Impactul Mediului de Afaceri asupra Desfasurarii Activitatii Hotelului Doina din Statiunea Neptun

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Impactul Mediului de Afaceri asupra Desfasurarii Activitatii Hotelului Doina din Statiunea Neptun.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 86 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Introducere 1
Capitolul I
Mediul de afaceri al firmei de turism
1.1. Caracteristicile şi formele mediului extern 3
1.2. Mediul de afaceri intern 5
1.2.1. Conţinutul mediului de afaceri intern 5
1.2.2. Structura mediului de afaceri intern al firmei 6
1.2.3. Potenţialul firmei 8
1.3. Componentele mediului de afaceri extern al firmei 9
1.3.1. Micromediul de afaceri al firmei de turism 10
1.3.2. Macromediul de afaceri al firmei de turism 15
Capitolul II
Prezentarea Hotelului Doina*** din staţiunea Neptun
2.1. Prezentarea firmei 25
2.1.1. Unităţile cu funcţiune de cazare şi afaceri 26
2.1.2. Serviciul de alimentaţie publică 29
2.1.3. Baza de de tratament 30
2.2. Piaţa firmei 35
2.2.1. Politica tarifară 37
2.2.2 Clienţii 43
2.2.3 Furnizori 47
2.3. Analiza economico-financiară 49
2.5. Analiza SWOT 53
Capitolul III Impactul mediului de afaceri asupra
desfăşurării activităţii Hotelului Doina
3.1. Analiza mediului de afaceri intern al H. Doina 64
3.2. Analiza micromediului de afaceri al Complexului Hotelier Doina-Neptun 54
3.2.1 Clienţii H. Doina 54
3.2.2 Personalul H. Doina 60
3.2.3 Concurenţa H. Doina 63
3.2.4 Furnizorii H. Doina 63
3.3 Analiza macromediului de afaceri 66
3.3.1. Factori economici 67
3.3.2. Factorii demografici 72
3.3.3. Factorii socio-culturali 72
3.3.4. Factorii evoluţiei tehnologice 73
3.3.5. Factori politici 74
3.3.6. Factorii juridici 75
3.3.7. Factorii naturali 75
Concluzii şi propuneri 78
Bibliografie 82

Extras din document

Introducere

Dacă analiza sectorului în care activează firma, se poate realiza folosind o serie de repere metodologice, recunoscute ca valoare informaţională, din păcate, predicţiile privind viitorul sunt extrem de vulnerabile. nificabil şi controlabil; ca urmare, acest mediu putea fi supus nevoilor întreprinderii, modelat în fuuncţie de deciziile globale, politice şi sociale cărora economicul trebuia să le fie subordonat.

Reacţia mediului românesc în schimbare a fost distinctă: doar cei care au înţeles importanţa cunoaşterii şi adaptării la cerinţe au supravieţuit.

În viziunea analizei mediului de afaceri, investigarea permanentă a mediului extern este o etapă esenţială a analizei strategice impusă de nevoia de a cunoaşte şi înţelege contextul şi forţele concurenţiale care acţionează în cadrul acestuia, de a anticipa şi gestiona scimbările care se produc, de a realiza un raport optim între vocaţia firmei, capabilitatea strategică şi evoluţiile previzibile ale factorilor care-l compun.

Dacă analiza sectorului în care activează firma, se poate realiza folosind o serie de repere metodologice, recunoscute ca valoare informaţională, din păcate, predicţiile privind viitorul sunt extrem de vulnerabile. Dacă lumea ar fi logică şi previzibilă, prognozele s-ar putea întocmi cu ajutorul tehnicilor statistice, prin extrapolarea tendinţelor conturate în trecut. Însă cercetarea a arătat că modelele econometrice nu sunt fiabile pentru mai mult de jumătate din an, iar prognozele bazate pe emiterea unor judecăţi de valoare sunt cel puţin la fel de bune. Prognoza economică are multe în comun cu prognoza meteorologică pe termen lung. Numărul şi variaţiile de intensitate ale forţelor cu impact asupra economiei sunt de aşa natură încât probabilitatea unei prognoze exacte este foarte mică. Chiar faptul că prognozele pe termen lung nu oferă certitudini obligă firma la o permanentă monitorizare a mediului extren. Ea va putea desprinde tendinţe, dar cu siguranţă nu va putea prezice evenimente.

