențial.

Primul capitol - „Destinații turistice și modalități de promovare on-line a acestora” începe cu prezentarea din punct de vedere teoretic a conceptelor de: destinație turistică și marketing on-line. De asemenea, sunt redate tipuri de relații și modele în business-ul online si modalitățile de promovare în mediul virtual.

Al doilea capitol începe cu prezentarea potențialului turistic al destinației Sighișoara iar apoi, în partea teoretică a lucrării sunt prezentate etapele realizării site-ului web sighișoara.com. De asemenea, aici sunt prezentate rezultatele chestionarului efectuat în scopul colectării informaţiei necesare pentru elaborarea site-ului, sunt trecute în revistă a aplicaţiile şi programele ce se utilizează în elaborarea paginilor web, iar în final sunt prezentate modalitățile de promovare a site-ului.

Capitolul 1 – Destinații turistice și modalități de promovare on-line a acestora

1.1.Destinația turistică – Concept, management și marketing

Destinația reprezintă, locul sau spațiul. geografic unde un vizitator sau un. turist se oprește fie pentru o. noapte de cazare, fie pentru o. perioadă de timp, sau punctul terminal. al vacanțelor turistilor, indiferent dacă ei. calatoresc în scop turistic sau de. afaceri. Se consideră că destinațiile turistice. sunt produse complexe compacte, precum parcurile. turistice, hotelurile tip club și satele. de vacanțe. Ele sunt, adesea, conduse. de o singură firmă comercială, care. închiriază spații de la o altă. firmă comercială, salon de înfrumusetare, baruri,. cluburi, magazine etc.

Totodata, pot fi considerate. ca fiind destinații turistice toate continentele.. Pentru a putea fi considerată destinație,. un loc trebuie să dispună de. un potențial turistic corespunzator și să. îndeplinească, în acelasi timp, și alte. cerinte legate de infrastructură, bunurile și. serviciile complementare, ce-i pot mări atracțivitatea,. diferențiind destinațiile și determinând piețele țintă. spre care trebuie orientată atentia firmelor. de turism. În funcție de opțiunile. turiștilor, de așteptări și de modul. de petrecere a vacanței, în cazul. unei destinații turistice sunt urmărite o. serie de elemente determinante. Infrastructura și. seviciile oferite reprezentând unul dintre aceste. elemente. Un alt element îl constituie. gradul de cultură și localizarea geografica. a unei zone, precum și locuitorii. ei, traditiile, stilul de viață și. relațiile sociale.

Publicitatea, de asemenea, reprezintă un. element cheie în prezentarea și scoaterea. pe piață a unei destinații turistice.. Prin prisma publicității se formează o. imagine în mintea potențialilor consumatori despre. produsul turistic . Se întâmplă ca, uneori,. această imagine să difere de cea. reală, ceea ce, adesea duce la. un eșec al activității turistice. Tot. ca o formă de publicitate, dar. ceva mai profundă, imaginea unei destinații. poate fi influențată de mituri și. evenimentele ce se petrec în interiorul. granițelor.

Cateva din tipurile principale de destinații turistice:

• destinații clasice. Acestea sunt în general orașe care dispun de un bogat patrimoniu arhitectural, cultural și istoric, foarte potrivite pentru petrecerea unei vacanțe sau pentru o vizită de durată mai lunga (exemple: Paris, Atena, Roma etc.). Tot aici pot fi incluse și multe din stațiunile montane sau de litoral (cum ar fi Saint Tropez, Kitzbühel, Aspen și multe altele);

• destinații naturale cum ar fi Delta Dunării, rezervația Serengeti din Tanzania sau Cascada Niagara din Statele Unite. Aici turistii vin pentru a admira peisajele sau pentru a lua contact cu bogățiile naturale ale regiunii (flora, fauna);

• destinații pentru turismul de afaceri. Acestea sunt importante centre industriale și comerciale, unde există facilități turistice de înalt nivel și posibilități de agrement variate, fapt care le face atracțive pentru oamenii de afaceri. Exemple: New York, Manchester, Lille etc.

