Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 24232
Mărime: 6.26MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Seinic Valeriu

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I. ANALIZA ASPECTELOR TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND AMENAJAREA TURISTICĂ 12

I.1 Caracteristica conceptelor şi normelor metodologice ce ţine de amenajarea turistică a spaţiului 12

I.2 Analiza tipologiilor şi principiilor amenajărilor în scopuri turistice a spaţiului din mediu 24

I.3 Rolul aspectelor legislative în dezvoltarea amenajărilor turistice în concordanţă cu stilul autentic şi autohton pentru a atrage turiştii în Republicii Moldova 31

CAPITOLUL II. IMPORTANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR ÎN DEZVOLTAREA SECTORULUI TURISTIC NAŢIONAL 40

II.1 Analiza şi rolul amenajărilor spaţiilor verzi pentru dezvoltarea turismului şi importanţa acestora în atragerea turiştilor în spaţiul rural 40

II.2 Caracteristicile amenajărilor turistice durabile a teritoriului din sudul Republicii 51

II.3. Promovarea produsului turistic şi impactul asupra amenajării construcţiilor din mediu sătesc 66

CAPITOLUL III. AMENAJAREA ÎN SCOPURI TURISTICE A REGIUNII DE SUD A REPUBLICII MOLDOVA 72

III.1. Importanța amenajării regiunii de sud ca factor primordial în atragerea turiștilor pe traseul Chişinău –Cahul – Giurgiuleşti. 72

III.2. Analiza tipurilor de amenajare necesare pentru dezvoltarea turismului În regiunea de sud a Republicii Moldova 75

III.3. Amenajarea unui complex cu funcţii de cazare şi alimentare în sudul Republicii Moldova 80

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 90

BIBLIOGRAFIE 93

ANEXE 100

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. La începutul acestui secol şi mileniu industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai important generator de locuri de muncă. Din punct de vedere economic turismul se constituie în acelaşi timp şi ca sursă principală de redresare a economiilor naţionale ale acelor ţări care dispun de importante resurse turistice şi le exploatează corespunzător.

Dezvoltarea turistică a deschis noi posibilităţi de amenajare şi petrecere a timpului liber al persoanelor fizice imbinată cu posibilităţile create de relieful zonei pentru amenajarea teritorială a unor zone de atracţie turistică internă şi internaţională care să permită şi dezvoltarea economică a acesteia.

Teritoriul reprezintă elementul indispensabil al ofertei turistice, întrucît spaţiul se constituie în suport al acesteia. În turism, teritoriul este definit atît sub aspect cantitativ prin capacitatea de primire a teritoriului dar şi sub aspect calitativ prin atractivitatea sau valoarea turistică a acestuia, care poate fi naturală sau creată.

Capacitatea optimă de primire exprimă numărul maxim de turişti ce pot fi primiţi de un teritoriu fără a prejudicia mediul geografic şi social. Atractivitatea teritoriului creşte odată cu distanţa, însă apare un punct de la care atractivitatea scade ca urmare a costului ridicat al transportului şi oboselii determinate de parcurgerea distanţei.

Atractivitatea teritoriului turistic poate fi evaluată luînd în cosiderare următoarele elemente: accesibilitatea: aşezare geografică, căi de acces, mijloace de transport; condiţii de relief: trepte de relief, rîuri, lacuri, monumente ale naturii, rezervaţii şi parcuri; condiţii meteorologice: climatul şi sezonalitatea, precipitaţii, vânturi, puritatea aerului, frecvenţa zilelor însorite, durata şi grosimea stratului de zăpadă; frumusetea peisajului natural; valoarea terapeutică şi volumul unor elemente naturale – izvoare de ape minerale şi termale, nămoluri terapeutice, microclimat şi topoclimat; patrimoniul cultural-istoric: vestigii şi locuri istorice, monumente istorice, de artă, etnografie şi folclor, tradiţii şi obiceiuri; condiţii demografice: numărul, structura şi dinamica populaţiei, forţa de muncă, migraţia.

Obiectul de studiu al lucrării. Obiectul cercetărilor cuprinde analiza amenajarii în scopuri turistice a zonei de sud a Republicii Moldova din punct de vedere a atragerii turiștilor. Cercetarea se bazează pe studiul complex al normelor şi principiilor amenajării teritoriale în scopuri turistice. Drept surse informaţionale folosite la efectuarea cercetărilor ştiinţifice au servit monografii în domeniul turismului şi amenajării teritoriale a diferitori savanți cât și documente legislative, și internet.

