Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL

Licență
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 29804
Mărime: 5.41MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cruceru Ruxandra

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I MARKETINGUL ÎN TURISM ŞI MIXUL DE MARKETING
 3. 1.1. Conţinutul conceptului de marketing în turism 5
 4. 1.1.1. Specificul activităţii turistice 5
 5. 1.1.2. Structura prestaţiei turistice 7
 6. 1.1.3. Caracteristicile serviciilor turistice 9
 7. 1.2. Conţinutul şi funcţiile marketingului turistic 10
 8. 1.3. Marketingul-mix, instrument al politicii de marketing în domeniul turismului 12
 9. 1.3.1. Politica de produs turistic 13
 10. 1.3.2. Politica de distribuţie în turism 17
 11. 1.3.3. Politica de preţuri şi tarife în turism 20
 12. 1.3.4. Politica promoţională 22
 13. CAPITOLUL II PREZENTAREA STAŢIUNII COVASNA
 14. 2.1. Localizare, delimitare, accesibilitate 26
 15. 2.2. Cadrul geografic şi natural 29
 16. 2.3. Resurse turistice naturale din arealul Covasna şi împrejurimi 31
 17. 2.4. Resurse turistice antropice 34
 18. 2.5. Atracţii turistice ale zonei Covasna 42
 19. 2.6. Staţiunile balneoclimaterice, adevărate comori 48
 20. 2.7. Circulaţia turistică în judeţul Covasna 49
 21. CAPITOLUL III PREZENTARE HOTEL MONTANA
 22. 3.1 Oferta de servicii a hotelului Montana 51
 23. 3.1.1. Baza de tratament 53
 24. 3.1.2. Structura de agrement 55
 25. 3.1.3. Procesul de distribuţie 56
 26. 3.1.4. Preţuri şi tarife 57
 27. 3.1.5. Infrastructura specific turistică 60
 28. 3.2. Analiza SWOT 61
 29. CAPITOLUL IV ANALIZA ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE ŞI EXEMLIFICAREA UNEI CAMPANII DE ATENUARE A SEZONALITĂŢII ÎN CADRUL HOTELULUI MONTANA
 30. 4.1. Identificarea şi analiza ţintei campaniei 64
 31. 4.2. Stabilirea obiectivelor campaniei promoţionale 65
 32. 4.2.1. Obiective de marketing 65
 33. 4.2.2. Obiective de comunicare 66
 34. 4.3. Crearea platformei promoţionale 67
 35. 4.3.1. Planul 67
 36. 4.3.2. Temele campaniei şi executarea acesteia 67
 37. 4.4. Stabilirea bugetului promoţional 77
 38. 4.5. Evaluarea eficienţei campaniei 82
 39. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 84
 40. BIBLIOGRAFIE 89
 41. ANEXE

Extras din licență

INTRODUCERE

Dezvoltarea turismului şi asistenţei medicale de recuperare în staţiuni balneare şi de odihnă este un fenomen socio-economic complex, cu implicaţii interne şi internaţionale, care trebuie apreciat atât prin prisma efectelor economice, cât şi a celor sociale, pe care le determină.

În prezent, se poate vorbi de o adevărată industrie ce înglobează toate activităţile care furnizează servicii de asistenţă medicală, recreere, cazare, alimentaţie, agrement, transport etc. pentru cei care călătoresc în scopuri turistice şi/sau de recuperare. În acest scop, activitatea turistică şi de asistenţă medicală antrenează enorme investiţii de capital în diverse domenii, fiind implicat un număr important de agenţi şi de organizaţii de diferite tipuri, de la mici agenţii de voiaj, până la marile lanţuri hoteliere internaţionale de lux, operatori de turism consacraţi.

Primul capitol înglobează aspecte teoretice ale activităţii promoţionale în turism, marketingul în turism, serviciile turistice, functiile marketingului turistic şi politica de produs, distribuţie, politica de preţuri şi tarife şi nu în ultimul rând politica promoţională.

Al doilea capitol prezintă elemente de caracterizare ale staţiunii balneoclimaterice Covasna: aşezare, accesibilitate, cadrul natural, resursele turistice ale arealului şi ale împrejurimilor, resursele turistice antropice şi atracţiile turistice cele mai importante din zona Covasnei.

Al treilea capitol prezintă elemente de caracterizare a hotelului Montana, din staţiunea balneoclimaterică Covasna; structura de primire, structura de tratament, structura de agrement, infrastructura generală şi turistică şi măsuri luate în politica de distribuţie şi preţ.

