Organizarea unui Hotel - Studiu de Caz - Hotel Caciulata

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Organizarea unui Hotel - Studiu de Caz - Hotel Caciulata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Argument pag.3
Capitolul I. Organizarea unui hotel – abordare teoretică
1. Serviciile de cazare (importanţă şi componente) pag.4
Compartimentul front-office pag.7
Compartimentul concierge pag.8
Biroul rezervări pag.10
Recepţia pag.11
Compartimentul de etaj (housekeeping) pag.15
Relaţiile între compartimente pag.17
Serviciile hoteliere suplimentare pag.18
2. Serviciile de alimentaţie (importanţă şi componente) pag.21
Activitatea în spaţiile de producţie pag.23
Servirea consumatorilor pag.24
3. Stabilirea preţurilor în industria hotelieră pag.27
Capitolul II. Organizarea unui hotel – Studiu de caz: Hotel Căciulata
1. Conducerea şi organizarea SC Călimăneşti-Căciulata SA pag.32
Informaţii generale despre SC Călimăneşti-Căciulata SA pag.32
Localizarea Hotelului Căciulata pag.33
Organizarea şi funcţionarea Hotelului Căciulata pag.33
Personalul Hotelului Căciulata pag.34
Departamente şi obiect de activitate pag.34
Oferta hotelului pag.35
2. Mediul de afaceri pag.37
Mediul extern pag.37
Mediul intern pag.39
3. Analiza circulaţiei turistice pag.41
Analiza nr.de turişti cazaţi pag.41
Analiza nr.de înnoptări pag.42
Analiza duratei medii a sejurului pag.44
Analiza gradului de ocupare pag.44
4. Analiza principalilor indicatori economico-financiari pag.46
Evoluţia veniturilor în activitatea hotelului pag.46
Evoluţia cheltuielilor în activitatea hotelului pag.47
Analiza cifrei de afaceri pag.48
Rata rentabilităţii pag.49
Concluzii. Propuneri pag.50
Bibliografie pag.54
Anexe

Extras din document

Argument

În perioada actuală, fenomenul turistic, în general, cu toată structura sa, a devenit mult mai important decât era acum 50 de ani. Ritmul alert al vieţii cotidiene îşi pune amprenta asupra fiecărei persoane după o perioada mai lungă de activitate neîntreruptă. Atunci apare nevoia de odihnă, de refacere a capacităţilor care permit continuarea proiectelor profesionale şi a activităţilor aflate în desfăşurare. Oricine are nevoie şi îşi doreşte să aibă parte de câteva zile fără griji, fără responsabilităţi, departe de rutina zilnică. Acum intervine rolul turismului, prin ansamblul componentelor sale. Dintre acestea, cea mai importantă, din perspectiva turistului, „consumator de produse turistice”, o reprezintă industria hotelieră.

Elementul central al industriei hoteliere este fără îndoială hotelul, cu infrastructura turistică şi personalul aferent, respectiv întreaga organizare internă a unităţii de cazare turistică. Amplasarea hotelului în cadrul localităţii de destinaţie turistică, modul de amenajare internă a spaţiilor de cazare, respectiv al camerelor, precum şi al spaţiilor de folosinţă comună, şi nu în ultimul rând pregătirea personalului încadrat în muncă, cu calităţile personale şi capacităţile profesionale corespunzătoare posturilor ocupate şi activităţilor desfăşurate, concură la prestarea unor servicii ireproşabile şi la prezenţa locaţiilor pe lista de priorităţi a viitorilor turişti potenţiali.

Toate componentele ce alcătuiesc hotelul, atât din punct de vedere al structurii fizice, cât şi din punct de vedere al organizării şi desfăşurării activităţilor deţin o pondere importantă în convingerea turiştilor de a reveni la destinaţia respectivă. Gradul de confort deţine şi el un rol important în alegerea locului de petrecere al perioadei de odihnă şi recreere, dacă ne referim la turism în sens restrâns, la aspectul general al acestuia şi lasăm deoparte alte tipuri de forme turistice practicate: turism de afaceri, turism cultural, pelerinaje, activităţi ştiinţifice, de cunoaştere şi educare. Confortul unităţii de cazare este practic şi un criteriu de selecţionare a clienţilor, în special pe baza tarifelor mai ridicate practicate în mod obişnuit.

