Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 24620
Mărime: 7.21MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENTAGROTURISTIC

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA TURISMULUI RURAL ÎN DEZVOLTAREA GENERALĂ A TURISMULUI ROMÂNESC . 6

Contribuţia turismului la dezvoltarea economico – socială a României . 6

Formele de turism practicate în România . 8

1.3. Caracteristicile generale ale turismului rural în România . 10

Situaţia turismului rural în România . 13

CAPITOLUL 2. RESURSELE TURISTICE ALE ZONEI “ ŢARA FĂGĂRAŞULUI” COMUNA RECEA, LOCALITATEA GURA VĂII . 17

2.1. Caracterizarea generală a zonei . 17

2.2. Resursele natural . 19

2.3. Resursele antropice . 23

2.4. Tradiţiile populare un mijloc de valorificare a zonei . 26

2.5. Situaţia economic ă şi principalele obiective de dezvoltare . 29

CAPITOLUL 3. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN ,ŢARA FĂGĂRAŞULUI,, LOCALITATEA GURA VĂII, PRIN REALIZAREA AMENAJĂRII UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE. 35

3.1. Principalele obiective privind dezvoltarea zonei Recea. 35

3.2. Infrastructura existentă şi de perspectivă. 36

3.3. Concluzii minimale de amenajare a gospodăriilor rurale din comuna Recea,sat Gura Văii. 43

3.4. Amenajarea în scopuri turistice a gospodăriei “LAURA”. 49

3.5. Analiza economico – financiară a gospodăriei “LAURA”. 59

CAPITOLUL 4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE ÎN ZONA GURA VĂII . 61

4.1. Componentele planului de afaceri. 62

4.1.1. Scrisoare explicativă. 67

4.1.2. Rezumatul planului de afaceri. 67

4.1.3. Planul de afaceri. 68

4.1.4. Anexe – documente contabile. 79

CONCLUZII

BILIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul are, pe lângă consecinţele economice, şi o profundă semnificaţie socio-umană. Acţiunea sa se exercită atât asupra turiştilor, cât si asupra populaţiei zonelor vizate si se resimte în planul consumului, instruirii si educaţiei, utilizând timpul liber, calităţii mediului, legăturile dintre naţiuni. In general, efectele sale sunt pozitive, benefice, dar, dată fiind complexitatea sa, nu sunt excluse nici incidentele negative.

Prin conţinutul său, turismul are un rol reconfortant, reparator, contribuind la refacerea capacitaţii fizice a organismului, atât prin formele generale de odihnă, recreere, mişcare, cât si prin cele specifice, de tratament balneo-medical.

Totodată, el se manifestă ca un mijloc activ de educaţie, de ridicare a nivelului de instruire, de cultură si civilizaţie al oamenilor, turismul facilitează accesul la valorile culturale, favorizeaza schimbul de idei, de informaţii, stimulând lărgirea orizontului cultural, de cunoaştere a turiştilor si populaţiei locale, au efect asupra formării intelectuale.

In consecinţă, turismul are o importanţă deosebită in satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale oamenilor, influenţând pozitiv dimensiunile si structura consumului.

Turismul are de asemenea rol in utilizarea timpului liber al populaţiei. In condiţiile unui timp liber in continuă creştere, petrecerea acestuia in afara localitaţii de reşedinţă, deci practicarea turismului constituie una dintre modalitatile eficiente de cheltuirea a lui.

Deci se poate remarca rolul pozitiv şi complex al turismului asupra vieţii economice şi sociale ceea ce a dus la amplificarea lui la scară mondială.

În lucrarea de faţă vom incerca să arătăm care sunt oportunităţile oferite de "Ţara Făgăraşului", cum pot fi ele folosite pentru ca ambele părţi să obţină un câştig: turistul să beneficieze de liniştea oferită de cadrul natural, de ospitalitatea si solidaritatea acestor oameni, de cultura populară atât de bine păstrată în această zonă, iar săteanul să beneficieze de cultura moderna adusa de turist, de posibilitatea de a-si dezvolta gospodaria,dar şi de resursele financiare ce rezultă din aceasta colaborare.

Această lucrare incearcă să arate posibilităţile de dezvoltare ale turismului rural într-o zonă mai puţin valorificată a "Ţării Făgăraşului"-comuna Recea.