• destinații „pentru o noapte”. Este vorba în special de localitățile aflate între marile destinații de vacanță și zonele de origine ale turistilor;

• destinații pentru sederi scurte. Aceste sunt în general orașe mai mici în care există obiective de patrimoniu (unele chiar celebre) care le fac atrăgătoare. Două exemple bune din aceasta categorie sunt orasele Pisa din Italia și Bruges din Belgia.

Bibliografie

1. Arman Danesh – Javascript in 10 Simple Steps or Less – Wiley Publishing Inc., 2004, Bucur-Sabo Mariana, Marketing turistic, Editura Irecson, Bucureşti, 2006

2. Cândea, M., Erdeli, G., Şimon, T., Peptenatu, D., Potenţialul turistic al României şi amenajarea turistică a spaţiului, Editura Universitară, Bucureşti 2003;

3. Cosmenscu, Ioan, Turismul – fenomen complex contemporan, Editura Economică, Bucureşti, 1998

4. Dave Shea, Molly E. Holzshlag – The Zen of CSS Design: Visual Enlightment for the Web – Peachpit Press, February 2005.

5. David Meerman Scott (2011), Noile regului de marketing și PR, editura Publica, București

6. Dobre C. (2006) Publicitatea și promovarea vânzărilor, editura Mirton, Timișoara

7. Dreamweaver by Lynda Weinman, Garo Green - Computers – 2001.

8. Grossek G. (2006), Marketing și comunicare pe Internet

9. Ian Graham - The HTML 4.0 Sourcebook - 6 April 1998 ISBN 0 471 25724 9, Published by John Wiley and Sons

10. Ian Graham and Liam Quin - The XML Specification Guide - February 1999 ISBN: 0 471 32753 0 Published by John Wiley and Sons

11. Joseph W Lowery, Eric Ott - Dreamweave Mx 2004 Web Application Recipes - Computers – 2003.

12. Kotler P. (2003), Managementul marketingului, ediția a patra, editura Teora, București

13. Kotler P. (2008), Principiile Marketingului, ediția a patra, editura Teora, București

14. Lupu, N. , Hotelul – Economie şi management, Editura All Beck, Bucureşti 2003

15. Minciu Rodica, Economia Turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2006

16. Mircea Rîşteiu – Provocarea viitorului internetului: Scalabilitatea informaţiei – Editura Aeternitas, 2003.

17. Mircea Rîşteiu, Herbert ten Thij, Gheorghe Marc – Bazele comunicării pe Internet: planning, designing, programming – Editura Aeternitas, 2002.

18. Nedelea Alexandru, Piaţa turistică, Editura Didactică şi Pedologică, Bucureşti, 2003

19. Nistoreanu, Puiu, Economia turismului. Teorie şi practică, Editura ASE, Bucureşti, 2005

20. Philip Greenspun - Philip and Alex's Guide to Web Publishing - Computers – 1999.

21. Radu Emilian, Ţuclea, Claudia Dragoş Vasile, Administrarea întreprinderii de comerţ, turism şi servicii, Editura ASE, Bucureşti, 2006

22. Richard Gay, Alan Charlesworth, Dr. Rita Essen (2009), Marketing online- O abordare orientată spre client, editura All

23. Rohner K. Cyber-marketing, editura All, București

24. Stănciulescu Gabriela, Economia Turismului şi serviciilor, Editura Uranus, Bucureşti, 2006

25. Vegheș Ruff Iulian Relațiile publice și publicitatea online, editura Polirom

Webografie:

