Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 22583
Mărime: 1.81MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 5

I. Ecoturismul – generalităţi

I.1. Consideraţii generale privind turismul ecologic 7

I.2. Definiţia turismului ecologic 9

I.3. Relaţia dintre mediul înconjurător şi turism 11

I.4. Ecoturismul în România 15

II. Cadrul natural al Masivului Rarău

II.1. Aşezarea geografică şi limitele 16

II.2. Geologia 18

II.3. Relieful 20

II.4. Clima 25

II.5. Hidrografia 27

II.6. Flora şi fauna 30

II.7. Solurile 32

III. Turismul în Masivul Rarău

III.1. Căile de acces 36

III.1.1. Traseele turistice 37

III.2. Unităţile de cazare 41

III.3. Obiectivele turistice 43

III.3.1. Mănăstirea Rarău 43

III.3.2. Peştera Liliecilor 47

III.3.3. Zonele naturale de interes turistic 48

III.4. Sporturile practicate în Masivul Rarău 52

IV. Protejarea turismului ecologic

IV.1. Codurile etice în ecoturism 54

IV.2. Necesitatea practicării unor coduri etice şi norme de conduită pentru ecoturism..57

IV.3. Factorii de degradare a mediului înconjurător şi potenţialului turistic 59

IV.4. Acţiuni de protecţie a mediului înconjurător şi potenţialului turistic 62

IV. Concluzii 65

Bibliografie 66

Extras din document

Motto:

“În alte locuri pot fi munţi mai mari sau fluvii mai puternice, marea sau oceanul; aici Rarăul reprezintă dimensiunea fundamentală a lumii, latura cosmică a vieţii şi istoriei. Plin de foşnete şi de murmure de tot felul, de ţipete de păsări şi de sălbăticiuni, se înalţă de pe fundul luncii, spre cer, ca un enorm telescop în oglinda căruia alunecă timpul şi infinitul ( )”

Geo Bogza

INTRODUCERE

Patrimoniul turistic actual al Masivului Rarău se poate dezvolta şi moderniza şi prin activităţile de valorificare şi promovare a obiectivelor turistice în contextul adoptării principiilor de dezvoltare durabilă şi a globalizării serviciilor turistice.

Cu cât resursele turistice sunt nealterate de activităţile antropice, cu cât interesul turistic pentru ele este mai mare, iar activităţile turistice pe care le generează sunt mai valoroase şi mai atractive, răspunzând multor motivaţii turistice.

Calitatea mediului înconjurător de a fi baza activităţilor turistice îl face inseparabil de acestea. Varietatea mediului natural, calitatea şi aspectul său estetic constituie o resursă de bază pentru turism. Între mediul înconjurător şi diferitele forme de turism există relaţii reciproce, care adesea sunt descrise ca o „simbioză”.

Protecţia şi conservarea potenţialului turistic şi a mediului se conturează ca o activitate distinctă, având probleme specifice, care solicită colaborarea specialiştilor din domenii variate. Această acţiune poate avea o eficienţă satisfăcătoare, numai în condiţiile asigurării unui cadru de desfăşurare juridico-administrativ adecvat care impune organizarea administrativă, existenţa unor resurse economice, un suport legislativ eficient şi o susţinută activitate de educaţie cetăţenească.

Formarea în contextul unei dezvoltări durabile trebuie să înceapă cu şcoala, mai bine zis, cu grădiniţa, căci exemplul părinţilor şi apoi al educatoarelor este prima lecţie pe care o învaţă copii. Ori, dacă părinţii nu au o formare respectuoasă faţă de mediu, dacă mai ales cei care lucrează în turism nu au pregătirea necesară pentru a face faţă unui turism durabil, degeaba vom dori să avem în viitor oameni cu o educaţie durabilă.

Scopul acestei lucrări este, aşa cum se înţelege din titlu, identificarea potenţialului turismului ecologic din Masivul Rarău, dar şi acela de a cunoaşte relaţiile complexe existente între calitatea mediului înconjurător şi calitatea turismului.

Primul capitol al lucrării, Ecoturismul-generalităţi rezumă unele aspecte privind apariţia şi definiţia turismului ecologic, relaţia dintre mediul înconjurător şi turism, dar şi impactul turismului ecologic asupra potenţialui turistic al României.

Cea mai utilizată definiţie, în literatura de specialitate este următoarea:

„Ecoturismul este un turism practicat în spaţii naturale sălbatice şi culturale tradiţionale puţin modificate de om, şi care trebuie să constituie sanctuare de protecţie a naturii şi a formelor ancestrale de civilizaţie, pentru a sprijini dezvoltarea economică a comunităţilor locale”.

