Management si operatiuni in cadrul agentiei de turism Oltextur

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Management si operatiuni in cadrul agentiei de turism Oltextur.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 60 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Introducere 1
Capitolul I. Noțiuni teoretice privind agenția de turism și operațiunile acesteia ...2
1.1. Definirea agenției de turism ..2
1.2. Tipologia agențiilor de turism ...3
1.3. Prezentarea produselor turistice oferite de agențiile de turism .8
1.4. Vânzarea biletelor de transport ... .. 9
1.5. Serviciile turistice oferite de agențiile de turism .11
1.6. Vânzarea serviciilor complementare 12
Capitolul II. Descrierea agenției de turism OLTEXTUR și a produselor oferite ...14
2.1. Istoric, evoluție și date de identificare ale agenției de turism .14
2.2. Organigrama, fișa postului, departamente și birourile funcționale ale agenției ..15
2.3. Descrierea concurenților și partenerilor de afaceri ... ..20
2.4. Site-ul agenției de turism și a ofertelor turistice oferite ..23
2.5. Evoluția indicatorilor financiari ai agenției de turism .25
2.6. Analiza SWOT a agenției de turism 33
Capitolul III. Perspective de diversificare a serviciilor turistice oferite de agenția de turism . ...36
3.1. Serviciile oferite de agenția de turism ..36
3.2. Circuit turistic de lux în Moldova .38
3.2.1. Descrierea circuitului ..39
3.2.2. Analiza de preț a circuitului 41
3.2.3. Promovarea circuitului turistic 42
3.3. Elemente de noutate create pentru diversificarea serviciilor turistice ale agenției 43
Concluzii .. .46
Bibiografie . ...48
Anexe

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul reprezintă prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic civilizației actuale și una din componentele majore ale vieții economice și sociale ce concentrează interesul unui număr tot mai mare de țări. În ultimii ani, turismul a căpătat o amploare tot mai mare, devenind un mijloc modern și eficient de diversificare a căilor de refacere a capacității de muncă și de petrecere a timpului liber.

În prezent, putem vorbi despre o adevarată industrie a turismului care cuprinde activitatea agențiilor de turism, hotelurilor și a firmelor care se ocupă de transportul turiștilor. Crearea ofertei turistice, respectiv întocmirea programelor destinate turiștilor străini este operațiunea care necesită un studiu permanent în afara preferințelor turiștilor pentru ca aceasta să devină, prin conținut, atractivă și valorificabilă.

Tema aleasă și anume “Management și operațiuni în cadrul agenției de turism OLTEXTUR” tratează cele mai importante aspecte care contribuie la realizarea activității agenției de turism pentru îndeplinirea nevoilor clienților.

Lucrarea de față este structurată astfel: introducere, trei capitole și se finalizează cu concluzii, recomandări, bibliografie și anexe.

În primul capitol intitulat “Noțiuni teoretice privind agenția de turism și operațiunile acesteia” sunt prezentate succint definițiile și conceptele privind agenția de turism în general. Este abordată problematica activităților și tipologiei, precum și o prezentare scurtă a produselor turistice oferite de aceasta, pentru ca în capitolul următor acestea să fie detaliate fiecare în parte.

În al doilea capitol “Descrierea agenției de turism OLTEXTUR și a produselor oferite de aceasta” sunt cuprinse datele generale despre societate, organizarea agenției și principalii concurenți. Tot în acest capitol sunt prezentați indicatorii financiari ai agenției, având un rol important în activitatea ei.

În capitolul al treilea “Perspective de diversificare a serviciilor turistice oferite de agenția de turism OLTEXTUR” sunt prezentate modalitățile de vânzare a produselor acesteia și diversificarea lor prin oferirea unui circuit intern în zona de nord a țării, destinat tuturor categoriilor de vârste și celor care au venituri medii.

Capitolul I: Noțiuni teoretice privind agenția de turism și operațiunile acesteia

1.1. Definirea agenției de turism

Interesul pentru călătorie și turism s-a transformat de-a lungul anilor într-un mare fenomen de masă, implicând milioane de oameni ce vizitează alte țări și multe alte milioane ce călătoresc în interiorul țării. Călătoria este în prezent cea de-a doua mare componentă a comerțului internațional dezvoltând o varietate de industrii. Viitorul turismului este promițător prin specificul și potențialul său social și economic.