1. www.javascript.com

2. www.javascriptkit.com

3. www.optimizare-site.com

4. www.ministerulturismului.ro

5. www.efin.ro

6. www.facegroup.com

7. www.internetworldstats.com

8. www.manafu.ro

9. www.prbootcamp.ro

10. www.sighisoara.org.ro

11. www.zelist.ro

12. www.metodedepromovare.wordpress.com

13. www.facebook.com

14. www.adwordsgoogle.com/support

15. www.herbalife24.com

16. www.go4it.ro/internet

17. www.retelesociale.ro

Preview document

Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 1
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 2
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 3
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 4
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 5
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 6
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 7
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 8
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 9
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 10
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 11
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 12
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 13
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 14
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 15
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 16
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 17
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 18
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 19
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 20
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 21
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 22
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 23
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 24
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 25
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 26
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 27
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 28
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 29
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 30
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 31
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 32
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 33
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 34
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 35
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 36
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 37
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 38
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 39
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 40
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 41
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 42
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 43
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 44
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 45
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 46
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 47
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 48
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 49
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 50
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 51
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 52
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 53
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 54
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 55
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 56
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 57
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 58
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 59
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 60
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 61
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 62
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 63
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 64
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 65
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 66
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 67
Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Chestionar.docx
  • Crearea si promovarea site-ului Internet al unei destinatii turistice.docx

Alții au mai descărcat și

Turismul Cultural

INTRODUCERE Turismul depinde într-o mare măsura de o “imagine” creată şi care se adresează în mod direct turiştilor. Consumatorii acestei...

Analiza sistemului de comunicare al hotelului Gorj

Începuturile turismului se pierd în adâncurile vremurilor. Este cât se poate de probabil că oamenii au efectuat, de pildă, deplasări „de agrement”...

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Politica de promovare

CUVÂNT ÎNAINTE Promovarea reprezintă acea parte a procesului de comunicaţie al firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode şi tehnici...

Brand Turistic Brașov

Capitolul I Branding-ul şi destinaţia turistică I.1 Ce este turismul? Turismul modern s-a născut în secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea...

Conceperea pachetelor turistice Sfara Tours Cluj

Capitolul I Prezentarea agenţiei de turism Sfara Tours Cluj - Napoca 1.1. Descrierea domeniului de activitate Agenţia de turism Sfara Tours...

Căi de rezervare utilizate în structurile de cazare turistică

INTRODUCERE Am realizat aceasta temă pentru a identifica metodele de rezervare utilizate de Motelul Bucium. În altă ordine de idei a fost foarte...

Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca

INTRODUCERE Cluj-Napoca nu este recunoscut pentru atracții turistice naturale importante, din simplul motiv că nu a fost înzestrat, cum este spre...

Te-ar putea interesa și

Parcul Național Piatra Craiului - peisaj unicat al patrimoniului turistic Românesc

Introducere Trăim într-o nouă eră când grijile pentru conservarea casei noastre, Pământul, trebuie să treacă mai departe de sloganele ocazionale...

Campania de promovare online a Pensiunii Montana

INTRODUCERE Fiind un sistem de schimbare a informatiilor, cel mai important aspect al Internetului este puterea lui de conectare, abilitatea de a...

Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului

ARGUMENT Lucrarea cu tema” Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului. Studiu de caz privind utilizarea tehnicilor...

Marketing Turistic - Maroc

Capitolul I Prezentarea destinatiei turistice Maroc 1.1 Prezentare generala: Cu acrobatii si îmblânzitorii sai de serpi, Marocul este o tara...

Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești

INTRODUCERE Turismul, dincolo de definiție, coordonate, rolul lui economico-social, îl percep ca pe o bucurie oferită de mediul ambiant, ca pe o...

Strategia de dezvoltare în Județul Bihor

INTORDUCERE România a reprezentat o destinaţie turistică importantă pentru piaţa zonală,promovând, cu precădere, produsele turistice de litoral,...

Program de Marketing privind Promovarea Imaginii Județului Neamț pe Piața Internă

1. Declaraţia de Misiune Agenţia de Promovare Turistică a judeţului Neamţ este organizaţia care se ocupă de promovarea şi marketingul destinaţiei...

Turism si Dezvoltare Regionala - Targu Neamt

CAP. I STABILIREA DOMENIULUI DE CUPRINDERE A STUDIULUI Târgu Neamţ este o aşezare urbană tipic subcarpatică. Poziţia sa la contactul dintre zona...

Ai nevoie de altceva?