Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 16310
Mărime: 117.36KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Capitolul 1: Amenajarea turistică a teritoriului 4

1.1. Amenajarea turistică a teritoriului 4

1.2. Tipuri de amenajare a teritoriului 5

1.3. Etapele strategiei de amenajare a teritoriului în scopuri turistice 10

1.4. Tipologia şi caracteristicile amenajărilor turistice 11

Capitolul 2: Turismul în România 13

2.1. Turismul în România 13

2.2. Punctele forte şi slabe ale României ca destinaţie turistică 14

2.3. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 19

Capitolul 3: Amenajarea turistică a oraşului Piatra Neamţ 24

3.1. Metodologia cercetarii 24

3.2. Date generale Piatra Neamţ 24

3.3. Potenţialul turistic al oraşului Piatra Neamţ 27

3.4. Proiecte şi strategii de amenajare turistică 35

Concluzii 45

Bibliografie 48

Lista Tabelelor

TABEL 2.1: PUNCTE FORTE ALE ROMÂNIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ 14

TABEL 2.2: PUNCTE SLABE ALE ROMÂNIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ 15

TABEL 3.1: STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI 27

TABEL 3.2: CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ EXISTENTĂ DUPĂ NUMĂRUL DE LOCURI 28

TABEL 3.3: SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ PE ANUL 2009 29

TABEL 3.4: ANALIZA SWOT A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 32

Extras din document

Introducere

Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Oamenii resimt nevoia de a se odihni, de a se elibera de sub povara stresului cotidian şi de a-şi reface capacităţile fizice şi psihice, de aceea au nevoie de spaţii special concepute pentru satisfacerea acestor dorinţe. Pasiunea pentru mediul înconjurător şi pentru turism m-a determinat să aleg această temă de cercetare.

Elementul cheie al acestei lucrări îl constituie amenajarea teritoriului în scopuri turistice iar tema de cercetare este structurată pe trei capitole, ale căror obiective comune sunt studierea şi analiza principalelor strategii şi planuri de amenajare implementate.

Primul capitol tratează dintr-un punct de vedere generalist, tipurile de amenjare a teritoriului, strategiile folosite şi principiile urmate de acest proces. Capitolul al doilea analizează perspectiva turismului în România, punctele forte şi slabe ale tării ca destinaţie turistică, precum şi aspecte legate de dezvoltarea durabilă a regiunilor şi promovarea turismului.

Cel de-al treilea capitol reprezintă studiul de cercetare, ce constă în studierea amenajării turistice a oraşului Piatra Neamţ. Obiectivul acestui studiu este reprezentat de analiza planurilor şi strategiilor de amenajare turistică elaborate şi transpuse în practică la nivelul oraşului nemţean. Pentru efectuarea acestei cercetări, m-am folosit de o serie de documente puse la dispoziţie de către reprezentanţii Primăriei Piatra Neamţ şi a Consiliului Judeţean, documente ce privesc strategia de dezvoltare locală a municipiului şi planul integrat pentru dezvoltare urbană.

Concluziile relevante în urma analizei şi interpretării datelor sunt reprezentate de schimbarea imaginii oraşului în bine, cu scopul de a deveni o destinaţie turistică pregatită să satisfacă o arie largă de cerinţe venite din partea persoanelor dornice de a practica diverse forme de turism. Autorităţile au anticipat efectul benefic pe care îl poate avea turismul asupra economiei locale şi de aceea continuă să lucreze la creşterea atractivităţii oraşului la nivel regional şi naţional. Rezultatele acestei munci se vor regăsi într-o strategie de marketing concretă care să promoveze municipiul Piatra Neamţ ca veritabilă destinaţie turistică.

Capitolul 1

Amenajarea turistică a teritoriului

1.1. Amenajarea turistică a teritoriului

Amenajarea teritoriului poate fi definită ca un efort de dezvoltare planificată aplicat la diferite sectoare ale economiei naţionale, în vederea realizării unei soluţii optime pentru dezvoltarea coordonată a unei zone, într-un ansamblu complet.

Creşterea foarte rapidă a fluxurilor turistice interne şi internaţionale, precum şi a fondurilor de investiţii destinate dezvoltării acestui sector de activitate au ridicat o nouă problemă şi anume aceea a amenajării teritoriului în scopuri turistice.

Amenajarea turistică se referă, în general, la elaborarea unei strategii pe termen scurt, mediu şi lung privind folosirea resurselor naturale şi antropice dintr-o anumită zonă geografică posibile a deveni puncte potenţiale de atracţie pentru turişti. Folosirea raţională a patrimoniului turistic implică, aşadar, o vizionare a direcţiilor de dezvoltare a turismului potrivit formelor acestuia şi în strânsă corelaţie cu cererea turistică internă şi externă. În acelaşi timp, dezvoltarea industriei turismului trebuie să aibă loc în deplină armonie cu evoluţia celorlalte sectoare de activitate productivă.

