Strategia turistică a Județului Sibiu

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 20861
Mărime: 1.16MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilie Rotariu

Cuprins

INTRODUCERE.pag.2

CAPITOLUL I TURISMUL.GENERALITĂŢI.pag.3

1.1 Importanţa economică a turismului .pag.4

1.2 Piaţa Turistică. Destinaţia Turistică .pag.5

1.3 Conţinutul şi particularităţile pieţei turistice.pag.6

1.4 Raporturi între oferta şi cererea turistică .pag.7

1.5 Elemente constitutive ale pieţei turistice.pag.8

1.6 Cuantificarea pieţei turistice .pag.9

CAPITOLUL 2 TURISMUL ROMÂNESC.pag.10

2.1 Din istoricul turismului românesc .pag.10

2.2.Oferta Turistică –Producţia Turistică .pag.11

2.3 Structura potenţialului turistic al României.pag.12

2.3.1 Munţii Carpaţi.pag.13

2.3.2 Litoralul românesc al Mării Negre.pag.14

2.3.3 Dunărea şi Delta Dunării.pag.15

2.4 Potenţialul balneoclimateric.pag.16

2.5 Resursele turistice antropice. .pag.17

2.6 Percepţia ofertei turistice româneşti pe pieţele externe.pag.18

CAPITOLUL 3 STRATEGIA TURISTICĂ A ROMÂNIEI.pag.22

3.1 Consideraţii generale privind strategiile de dezvoltarea a turismului.pag.22

3.2 Strategia de Marketing.pag.23

3.3 Niveluri ale strategiei de promovare a turismului.pag.25

3.4 Obiective şi orientări strategice.pag.26

3.5 Strategia turistică a României ar trebui să se bazeze pe turismul

balnear si rural.pag.27

CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ STRATEGIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN SIBIU.pag.28

4.1 Scurt istoric al judeţului Sibiu.pag.28

4.2 Studiu privind strategia de dezvoltare a turismului la nivelul

judeţului Sibiu.pag.29

4.3 Analiza Swot a judeţului Sibiu din punct de vedere turistic.pag.30

4.4 Scopuri şi obiective privind dezvoltarea turismului în

Judeţul Sibiu.pag.38

4.5 Principalele tendinţe în turism la nivel european.pag.40

4.6 Repere privind stadiu prezent de dezvoltare a turismului în Sibiu.pag.41

4.7 Cererea turistică în Sibiu.pag.41

4.8 Strategia de susţinere a dezvoltării turismului

de către Consiliului Judeţean Sibiu.pag.43

4.9 Strategia de marketing şi promovare.pag.46

4.10 Posibilităţi de colaborare şi tipuri de parteneriate.pag.46

Concluzii.pag.49

Bibliografie.pag.51

ANEXE.pag.53

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul este “cartea de vizită” cea mai convigătoare, (guvernată de principiul Apostolului Toma “să pipăi cu mâna mea, să văd cu ochii mei”) cumulând şansa politică, economică, socială şi culturală.

România este o ţară frumoasă şi distinctă faţă de alte ţări. Ea deţine însemnate atracţii turistice, iar poporul nostru se detaşează prin darul ospitalităţii. Aşa cum am încercat să arăt pe parcursul lucrării puţine ţări au un relief atât de variat si spectaculos şi resurse turistice cu valenţe istorice, artistice şi folclorice atât de interesante. Patrimoniul nostru natural şi cultural răspândit de-a lungul şi de-a latul ţării oferă oportunităţi nelimitate pentru turism pentru cea mai mare parte a anului.

Transformarea acestor posibilităţi în realităţi şi exploatarea lor cu maximum de eficienţă devin îndatoriri fundamentale ale poporului nostru, astăzi şi în viitorul apropiat.

Prin tot ce am afirmat în lucrare, prin tot ce am demonstrat sau formulat doar, am urmărit să sprijin dezvoltarea turismului în România, să dovedesc oportunitatea cercetării în acest domeniu şi necesitatea intensificării ei, fiind convinsă că numai astfel ţara noastră poate deveni un paradis turistic, o mare putere turistică în Europa Centrală şi de Est, aşa cum o merităm şi o dorim cu toţii.

