Necesitatea redefinirii pietelor turistice prin management si marketing hotelier - Studiu de caz Hotelul Graf Eberhard

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Necesitatea redefinirii pietelor turistice prin management si marketing hotelier - Studiu de caz Hotelul Graf Eberhard.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector Univ.dr. Badiceanu Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALĂ A HOTELULUI GRAF EBERHARD...3
1.1 Scurt istoric al apariției si dezvoltarii turistice a orasului Bad Urach .3
1.2 Caracteristici de ansamblu ale hotelului Graf Eberhard ..5 1.2.1 Inființarea și localizarea hotelulului Graf Eberhard 5 1.2.2 Dezvoltarea și modernizarea hotelului Graf Eberhard 6 1.3 Organizarea și funcționarea hotelului Graf Eberhard ..7
1.3.1 Structura organizatorica a hotelului Graf Eberhard .8
1.3.2 Capacitatea de cazare, structura spațiilor de cazare in cadrul hotelului .9 1.3.3 Informații privind conducerea și personalul hotelului Graf Eberhard 12
1.3.4 Oferta hotelului Graf Eberhard .13
1.4. Analiza pieței turistice ..15
1.4.1 Clienții hotelului Graf Eberhard ..15
1.4.2 Relațiile cu concurența ..16
1.5 Analiza circulației turistice ..18
1.6 Analiza principalilor indicatori economico-financiari 23 CAPITOLUL II. - DIAGNOSTICUL ACTIVITĂȚILOR DE MANAGEMENT SI MARKETING HOTELIER DIN CADRUL HOTELULUI GRAF EBERHARD ...27
2.1 Analiza diagnostic in departamentele hotelului Graf Eberhard ...27 2.1.1 Diagnosticul economico-financiar și de gestiune 28
2.1.2 Diagnosticul comercial ...29
2.1.3 Diagnosticul tehnic ...31
2.1.4 Diagnosticul social (al resurselor umane) ..32
CAPITOLUL III. - PROPUNERI DE PERFECȚIONARE A STRATEGIILOR DE MANAGEMENT SI MARKETING HOTELIER IN CADRUL HOTELULUI GRAF EBERHARD 34
3.1 Rolul strategiilor de dezvoltare in eficiența hotelurilor ..34
3.2 Fundamentarea strategiei de dezvoltare a hotelului Graf Eberhard ..37
3.3 Propuneri de perfectionare a strategiilori in cadrul hotelului Graf Eberhard 38
CONCLUZII GENERALE ..46
BIBLIOGRAFIE ...48
ANEXE .50

Extras din document

INTRODUCERE

Prin turism se înțelege, în primul rând, totalitatea activităților prin care omul își petrece timpul liber, călătorind în alt oraș sau altă țară pentru a vizita oameni, locuri, muzee , monumente, pentru odihnă sau tratament etc, iar in al doilea rand turismul se intelege ca fiind industria creată pentru a satisface serviciile solicitate de turiști la locul de destinație, la un nivel inalt, calitativ, și în condițiile protecției și conservării resurselor turistice, în special, și a mediului înconjurător.

Există persoane care sunt dispuse sa ofere sume destul de mari pentru a se bucura de un sejur de calitate , asadar, in industria hoteliera ,calitatea și satisfacerea clienților devine un obiectiv important care trebuie îmbunătățit permanent, deoarece dobandirea acestor calități poate determina avantaje mari.

Conform statisticilor, turismul balnear în Germania are mari șanse să se dezvolte în urmatorii ani , datorită atuu-rilor sale : factorii naturali de cură, potențialul natural și antropic, lipsa sezonalității și, nu în ultimul rând, serviciile ,îndeosebi cele medicale - oferite turiștilor.

Motivul abordării acestei teme este de a analiza situația managementului si marketingului strategic din Hotelul Graf Eberhard, pe baza punctelor tari si punctelor slabe ale departamementelor hotelului si a analizei - diagnostic a acestuia. De asemenea și de a constata ce se poate face ptr a redefini si îmbunătati activitatea hotelului , formuland (venind cu ) propuneri de perfectionare a strategiilor de dezvoltare a acestuia.

Aceste strategii de dezvoltare vor conduce la crearea unui plan general strategic, pe care managerii hotelului „Graf Eberhard” , îl vor realiza pentru un timp îndelungat și care va fi aplicat și monitorizat in permanenta de către administrația hotelului.

În primul capitol al lucrării se abordează prezentarea generală a hotelului, cuprinzând : scurt istoric al apariției și dezvoltării turistice a orașului-stațiune Bad Urach, caracteristicile de ansamblu ale hotelului, organizarea și funcționarea acestuia, oferta hotelului, analiză indicatorilor circulației turistice și analiză principalilor indicatori economico-financiari.