Al doilea capitol denumit Cadrul natural al Masivului Rarău cuprinde aspecte privind caracterizarea fizico-geografică a masivului. Aceste aspecte sunt foarte importante de analizat pentru orice unitate montană şi nu numai. Este foarte important de ştiut poziţia geografică, relieful, clima, hidrografia, vegetaţia şi fauna înainte de a studia celelalte aspecte ale regiunii de studiu.

Al treilea capitol Turismul în Masivul Rarău analizează căile de acces (traseele turistice), unităţile de cazare, obiectivele turistice ce pot fi vizitate în timpul drumeţiei, dar şi sporturile practicate în Masivul Rarău.

În ultimul capitol Protejarea turismul ecologic în Masivul Rarău am încercat să analizez codurile etice ce trebuiesc respectate de turişti şi ecoturişti, necesitatea practicării acestora şi acţiunile de protecţie a mediului înconjurător şi a potenţialului turistic.

Din materialul larg al formei iniţiale a lucrării, impus de natura subiectului, am selectat din toate părţile şi capitolele, elementele care mi s-au părut esenţiale, iar din indicaţiile bibliografice, cele referitoare la lucrări de mare importanţă.

Capitolul I. Ecoturismul - generalităţi

1.1. Consideraţii generale privind turismul ecologic

Turismul se evidenţiază în toate ţările ca o activitate care înregistreză un grad mai ridicat de eficienţă economică, atât prin caracteristicile proprii cât şi prin cele propagate.

Turismul este un fenomen geografic complex, cu însemnate implicaţii demografice şi economice, ce constă în deplasarea periodică sau ocazională a unor persoane în afara localităţiilor de domiciliu, cu diferite motivaţii: odihnă şi agrement, refacere şi tratament, în scop cultural, artistic, profesional, comercial, educaţional, şi pentru studii. (N. Ciangă)

În decursul ultimelor decenii, activităţile turistice au avut un mers ascendent, iar formele de turism s-au multiplicat, ceea ce a permis o mai bună valorificare a resurselor turistice. Dar totodată se constată şi o accentuare a problemelor de poluare a mediului. Astfel, protecţia mediului, apărarea, conservarea şi ameliorarea acestuia reprezintă cele mai dezbătute probleme.

Dezvoltarea activităţiilor turistice presupune acordarea unei atenţii deosebite calităţii mediului, prin măsuri de conservare şi dezvoltare a calităţii sale în zonele turistice, precum şi de controlul consecinţelor activităţilor turistice, în vederea utilizării raţionale a resurselor turistice.

Mediul înconjurător, într-o accepţiune mai largă, reprezintă un ansamblu de factori naturali (chimici, fizico-geografici) şi sociologici (culturali), suscceptibili de a acţiona asupra organismelor vii şi asupra omului şi activităţilor sale.

Preview document

Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 1
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 2
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 3
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 4
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 5
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 6
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 7
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 8
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 9
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 10
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 11
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 12
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 13
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 14
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 15
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 16
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 17
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 18
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 19
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 20
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 21
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 22
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 23
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 24
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 25
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 26
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 27
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 28
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 29
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 30
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 31
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 32
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 33
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 34
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 35
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 36
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 37
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 38
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 39
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 40
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 41
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 42
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 43
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 44
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 45
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 46
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 47
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 48
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 49
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 50
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 51
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 52
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 53
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 54
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 55
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 56
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 57
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 58
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 59
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 60
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 61
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 62
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 63
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 64
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 65
Potențialul turismului ecologic în Masivul Rarău - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Potentialul Turismului Ecologic in Masivul Rarau.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Religios în Bucovina

I. Introducere Regiunea istorica BUCOVINA, al cărei teritoriu se întinde astăzi peste zona din apropierea oraşelor Suceava, Campulung Moldovenesc...

Resurse umane în industria

Argument Dacă ar fi să argumentez de ce am ales să prezint ca subiect al acestui proiect Resursele umane în industria ospitalităţii aş spune în...

Turismul Rural in Comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Muntii Rarau-Giumalau

Omul societatii industrial-urbane simte din ce in ce mai tainic si mai staruitor chemarea tulburatoare a frumusetilor naturii, a padurii si a...

Turismul rural românesc și ecoturismul

INTRODUCERE Turismul rural si agroturismul istorie, , evolutii, tendinte si reglementari in perspectiva aderarii la uniunea europeana Turismul...

Te-ar putea interesa și

Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta

1.1. Caracteristicile generale COMUNA POJORATA Asezare geografica: Comuna Pojorâta este o localitate în județul Suceava, Bucovina,...

Ai nevoie de altceva?