Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 4 fișiere: doc, docx, pptx
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 18114
Mărime: 1.15MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Seinic Valeriu
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Cuprins

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. AGROTURISMUL CA FORMA ACTUALA DE PACTICARE A TURISMULUI ÎN MEDIUL RURAL

I.1.Agrotunsmul - o şansă a dezvoltării infrastructurii mediului rural 7

I.2.Analiza obiectivelor motivaţionale şi strategice ale turismului rural 14

I.3. Caracteristica raportul dintre cerere şi ofertă a turismului în mediul rural 20

CAPITOLUL II.CARACTERISTICILE TURISMULUI RURAL ÎN REGIUNEA DE NORD EST A REPUBLICII MOLDOVA.

II.1. Analiza potenţialului natural din zona de nord est şi influenţa lui la dezvoltarea turismului în mediul rural 29

II.2. Potenţialul turistic antropic al localităţilor din nord estul Moldovei 33

II.3. Patrimoniul etnografic al satelor din zona de nord est şi influenţa asupra

turismului rural 42

CAPITOLUL III STRUCTURILE ŞI SERVICIILE DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN ZONA DE NORD EST A REPUBLICII.

III.l. Analiza structurilor de cazare şi rolul lor în dezvoltarea şi promovarea

turismului rural 45

III.2. Locul şi rolul alimentaţiei în industria turistică rurală şi importanţa ei în atragerea turiştilor străini 50

III.3. Caracteristica serviciilor de agrement-divertisment din mediul rural din nord estul republicii şi rolul lor în atragerea turiştilor 54

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 57

BIBLIOGRAFIE 59

ANEXE 61

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Actualitatea acesteia teme reiese din necesitatea de a cunoşate în totalitate potenţialul turistic al Moldova Însuşirea aceste idei va ajuta viitorii specialişti în turism să elaboreze o gamă cît mai largă de produse turistice ecologic pure în ţară şi noi destinaţii turistice.

Oferta turistică rurală este formată din cadrul şi potenţialul natural şi antropic, echipamentul de producţie al serviciilor turistice, masa de bunuri materiale destinate consumului turistic, forţa de muncă specializată în activităţile turistice, infrastructura turistică şi condiţiile de comercializare care în prezent sunt foarte actuale şi necesită o studiere mai profundă din punct de vedere teoretico -ştiinţific şi practic.

În cadrul acestui proiect am ales sa analizez Regiunea de Nord-Est a Moldovei, deoarece reprezinta o zona turistică impresionantă şi renumită, prin potenţialul turistic ridicat, ce cuprinde numeroase elemente naturale, cultural - istorice şi economice. Prin cadrul natural impresionant, alaturi de originalitatea şi tradiţiile şi istoria locurilor înca păstrate, prin numeroasele atracţii şi obiective turistice, zona Moldovei este un loc de legendă şi prin toate acestea devine unica. De aici şi se evidenţiază de ce anume am hotărit să cercetez şi să analizez această temă care este într-o strînsă legatură cu potenţialul turistic din mediul rural din regiunea de nord est a Moldovei.

Obiectul de studiu al lucrării. Obiectul de studiu al lucrării de faţă este reprezentat de turismul rural, cu toate implicaţiile pe care le presupune, de natură teritorială, organizatorică şi conceptuală. Activitatea turistică desfăşurată în mediul rural este deseori nominalizată ca fiind turism rural. Trebuie însă făcută precizarea că, pe lângă noţiunea de turism rural, a apărut şi cea de agroturism, diferenţa între cele două fiind faptul că, în ceea ce o priveşte pe cea din urmă, este necesară şi prestarea, pe lângă serviciile de cazare, a serviciilor de alimentaţie, mâncărurile fiind preparate cu produse din gospodăria proprie.

Scopul lucrării constă în elaborarea bazelor teoretice pentru evidenţierea rolului turismului rural în dezvoltarea industriei locale şi valorificarea resurselor turistice în mediul rural, determinarea potenţialului de creştere a ramurii precum şi argumentarea unor propuneri de eficientizare a utilizării patrimoniului ţării.

