Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 18684
Mărime: 270.64KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Ungureanu
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1. Prezentarea judeţului Suceava 3

1.1. Scurt istoric 4

1.2. Aşezare şi căi de acces 5

1.3. Profilul economic al judeţului Suceava 6

1.4. Analiza potenţialului turistic al judeţului Suceava 8

1.4.1. Potenţialul turistic natural 8

1.4.2. Potenţialul turistic antropic 10

1.4.2.1. Populaţia si aşezările 10

1.4.2.2. Resursele antropice 11

CAPITOLUL 2. Analiza bazei materiale a turismului şi a circulaţiei turistice din

judeţul Suceava 12

2.1. Baza materială a cazării şi capacitatea de cazare turistică în funcţiune 12

2.2. Baza materială pentru alimentaţie publică 14

2.3. Baza materială pentru agrement 15

2.4. Baza materială pentru tratament 16

2.5. Măsurarea circulaţiei turistice 17

CAPITOLUL 3. Studiu de caz: Staţiunea balneo - climaterică Vatra Dornei 19

3.1. Scurt istoric al staţiunii 19

3.2. Poziţie geografică, căi de acces, infrastructura turistică 20

3.3. Analiza potenţialului turistic 23

3.3.1. Potenţialul turistic natural 23

3.3.2. Potenţialul turistic antropic 25

3.3.3. Arii protejate 28

3.4. Stadiul actual de valorificare 29

3.4.1. Forme de turism practicate 29

3.4.2. Baza materială turistică din staţiunea Vatra Dornei 34

3.4.3. Circulaţia turistică 40

CAPITOLUL 4. Direcţii de perfecţionare a activităţii turistice a staţiunii

Vatra Dornei 41

4.1. Analiza S.W.O.T. a staţiunii Vatra Dornei 43

4.2. Propuneri de valorificare a potenţialului turistic al staţiunii Vatra Dornei 44

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 45

ANEXE 47

BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

INTRODUCERE

„Un călător înţelept niciodată nu îşi depreciază propria ţară.”

(Carlo Goldoni, dramaturg italian)

Pentru foarte multe ţări, turismul reprezintă un factor important de dezvoltare economică, prin efectele sale binecunoscute: spor de venit naţional, creare de valoare adăugată, stimulare a producţiei în alte domenii, diversificare a structurii economiei naţionale, valorificare superioară a tuturor categoriilor de resurse, atenuare a dezechilibrelor interregionale, asigurare a unei circulaţii băneşti echilibrate, creare de noi locuri de muncă, echilibrare a balanţelor comerciale şi de plăţi externe.

Turismul reprezintă pentru România unul dintre sectoarele prioritare care, prin resursele pe care le antrenează şi prin interconexiunile cu celelalte ramuri ale economiei naţionale, constituie un factor important pentru progresul ţării.

În această perspectivă, evoluţia turismului va fi caracterizată printr-o profundă înnoire, atât sub aspect calitativ, cât şi cantitativ. România, după cum se ştie, dispune de bogate şi variate resurse naturale şi antropice, fapt ce-i conferă o mare disponibilitate pentru turism. Valorificarea lor eficientă şi în interesul economiei naţionale poate reprezenta deci o şansă de dezvoltare a ţării noastre în mileniul trei. Potenţialul turistic pe care îl posedă este imens şi valoros, dar, din păcate, puţin valorificat. Deşi este poate ramura economică cu avantajul competitiv internaţional cel mai mare, performanţele sale economice, în prezent, sunt modeste.

Prezenta lucrare, cu titlul “Program de valorificare superioară a potenţialului turistic al staţiunii Vatra Dornei”, urmăreşte să prezinte potenţialul turistic natural şi antropic, valorificarea lui la ora actuală, cât şi premisele şi direcţiile strategice de dezvoltare în acestă staţiune balneo-climaterică. Proiectele concepute în acest sens, s-au realizat şi au fost gândite în funcţie de elementele naturale, antropice, sociale, economice ce stau la baza funcţionării activităţii turistice în staţiunea Vatra Dornei dar şi în arealul apropiat.

Lucrarea este structurata în patru capitole: primele două capitole reprezintă partea teoretică a lucrării, iar ultimele două prezintă studiul de caz. Aceasta încearcă să prezinte faptul că potenţialul natural, antropic nu este suficient în dezvoltarea unei zone turistice, ea trebuie susţinută de un management adecvat zonei, de o putere economică şi de o strategie bine pusă la punct, în vederea amenajării şi reamenajării cadrului turistic existent cât şi demararea unor noi proiecte în obţinerea unor venituri complementare dar şi ridicarea nivelului de trai.