În cadrul acestei lucrări, am încercat să sintetizez prezentarea activităţilor desfăşurate în cadrul unui hotel, rolul personalului pe fiecare funcţie specifică în parte, cu relaţiile dintre diferite departamente, precum şi metodele şi tehnicile folosite în stabilirea preţurilor şi tarifelor hoteliere. Ca studiu de caz, am ales un hotel care se încadrează în categoria turism balnear, Hotel Cozia, din cadrul cunoscutei staţiuni Călimăneşti-Căciulata. După cum se va observa în conţinutul lucrării, activitatea acestui spaţiu de cazare, precum şi a staţiunii per ansamblu, nu se mai ridică la performanţele din anii trecuţi, diferenţe mari existând mai ales dacă perioada de comparaţie aleasă este cea de dinainte de 1990, atunci când turismul balnear beneficia de un sprijin important din partea statului, iar persoanele care necesitau tratamente balneare erau stimulate sa apeleze la această formă de turism.

În perioada actuală, staţiunile balneare par a fi destinate doar persoanelor vârstnice şi celor cu afecţiuni ce necesită tratament cu apele cu proprietăţi curative din aceste locuri datorită neamenajării corespunzătoare unei destinaţii de vacanţă.

Capitolul I. Organizarea unui hotel – abordare teoretică

1. SERVICIILE DE CAZARE

Serviciile oferite turiştilor la locul de petrecere a vacanţei reprezintă componenta cea mai importantă a activităţii turistice. Ele au ca obiect satisfacerea nevoilor cotidiene de odihnă şi hrană ale turiştilor, precum şi pe cele specifice de distracţie, de recreere. Aceste prestaţii sunt constituite din serviciile de cazare (găzduire), de alimentaţie şi de agrement; lor li se adaugă alte servicii, de ordin general sau particularizate pe forme de turism, menite să completeze cadrul favorabil desfăşurării voiajelor.

Importanţa serviciilor de cazare hotelieră

Cazarea reprezintă, în derularea prestaţiei turistice, etapa următoare transportului şi întruneşte caracteristicile unei componente de sine stătătoare.

Prin conţinutul său, cazarea vizează crearea condiţiilor şi confortului pentru odihna călătorului; ea poate fi definită ca rezultatul (produsul sau serviciul) industriei hoteliere, sector ce inglobează ansamblul activităţilor desfăşurate în spaţiile de locuire temporară.

De menţionat este că industria hotelieră acoperă, în opinia majorităţii specialiştilor, cel puţin serviciile de cazare propriu-zisă şi de alimentaţie; ea are o sferă de cuprindere mai mică sau cel mult egală cu cea a industriei ospitalitaţii în accepţiune restrânsă.

Dimensiunea şi calitatea serviciilor hoteliere sunt determinate în primul rând de existenţa unei baze materiale adecvate din punct de vedere al mărimii, tipologiei, dotărilor, care să asigure turiştilor condiţii optime de înnoptare si să îndeplinească, după caz, şi alte funcţii.

În al doilea rând, serviciul de cazare este influenţat de încadrarea cu personal a mijloacelor de găzduire, de nivelul de calificare al lucrătorilor, de modul de organizare a muncii.

În acest context, insuficienţa spaţiilor de cazare, înzestrarea lor necorespunzătoare, neconcordanţa între nivelul confortului oferit şi exigenţele turiştilor, ca şi numărul mic al lucrătorilor sau slaba lor pregatire influenţează negativ calitatea serviciului de cazare şi, prin intermediul acestuia, dimensiunile circulaţiei turistice şi gradul de valorificare a patrimoniului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea unui Hotel - Studiu de Caz - Hotel Caciulata.doc