"În contrast de necrezut cu vitregia istoriei (.) este frumuseţea ţării prin care Oltul se duce spre apus." Geo Bogza - "Cartea Oltului"

Numeroase sate din România dispun - prin cadrul lor pitoresc deosebit şi prin gospodăriile lor confortabile, cu oameni ospitalieri şi meşteşugari talentaţi - de un potenţial turistic aparte.

Agroturismul este o forma de turism - relativ recentă in România - ce a apărut din necesitatea găsirii unor soluţii de creştere a veniturilor gospodăriilor rurale prin valorificarea potenţialului lor economic. Acest potenţial se refera atât la excedentul de cazare existent in

Gospodaria ţaraneasca -pregătit si amenajat special pentru primirea de oaspeţi - cât şi la bunurile si serviciile oferite de aceasta spre consumul persoanelor care vin în mediul rural pentru relaxare, odihna si agrement.

In funcţie de ambientul natural, cultural si folcloric al regiunii, serviciile agroturistice oferite de gospodăriile ţărăneşti pot varia de la servirea mesei, servicii de insoţire si călăuza turistică pe anumite trasee sau iniţiere în anumite meşteşuguri tradiţionale, la posibilitatea practicării unor sporturi sau asistării la o serie de obiceiuri tradiţionale din gospodărie, localitate sau zona respectivă (şezători, hore săteşti, colinde, hramuri bisericeşti, târguri tradiţionale, spectacole folclorice).

CAPITOLUL 1.

ROLUL SI IMPORTANŢA TURISMULUI RURAL ÎN DEZVOLTAREA GENERALĂ A TURISMULUI ROMÂNESC

1.1. Contibuţia turismului la dezvoltarea economico-socială a României

Deşi apariţia turismului se pierde in negura timpurilor şi, in consecinţă, din cauza lipsei unor informaţii istorice nu se poate stabili o data cât de cât certă a detaşării sale ca activitate distinctă, se pare ca unele forme incipiente de turism s-au practicat din cele mai vechi timpuri.

Fiind un ansamblu al relaţiilor şi proceselor generate de satisfacerea nevoilor de consum ale călătorilor, turismul prezintă trăsăturile unui domeniu distinct de activitate constituindu-se într-o ramură a economiei naţionale.

Turismul, perceput de mult ca o activitate cu caracter recreativ sau sportiv, capatâ în epoca actuală un alt conţinut, o nouă dimensiune. Dimensiunea atinsă astazi de turism, în toate componentele sale, implicaţiile sale asupra dezvoltării economice şi sociale capătă un aspect major. Experienţa ultimelor decenii în ceea ce priveşte cerinţele actuate din economiile naţionale, zonale şi mondiale ne demonstrează rolul major al turismului in procesul dezvoltării viitoare.

Prin dimensiunea atinsă astăzi de turism, în toate componentele sale, prin implicaţiile sale asupra dezvoltării economice, dar şi asupra calitaţii mediului, putem aprecia că într-adevăr imbracă trei atribute esenţiale: economic, social, ambiental (mediu).

Ca problemă economică pot fi aduse in discuţie o serie intreagă de argumente printre care: alocarea si utilizarea în acest domeniu a unor importante resurse materiale, financiare si umane.

La rândul lor acestea pot fi privite structural într-o dimensiune şi mai largă şi ca obiective in procesul de utilizare se impun o serie de cerinţe, criterii, cum ar fi cele de economicitate, eficenţă atât pentru turism ca atare, cât şi pentru beneficiarii săi pentru economia sa naţională.

Tot mai mult turismul desfaşoară şi o serie de activitaţi comerciale, de unde necesitatea de a descoperi o serie de produse din alte ţări, solicitate de turiştii autohtoni sau străini, la care trebuie adăugată şi preocuparea ca prin turism o serie de produse naţionale să fie cunoscută în exterior, ce ulterior trebuie valorificate.

Ca problemă socială, turismul poate fi privit din mai multe unghiuri. Primul poate fi acela al capacităţii sale de asigurare a unor locuri de munca, a unor venituri adecvate necesare satisfacerii nevoilor materiale si spirituale ale salariaţilor, turism organizat, fie că este individual, fie că este turism de agrement, fie de odihnă si tratament.