Scopul lucrării mele este de a studia diverse aspecte a amenajarii turistice în Republicii Moldova şi în special zona de sud a ţării. Am ales această temă, deoarece este un domeniu important pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova.

Obiectivele tezei. Ca urmare pentru îndeplinirea scopului mi-am fixat următoarele obiective:

- caracteristica conceptelor şi normelor metodologice ce ţine de amenajarea turistică a spaţiului;

- analiza tipologiilor şi principiilor amenajărilor în scopuri turistice a spaţiului din mediu;

- analiza şi rolul amenajărilor spaţiilor verzi pentru dezvoltarea turismului şi importanţa acestora în atragerea turiştilor în spaţiul rural;

- caracteristicile amenajărilor turistice durabile a teritoriului din sudul Republicii Moldova;

- promovarea produsului turistic şi impactul asupra amenajării construcţiilor din mediu sătesc;

- analiza şi prezentarea construcţiilor şi amenajării rurale din zona turistică de sud.

Nivelul cercetarii științifice. Problematica amenajării în scopuri turistice a zonei de sud a Republicii Moldova a fost o temă care a atras permanent atenția cercetătorilor în domeniu.

Pentru elaborarea acestui proiect am cules informații din diferite surse bibliografice a diferitori scriitori, atît autohtoni cît și autori străini, precum și internet. Baza teoretică a tezei o constituie lucrările fundamentale ale cercetătorilor din Republica Moldova şi străinătate ce ţin de rolul amenajării turistice în vederea atragerii turiştilor. Se disting următorii specialişti care formează baza metodologică a amenajării teritoriului atît în Moldova cît şi în lume, din ei putem menţiona: Turcov Elena, Glăvan V., Miron V., Dabija N., Cîndea Melinda, Benedek J., Bold I., Ionaşcu, Gh., Gheorghilaş A., Stănciulescu G.,Miron V., Minciu R.,etc.

În Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova nr. 352-XVI din 24.11.2006 am gasit și cercetat unele definiții și proiecte legislative ce se refera la zonele turistice naţionale.

În Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591 din 23.09.1999 am găsit şi studiat despre dezvoltarea şi protecţia spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale.

Preview document

Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 1
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 2
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 3
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 4
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 5
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 6
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 7
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 8
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 9
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 10
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 11
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 12
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 13
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 14
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 15
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 16
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 17
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 18
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 19
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 20
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 21
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 22
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 23
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 24
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 25
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 26
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 27
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 28
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 29
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 30
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 31
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 32
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 33
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 34
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 35
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 36
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 37
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 38
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 39
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 40
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 41
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 42
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 43
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 44
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 45
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 46
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 47
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 48
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 49
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 50
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 51
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 52
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 53
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 54
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 55
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 56
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 57
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 58
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 59
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 60
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 61
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 62
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 63
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 64
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 65
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 66
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 67
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 68
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 69
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 70
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 71
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 72
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 73
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 74
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 75
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 76
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 77
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 78
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 79
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 80
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 81
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 82
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 83
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 84
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 85
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 86
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 87
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 88
Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Amenajare si Dezvoltare a Turismului in Regiunea de Sud a Moldovei
    • anexe.doc
    • foaia de titlu - Copie.doc
    • TEZA FINALA.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Rural

Capitolul I TURISMUL ÎN ZONELE RURALE În condiţiile creşterii complexităţii vieţii sociale, efortul fizic şi intelectual depus de fiecare...

Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi

INTRODUCERE Turismul reprezintă, prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic al civilizației actuale, intercorelat cu celelalte...

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Introducere Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii....

Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava

Capitolul 1. Strategia de dezvoltare a zonei turistice Suceava Zona Suceava sau nordul Moldovei sau Bucovina deţine valori culturale dintre cele...

Turismul Rural in Comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Te-ar putea interesa și

Amenajare Turistică Montană

CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI 1.1 Turismul si dezvoltarea strategică Pentru foarte multe tări, turismul...

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Introducere Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii....

Caracteristica și analiza turismului rural în sud estul Republicii Moldova

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA ȘI ANALIZA TURISMULUI RURAL ÎN SUD VESTUL REPUBLICII MOLDOVA I.1. Analiza și caracteristica localităților rurale...

Caracteristica Agroturismului pe Ruta Chișinău - Caracasani - Popeasca - Talmaza - Purcari

1. Efectele pozitive ale turismul rural asupra localităţilor din sud estul republicii Moldovei Privind turismul ca pe o formă de schimburi...

Ai nevoie de altceva?