Politica de Produs Turistic la SC Coroana Tourism SA

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Politica de Produs Turistic la SC Coroana Tourism SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 13 fisiere doc de 125 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. FILIMON STEMŢAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Turism, Marketing, Management

Cuprins

Introducere 4
Capitolul I – Turismul-ramură a economiei naţionale 7
1.1. Concepte de bază în domeniul turismului: turism, turist, marketing turistic,
mix de marketing turistic 7
1.2. Turismul şi dezvoltarea economico-socială 16
1.2.1. Conexiuni macroeconomice ale turismului 17
1.2.1.1. Impactul economic al turismului 17
1.2.1.2. Turismul şi ocuparea forţei de muncă 19
1.2.1.3. Turismul internaţional şi comerţul mondial 20
1.2.2. Semnificaţii socio-culturale ale turismului 22
1.3. Factorii care influenţează dezvoltarea turismului 23
1.4. Forme de turism 29
Capitolul II – Analiza activităţii turistice în judeţul Bistriţa-Năsăud 34
2.1. Scurt istoric al judeţul Bistriţa-Năsăud 34
2.2. Resursele turistice naturale ale judeţului Bistriţa-Năsăud 36
2.2.1. Caracteristicile geografice şi căi de acces în zonă 36
2.2.2. Condiţiile climatice ale zonei 37
2.2.3. Flora şi fauna 38
2.2.4. Resursele naturale ale zonei 39
2.3. Resursele turistice antropice ale judeţului Bistriţa-Năsăud 42
2.4. Premise ale dezvoltării turismului în judeţul Bistriţa-Năsăud 43
2.4.1. Patrimoniul turistic al judeţului Bistriţa-Năsăud 43
2.4.2. Stadiul actual de valorificare a patrimoniului turistic al zonei 51
2.4.3. Perspective de valorificare a patrimoniului turistic al zonei 52
Capitolul III – Coordonate ale activităţii desfăşurate la
S.C. Coroana Tourism S.A. 55
3.1. Obiectivele activităţii desfăşurate la S.C. Coroana Tourism S.A 55
3.2. Poziţia firmei în circuitul turistic naţional şi segmentarea pieţei 58
3.3. Structura organizatorică a firmei 60
3.4. Analiza concurenţială a firmei 62
3.5. Evoluţia firmei prin prisma principalilor indicatori economico-financiari 65
Capitolul IV – Politica de produs turistic la S.C. Coroana Tourism S.A. 68
4.1. Strategia de marketing turistic la S.C. Coroana Tourism S.A 68
4.1.1. Conţinutul şi obiectivele strategiei de marketing turistic 68
4.1.2. Mix-ul de marketing al firmei 70
4.2. Politica de produs turistic 76
4.2.1. Definirea produsului turistic şi elementele componente ale
acestuia 77
4.2.2. Particularităţile produsului turistic 78
4.2.3. Strategiile de marketing în domeniul produsului turistic 83
4.3. Analiza structurală a componentelor produsului turistic la S.C. Coroana Tourism S.A 85
4.3.1. Activitatea hotelieră 85
4.3.1.1. Prezentarea generala a hotelului şi a capacităţilor
de cazare 85
4.3.1.2. Indcatorii capacităţilor de cazare 86
4.3.1.3. Analiza defalcată a serviciilor oferite de Hotelul-Restaurant Codrişor 89
4.3.2. Activitatea agenţiilor de turism 99
Capitolul V – Soluţii de crestere a eficienţei produselor turistice ale S.C. Coroana
Tourism S.A. 107
5.1. Diversificarea serviciilor turistice ale firmei 107
5.2. Ridicarea calităţii serviciilor prestate 110
5.3. Reducerea cheltuielilor generale ale societăţii 113
Bibliografie selectivă 117

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizaţiei moderne, manifestându-se ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu participare semnificativă la progresul general şi, nu în ultimul rând, ca promotor al globalizării şi factor al dezvoltării durabile.

Prin amploarea şi conţinutul său complex, turismul antrenează un vast potenţial natural, material şi uman având implicaţii profunde asupra dinamicii economiei şi societăţii.

Din această perspectivă, apare ca o necesitate abordarea cu rigoare ştiinţifică a complexităţii aspectelor pe care le presupune turismul.

Marketingul s-a dovedit a fi unul dintre factorii importanţi ai dezvoltării tuturor domeniilor de activitate şi a prosperităţii agenţilor economici. Apariţia şi aplicarea marketingului în activitatea turistică reprezintă un răspuns la multiplele preocupări create de dezvoltarea activităţii turistice în ansamblul ei, de necesitatea de a cunoaşte motivaţiile cererii turistice şi de a descoperi noi surse de desfacere în condiţiile unei concurenţe crescânde.