Am ales aceasta temă deoarece am vrut să realizez o analiză a stadiului actual de valorificare a potenţialului turistic al staţiunii Vatra Dornei şi pe baza acestei analize să vin cu câteva propuneri care ar putea permite practicarea unor noi forme de turism, îmbunătăţirea structurilor turistice de cazare, agrement şi alimentaţie şi creşterea circulaţiei turistice în staţiune dar şi în zona imediat apropiată acesteia.

În primul capitol, numit Prezentarea judeţului Suceava, sunt tratate elemente de ordin teoretic cu privire la istoricul, poziţia geografică, dezvoltarea socio-economică şi resursele turistice ale judeţului Suceava.

În cel de-al doilea capitol, numit Analiza structurilor de primire turistice şi a circulaţiei turistice din judeţul Suceava sunt prezentate date referitoare la structurile şi capacitatea de cazare, sosiri, înnoptări si durata medie a sejurului în judeţul Suceava. Pentru acest capitol am obţinut date autentice de la Institutul Naţional de Statistică Bucureşti pentru anii 2000 - 2009.

Cel de-al treilea capitol, numit Studiu de caz: Staţiunea balneo - climaterică Vatra Dornei, începe printr-un scurt istoric al staţiunii, după care sunt prezentate elementele de ordin geografic cum ar fi poziţia geografică şi căile de acces. Mai departe se prezintă infrastructura turistică şi sunt analizate potenţialulul turistic natural şi antropic dar şi stadiul actual de valorificare a staţiunii.

Capitolul patru, Direcţii de perfecţionare a activităţii turistice a staţiunii Vatra Dornei prezintă analiza S.W.O.T. a staţiunii, ce constituie baza elaborării propunerilor de valorificare superioară a potenţialului turistic din staţiunea Vatra Dornei.

La final urmează partea de Concluzii şi propuneri, în care mi-am exprimat propriile opinii legate de stadiul actual de valorificare a potenţialului turistic şi de direcţiile de perfecţionare a activităţii turistice din Vatra Dornei, opinii pe baza cărora am formulat câteva propuneri care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii turismului dornean şi să ajute la promovarea mai eficientă pe piaţa turismului naţional şi internaţional a staţiunii Vatra Dornei.

În încheiere se regăseşte partea de Anexe şi Bibliografie.

Preview document

Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 1
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 2
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 3
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 4
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 5
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 6
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 7
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 8
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 9
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 10
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 11
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 12
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 13
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 14
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 15
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 16
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 17
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 18
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 19
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 20
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 21
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 22
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 23
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 24
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 25
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 26
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 27
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 28
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 29
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 30
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 31
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 32
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 33
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 34
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 35
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 36
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 37
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 38
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 39
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 40
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 41
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 42
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 43
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 44
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 45
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 46
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 47
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 48
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 49
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 50
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 51
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 52
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 53
Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Program de Valorificare Superioara a Potentialului Turistic al Statiunii Vatra Dornei.doc

Alții au mai descărcat și

Regiunea turistică Bucovina

INTRODUCERE Intr-o eră caracterizată printr-un ritm accelerat de dezvoltare, turismul nu poate face excepţie, devenind un punct central în jurul...

Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu

Odata cu formarea sa, în 1837, Lacu Rosu a devenit o atractie turistica importanta pentru aceasta arie montana, formând împreuna cu Cheile...

Analiza ofertei de agrement Vatra Dornei

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre acele câteva fenomene care s-au impus, şi care au căpătat o importanţă tot mai mare în epoca...

Strategii de Dezvoltare a Turismului din Depresiunea Dornelor

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Vatra Dornei

1. Prezentare generală a staţiunii Vatra Dornei În partea nordică a Călimanului, întâlnim staţiunea balneoclimaterică Vatra Dornei, staţiune de...

Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor

I. Introducere Turismul rural a fost practicat în România multã vreme în mod neorganizat, rezultând din necesitatea turistilor de a gãsi un mod de...

Turismul rural în Județul Suceva

INTRODUCERE Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Forme de Agrement în Stațiunea Vatra Dornei

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE AGREMENT Agrementul se defineşte ca fiind ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor, oferite de unităţi,...

Ai nevoie de altceva?