Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 25294
Mărime: 1.99MB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE.2
 2. CAPITOLUL I
 3. TURISMUL – FENOMEN ECONOMICO-SOCIAL.4
 4. 1.1.Abordări conceptuale.4
 5. 1.2.Factori de influenţă.10
 6. 1.3.Rolul şi locul turismului în economie.15
 7. CAPITOLUL II
 8. TURISMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.21
 9. 2.1.Protecţia mediului înconjurător-cerinţă a dezvoltării turistice.21
 10. 2.2.Fenomene şi procese de risc turistic.27
 11. 2.3.Analiza capacităţii de suport a mediului .35
 12. 2.4.Acţiuni de protecţie şi conservare a potenţialului turistic.41
 13. CAPITOLUL III
 14. DEZVOLTAREA DURABILĂ–NECESITATE OBIECTIVĂ ÎN TURISM
 15. 3.1.Conceptul de dezvoltare durabilă în turism.46
 16. 3.2.Forme ale turismului durabil.53
 17. 3.3.Demersuri pentru un turism durabil.61
 18. CAPITOLUL IV
 19. DEZVOLTAREA TURISMULUI VÂLCEAN PRIN PRISMA DURABILITĂŢII.69
 20. 4.1.Scurtă prezentare a potenţialului turistic.69
 21. 4.2.Analiza componentelor pieţei turistice.78
 22. 4.3.Principalele forme de turism practicate în judeţul Vâlcea.85
 23. 4.4.Strategii de dezvoltare durabilă a turismului în judeţ.91
 24. CONCLUZII.95
 25. BIBLIOGRAFIE.97
 26. ANEXE .99

Extras din licență

INTRODUCERE

În dezvoltarea economică de după cel de-al doilea război mondial, turismul, un sector important al economiei mondiale, a cunoscut o creştere spectaculoasă. Astfel, faţă de anul 1957, numărul de turişti crescut de 14 ori, în anul 1990 atingând circa 480 milioane de persoane, turismul având semnificaţia de a călători, pentru cunoaşterea altor locuri, sau pentru recreere, odihnă şi agrement.

Începând cu anii ’70 (1972, Conferinţa ONU asupra problemelor mediului, Stockholm), protecţia mediului a început să devină o necesitate deoarece, din cauza dezvoltării economice (industriale) intensive, multe din elementele componente ale mediului înconjurător au început să se deterioreze.

Anii ’90 au fost marcaţi de introducerea şi aplicarea conceptului de dezvoltarea durabilă, de echilibrare a dezvoltării economice cu dezvoltarea socială şi protecţia mediului.

Conceptul dezvoltăriii durabile a pătruns în toate domeniile vieţii economice şi sociale: de la agricultură durabilă până la transport durabil şi turism durabil.

Conceptul de durabil este tot mai solicitat şi mai aplicat, din cauza faptului că planeta noastră are capacităţi limitate de a susţine omenirea angajată într-un proces ascendent de dezvoltare. În acest context, fără o planificare atentă a modului de cooperare a activităţilor antropice cu toate componentele mediului, se poate pune în pericol însăşi existenţa omului prin incapacitatea generaţiilor viitoare de a-şi asigura necesităţile de viaţă sau de trai decent.

Ca ramură a economiei, şi turismul se supune regulilor durabilităţii devenind o activitate economică prin care se urmăreşte satisfacerea generaţiei actuale de turişti fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de vizitatori să aibă măcar acelaşi acces la calitatea şi cantitatea de resurse turistice din prezent.

Turismul durabil presupune dezvoltarea tuturor formelor de turism, managementul şi marketingul turistic care să respecte integritatea naturală, socială şi economică a mediului, cu asigurarea exploatării resurselor naturale şi culturale şi pentru generaţiile viitoare.

Turismul durabil impune respectarea unor principii general valabile în dezvoltarea durabilă: echitarea în cadrul aceleiaşi generaţii, eficienţă, elasticitate, păstrarea mediului etc., practic o programare atentă a consumului de resurse turistice în raport cu potanţialul fiecărei regiuni.

Viitorul dezvoltării durabile depinde de restructurarea economiei globale şi necesită schimbări majore în comportamentul uman, în sistemul de valori şi stilul de viaţă.

CAPITOLUL I

TURISMUL – FENOMEN ECONOMICO - SOCIAL

1.1.Abordări conceptuale

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „turism” provine din termenul englezesc „to tour” ¬¬¬ = a călătorii, a colinda; având semnificaţia de excursie. Creat în Anglia secolului al-XVIII-lea, desemnând iniţial acţiunea de a voiaja în Europa, acest termen derivă din cuvântul francez „tour” = călătorie, mişcare în aer liber, plimbare, drumeţie în circuit; care la rândul său derivă din cuvântul grecesc „tornos” şi respectiv, din cel latin „turnus”, păstrând semnificaţia de circuit.

Turismul începe să fie consolidat ca fenomen economico-social în Europa încă din 1880, în 1905 conturându-se prima sa definiţie în care se arată că turismul, în sensul modern al cuvântului, este un fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creşterea necesităţii de refacere a sănătăţii şi schimbarea mediului înconjurător, pe naşterea şi dezvoltarea sentimentului de receptivitate pentru frumuseţile naturii.

Au urmat multe alte definiri ale turismului. În 1910, economistul austriac J.von Schullem zu Schrattenhafen descria turismul ca „.fenomen care desemnează toate legăturile, în special economice, şi care intră în acţiune pentru rezidenţii temporari şi străini dispersaţi înăuntrul unei comune, unei provincii, unui stat determinat.”; profesorul belgian Edmond Picard defineşte turismul ca pe „.ansamblul organelor şi funcţiilor lor, nu numai din punct de vedere al valorilor pe care călătorul le ia cu el şi al celor care în ţările unde se soseşte cu portofelul doldora, profită (în primul rând hotelierii) şi indirect de cheltuielile pe care le face spre a-şi satisface nevoile de cunoştinţă sau pentru plăcere.” .

Bibliografie

1. Barbu Gh. (coordonator) Turismul în economia naţională, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1981.

2. Baron P., Popa S. şi colectivul Economia şi organizarea activităţii în România, Bucureşti, 1987, actualizată cu cea din 2001.

3. Bran F., Marin D., Simon T. Turismul rural – modelul European, Ed. Economică, Bucureşti, 2001.

4. Cocean P., Vlăsceanu G., Negoescu B. Geografia Generală a Turismului, Ed.Meteor Press, 2003.

5. Diaconu Mihaela Management-Marketing în Turism, Ed. Independenţa Economică, Bucureşti, 1998.

6. Glăvan Vasile Turismul în România, Ed. Economică, Bucureşti, 2000.

7. Ionescu Ion Turismul – fenomen socio-economic şi cultural, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2001.

8. Istrate I., Baron F., Roşu A.G. Economia Turismului şi mediul înconjurător, Ed. Economică, Bucureşti, 1996.

9. Minciu R., Baron P., Neacşu N. Economia Turismului, Ed. Expert, Bucureşti, 2001.

10. Minciu Rodica Economia Turismului, Ed. Uranus, Bucureşti, 2000. Economia Turismului, ediţia a-III-a revăzută şi adăugită, Ed. Uranus, Bucureşti, 2004.

11. Neacşu N., Cernescu A. Economia Turismului – studii de caz, reglementări, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002.

12. Neagu N. Managementul turistic şi al serviciilor turistice, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2000.

13. Nistoreanu Puiu Turism Rural, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

14. Nistoreanu Puiu – coordonator – Ecoturism şi Turismul Rural, Ed. ASE, Bucureşti, 2003.

15.Snak O., Baron P., Neacşu N. Economia Turismului, Ed. Expert, Bucureşti, 2001.

16. Zaharia Elena Calitatea vieţii. Teorie şi practică socială, Academia română, ICCV, 1991.

17. X X X X X Anuarul Statistic al României, 2005.

18. X X X X X Breviar Statistic – România, Institutul Naţional de Statistică, Turismul României, 2005.

19. X X X X X www.calimăneşti-căciulata.ro

20. X X X X X www.cultur@pe NET

21. X X X X X www.vâlceaturistică.ro

22. X X X X X www.romaniatravel.com

Preview document

Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 1
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 2
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 3
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 4
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 5
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 6
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 7
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 8
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 9
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 10
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 11
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 12
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 13
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 14
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 15
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 16
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 17
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 18
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 19
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 20
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 21
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 22
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 23
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 24
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 25
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 26
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 27
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 28
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 29
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 30
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 31
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 32
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 33
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 34
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 35
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 36
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 37
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 38
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 39
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 40
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 41
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 42
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 43
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 44
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 45
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 46
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 47
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 48
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 49
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 50
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 51
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 52
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 53
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 54
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 55
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 56
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 57
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 58
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 59
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 60
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 61
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 62
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 63
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 64
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 65
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 66
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 67
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 68
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 69
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 70
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 71
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 72
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 73
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 74
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 75
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 76
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 77
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 78
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 79
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 80
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 81
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 82
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 83
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 84
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 85
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 86
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 87
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 88
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 89
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 90
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 91
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 92
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 93
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 94
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 95
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 96
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 97
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 98
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 99
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 100
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 101
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 102
Dezvoltarea Turismului pe Principii Durabile - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • cap 1.doc
 • cap 2.doc
 • cap.3.doc
 • cap.4.doc

Alții au mai descărcat și

Perspective de Integrare a Turismului Românesc în Plan European

CAPITOLUL I TURISMUL ÎN EUROPA – ORIENTARI SI TENDINTE 1.1. Factori de influenta în dezvoltarea turismului Turismul este influentat de o gama...

Perspectivele Dezvoltării Turismului Montan în Contextul Dezvoltării Durabile

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a...

Locul și Rolul Turismului Internațional în Grecia Posibilități de Dezvoltare a Relațiilor Turistice greco-române

CAPITOLUL I 1. Rolul şi locul turismului în economia mondială 1.1. Scurtă introducere Industria călătoriilor şi a turismului este, în prezent,...

Turismul Cultural

INTRODUCERE Turismul depinde într-o mare măsura de o “imagine” creată şi care se adresează în mod direct turiştilor. Consumatorii acestei...

Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism

Introducere Lucrarea de faţă are ca şi scop realizarea unui site web pentru o agenţie de turism. Aplicaţia este realizată în ASP.NET, o platformă...

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi...

Piața mondială a turismului de afaceri

CAPITOLUL I ISTORIC ȘI CONCEPTE ÎN TURISMUL DE AFACERI Turismul este cea mai mare afacere a începutului de mileniu, atât pe plan mondial, cât și...

Mijloace și modalități de plată în turism

Introducere Încasarea notelor de plată prin casieria serviciului front-office se poate face utilizând mijloace de plată diferite : moneda...

Te-ar putea interesa și

Starea Actuală și Tendințe de Dezvoltare a Turismului Agrar în Republica Moldova

Întroducere Motto:” Turismul rural nu este o modă. Este o modalitate de dezvoltare echilibrată, de protejare şi valorificare a patrimoniului”...

Experiența ecoturistică la nivel național și internațional

INTRODUCERE Actualitatea temei. Ecoturismul, ca fenomen social ce contribuie ladezvoltarea durabilă, reprezintă, în etapa actuală, domeniul de...

Ecoturismul și dezvoltarea durabilă

Cuvînt înainte Patrimoniul turistic actual al Romîniei se poate dezvolta şi moderniza şi prin activitaţile de valorificare şi promovare a zonelor...

Ecoturismul în România - studiu de caz - Parcul Natural Porțile de Fier

Parcul Natural Porţile de Fier este o arie protejată înfiinţată prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului...

Turism

Mediul înconjurător este elementul central al dezvoltării economice, ca de altfel şi al supravieţuirii omului de aceea calitatea sa a devenit o...

Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate

INTRODUCERE Ca fenomen specific lumii moderne, turismul reprezintă una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei, având rolul de promotor al...

Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România

INTRODUCERE ZONA MONTANĂ: ZONĂ TURISTICĂ DE BAZĂ A ROMÂNIEI Pentru cei ce doresc să se rupă din cotidian, pentru cei ce iubesc puritatea naturii...

Cooperarea Economică Durabilă a Moldovei în Domeniul Turismului Internațional

INTRODUCERE Călătoriile şi turismul reprezintă cea mai însemnată industrie mondială şi furnizor de locuri de muncă pentru economiile naţionale şi...

Ai nevoie de altceva?