România este o destinație căutată de turiștii străini având un turism intern dezvoltat care se desfășoară pe baza unui cadru legal încă din perioada interbelică. Țara noastră este înzestrată cu un potențial turistic diversificat și concentrat fiind caracterizat prin existența unor forme de relief accesibile și armonios îmbinate pe întreg teritoriul și un patrimoniu cultural-istoric, arhitectural apreciat pe plan internațional cu care România se poate declara în rândul destinațiilor turistice atractive din Europa și din întreaga lume.

În țările cu activitate turistică intensă și în literatura de specialitate, se folosește noțiunea de agenție de voiaj care diferă conceptual față de viziunea românească.

Agențiile de voiaj au apărut ca întreprinderi mici care propuneau și organizau serviciile necesare fiecărui voiaj și stimulau, în același timp, dorința de călătorie.

Agențiile de voiaj sunt întreprinderi de servicii care facilitează și promovează expansiunea voiajelor. Apariția lor, la jumătatea secolului al XIX-lea, coincide cu expansiunea noilor mijloace de transport, cum au fost transportul pe calea ferată sau transportul maritim, care ofereau modalități mai ușoare și mai comode pentru transportul turiștilor. Prin agenție de voiaj înțelegem o întreprindere independentă sau o rețea de filiale având ca obiect de activitate rezervarea și comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport și vânzarea pachetelor turistice oferite de “tour-operatori”.

Agenția de turism este o întreprindere comercială care are ca scop oferirea, organizarea, vânzarea și prestarea serviciilor privind transporturile, hotelurile sau acțiunile turistice de orice fel. Aceste servicii oferite au un preț forfetar, un program stabilit de agenție sau de liberă alegere a clientului.

Apropierea și contactul permanent cu cererea turistică transformă agenția de turism într-o valoroasă sursă de informații privind necesitățile și tendințele pieței. Rolul său depășește cu mult funcția de distribuție și transformă acest tip de întreprindere într-un partener esențial al activității tursitice. Nu există deosebiri esențiale între obiectivele de activitate ale unei agenții de turism și agenția de voiaj, doar că, în plus față de vânzarea de bilete pe mijloace de transport, agenția de turism vinde și programe turistice. Diferența apare doar în gradul de concepere și organizare a călătoriei turistice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management si operatiuni in cadrul agentiei de turism Oltextur.docx

Bibliografie

1. Constantin A., Transporturi și expediții internaționale, București, Editura ALL, 1998
2. Davidson R., Business Travel, Londra, Editura Pittman Publishing, 1994
3. Gherasim T., Marketing turistic, Editura Economică, București 1999
4. Ignat D., Transporturile ieri și azi, Editura Tehnică, București, 1989
5. Ioncică M., Economia serviciilor, București, Editura Uranus, 2000
6. Marin Pantelescu A., Diversificarea și personalizarea serviciilor turistice in contextul globalizării, Editura ASE, București 2009
7. Minciu R., Amenajarea turistică a teritoriului, Editura Sylvi, București, 1995
8. Neacșu N., Baron P., Snak O., Economia turismului, Editura Pro Universitaria, București 2006
9. Stănciulescu G., Micu C., Economie și gestiune în turism. Probleme, proiecte și studii de caz, Editura C.H. Beck, București, 2009
10. Stănciulescu, G., Managementul agenției de turism, Editura ASE, București, 2005
11. Stănciulescu, Managementul operațiunilor de turism, Editura All Beck, București, 2003
12. Stănciulescu G., Marin-Pantelescu A., Tehnica operațiunilor de turism. Studii de caz și probleme, Editura ASE, București, 2008
13. http://www.paralela45.ro/pagina/franciza-paralela-45
14. http://blog.oltextur.ro/
15. ttp://www.oltextur.ro/contact/
16. http://www.turismmarket.com/ce-face-un-manager-de-agentie
17. http://www.efin.ro/model_fisa_post_2379/fisa_post_secretara.html
18. http://www.efin.ro/model_fisa_post_2379/fisa_post_contabil.html
19. http://contabilitateafirmei.manager.ro/fise_de_post/fisa_de_post_agent_de_ticketing.htm
20. http://www.oltextur.ro/romania/cazare/turism-social/
21. http://calatoreste.ro/index.php/articole-utile-calatorie/id_290/Primele-3-agentii-de-turism-din-Romania-detin-20-din-piata.html
22. http://simiondm.ro/Teaching/Documentation/MasterB2/4-Badita3.pdf