În capitolul al patrulea se urmăreşte realizarea unei campanii promoţionale axată pe ridicarea nivelului de notorietate a hotelului, oferirea unor pachete turistice la un bun raport calitate-preţ; creşterea ciferi de afaceri şi profit, satisfacerea necesităţilor, exigenţelor şi speranţelor clienţilor; câştigarea încrederii clienţilor.

Lucrarea de licenţă se încheie cu principalele concluzii a ceea ce s-a urmărit prin punerea în aplicare a campaniei promoţionale şi propuneri în ceea ce priveşte investiţiile la care ar trebui să se îndrepte conducerea hotelului: renovarea acestuia şi modernizări sau achiziţii noi de aparatură şi echipamente în cadrul bazei de tratament, precum şi spre un domeniu foarte important şi anume: pregătirea personalului.

CAPITOLUL I

MARKETINGUL ÎN TURISM ŞI MIXUL DE MARKETING

Turismul se manifestă ca un fenomen cu implicaţii ample în existenţa umană prin efectele directe şi pozitive asupra sectoarelor sociale, economice, culturale şi educative ale societăţii. În sens larg, turismul reprezintă o serie de activităţi, de tehnici ocazionate de călătoriile şi sejururile de agrement.

Turismul balnear are numeroase valenţe medicale, profilactice, de recuperare dar şi un potenţial economic major. Aspectul acesta reiese atât din activitatea specifică de turism, generatoare de capital, cât şi ca generator de economii importante în cadrul bugetului social.

Având în vedere necesitatea dezvoltării acestui segment de turism – turismul de sănătate, cât şi gradul avansat de uzură al societăţilor balneare, se impun în mod stringent şi obligatoriu, investiţiile ca unic mod de redresare atât din punct de vedere al bazei materiale, cât şi a tratamentului balnear.

1.1. CONŢINUTUL CONCEPTULUI DE MARKETING ÎN TURISM

1.1.1 Specificul activităţii turistice

Originea lingvistică a termenului “turism” este strâns legată de semnificaţia cuvintelor latine “tornare” (a se întoarce) şi “tornus” (mişcare circulară) şi desemnează o călătorie (deplasare circulară) cu întoarcerea în punctul de plecare.

Pentru prima oară, termenul de turist a fost folosit în anul 1800, de către Samuel Pegge, într-o lucrare intitulată “Anecdote ale limbii engleze”, prin formularea “A traveller is now -a- days called Tour-ist”, respectiv un călător astăzi este numit turist

În anul 1963, Conferinţa Naţiunilor Unite privind Turismul şi Călătoriile Internaţionale ţinută la Roma, a adoptat o definiţie a turismului bazată pe două elemente principale: motivul şi durata voiajelor. Definirea motivului permite standardizarea călătorilor dintr-o localitate sau ţară în două categorii: cei care intră şi cei care nu intră în categoria turiştilor, iar criteriul duratei sejurului permite identificarea altor două categorii de vizitatori: excursioniştii (vizitatori de o zi) şi turiştii (care rămân într-un loc cel puţin o noapte).

În iulie 1991, Conferinţa Organizaţiei Mondiale de Turism (OMT), de la Ottawa, a redefinit conceptele de bază din turism, asimilând termenul de turism activităţilor care sunt “angajate de persoane în cursul voiajelor sau sejurului lor în locuri situate în afara mediului rezidenţial pentru o perioadă de peste 24 de ore sau de cel puţin o noapte, fără a depăşi un an, în vederea petrecerii timpului liber, pentru afaceri ori pentru alte motive, adică în alte scopuri decât prestarea unei activităţi remunerate în locul vizitat”

Conform acestei definiţii distingem următoarele forme de turism:

- turism intern (când rezidenţii unei ţări călătoresc în propria ţară);

- turism internaţional receptor (când nerezidenţii unei anumite ţări vizitează ţara respectivă);

- turism internaţional emitent (când rezidenţii unei ţări vizitează alte ţări decât cea din care provin).

Aceste trei forme de bază se pot combina rezultând alte trei forme derivate de turism:

- turismul interior (cuprinde turismul intern şi turismul receptor);

- turismul naţional (cuprinde turismul intern şi turismul emitent);

- turismul internaţional (cuprinde turismul receptor şi turismul emitent).