România întruneşte toate condiţiile pentru a-şi dovedi personalitatea în rândul statelor lumii şi prin turism. Pentru atingerea unui astfel de obiectiv, nici un efort, oricât de mare şi susţinut ar fi, nu este nejustificat.

“Nu putem ignora domeniul cel mai puternic al economiei mondiale şi să ne autoexcludem din el. Dezvoltarea turismului nu este o şansă, ci este o obligaţie, dacă nu vrem o economie oloagă, infirmă. Când în toate ţările dezvoltate şi în cele de avânt se dezvoltă acest sector -tratat ca un motor al economiei în societatea “loisir”-ului- indiferenţa sau superficialitatea faţă de turism este o sinucidere politică, economică, socială şi culturală.”

“Turismul este în toate ţările domeniul major de activitate. Multe ţări trăiesc din turism. Dar nimeni nu ne face nimic cadou: trebuie ca noi să ne obţinem locul în lume, chiar dând dur din coate.”

CAPITOLUL I

1. TURISMUL.GENERALITĂŢI

Acţiunea de a călători în timp şi spaţiu, fără interes material determinat ci numai în scop lejer sau intelectual –adică pentru a dobândi voie bună, sănătate şi cultură se numeşte turism.

România prin varietatea elementelor cadrului natural, prin multiplele dovezi ale unei istorii şi culturi milenare, ca şi prin construcţiile dobândite de-a lungul anilor, dispune de un bogat potenţial turistic valorificat într-o oarecare măsură.

Etimologic, termenul turism se pare că îşi are originea în latinescul’’tornus’’ care înseamnă călătorie în circuit din care derivă termenul francez ’’tour’’ cu înţelesul de călătorie, mişcare în aer liber, plimbare, drumeţie în circuit.

’’Călătoriile având o motivaţie apropiată de sensul modern al turismului s-au manifestat de pe la 1600. Cu toate acestea, utilizarea cuvântului turist este consemnată abia la 1800.

În ceea ce priveste turismul, consacrarea lui ca activitate şi evidenţierea ca atare sunt localizate spre sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu exploatarea apelor termale din ţările europene, când se vorbeşte de o’’nouă industrie’’, cu o evoluţie rapidă şi o importanţă economică în creştere.’’

Desigur, pe măsura trecerii anilor şi amplificării călătoriilor, abordările fenomenului turistic au devenit tot mai numeroare, iar conţinutul noţiunii de turism s-a îmbogăţit, încercând să reflecte cât mai fidel complexitatea acestei activităţi

Literatura de specialitate semnalează următorele opinii mai semnificative: ”turismul este un fenomen al timpurilor moderne bazat pe creşterea necesităţilor de refacere a sănătăţii şi schimbare a mediului înconjurător, de a trezi şi cultiva sentimentul pentru frumuseţile naturii (E.Guyer Freuler)”

„Turismul este ansamblul de relaţii şi fapte care rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor, în afara domiciliului lor, atâta timp cât sejurul şi deplasarea nu sunt motivate printr-o stabilire permanentă şi o activitate lucrativă oarecare”

Conferinţa Organizaţiei Mondiale de Turism de la Ottawa din 1991 a definit turismul ca ansamblul activităţilor angajate de persoane în cursul voiajelor sau sejururilor lor în locuri situate în afara mediului rezidenţial pentru o perioadă de peste 24 de ore sau cel puţin o noapte, fără a depăşi un an, în vederea petrecerii timpului liber, pentru afaceri sau pentru alte motive, adică în alte scopuri decât prestarea unei activităţi renumerate în locul vizitat.

Din definiţiile date rezultă că două ar fi elementele definitorii care caracterizează activitatea turistică: caracterul temporar al schimbării reşedinţei şi caracterul nelucrativ al deplasării.

În legatură cu a doua caracteristică, în ultimul timp se admite tot mai mult ca obiectivul deplasării turistice să se extindă pentru că orientarea strictă a turismului spre consum nu mai este acceptabilă, deoarece, pe de o parte, contravine statisticii internaţionale care include în rândul turiştilor şi oamenii de afaceri, politicienii, parlamentarii, iar pe de altă parte, călătoriile de afaceri profesionale sau politice implică, de obicei, şi activităţi recreative, culturale care contribuie la economia locală în calitate de consum pur.