Deşi ca etapă metodologică analiza mediului de afaceri extern a fost plasată după analiza mediului intern, această ordonare are doar o valoare relativă. Succesul depinde nu numai de evaluarea forţelor proprii, ci şi de cunoaşterea câmpului de operaţiuni, de aprecierea forţelor adversarilor, de tacticile pe care le utilizeză. De aceea o abordare concretă a demersului strategic presupune o studiere concomitentă a mediului de afaceri intern şi extern al organizaţiei.

CAPITOLUL I

Mediul de afaceri al firmei de turism

Indiferent de domeniul de activitate, o organizaţie nu poate acţiona decât într-un context determinat de o serie de factori şi condiţii ce alcătuiesc mediul de afaceri extern al firmei, iar prin acţiunile desfăşurate, are contacte cu o serie întreagă de alte organizaţii şi se află sub influenţa mai multor'factori, care, de cele mai multe ori, nu pot fi controlaţi.

Noţiunea mediului de afaceri extern (împrumutată din domeniul ştiinţelor naturale, pentru a sublinia complexitatea relaţiilor) al firmei, este destul de dificil de cuprins într-o definiţie, datorită structurii complexe şi eterogene pe care o prezintă, dar, subliniază, pluralitatea acţiunilor factorilor externi în care acţionează orice întreprindere. Se poate afirma, că mediul de afaceri extern al firmei reprezintă o reţea de variabile exogene aflate într-o permanentă dinamică, cărora întreprinderea le opune un set de variabile endogene definite de resursele sale materiale, financiare şi umane.

Firmele de succes au şi o viziune orientată din exterior către interior. Acestea înţeleg că, în mediul în care operează, se ivesc mereu oportunităţi sau ameninţări şi acordă o importanţă deosebită urmăririi permanente şi adaptării continue a activităţii la schimbările mediului. Prin supravegherea sistematică a mediului există posibilitatea de a revizui şi a adapta strategiile de marketing, astfel încât să facă faţă dificultăţilor ivite şi să valorifice oportunităţile.

În sens larg (teoretico-metodologic), mediul de afaceri în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea poate fi definit ca un „ansamblu de factori de natură economică, culturală, juridică, politică, demografică, ecologică etc, ce alcătuiesc o structură complexă şi eterogenă în măsură să influenţeze în mod direct sau indirect activitatea acesteia” Viziunea macroeconomică ne indică faptul că şi întreprinderile sunt parte a mediului, în primul rând a componentei economice a acestuia.

Mediul de afaceri extern al firmei mai poate fi definit (în sens operaţional) ca un ansamblu de riscuri şi de oportunităţi pentru organizaţie. Orice variaţie a mediului poate constitui o oportunitate sau o ameninţare pentru activitatea firmei, depinzând de poziţia pe care o ocupă pe piaţă. Spre exemplu, devalorizarea monedei naţionale, pe termen scurt, pentru exportatori conduce la o impulsionare a activităţii, în timp ce pentru importatori determină o restrângere a activităţii. Raportarea eficientă la tendinţele de evoluţie ale mediului de afaceri extern presupune o cercetarea atentă a tuturor componentelor, a interacţiunii dintre acestea, precum şi a impactului lor asupra pieţei şi, evident, asupra activităţii întreprinderii.

Cunoaşterea fizionomiei şi cerinţelor mediului de afaceri extern în care acţionează întreprinderea prezintă o importanţă deosebită pentru conectarea activităţii la dinamica acestuia. Astfel, întreprinderea îşi poate propune să:

- dezvolte cererea pentru anumite produse şi servicii;

- înnoiască cu frecvenţă ridicată oferta de mărfuri;

- perfecţioneze distribuţia produselor sau serviciilor sale;

- realizeze acţiuni promoţionale eficiente, etc.

Pentru a fi mai uşor de investigat, în funcţie de tipul de relaţii ce apar între organizaţie şi mediul de afaceri extern, acesta poate fi împărţit în două componente sau zone:

a) Mediul de afaceri intern

b) Mediul de afaceri extern - care îmbracă două forme principale:

• Micromediul de afaceri firmei

• Macromediul de afaceri extern firmei

Această calsificare uşurează procesul de analiză a mediului grupând influenţele exercitate asupra organizaţiei în directe (micromediul de afaceri) şi indirecte (macromediul de afaceri), iar, în paralel, evidenţiind atenţia deosebită ce trebuie acordată micromediului de afaceri, din perspectiva strategiilor pe care o le va adopta firma.

Analiza mediului de afaceri semnifică în primul rând, un proces de identificare şi cunoaştere a factorilor de influenţă asupra activităţii întreprinderii, precum şi a evoluţiei acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Mediului de Afaceri asupra Desfasurarii Activitatii Hotelului Doina din Statiunea Neptun.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL