Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Rodica Minciu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Cap. 1. Aspecte teoretice privind turismul 1
1.1. Conţinutul şi particularităţile turismului 1
1.2. Contribuţia turismului la dezvoltarea economică, socială şi culturală 4
1.2.1. Turismul şi dezvoltarea economică 4
1.2.2. Turismul şi dezvoltarea social-culturală 7
1.3. Tendinţe în dinamica turismului 8
1.4. Principalele coordonate ale turismului în România 11
Cap. 2. Turismul în judeţul Timiş 14
2.1. Localizare şi caracterizare fizico-geografică 14
2.2. Potenţialul turistic al judeţului Timiş 15
2.2.1. Potenţialul turistic natural 15
2.2.2. Potenţialul turistic antropic 17
2.3. Analiza infrastructurii generale şi specifice 19
2.3.1. Infrastructura generală 19
2.3.2. Infrastructura specifică 21
2.4. Analiza circulaţiei turistice 25
2.5. Principale forme de turism 28
2.5.1. Turism urban şi periurban 28
2.5.2. Turism în Buziaş-Recaş-Lugoj 28
2.5.3. Turism multicultural Deta-Banloc 29
2.5.4. Turism de vânătoare 29
Cap. 3. Propuneri de dezvoltare a turismului în judeţul Timiş 30
3.1. Cadrul general favorabil dezvoltării turismului în judeţul Timiş 30
3.2. Previziunea circulaţiei turistice 32
3.3. Concluzii şi propuneri 33
Bibliografie 40
Anexe 42

Extras din document

Cap. 1. Aspecte teoretice privind turismul

Turismul se prezintă ca o activitate complexă, cu o multitudine de faţete, cu încărcătură economică semnificativă, poziţionată la intersecţia mai multor ramuri şi sectoare din economie . El a devenit în prezent o ramură importantă a economiilor naţionale şi mondiale. Multe ţări îl privesc ca pe o formă valoroasă de comerţ, cu contribuţii importante în balanţele de plăţi, dar şi cu un potenţial ridicat de generare a unui însemnat număr de locuri de muncă. Preocupările specialiştilor în direcţia definirii şi explicării multiplelor implicaţii ale turismului asupra economiei au condus la conturarea în prezent a unei bogate teorii care tratează acest domeniu de activitate, teorie care încearcă să evidenţieze alături de conceptele de bază cu care se operează în practică şi o serie de particularităţi, tendinţe.

1.1.Conţinutul şi particularităţile turismului

Importanţa tot mai mare pe care a dobândit-o turismul în perioada contemporană a sporit preocupările pentru definirea cât mai exactă şi completă a acestui fenomen. Tratarea ştiinţifică a activităţii turistice este condiţionată şi de necesitatea cunoaşterii conţinutului – economic şi social – al acesteia, mutaţiile înregistrate continuu în evoluţia turismului impunând readaptarea permanentă a conceptelor cu care se operează. Turismul a fost, în timp, obiectul a numeroase studii, mulţi autori încercând să-l definească.

Turismul este considerat, în primul rând, o formă de recreere alături de alte activităţi şi formule de petrecere a timpului liber ; în cele mai multe situaţii, ele implică efectuarea unor cheltuieli cu impact asupra economiilor zonelor vizitate.

Definiţia turismului ca formă de recreere, alături de alte forme de petrecere a timpului liber, este foarte vagă. Multe aspecte nu sunt avute în vedere. Acestea sunt surprinse în definiţia dată de către Organizaţia Mondială de Turism. Este foarte important să se precizeze faptul că activităţile desfăşurate pe durata călătoriilor trebuie să aibă loc în afara reşedinţei obişnuite pe o perioadă consecutivă care să nu depăşească un an. Dacă aceste aspecte nu erau clarificate, se putea defini ca turism rezidenţa într-o altă ţară sau munca în străinătate.

Un alt mod de a defini turismul este acela în care este considerat o activitate umană, care cuprinde utilizarea resurselor şi interacţiunea cu alte persoane, economii şi medii. Implică, de asemenea, mişcarea fizică a turiştilor spre locuri, altele decât cele ale vieţii normale .

Această definiţie vine în completarea şi explicarea celor afirmate mai sus prin faptul că subliniază că turismul este o activitate umană, de petrecere a timpului liber, iar interacţiunea cu alte economii se referă la efectuarea de cheltuieli cu impact în sensul creşterii veniturilor obţinute de ţara sau zona vizitată.

Turismul este definit drept activităţile desfăşurate de persoane pe durata călătoriilor şi sejururilor, în locuri situate în afara reşedinţei obişnuite pentru o perioadă consecutivă ce nu depăşeşte un an, în scop de loisir, afaceri sau alte motive .

În primul rând, turismul este definit ca fiind ansamblul de activităţi prin care omul îşi petrece timpul liber călătorind în altă localitate sau ţară, pentru a vizita oameni şi locuri, monumente şi muzee, pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele generale, pentru a se distra şi a face sport, pentru odihnă sau tratament.

Din altă perspectivă, turismul include un ansamblu de măsuri puse în aplicare pentru organizarea şi desfăşurarea unor călătorii de agrement sau în alte scopuri, realizate fie prin intermediul unor organizaţii, societăţi sau agenţii specializate, fie pe cont propriu, pe o durată limitată de timp, precum şi prin industriile adiacente care concură la satisfacerea nevoilor de consum turistic .

Primele definiţii luau în calcul doar activităţile prin care omul îşi petrece timpul liber, dar nu se evidenţia faptul că anterior acestor activităţi există altele de organizare a petrecerii timpului liber. De asemenea, este evidenţiat faptul că turistul poate alege în a-şi organiza singur activităţile sau poate apela la organizaţie specializată. Tot prin turism este avută în vedere şi industria creată pentru satisfacerea tuturor bunurilor şi serviciilor solicitate de turişti la locul de destinaţie, la un înalt nivel calitativ şi în condiţiile protecţiei şi conservării resurselor turistice, în special, şi a mediului înconjurător, în general.

Sintetizând cele spuse mai sus, turismul reprezintă ansamblul de activităţi, desfăşurate pe durata călătoriilor, în locuri situate în afara celor de viaţă normală, pentru o perioadă consecutivă ce nu depăşeşte un an, în scop de loisir, afaceri sau alte motive, şi care au un impact economic şi social asupra locurilor vizitate şi asupra vizitatorilor.

Turismul, ca fenomen economico-social, a apărut şi a evoluat în legătură directă cu procesul general de dezvoltare a societăţii, reflectând prefacerile din interiorul acesteia. Până la începutul secolului al XX-lea, turismul a constituit un privilegiu al unor pături sociale cu venituri ridicate, având o desfăşurare sporadică şi limitată în timp şi spaţiu, din cauza dificultăţilor tehnice legate de infrastructură şi mijloacelor de transport, conflictelor regionale. În ultimele decenii ale secolului trecut, prin dezvoltarea generală a economiilor naţionale cu impact asupra veniturilor populaţiei, a infrastructurii şi democratizarea turismului, au crescut substanţial călătoriile turistice, iar activitatea turistică a înregistrat o asemenea amploare, încât, în zilele noastre, poate fi caracterizată ca un fenomen economic şi social cu caracter de masă. Astfel, turismul s-a transformat dintr-un fenomen sporadic şi elitist într-unul curent şi a devenit un mod de viaţă pentru o mare parte din populaţia ţărilor aflate la un nivel ridicat de dezvoltare economică şi una din componentele majore ale civilizaţiei contemporane.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERŢ