Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism

Licență
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 21790
Mărime: 6.97MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Ing. Dr. Popescu Daniela
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SPECIALIZAREA CALCULATOARE FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

Cuprins

Introducere 5

1. Afaceri electronice 6

1.1. Caracteristicile afacerilor electronice 6

1.2. Categorii de afaceri electronice 7

1.3. Etapele realizării unei afaceri electronice 8

1.4. Platforme software pentru afaceri electronice 11

1.5. Turismul ca activitate economică 11

2. Comunicaţii electronice şi Internet 16

2.1. Reţele de calculatoare 16

2.2. Comunicaţii în Internet 18

2.2.1. World Wide Web 18

2.2.2. Adresarea calculatoarelor în Internet 21

2.2.3. URL 23

3. Tehnologii utilizate în implementarea aplicaţiei 25

3.1. Baze de date. Noţiuni introductive 25

3.1.1. Componentele unui sistem de gestiune a bazelor de date 26

3.1.2. Arhitectura internă a sistemelor de baze de date 28

3.1.3. Limbaje şi interfeţe ale sistemelor de gestiune a bazelor de date 29

3.1.4. Avantajele oferite de sistemele de gestiune a bazelor de date 29

3.1.5. Clasificarea sistemelor de gestiune a bazelor de date 30

3.2. Tehnologii utilizate în proiectarea şi design-ul site-urilor Web 33

3.2.1. Tehnologii client 33

3.2.1.1. HTML 33

3.2.1.2. CSS 33

3.2.1.3. JavaScript 34

3.2.1.4. jQuery 35

3.2.2. Tehnologii server 35

3.2.2.1. XML 35

3.3. Pagini web dinamice 37

3.3.1. Pagini dinamice vs. Pagini statice 37

3.3.2. Pagini dinamice pe partea client 38

3.3.3. Pagini dinamice generate pe partea server 39

3.4. .NET 40

3.4.1. Privire de ansamblu asupra tehnologiei 40

3.4.1. Limbajul C# 44

3.4.1.1. AvantajeleC# 46

3.5. Programarea web utilizând ASP.NET 51

3.5.1. Scurt istoric 51

3.5.2. Introducere în ASP .NET 54

3.5.3. Structura unei pagini ASP.NET 55

3.5.4. Controale Server 57

3.5.5. Păstrarea informaţiilor în aplicaţiile web 59

3.5.5.1. Păstrarea stării controalelor 59

3.5.5.2. Păstrarea informaţiilor 60

3.5.6. Validarea datelor 62

3.5.6.1. Proprietăţi comune 62

3.5.6.2. Validatoare 63

3.5.7. Securitatea în ASP.NET 63

3.5.7.1. Windows Authentication 64

3.5.7.2. Forms-Based Authentication 64

3.5.7.3. Securizarea unei aplicaţii web 65

3.5.8. Accesul la o baza de date într-o pagină web 65

3.5.9. Avantajele utilizării ASP.NET 65

4. Descrierea aplicaţiei 67

4.1. Proiectarea aplicaţiei 67

4.2. Proiectarea bazei de date 67

4.3 Implementarea aplicatiei 69

4.3.1 Pagina principala. Inregistrarea si autentificarea 69

4.3.2 Administrare Module Aplicatie 71

4.3.3 Administrare Drepturi Aplicatie 72

4.3.4 Administrare Drepturi Utilizatori 72

4.3.5 Administrare tipuri utilizatori 73

4.3.6 Administrare utilizatori 73

4.3.7. Administrare Tari, Judete, Orase 74

4.3.8. Administrare tipuri de informatii de contact 74

4.3.9. Administrare valute 75

4.3.10 Administrare clasificare tipuri camere 75

4.3.11 Administrare clasificari unitati de cazare 76

4.3.12 Administrare servicii de alimentatie 76

4.3.13 Administrare tipuri de cabine de vapor 77

4.3.14 Administrare tipuri de caroserii auto 77

4.3.15 Administrare tipuri de combustibili 78

4.3.16 Administrare producatori auto si modele auto 78

4.3.17 Administrare facilitati si grupe de facilitati 79

4.3.18 Administrare mijloace de transport 79

4.3.19 Administrare tipuri de entitati turistice 80

4.3.20 Administrare entitati turistice 80

4.3.21 Adaugarea unei entitati turistice 81

4.3.22 Editarea unei entitati turistice 81

4.3.23 Vizualizare oferte hoteluri 82

4.3.24 Vizualizare oferte sejururi 82

4.3.25 Vizualizare oferte circuite 82

4.3.26 Vizualizare oferte croaziere 82

4.3.27 Vizualizare oferte rent-a-car 82

5. Concluzii 83

Bibliografie 84

Extras din document

Introducere

Lucrarea de faţă are ca şi scop realizarea unui site web pentru o agenţie de turism.

Aplicaţia este realizată în ASP.NET, o platformă inovatoare şi modernă ce permite scrierea unor aplicaţii complexe, oferind fiabilitate şi securitate.

Pe parcursul lucrării vom detalia paşii ce au fost urmaţi, de la motivarea alegerii temei, până la implementarea propriu-zisă.

În Capitolul I este prezentat aspectul comercial al aplicaţiei: ce anume înseamnă comerţ electronic, ce presupune activitatea de turism în spaţiul virtual şi, mai ales, care este importanţa economică a unei asemenea aplicaţii.

În Capitolele II şi III descriu pe scurt tehnologiile ce stau la baza proiectării aplicaţiei web. Acest capitol poate avea atât rolul de a familiariza cititorul cu principalele tehnologii internet, cât şi ca o sursă rapidă de documentaţie , prin exemplele oferite.

În final, Capitolul IV prezintă realizarea efectivă a aplicaţiei, pornind de la etapa de proiectare şi continuând cu implementarea şi utilizarea ei. Sunt descrise principalele avantaje oferite de aplicaţie, precum şi modul în care acestea pot fi utilizate.

1. Afaceri electronice

1.1. Caracteristicile afacerilor electronice

Pentru ca o afacere să supravieţuiască, este necesar ca potenţialii ei clienţi să ştie de existenţa acesteia. World Wide Web oferă o oportunitate unică, aceea de a permite lumii să afle despre existenţa companiei, despre produsele şi serviciile pe care ea le oferă şi dispune de mijloacele care permit clienţilor să comande produsele şi serviciile pe care firma le oferă, toate acestea utilizând Internetul.

Afacerile derulate pe Web sunt asemănătoare afacerilor realizate într-o manieră tradiţională. Prezenţa companiei pe Web, prin intermediul unui site are câteva avantaje clare comparativ cu deschiderea unui sediu fizic al firmei. Avantajele pot fi împărţite, în funcţie de beneficiarul lor direct, în avantaje directe ale firmei, avantaje ale beneficiarilor produselor şi serviciilor firmei şi avantaje ale societăţii.

Principalele avantaje aduse activităţii firmelor de care diferitele tipuri de afaceri electronice sunt:

- Facilitează extinderea activităţii, asigurând acces rapid la pieţele locale şi naţionale, dar mai important şi la pieţele internaţionale;

- Scăderea costurilor cu desfăşurarea activităţii firmei, în special acelea cu realizarea, procesarea, distribuirea, păstrarea şi regăsirea informaţiilor păstrate pe hârtie; în cazul afacerilor electronice sunt folosite soluţii informatice, automatizate, pentru aceste activităţi;

- Creează posibilitatea modelării facile a produselor şi serviciilor conform nevoilor cumpărătorilor;

- Costuri de comunicaţie, transport sunt mult reduse.

Avantajele consumatorilor sunt numeroase, dintre care sunt enumerate:

- Oferă posibilitatea consumatorilor să cumpere sau să efectueze tranzacţii 24 h/zi, în tot timpul anului din aproape orice locaţie;

- Acordă consumatorilor mai multe posibilităţi de alegere;

- Cumpărătorii pot să aleagă mai uşor cel mai mic preţ pentru un produs sau serviciu;

- Permite livrarea rapidă a produselor şi/sau serviciilor (în unele cazuri);

- Consumatorii pot să primească informaţie relevantă într-un timp scurt: în câteva secunde şi nu în zile sau chiar săptămâni cum este cazul în multe afaceri tradiţionale;

- Face posibilă participarea la licitaţii virtuale;

- Facilitează competiţia, ceea ce duce la scăderea preţurilor produselor şi serviciilor;

- Permite consumatorilor să interacţioneze cu alţi cumpărători prin intermediul comunităţilor electronice, să schime impresii şi să-şi compare experienţele.

De asemenea, afacerile electronice aduc o serie de avantaje societăţii, printre care:

- Oferă posibilitatea mai multor persoane să lucreze de acasă şi să cumpere de acasă, ceea ce poate duce, în timp, la scăderea traficului auto şi la scăderea poluării;

- Anumite mărfuri pot fi vândute la preţuri mai mici, acest lucru avantajându-i pe cei cu venituri mai mici, contribuind astfel la protecţia socială;

- Afacerile electronice contribuie la creşterea eficienţei şi/sau îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor.

Pe lângă aceste avantaje, afacerile electronice au şi o serie de limite. Cele mai importante neajunsuri ale afacerilor electronice sunt:

- Lipsa unor standarde universal acceptate pentru calitate, securitate şi încredere în afacerile electronice;

- Instrumentele de dezvoltare software pentru derularea afacerilor electronice sunt încă în plină evoluţie;

- Existe unele dificultăţi în ceea ce priveşte integrarea aplicaţiilor software de comerţ electronic cu unele aplicaţii existente şi bazele de date;

- Accesul la Internet este încă scump şi/sau inoportun pentru o mare parte a populaţiei.

În ultimii ani s-a constatat o creştere a afacerilor electronice şi în ţara noastră şi tendinţa este de creştere continuă.

Preview document

Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 1
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 2
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 3
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 4
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 5
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 6
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 7
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 8
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 9
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 10
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 11
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 12
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 13
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 14
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 15
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 16
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 17
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 18
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 19
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 20
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 21
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 22
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 23
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 24
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 25
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 26
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 27
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 28
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 29
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 30
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 31
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 32
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 33
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 34
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 35
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 36
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 37
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 38
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 39
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 40
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 41
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 42
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 43
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 44
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 45
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 46
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 47
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 48
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 49
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 50
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 51
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 52
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 53
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 54
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 55
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 56
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 57
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 58
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 59
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 60
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 61
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 62
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 63
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 64
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 65
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 66
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 67
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 68
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 69
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 70
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 71
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 72
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 73
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 74
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 75
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 76
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 77
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 78
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 79
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 80
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 81
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 82
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 83
Implementarea unei Interfețe Web pentru o Agenție de Turism - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Implementarea unei Interfete Web pentru o Agentie de Turism.doc
  • Implementarea unei Interfete Web pentru o Agentie de Turism.ppt

Alții au mai descărcat și

Perspective de Integrare a Turismului Românesc în Plan European

CAPITOLUL I TURISMUL ÎN EUROPA – ORIENTARI SI TENDINTE 1.1. Factori de influenta în dezvoltarea turismului Turismul este influentat de o gama...

Perspectivele Dezvoltării Turismului Montan în Contextul Dezvoltării Durabile

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a...

Locul și Rolul Turismului Internațional în Grecia Posibilități de Dezvoltare a Relațiilor Turistice greco-române

CAPITOLUL I 1. Rolul şi locul turismului în economia mondială 1.1. Scurtă introducere Industria călătoriilor şi a turismului este, în prezent,...

Turismul Cultural

INTRODUCERE Turismul depinde într-o mare măsura de o “imagine” creată şi care se adresează în mod direct turiştilor. Consumatorii acestei...

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi...

Turism rural oportunitate și-sau afacere - Pensiunea Turistică Phoenix Simeria

INTRODUCERE În cadrul contemporan actual tot mai mulți oameni doresc sa călatorească și să cunoască locuri și persoane noi. Mulți dintre ei...

Piața mondială a turismului de afaceri

CAPITOLUL I ISTORIC ȘI CONCEPTE ÎN TURISMUL DE AFACERI Turismul este cea mai mare afacere a începutului de mileniu, atât pe plan mondial, cât și...

Mijloace și modalități de plată în turism

Introducere Încasarea notelor de plată prin casieria serviciului front-office se poate face utilizând mijloace de plată diferite : moneda...

Te-ar putea interesa și

Distribuția Produselor Turistice pe Internet

Turismul este cunoscut ca fiind cea mai larga industrie. Veniturile sale au o proportie semnificativa în economia multor tari si este una din cele...

Distribuția Produselor Turistice pe Internet

6 Turism si World Wide Web Una din problemele în încercarea de a evalua impactul Internetului si World Wide Web-ului în sectorul turismului este...

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață - agenție turism

1. DATE GENERALE 1. DATE GENERALE Titlul planului de investiții: Investitii in tehnologie pentru dezvoltare la SC AGENTIA DE TURISM SRL...

Ai nevoie de altceva?