În capitolul II am analizat situația în care se află Hotelul Graf Eberhard , având în vedere analiză-diagnostic din departamentele hotelului,analizând diagnosticul economico-

financiar, comercial, tehnic și social (al resurselor umane), dar și pe baza punctelor forte și punctelor slabe ale departamentelor acestuia. În finalul lucrării, adică în capitolul III, am prezentat rolul strategiilor de dezvoltare în eficientă hotelurilor și am încercat să formulez strategii noi de dezvoltare si propuneri pentru îmbunătățirea acestora. Pentru ca viitorul hotelului să fie sigur și rentabil și să facă față provocarilor și concurenței ,sper ca propunerile mele să reprezinte un punct de referință pentru acestea.

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A HOTELULUI GRAF EBERHARD

În cadrul primului capitol al acestei lucrări se abordează prezentarea generală a Hotelului Graf Eberhard , cuprinzând : scurt istoric al apariției și dezvoltării turistice a orașului-stațiune Bad Urach, caracteristicile de ansamblu ale hotelului, organizarea și funcționarea acestuia, oferta hotelului, analiză indicatorilor circulației turistice și analiză principalilor indicatori economico-financiari.

1.1. Scurt istoric al apariției și dezvoltării turistice a orașului Bad Urach

Bad Urach este un oraș- stațiune turistică în districtul Reutlingen , din regiunea Baden - Württemberg , Germania . Este situat la 38 km de Stuttgart , la poalele Alpilor nemțești (Schwäbische Alb) ,

Bad Urach este un oraș turistic destul de mare,dar cu o istorie vastă și interesantă.

Orașul este situat între munți, are o piață medievală , cu primăria și casele jumătate din lemn-cherestea, foarte vechi care datează din secolele 15 și 16.

Orașul prezintă interes turistic printr-o serie de obiective turistice cum ar fi :

- Palatul Regal Residenz Schloss 1

- biserica Sfântul Amandus,

- ruinele castelului Hohenurach,2

- cascadă Uracher,

- Castelul Hohenneuffen 3

- băile termale - AlbThermen

Fisiere in arhiva (1):

  • Necesitatea redefinirii pietelor turistice prin management si marketing hotelier - Studiu de caz Hotelul Graf Eberhard.pdf

Bibliografie

1. Anastasiei Bogdan (2004)- Marketing Turistic, Editura TehnoPress, Iași, 2001
2. Boier R- Comportamentul consumatorului, Editura Graphix, Iași, 2002
3. Cătoiu Iacob, N.Teodorescu- Comportamentul Consumatorului-Teorie și Practică, Editura Economică, București, 1997
4. Cosmescu, L - Turismul, Editura Uranus, Bucuresti, 2005
5. DWI, Suhartanto. An Examination of Brand Loyalty in the Indonesian Hotel Industry. Lincoln University, 2011, p.178.
6. Emilian R. - Managementul serviciilor,Editura Expert,Bucuresti, 2003
7. Florescu C, Malcomete P, Pop.N.Al(2004)-Marketing, Dicționar explicativ, Editura Economică, Bucureșt
8. Gherasim Toader, Gherasim Daniel(1999)-Marketing turistic, Editura Economică
9. Hu Y., Ritchie J.R.B - Measuring Destination Attractiveness: A Contextual Approach, Editura Journal of Travel Research ,Vol 34, Nr 2
10. Jackson, Merwin, Gerard- Developing a tourist personality typology,Editura Cauthe National 2011
11. Kotler Philip- Principiile marketingului, Editia a II-a, Editura Teora, București, (2003)
12.Neagu V. - Managementul turistic si al serviciilor turistice, Editura Sylvi,Bucuresti,2000
13.Nistoreanu,P - Management in turism,Editura Ase, 2004
14 Petrescu M - Marketingul Serviciilor- Editura Fundatiei Romania de Maine,2007
15. Petcu ,N - Statistica in turism, Teorie si aplicatii, Editura Albastra, Cluj Napoca,2005
16. Popa , V - Strategii in managementul firmei, Editura Macarie, Targoviste ,2004
17. Popescu D - Managementul afacerilor,Editura Bibliotheca,2005
18. Stoina ,C - Turism si Marketing turistic- Editura Fundatiei Romania de maine,2003
19. Snak,O - Economia Turismului, Note de curs,Facultatea de Stiinte Economice,Ploiesti
20. Stancilescu ,G - Managementul agentiei de turism,Editura All Back,Bucuresti,2005
21. Stancilescu ,G- Evaluarea intrepriderii hoteliere,Oferta hoteliera mondiala,Editura Uranus,Bucuresti ,2005
49
22. Stanescu D - Gestiunea unitatilor operative,Note de curs,Facultatea Stiinte Economice, Ploiesti
23. Tibu, G.- Etica afacerilor in turism ,Editura Uranus,Paris ,2004
24. Zorletan, T, Burdus - Managementul Organizatiei, Editura Economica, Bucuresti,2005
25. *** http://www.bad-urach.de/ ( accesat pe 25/05/2015)
26. *** http://www.badurach-tourismus.de/Erleben (accesat pe 25/05/2015)
27. *** http://albthermen.de/en/informations/80-albthermen (accesat pe 28/05/2015)
28. *** http://www.bad-urach.de/Bad-Urach (accesat pe 28/05/2015)