Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 44688
Mărime: 181.31KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I RAPORTUL TURISM - CULTURĂ

1.1 Aspecte culturale cu caracter turistic 8

1.2 Turismul factor de promovare al culturii 13

1.3 Rolul şi importanţa turismului cultural 19

CAPITOLUL II OFERTA TURISMULUI CULTURAL

ÎN EUROPA DE SUD-VEST

2.1 Zonarea turismului cultural în Europa de Sud-Vest 27

2.2. Consideraţii privind oferta turistică culturală din ţările din

S-V Europei 36

2.2.1. Portugalia 36

2.2.2. Spania 42

2.2.3. Franţa 49

2.2.4. Italia 56

CAPITOLUL III MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A TURISMULUI CULTURAL DIN EUROPA DE SUD-VEST

3.1 Modalităţi de distribuire a ofertei de turism cultural 63

3.2 Posibilităţi de promovare a turismului cultural 71

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ: CIRCUIT TURISTIC EUROPEAN PROMOVAT DE S.C VISIT S.A

4.1.Prezentarea generală a turoperatorului S.C Visit S.A 81

4.1.1.Profilul companiei S.C VISIT S.A 81

4.1.2. Structura organizatorică a S.C Visit S.A 81

4.2 Promovarea circuitului turistic cultural în Europa

de către S.C Visit S.A 83

4.2.1 Prezentarea caracteristicilor programului turistic 83

4.2.2 Programul turistic 84

4.3 Desfăşurarea programului 87

4.4 Analiza de preţ a programului 96

Concluzii 98

Bibliografie 102

Extras din document

Introducere

Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare actualitate şi perspectivă. Lucrarea intitulată “ Promovarea turismului cultural în Europa de Sud – Vest” se aliniază acestei tendinţe de reconsiderare şi revitalizare a turismului cultural. Structurată pe 4 capitole, prezenta lucrare pune în evidenţă modalităţile de promovare şi dezvoltare ale turismului cultural, bazându-se pe tehnicile specifice componentelor de valorificare a acestuia. Astfel, prima parte a lucrării prezintă raporturile de intercondiţionare dintre turism şi cultură precum şi rolul culturii în promovarea turismului şi a promovării culturii prin turismul cultural ; a doua parte a lucrării descrie potenţialul şi oferta de obiective culturale ale ţărilor din Sud-Vestul Europei ; în partea a treia sunt prezentate posibilităţile de distribuţie şi promovare a turismului cultural în Europa de Sud-Vest de către S.C Visit S.A, iar în ultima parte este prezentat studiul de caz prin care S.C Visit S.A promovează “Circuitul turistic cultural european”.

Pe plan conceptual lucrarea are ca obiectiv o temeinică şi aprofundată incursiune bibliografică, sprijinită pe lucrări de referinţă şi actualitate din literatura românească şi internaţională de specialitate, referitoare la categoriile economice specifice turismului cultural.

Sunt numeroşi turişti care caută locuri în care să-şi satisfacă nevoia de a cunoaşte istoria, cultura, obiceiurile oamenilor din alte zone ale lumii. În Italia, Franţa, Spania, Portugalia creaţiile şi operele de mare valoare aflate în aer liber sau în muzee, sunt obiective turistice preţioase, căutate şi apreciate de tot mai mulţi turişti.

Calitatea unei zone turistice culturale din Europa este dependentă de valoarea şi atractivitatea patrimoniului turistic cultural, de performanţele tehnice ale infrastructurii turistice, precum şi de competenţa personalului prestator de servicii.

Aspectele culturale din Europa de Sud-Vest au fost întotdeauna o sursă permanentă de a atrage turiştii din toate colţurile lumii, de a crea o circulaţie turistică crescândă în zonele în care se află obiectivele turistice. Dintre obiectivele culturale cele mai vizitate şi care sunt promovate prin oferte deosebite sunt: castelele, cetăţile, bisericile, catedralele, muzeele, casele memoriale, teatrele, operele, activităţile etnografice şi de folclor.

Există astăzi, certitudinea că o parte însemnată a turiştilor, greu traductibilă în procente, este dominată de dorinţa de cunoaştere prin experienţa vizuală proprie culturilor altor ţări. Prin perspectiva unui analist în domeniul cultural, cultura se prezintă ca un factor motivant al turismului. Turismul contribuie la o mai bună cunoaştere a culturii şi istoriei celorlalte ţări şi la îmbunătăţirea contactelor între oameni.

Rolul turismului în dezvoltarea, formarea culturii şi lărgirii orizontului de cunoaştere a oamenilor, educaţia şi instrucţia acestora în satisfacerea unor nevoi culturale ale turiştilor a crescut foarte mult. Prin intermediul turismului tematic sau cel cultural itinerant se pot promova principalele aspectele culturale ale unei ţări.

Lucrarea evidenţiază faptul că introducerea aspectelor culturale în cadrul unor programe turistice bine puse la punct ar putea duce la creşterea interesului turiştilor pentru vizitarea şi cunoaşterea acestora. Se mai pot organiza călătorii prilejuite de manifestări socio-culturale care cuprind un calendar al manifestărilor de acest gen foarte bogat şi variat: aniversarea unor evenimente istorice, manifestări folclorice, tradiţionale, festivaluri anuale cu caracter cultural artistic, expoziţii, spectacole teatrale, etc

Diversitatea formelor prin care turismul dă conţinut vieţii culturale şi prin care o promoveză se reflectă prin:

- vizitarea obiectivelor patrimoniului cultural;

- participarea la evenimente culturale (operă, balet, concerte, etc.);

- vizitarea unor ansabluri arhitecturale moderne;

- vizitarea muzeelor de istorie, ştiinţe, naţionale;

- turismul industrial şi tehnic care se caracterizează prin vizitarea unor obiective economice, construcţii specifice.

Turismul cultural cuprinde şi participările la festivaluri de artă, care conferă individului ceva mai mult decât ieşirea din cotidian, răspunzând motivaţiei de acumulare de noi cunoştinţe, dezvoltării personalităţii umane, vizitării marilor galerii şi colecţii ale celor mai importante realizări ale spiritului omenesc (artă, ştiinţă, tehnică, habitat) etc

Acest fenomen, turismul cultural, prilejuieşte cunoaşterea altor sisteme de valori, devine cel mai important mijloc de înţelegere de "ciculaţie" a valorilor culturale ale lumii.

Distribuţia şi promovarea circuitelor turistice care cuprind vizitarea obiectivelor culturale prin intermediul S.C Visit S.A au anumite caracteristici:

- produsul turistic cultural reprezintă o combinaţie de servicii şi bunuri, este format din elemente eterogene care nu pot fi împachetate ca orice marfă şi trimise consumatorului. Din acest motiv beneficiarul de prestaţii turistice trebuie să vină către produs pentru a-l consuma;

- produsul turistic cultural nu poate fi stocat sau păstrat cu anticipaţie pentru a răspunde unei cereri viitoare. S.C Visit S.A trebuie să înfrunte pe piaţă diferite categorii de intermediari care promovează metode diferite de lucru şi obiective comerciale specifice.

Dacă avem în vedere faptul că turismul cultural se poate desfăşura pe întreg anul, S.C Visit S.A intensifică acţiunile şi eforturile de distribuţie şi promovare a acestuia, cu scopul de a stimula cererea turistică şi de a satisface gusturile tuturor categoriilor de turişti.

Agenţia de turism S.C Visit S.A care distribuie şi voiaje cu teme culturale organizează, oferă şi derulează o gamă diversificată de aranjamente turistice, care includ deplasarea, sejurul şi agrementul în cadrul călătoriilor întreprinse. Astfel, ea consideră că nu se poate concepe aproape nici o formă de turism fără punerea în valoare a patrimoniului cultural din zonele sau ţările de destinaţie.

Preview document

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 1
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 2
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 3
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 4
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 5
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 6
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 7
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 8
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 9
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 10
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 11
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 12
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 13
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 14
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 15
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 16
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 17
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 18
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 19
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 20
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 21
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 22
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 23
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 24
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 25
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 26
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 27
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 28
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 29
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 30
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 31
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 32
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 33
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 34
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 35
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 36
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 37
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 38
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 39
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 40
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 41
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 42
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 43
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 44
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 45
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 46
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 47
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 48
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 49
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 50
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 51
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 52
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 53
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 54
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 55
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 56
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 57
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 58
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 59
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 60
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 61
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 62
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 63
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 64
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 65
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 66
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 67
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 68
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 69
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 70
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 71
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 72
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 73
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 74
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 75
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 76
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 77
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 78
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 79
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 80
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 81
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 82
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 83
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 84
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 85
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 86
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 87
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 88
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 89
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 90
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 91
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 92
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 93
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 94
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 95
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 96
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 97
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 98
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 99
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 100
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 101
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 102
Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Promovarea Turismului Cultural in Europa de Sud-Vest.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicarea tehnologiilor informaționale în activitatea hotelieră. Studiu de caz - Hotel Ambient Brașov

CAPITOLUL I: HOTELĂRIE ŞI INDUSTRIE HOTELIERĂ În prezent, hotelăria participă activ tot mai mult la viaţa economică şi socială; fiind o creaţie a...

Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. Actualitatea acesteia teme reiese din necesitatea de a cunoşate în totalitate potenţialul turistic al Moldova...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Optimizarea mixului de marketing în cadrul unei agenții de turism

ARGUMENT Marketingul desemnează tot ceea ce trebuie făcut de o firmă în conformitate cu mediul său intern şi extern, pentru satisfacerea...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Turismul Cultural și de Afaceri în Sibiu

Introducere Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului

ARGUMENT Lucrarea cu tema” Elaborarea mixtului promoțional în marketingul turistic din Valea Jiului. Studiu de caz privind utilizarea tehnicilor...

Economie regională - PND

Prioritatile nationale de dezvoltare 1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazata pe cunoastere pag. 37 2....

Turismul Vitivinicol în Republica Moldova

INTRODUCERE Importanţa economică, socială şi politică a turismului, contribuţia sa la dezvoltarea economiei naţionale în ansamblu a determinat...

Cazanele Dunării - Locul în care Dunărea Pare ca Fierbe

Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi îl formează grandiosul peisaj format de fluviul Dunărea şi defileul său, de diversitatea reliefului din...

Analiza Principalelor Forme de Turism

Alegerea acestei teme de studiu s-a facut pe baza unor criterii subiective, dar si obiective dat fiind faptul ca a putea evidentia pozitia...

Turismul Montan - Alpii Australiei

I. CONSIDERATII GENERALE - Localizare geografica Situata in centrul Europei, formata din 9 landuri federale. Are o suprafaţă de: 83.871 km² si o...

Dezvoltare regională - analiza regiunii nord-vest - Transilvania de Nord

1. Descrierea generală a regiunii Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) a fost creată în baza legii 151/1998 (modificată prin Legea 315/2004)...

Campanie de promovare - Maramureș

1.DEFINIREA PROBLEMEI Maramuresul este o regiune geografică şi etno-culturală a Romaniei renumita datorita importantei sale turistice. Cultura...

Ai nevoie de altceva?