Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 25367
Mărime: 119.55KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Goje Gheorghe
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIA ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Cuprins

Introducere

1 Politica de marketing întreprinderii 5

1.1 Coordonatele politicii de marketingul întreprinderii 5

2 Politica de produs 6

2.1 Semnificaţii ale produsului în optica de marketing 6

2.2 Particularităţile serviciilor 7

2.3 Definirea produsului turistic 7

2.4 Clasificarea produsului turistic 8

2.5 Poziţionarea produsului turistic 9

2.6 Ciclul de viaţă al produselor 10

2.7 Strategii privind produsele turistice 11

2.7.1 Strategii privind produsele turistice existente 12

2.7.2 Strategii privind produsele turistice noi 12

3 Politica de preţ 14

3.1 Preţul în cadrul mixului de marketing 14

3.2 Factorii luaţi în considerare la stabilirea preţului 14

3.2.1 Factori interni care influenţează deciziile de preţ 15

3.2.2 Factori externi care influenţează deciziile de preţ 16

3.3 Determinarea preţului 17

3.3.1 Metode bazate pe costuri 17

3.3.2 Metode bazate pe valoare 18

3.3.3 Metode bazate pe concurenţă 18

3.4 Strategii de preţ 18

3.4.1 Strategii de stabilire a preţului pentru noi produse 18

3.4.2 Strategii de stabilire a preţului în cadrul gamei sortimentale 19

3.4.3 Strategii reactive la preţurile concurenţilor 19

3.5 Modalităţi de ajustare a preţurilor în turism 20

3.6 Problema consumatorului în privinţa preţului 21

4 Politica de distribuţie 23

4.1 Conceptul de distribuţie 23

4.2 Canalele de distribuţie 23

4.3 Funcţile canalului de distribuţie 23

4.4 Tipuri de intermediarii în turism 23

4.4.1 Tur-operatorii 26

4.4.2 Agenţiile de turism distribuitoare 26

4.4.3 Agenţiile receptive 26

4.4.4 Alţi intermediarii 26

4.4 Strategii de distribuţie 27

5 Politica de promovare 29

5.1 Sistemul de comunicaţie al întreprinderii moderne

şi activitatea sa promoţională 29

5.2 Formele promovării 29

5.2.1 Publicitatea turistică 30

5.2.1.1 Conţinut, obiective, etape 30

5.2.1.2 Mesajul publicitar 30

5.2.1.3 Formele publicităţii 31

5.2.1.4 Promovarea vânzărilor 31

5.2.2 Relaţii publice şi sponsorizarea 34

5.2.2.1Târgul de turism 34

5.2.3 Forţele de vânzare 35

6 Studiul de caz Pensiunea Pinul Negru Baile Herculane 36

6.1 Analiza indicatorilor economico financiar previzionati 37

6.2 Implementarea programului de marketing privind realizarea

indicatorilor prognozati 46

6.3 Concluzii 55

7 Bibliografie 56

Extras din document

Capitolul 1. POLITICA DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII

1.1 Coordonatele politicii de marketing a întreprinderii

În prezent, firma îşi desfăşoară activitatea într-un mediu instabil şi dinamic, rezultând astfel necesitatea unei adaptări permanente a activităţii întreprinderii la cerinţele mediului său extern, la cerinţele şi restricţiile care se manifestă pe pieţele pe care firma este prezentă. Adaptarea întreprinderii la condiţiile concrete ale mediului său extern nu se poate face în condiţiile absenţei marketingului.

Integrarea funcţiei de marketing în cadrul funcţiilor întreprinderii presupune desfăşurarea unor activităţi specifice, cum ar fi: selecţia personalului implicat în activităţile de marketing, elaborarea politicii şi a strategiilor de marketing concrete, cuantificarea interdependenţelor între activitatea de marketing şi toate celelalte activităţi desfăşurate în cadrul întreprinderii.

Necesitatea abordării tuturor problemelor într-o viziune de marketing a fost sintetizată foarte sugestiv de către Guy Serraf: „întreprinderile bogate nu fac marketing pentru că au bani, ci au bani pentru că fac marketing”. Politica de marketing a întreprinderii defineşte cadrul general de acţiune al acesteia, în vederea realizării întregii sale activităţi. Politica de marketing este alcătuită dintr-o sumă de strategii şi instrumente concrete de acţiune (tactici). Politica globală de marketing a întreprinderii este alcătuită dintr-un număr de patru politici de bază, şi anume: politica de produs, politica de preţ, politica de distribuţie şi politica promoţională.

Strategia de marketing – componentă a politicii de marketing – include mijloacele pe care întreprinderea urmează să le utilizeze în vederea realizării obiectivelor de piaţă pe care şi le-a propus, în concordanţă cu coordonatele generale ale politicii de marketing. Strategia de marketing poate fi elaborată în diverse momente şi cu diverse ocazii: în cazul lansării pe piaţă a unui nou produs, odată cu fundamentarea programelor, planurilor sau bugetelor întreprinderii etc.

Specialiştii recomandă elaborarea, la nivelul întreprinderii, a unui set de strategii de marketing, set care să includă şi strategii „de rezervă”, pe care întreprinderea să le poată aplica în situaţiile de criză, în situaţiile neprevăzute. În funcţie de segmentul căruia i se adresează, strategia de marketing poate îmbrăca forme concrete: strategie de piaţă, strategie de produs, strategie promoţională etc. În general, o strategie de marketing este alcătuită din următoarele strategii „parţiale”: strategia de acţiune, strategia rezultatelor şi strategia angajării.