De asemenea, definiţia de mai sus introduce noţiunile de bază pentru definirea cererii turistice şi anume, termenii călător, vizitator şi rezidenţă, termeni care vor fi analizaţi mai amplu în capitolul dedicat studiului cererii turistice.

Conform aspectelor relevate de definiţiile de mai sus, realizarea activităţii turistice presupune prezenţa altor elemente cu rol hotărâtor în desăvârşirea actului turistic şi care servesc argumentaţiei de a înscrie turismul în sectorul terţiar, atât în mod direct, prin activitatea serviciilor de cazare, alimentaţie publică, transport etc., cât şi în mod indirect, prin intermediul aportului specific al altor ramuri ale sectorului terţiar la activitatea turistică (agricultură, construcţii, industrie alimentară etc.).

Definirea produsului turistic nu se poate realiza fără a releva caracterul particular al ofertei turistice. Cei mai mulţi autori consideră produsul turistic drept un rezultat al “asocierilor, interdependenţelor dintre resurse şi servicii”, iar ”resursele vor lua forma diferitelor produse turistice numai prin intermediul prestărilor de servicii specifice”

Preview document

Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 1
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 2
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 3
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 4
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 5
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 6
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 7
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 8
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 9
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 10
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 11
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 12
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 13
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 14
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 15
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 16
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 17
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 18
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 19
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 20
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 21
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 22
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 23
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 24
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 25
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 26
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 27
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 28
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 29
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 30
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 31
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 32
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 33
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 34
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 35
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 36
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 37
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 38
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 39
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 40
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 41
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 42
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 43
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 44
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 45
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 46
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 47
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 48
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 49
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 50
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 51
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 52
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 53
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 54
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 55
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 56
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 57
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 58
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 59
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 60
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 61
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 62
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 63
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 64
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 65
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 66
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 67
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 68
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 69
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 70
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 71
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 72
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 73
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 74
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 75
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 76
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 77
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 78
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 79
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 80
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 81
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 82
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 83
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 84
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 85
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 86
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 87
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 88
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 89
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 90
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 91
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 92
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 93
Politică de promovare în turismul balneoclimateric. studiu de caz SC Montana SRL - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Politica de Promovare in Turismul Balneoclimateric. Studiu de Caz SC Montana SRL
  • Anexa-PLAN DE DIFUZARE RADIO.doc
  • anexe- PLAN DE DIFUZARE TV.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II PREZENTAREA STATIUNII COVASNA1..doc
  • CAPITOLUL III PREZENTARE HOTEL MONTANA.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • CAPITOLUL V.doc
  • CUPRINS.doc
  • INTRODUCERE.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Balnear în România

Introducere Balneologia şi climatologia, sunt ştiinţe tradiţionale care studiază si valorifică remediile oferite de natură (ape minerale, climat,...

Parcul Național Piatra Craiului - peisaj unicat al patrimoniului turistic Românesc

Introducere Trăim într-o nouă eră când grijile pentru conservarea casei noastre, Pământul, trebuie să treacă mai departe de sloganele ocazionale...

Perspectivele Dezvoltării Turismului Balnear în România

INTRODUCERE Turismul pentru tratament sau cură balneomedicală este o formă specifică a turismului de (sejur) odihnă, practicată de persoanele care...

Propuneri de Dezvoltare a Activitatii Turistice din Calimanesti-Caciulata

Introducere Motto: “Turismul nu reprezinta doar o modalitate simpla pentru realizarea de activitati comerciale; el este, de asemenea, o...

Valorificarea potențialului turistic balnear în Județul Vâlcea

Introducere Alegerea temei “VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC BALNEAR ÎN JUDEȚUL VÂLCEA” a fost determintă de dorința de aprofundare a...

Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică

INTRODUCERE Oare ce i-ar împinge pe unii călători să își părăsească confortabilul fotoliu și să se arunce cu capul înainte în necunoscut? Ce i-ar...

Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora

Turismul este un domeniu de activitate cu un profil complex, reunind un ansamblu de servicii şi bunuri proprii mai multor sectoare, fiind punctul...

Politica de promovare

CUVÂNT ÎNAINTE Promovarea reprezintă acea parte a procesului de comunicaţie al firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode şi tehnici...

Te-ar putea interesa și

Valorificarea potențialului turistic în depresiunea Hațeg

OBIECTIVELE ȘI METODOLOGIA DE CERCETARE Această lucrare este rezultatul analizei unor surse bibliografice diverse, metodele utilizate fiind de...

Ai nevoie de altceva?