Obectivele. Ţinând cont de realizarea acestui scop, de actualitatea temei, de gradul de cercetare a problemei abordate, conţinutul documentelor acumulate, ne-am propus realizarea următoarelor obiective:

1. Cercetarea agrotunsmul ca o şansă a dezvoltării infrastructurii mediului rural.

2. Analiza obiectivele motivaţionale şi strategice ale turismului rural.

3. Caracterizarea raportul dintre cerere şi ofertă a turismului în mediul rural.

4. Să demonstrez potenţialului natural din zona de nord est şi influenţa lui la dezvoltarea turismului în mediul rural.

5. Enumerarea potenţialele turistice antropice ale localităţilor din nord estul Moldovei.

6. Menţionarea structurile şi serviciile de cazare şi alimentare publice din zona de nord est a Republicii Moldova.

Nivelul de cercetare ştiinţific Pentru cercetarea ştiinţifica a temei m-am bazat pe creaţile şi operele mai multor autori atât din Republica Moldova cît şi din afara ţări

Bazele ştiinţifice în domeniile menţionate au fost abordate în următoarele lucrări: Turismul rural, Potenţialul turistic al Republicii Moldova,

Localităţile Republicii Moldova, Turismul ecologic şi rural: realităţi şi perspective, Potenţialul turistic natural al Republicii Moldova.

Preview document

Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 1
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 2
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 3
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 4
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 5
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 6
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 7
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 8
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 9
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 10
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 11
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 12
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 13
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 14
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 15
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 16
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 17
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 18
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 19
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 20
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 21
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 22
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 23
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 24
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 25
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 26
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 27
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 28
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 29
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 30
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 31
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 32
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 33
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 34
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 35
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 36
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 37
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 38
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 39
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 40
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 41
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 42
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 43
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 44
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 45
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 46
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 47
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 48
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 49
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 50
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 51
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 52
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 53
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 54
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 55
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 56
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 57
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 58
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 59
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 60
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 61
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 62
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 63
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 64
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 65
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 66
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 67
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 68
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 69
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 70
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 71
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 72
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 73
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 74
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 75
Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural si Agroturism in Zona de Nord a Moldovei
    • anexe.doc
    • foaia de titlu si cuprinsu - Copie.docx
    • Microsoft PowerPoint.pptx
    • teza .docx

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Rolul și importanța turismului rural în dezvoltarea generală a turismului românesc

INTRODUCERE Turismul are, pe langa consecintele economice, si o profunda semnificatie socio-umana. Actiunea sa se exercita atat asupra turistilor,...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Turismul Cultural și de Afaceri în Sibiu

Introducere Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Castelele din Județul Satu Mare

CAPITOLUL 1 RAŢIONAMENTELE APARIŢIEI CASTELELOR DIN JUDEŢUL SATU MARE “Castelele fascinează! Desigur, dacă sunt cunoscute şi înţelese.” Anne...

Turismul Religios în Oradea

Introducere Am hotărât sa fac această lucrare de licenţa despre turism religios in Oradea deoarece cred ca Oradea este un oraş cu un potenţial...

Te-ar putea interesa și

Programe și Proiecte de Dezvoltare Rurală

CAPITOLUL I PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE RURALĂ 1.1.Programe de dezvoltare rurală În condițiile în care în Romania sunt dominante ca număr...

Evoluția Turismului în România

CAPITOLUL I DEZVOLTAREA TURISMUL ÎN ROMÂNIA Conform determinărilor turismul1 este „activitatea cu caracter recreativ sau sportiv, constând din...

Propunere de politică publică - turism

. Prezentarea domeniului de elaborare a politicii publice : Ministerul Turismului este organul de specialitate al administraţiei publice centrale,...

Potențialul turistic al zonei Cotnari și posibilități de valorificare a zonei

1. SCURT ISTORIC Comuna Cotnari este situata in zona de contact a Podisului Sucevei cu Campia Moldovei, fiind atestata documentar din anul 1448....

Agroturismul din Zona Văii Sucevița

Valea Suceviţei se situează în partea de nord a României, în nord - vestul Moldovei, se suprapune unui ţinut în care relieful se îmbină într-o...

Ai nevoie de altceva?