Strategia de acţiune stabileşte: produsele sau gama de produse care urmează să fie produse în întreprindere; nivelul preţurilor practicate la beneficiar; regiunea şi respectiv pieţele pe care se va comercializa produsul; canalele de distribuţie utilizate etc.

Strategia rezultatelor motivează acţiunile întreprinderii prin abordarea prioritară a

unor domenii cum ar fi: utilitatea socială a produselor; utilizarea completă a capacităţilor de producţie sau a forţei de muncă; priorităţile tehnice etc.

Prin strategia angajării se stabileşte cine, când şi unde va executa acţiunile concrete cuprinse în strategia în cauză.

Tactica de marketing realizează transpunerea efectivă în practică a strategiilor de marketing ale unei întreprinderi. Relaţia între strategia şi tactica de marketing este de la întreg la parte.

Figura 1.1 Relaţia între strategia şi tactica de marketing

Specialiştii consideră că politica de marketing a întreprinderii este determinată, în mod hotărâtor, de două categorii distincte de factori, şi anume: factori exogeni şi factori endogeni. În categoria factorilor exogeni se situează acei factori asupra cărora întreprinderea poate exercita un control mai redus şi care sunt caracterizaţi prin eterogenitate; între aceşti factori putem include: cererea de produse; practicile comerciale; concurenţa; conjunctura; cultura; tehnologia; legislaţia etc.

În categoria factorilor endogeni se situează, de regulă, cei 4 P, şi anume: produsul, preţul, plasarea şi promovarea.

CAPITOLUL 2. POLITICA DE PRODUS

2.1 Semnificaţii ale produsului în optica de marketing

Multiplicarea trebuinţelor umane a găsit correspondent în creşterea exponenţială a bunurilor materiale şi a serviciilor chemate să le satisfacă, determinând totodată sporirea preocupărilor specialiştilor pentru aflarea răspunsurilor la întrebări de genul: “ce este un produs?”, “care sunt elementele purtătoare ale noutăţii?”, “cum este judecată aceasta de către beneficiarul ei?”, etc.

Noţiunea de produs a facut de-a lungul timpului obiectul unor multiple abordări astfel produsul poate fi definit ca: “ansamblul elementelor care declanşează cererea, ansamblul care înglobează pe lângă forma materială a acesteia, o serie de componente acorporale”. Specialiştii în marketing definesc produsul ca un pachet de beneficii. Aceasta înseamnă că produsul e mult mai mult decât o însumare a caracteristicilor sale fizice; el include elemente suplimentare, cum ar fi: imaginea mărcii, modul de ambalare şi livrare a produsului, chiar şi culoarea cutiei. Caracteristicile primare sunt acele beneficii esenţiale ale produsului, pe care le au în comun cu cele ale concurenţei; caracteristicile auxiliare sunt particularităţile şi beneficiile unice pentru produs.

Preview document

Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 1
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 2
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 3
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 4
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 5
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 6
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 7
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 8
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 9
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 10
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 11
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 12
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 13
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 14
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 15
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 16
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 17
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 18
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 19
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 20
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 21
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 22
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 23
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 24
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 25
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 26
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 27
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 28
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 29
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 30
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 31
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 32
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 33
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 34
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 35
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 36
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 37
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 38
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 39
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 40
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 41
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 42
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 43
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 44
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 45
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 46
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 47
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 48
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 49
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 50
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 51
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 52
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 53
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 54
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 55
Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Proiectia Dezvoltarii unui Produs Turistic in Contextul Atragerii de Fonduri Europene. Studiul de Caz - Pensiunea Pinul Negru Baile Herculane.doc

Alții au mai descărcat și

Turism rural oportunitate și-sau afacere - Pensiunea Turistică Phoenix Simeria

INTRODUCERE În cadrul contemporan actual tot mai mulți oameni doresc sa călatorească și să cunoască locuri și persoane noi. Mulți dintre ei...

Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău

Motivaţie Această lucrare a fost realizată cu scopul de a prezenta un studiu al impactului influenţelor sezonalităţii asupra activităţii...

Promovarea vânzărilor în turism - studiu de caz pentru agenția Micomis Travel Tour Brașov

Capitolul I Marketing-baza promovării 1.1. Conceptul şi mixul de marketing în domeniul turismului Termenul de marketing (de origine...

Mapa întreprinzătorului în agroturism

Ce este turismul? Turismul este un act care implica o calatorie temporara si care presupune efectuarea unor cheltuieli. Este definit ca fiind un...

Înființarea Pensiunii Turistice Maria

INTRODUCERE Atât în practică turistica internaţională, cât şi în literatura de specialitate, se constată o îndreptare a populaţiei oraşelor spre...

Băile Tușnad

Localitate situata in partea central-estica a Romaniei (Judetul Harghita), pe raul Olt, in partea sudica extrema a Depresiunii Ciucului, altitudine...

Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice

CAPITOULU 1. DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ȘI A AGROTURISMULUI ÎN ROMÂNIA - Conceptul de agroturism La fel ca și turismul rural, agroturismul este...

Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor

I. Introducere Turismul rural a fost practicat în România multã vreme în mod neorganizat, rezultând din necesitatea turistilor de a gãsi un mod de...

Ai nevoie de altceva?