Potrivit unor opinii exprimate în literatura de specialitate, în momentul de faţă ne confruntăm cu două mari strategii de dezvoltare turistică. Prima strategie vizează punerea în valoare a unor zone nealterate sau mai puţin explorate, în vederea decongestionării regiunilor saturate din punct de vedere turistic. A doua are în vedere ameliorarea condiţiilor existente în staţiunile deja afirmate în circuitul turistic. Prima cale a dat naştere conceptului de amenajare turistică a teritoriului, iar cea de a doua a condus la o noţiune ce vizează un context mai larg privind protecţia mediului ambiant. Complexitatea problemelor care trebuie rezolvate pentru amenajarea unei zone turistice impune participarea unor echipe de specialişti cu profiluri foarte diferite (arhitecţi, urbanişti, economişti, geografi, istorici, sociologi, etc).

1.2. Tipuri de amenajare a teritoriului

Folosinţa teritoriului poate fi grupată pe principalele categorii de teren (agricol, forestier, ape, teren pentru construcţii sau pentru alte destinaţii economice). La nivelul localităţilor, utilizarea teritoriului este redată sub forma bilanţului teritorial, care reflectă modul de repartizare şi organizare a diferitelor activităţi derulate în cadrul acestora.

Preview document

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 1
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 2
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 3
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 4
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 5
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 6
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 7
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 8
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 9
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 10
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 11
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 12
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 13
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 14
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 15
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 16
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 17
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 18
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 19
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 20
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 21
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 22
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 23
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 24
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 25
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 26
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 27
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 28
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 29
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 30
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 31
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 32
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 33
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 34
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 35
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 36
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 37
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 38
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 39
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 40
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 41
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 42
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 43
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 44
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 45
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 46
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 47
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 48
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 49
Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Amenajare Turistica a Teritoriului.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Balnear în România

Introducere Balneologia şi climatologia, sunt ştiinţe tradiţionale care studiază si valorifică remediile oferite de natură (ape minerale, climat,...

Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. La începutul acestui secol şi mileniu industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai...

Perspectivele Dezvoltării Turismului Balnear în România

INTRODUCERE Turismul pentru tratament sau cură balneomedicală este o formă specifică a turismului de (sejur) odihnă, practicată de persoanele care...

Amenajarea Zonei Cheile Bicazului în Scopuri Turistice

INTRODUCERE Cheile Bicazului sunt renumite în România, datorita mărimii lor impresionante.De asemenea, Lacul Roşu , format prin bararea natural a...

Dezvoltarea și promovarea zonei turistice Neamț

INTRODUCERE TURISMUL – ŞANSǍ A DEZVOLTǍRII ECONOMICO - SOCIALE Turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot...

Piața mondială a turismului de afaceri

CAPITOLUL I ISTORIC ȘI CONCEPTE ÎN TURISMUL DE AFACERI Turismul este cea mai mare afacere a începutului de mileniu, atât pe plan mondial, cât și...

Amenajări agroturistice - Vrancea

Studiu de oportunitate privind amenajarea turistică şi agroturistică a zonei Focşani şi împrejurimii Introducere-date generale Străvechi pământ...

Amenajare Agro-Turistica

INTRODUCERE Stresul citadin îndeamnă tot mai mult pe locuitorii marilor oraşe să evadeze pentru a regăsi, fie şi pentru câteva zile, frumuseţea şi...

Te-ar putea interesa și

Strategia de dezvoltare a Comunei Arieșeni

CAPITOL I ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1.1. STRUCTURA TERITORIULUI 1.1.1. Localizare geografică; Din punct de vedere geografic comuna Arieșeni este...

Rolul Turiștilor Străini în Dezvoltarea Turismului Rural

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA ŞI ANALIZA FLUXURILOR TURISTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA I.1. Analiza factorilor ce influenţează decizia de a vizita...

Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România

INTRODUCERE ZONA MONTANĂ: ZONĂ TURISTICĂ DE BAZĂ A ROMÂNIEI Pentru cei ce doresc să se rupă din cotidian, pentru cei ce iubesc puritatea naturii...

Turism balnear

CAPITOLUL 1 - STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI BALNEAR ȘI DE LITORAL 1.1. Considerații generale privind strategia dezvoltării turismului În...

Amenajarea turistică a zonelor urbane

INTRODUCERE Turismul modern s-a născut în secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea civilizației industriale. Mai mult, el a fost rezervat...

Amenajarea durabilă a zonei turistice în România

INTRODUCERE Numărul celor care consideră astăzi că turismul reprezintă, în primul rând, o modalitate plăcută de refacere a forței de muncă mai...

Program de Valorificare și Dezvoltare Durabilă a Patrimoniului Turistic Balnear al Stațiunii Baile Sărata Monteoru - Orizont 2020

1.1. EVALUAREA RESURSELOR TURISTICE ÎN STAŢIUNEA SĂRATA MONTEORU Sărata-Monteoru (denumit pe scurt și Monteoru) este un sat în comuna Merei,...

Amenajarea teritoriului - Valea Jiului - zonă defavorizată

I.PREZENTARE GENERALA. VALEA JIULUI Valea Jiului este principala poarta de intrare in Parcul National Retezat si accesul in muntii Parang, Retezat...

Ai nevoie de altceva?