Bibliografie

MITRACHE ŞTEFAN- «Agroturismul şi turismul rural», Editura Lux Libris, Braşov, 2001

VASILE NEAGU- « Servicii şi turism », Editura Expert, Bucureşti, 2000

PUIU NISTOREANU- «Turismul rural », Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

FLORINA BRAN, TAMARA S1MI0N, PUIU NISTOREANU- «Ecoturism »,Editura Economică,Bucureşti,2000

MINCIU RODICA- « Economia turismului », Editura Uranus, Bucureşti, 2000

Sursă-internet

Legislaţie:

Legea 145 din 1994

Ordonanţa de Guvern nr.63 din 1994

Ordinul Guvernului nr. 20 din 1995

Ordonanţa Guvernului României nr.63 din 1997

Preview document

Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 1
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 2
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 3
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 4
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 5
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 6
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 7
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 8
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 9
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 10
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 11
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 12
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 13
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 14
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 15
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 16
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 17
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 18
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 19
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 20
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 21
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 22
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 23
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 24
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 25
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 26
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 27
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 28
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 29
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 30
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 31
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 32
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 33
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 34
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 35
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 36
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 37
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 38
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 39
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 40
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 41
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 42
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 43
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 44
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 45
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 46
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 47
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 48
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 49
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 50
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 51
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 52
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 53
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 54
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 55
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 56
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 57
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 58
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 59
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 60
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 61
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 62
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 63
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 64
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 65
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 66
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 67
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 68
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 69
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 70
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 71
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 72
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 73
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 74
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 75
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 76
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 77
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 78
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 79
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 80
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 81
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 82
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 83
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 84
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 85
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 86
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 87
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 88
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 89
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 90
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 91
Posibilități de Dezvoltare a Turismului Rural în Zona Țara Făgărașului - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Posibilitati de Dezvoltare a Turismului Rural in Zona Tara Fagarasului.doc

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Starea Actuală și Tendințe de Dezvoltare a Turismului Agrar în Republica Moldova

Întroducere Motto:” Turismul rural nu este o modă. Este o modalitate de dezvoltare echilibrată, de protejare şi valorificare a patrimoniului”...

Turismul Religios în Oradea

Introducere Am hotărât sa fac această lucrare de licenţa despre turism religios in Oradea deoarece cred ca Oradea este un oraş cu un potenţial...

Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș

Cap. 1. Aspecte teoretice privind turismul Turismul se prezintă ca o activitate complexă, cu o multitudine de faţete, cu încărcătură economică...

Turismul în Regatul Unit al Marii Britanii

Introducere Schimbările din economia mondială a dus, în ani 1970, la o evoluție rapidă a numărului călătoriilor și a țărilor participante la...

Valorificarea potențialului turistic al Văii Gradistei - Județul Hunedoara, prin turism rural și agroturism

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă , pentru lucrarea de licență este potențialul turistic bogat al zonei ( relieful , clima ,...

Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Depresiunea Făgăraș

INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria de plăcere, pentru recreere. Această noţiune a fost extinsă în ultimii ani pentru a include...

Strategia de dezvoltare a Țării Făgărașului

INTRODUCERE Dezvoltarea şi promovarea turismului presupune existenţa unui potenţial turistic care prin atractivitatea sa are menirea să incite şi...

Te-ar putea interesa și

Perspectivele Dezvoltării Turismului Montan în Contextul Dezvoltării Durabile

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a...

Județul Sibiu

1. Localizarea si caracterizarea judetului Asezat în centrul tarii, acolo unde se întâlnesc drumurile ce au legat teritoriile istorice românesti,...

Planificarea de Marketing în Turism

INTRODUCERE Managementul turistic se remarcă prin formulaarea obiectivelor strategice şi operaţionale, căutarea condiţiilor de obţinere a...

Poziția Județului Brașov în cadrul regiunii centru

1.Descrierea judetului.Caracteristici Regiunea Centru este asezata in zona centrala a Romaniei, in interiorul marii curburi a Muntilor Carpati, pe...

Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România

INTRODUCERE ZONA MONTANĂ: ZONĂ TURISTICĂ DE BAZĂ A ROMÂNIEI Pentru cei ce doresc să se rupă din cotidian, pentru cei ce iubesc puritatea naturii...

Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Depresiunea Făgăraș

INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria de plăcere, pentru recreere. Această noţiune a fost extinsă în ultimii ani pentru a include...

Pensiune agroturistică

INTRODUCERE Una dintre orientările fundamentale ale economiei moderne este dezvoltarea și diversificarea serviciilor. În cadrul acestora...

Produs turistic - zona Bran Moeciu

Oferta turistică Oferta turistică este exprimată de ansamblul atracţiilor (naturale sau istorice), care pot determina vizitarea anumitor zone de...

Ai nevoie de altceva?