„Schimbările majore din economia mondială, concretizate în creşteri semnificative ale producţiei în fiecare ţară, dar şi în reducerea barierelor politice şi comerciale dintre ţări, au condus, dupa 1970, la o evoluţie explozivă a numărului călătoriilor şi a ţărilor participante la circulaţia turistică, intensificând comunicarea în acest domeniu şi sporind nevoia de informaţii având caracter turistic.”

Preview document

Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 1
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 2
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 3
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 4
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 5
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 6
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 7
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 8
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 9
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 10
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 11
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 12
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 13
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 14
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 15
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 16
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 17
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 18
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 19
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 20
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 21
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 22
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 23
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 24
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 25
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 26
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 27
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 28
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 29
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 30
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 31
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 32
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 33
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 34
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 35
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 36
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 37
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 38
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 39
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 40
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 41
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 42
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 43
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 44
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 45
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 46
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 47
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 48
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 49
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 50
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 51
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 52
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 53
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 54
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 55
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 56
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 57
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 58
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 59
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 60
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 61
Strategia turistică a Județului Sibiu - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Strategia Turistica a Judetului Sibiu.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza activității turistice a pensiunii Casa de Sub Stâncă

INTRODUCERE Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turistică organizată și condusă de populația locală și care are la bază o...

Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani

Cap.I Introducere 1.1. Aşezare geografică şi limite Judetul Botosani este cuprins între Siret şi Prut cu o suprafaţă de 4.986 km2 (2,1% din...

Turismul Cultural și de Afaceri în Sibiu

Introducere Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Strategii de Dezvoltare in Judetul Neamt

1. Importanta strategiei pentru dezvoltarea turismului În prezent, la scara planetei, turismul este caracterizat de o concurenta puternica între...

Program de Valorificare a Potențialului Turistic al Județului Brașov

Program de valorificare a potenţialului turistic al judeţului Braşov 1. Localizarea şi caracterizarea judeţului Braşov Situat în zona de sud-est...

Studiul Privind Posibilitatile de Dezvoltare a Agroturismului in Zona Gura Raului

Draga calatorule, Daca doresti sa vezi biserici de lemn si tarani în costume traditionale, Daca doresti sa visezi cu ochii deschisi într-o padure...

Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată

INTRODUCERE Spaţiul rural românesc posedă o întredeschidere genetică certă şi viguroasă, care justifică dezvoltarea şi promovarea turismului...

Proiect Economia Turismului - Judetul Sibiu

CAPITOLUL 1 LOCALIZAREA SI CARACTERIZAREA JUDETULUI SIBIU Judetul Sibiu este situate in partea de sud a Transilvaniei, pe raul Cibin si se...

Te-ar putea interesa și

Caracterizarea Judetului Sibiu

I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1. DESCRIERE GENERALĂ Localizare Judeţul Sibiu, situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei,...

Studiu de oportunitate privind dezvoltarea turistică și agroturistică a zonei Sibiu

CAPITOLUL I. Cadrul natural 1. Asezare geografica si limite Sibiu (în germană Hermannstadt, în maghiară Nagyszeben, în latină Cibinium) este...

Județul Sibiu

1. Localizarea si caracterizarea judetului Asezat în centrul tarii, acolo unde se întâlnesc drumurile ce au legat teritoriile istorice românesti,...

Pensiunea Agroturistica, Zona Transfagarasan, Comuna Cartisoara

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A ZONEI “TRANSFAGARASAN” “Turismul modeleaza lumea si privirile oamenilor sub diferite forme : de la „consum...

Studiu de Oportunitate privind Dezvoltarea Turistica si Agroturistica a Judetului Sibiu

Introducere Asezat în centrul tarii, acolo unde se întâlnesc drumurile ce au legat teritoriile istorice românesti, Sibiul este o punte de...

Planificarea de Marketing în Turism

INTRODUCERE Managementul turistic se remarcă prin formulaarea obiectivelor strategice şi operaţionale, căutarea condiţiilor de obţinere a...

Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Stațiunea Montană Păltiniș

INTRODUCERE Lucrarea de faţă işi propune să prezinte potenţialul turistic şi oferta turistică a Staţiunii Păltiniş din judeţul Sibiu. Prezenta...

Atestat Turism Sibiu

Introducere Unul dintre cele mai fascinante fenomene ale lumii contemporane îl reprezintă evoluţia turismului. Turismul este un fenomen...

Ai nevoie de altceva?