Astfel, marketingul turistic este un proces de management care permite întreprinderilor şi organizaţiilor turistice să-şi identifice clientela, actuală şi potenţială, să comunice cu ea pentru a-i cunoaşte nevoile şi a-i influenţa dorinţele şi motivaţiile în vederea adaptării produselor în scopul optimizării satisfacţiei turistice şi maximizării obiectivelor lor organizaţionale.

Un rol important în succesul de piaţă al unei întreprinderi turistice depinde de modul în care ea îşi defineşte mix-ul de marketing. Mix-ul de marketing reprezintă combinarea resurselor întreprinderii – umane, materiale şi financiare – în cadrul unor programe de marketing care au în vedere realizarea obiectivelor propuse în cadrul pieţei. Orientarea activităţii pe care o firmă turistică o desfăşoară în ceea ce priveşte realizarea produselor, stabilirea preţurilor, fixarea modului de distribuţie şi a cadrului de promovare reprezintă domeniile principale ale politicii de marketing. În acelaşi timp, cele patru domenii formează câmpul de materializare a măsurilor ce alcătuiesc marketingul-mix. Rolul marketingului-mix constă în a reuni cele patru grupe de variabile în programe de acţiuni, care încadrate în activitatea de ansamblu a unităţii, să asigure o eficienţă maximă pentru mijloacele investite de întreprindere.

Cea mai importantă componentă a mix-ului de marketing, denumită de unii specialişti „sâmburele” marketingului, este politica de produs. Apreciind că produsele şi serviciile reprezintă principala „cale de comunicaţie” dintre firmă şi piaţă, alţi specialişti consideră politica de produs drept pivot al întregii activităţi de marketing.

Politica de produs reprezintă conduita pe care o adoptă întreprinderea referitor la dimensiunile, structura şi evoluţia gamei de produse şi servicii ce fac obiectul propriei sale activităţi, atitudine ce se raportează permanent la cerinţele mediului de piaţă, la tendinţele manifestate de ceilalţi concurenţi. La rândul ei, întreprinderea, prin oferta pusă la dispoziţia pieţei, joacă un rol activ în modelarea cererii, atât a agenţilor economici cât şi a populaţiei.

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o analiză a politicii de produs promovată de S.C. Coroana Tourism S.A. Bistriţa, încercând să surprindă toate elementele componente ale produsului turistic oferit, atât cele proprii firmei cât şi cele specifice zonei în care firma îşi desfăşoară activitatea.

Lucrarea este structurată în cinci capitole, precedate de o introducere, iar la final sunt ataşate o serie de anexe.

Primul capitol trasează principalele coordonate ale noţiunii de turism, prin tratarea unor concepte de bază din acest domeniu. Această fracţiune a lucrării se completează cu analiza relaţiei dintre turism şi dezvoltarea economico-socială şi evidenţierea factorilor care influenţează dezvoltarea turismului, iar în încheierea capitolului sunt prezentate principalele forme de turism.

Al doilea capitol vizează prezentarea zonei în care S.C. Coroana Tourism S.A. îşi desfăşoară în principal activitatea – judeţul Bistriţa-Năsăud – prin expunerea celor mai importante atracţii turistice, atât cele naturale cât şi cele antropice, urmată de o analiză a circulaţiei turistice din zonă şi de evaluarea posibilităţilor de valorificare a potenţialului turistic al zonei în perspectivă.

Capitolul al treilea analizează principalele coordonate ale activităţii desfăşurate la S.C. Coroana Tourism S.A. În acest capitol sunt prezentate obiectul şi obiectivele activităţii desfăşurate la firmă, structura organizatorică şi situaţia concurenţială a firmei şi evoluţia firmei prin prisma principalilor indicatori economico-financiari.

Fisiere in arhiva (13):

 • Politica de Produs Turistic la SC Coroana Tourism SA
  • Anexa 1.doc
  • Anexa 2.doc
  • Anexa 3.doc
  • Bibliografie..doc
  • CAPITOLUL 1..doc
  • CAPITOLUL 2..doc
  • CAPITOLUL 3..doc
  • CAPITOLUL 4..doc
  • CAPITOLUL 5..doc
  • Cuprins..doc
  • Introducere..doc
  • PRIMA PAGINA.doc
  • ~$IMA PAGINA.doc