Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 26945
Mărime: 550.39KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin-Gicu Ifrim
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Drd. Adriana Manolica
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR IAŞI

Cuprins

 1. MOTIVAŢIE 5
 2. CAPITOLUL I 6
 3. PRODUSUL TURISTIC 6
 4. I.1. DEFINIREA PRODUSULUI TURISTIC 6
 5. I.2. CLASIFICAREA PRODUSULUI TURISTIC 10
 6. I.3. CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI TURISTIC 11
 7. CAPITOLUL II 15
 8. STRATEGII DE MARKETING APLICATE ÎN TURISM 15
 9. II.1.STRATEGII DE PRODUS ÎN TURISM 15
 10. II.2. STRATEGII DE PREŢ ALE PRODUSULUI TURISTIC 18
 11. II.3. STRATEGII DE PROMOVARE ALE PRODUSULUI TURISTIC 21
 12. II.4.STRATEGII DE DISTRIBUŢIE ALE PRODUSULUI TURISTIC 25
 13. CAPITOLUL III 30
 14. SEZONALITATEA TURISTICĂ 30
 15. III.1. VARIAŢII SEZONIERE ÎN TURISM 30
 16. III.2. CICLURILE SEZONIERE DIN TURISM 34
 17. III.3. CONSECINŢELE FACTORILOR DE SEZONALITATE 39
 18. III.4. MĂSURAREA SEZONALITĂŢII 42
 19. III.5. TENDINŢE 43
 20. CAPITOLUL IV 45
 21. PREZENTAREA FIRMEI S.C. INTER-TOUR S.R.L. BACĂU 45
 22. IV.1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 45
 23. IV.2. SITUAŢIA FINANCIARĂ 49
 24. IV.3. OFERTA PRODUSELOR TURISTICE 51
 25. IV.4. PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE 54
 26. IV.5. ACTIVITATEA DIN EXTRASEZON 56
 27. IV.6. METODE DE MĂSURARE A SEZONALITĂŢII 60
 28. CONCLUZII 68
 29. ANEXE
 30. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Motivaţie

Această lucrare a fost realizată cu scopul de a prezenta un studiu al impactului influenţelor sezonalităţii asupra activităţii turistice, cât şi o serie de strategii de atenuare a efectelor acesteia. Ca exemplu a fost luată agenţia de turism Inter-Tour Bacău care are ca principal obiect de activitate vânzarea de produse turistice. Printre aspectele privind sezonalitatea, tratate în lucrare, pot fi amintite cauzele şi impactul variaţiilor sezoniere, strategiile de reducere a efectelor sezonalităţii asupra activităţilor turistice şi modalităţile de măsurare a acestora.

În urma studiului efectuat s-a observat că implicaţiile efectelor sezonalităţii nu sunt suficient explorate de specialişti şi încă există importante deficienţe ale sistemului de organizare în ceea ce priveşte turismul românesc.

Lucrarea este divizată în patru capitole care tratează aspecte din domeniul turismului. Primul capitol este o prezentare succintă a conceptului de produs turistic, clasificarea şi ciclul de viaţă al acestuia. În următorul capitol sunt evidenţiate câteva dintre strategiile de marketing pentru care pot opta agenţii economici implicaţi în activitatea turistică în vederea atenuării efectelor sezonalităţii. Este prezentată o structurare a strategiilor în funcţie de mixul de marketing. Capitolul trei prezintă conceptul de sezonalitate şi implicaţiile acestui fenomen asupra turismului atât în România cât şi peste hotare. Este un studiu ce are la bază cauzele şi posibilităţile de diminuare a efectelor variaţiilor sezoniere, modalităţile de măsurare şi tendinţele din domeniul turismului în ceea ce priveşte evoluţia acestui fenomen. Ultimul capitol constituie studiul de caz pe exemplul agenţiei de turism Inter-Tour. Conducerea societăţii este conştientă de implicaţiile variaţiilor sezoniere asupra activităţii din domeniul turismului. Analiza bazată pe datele statistice deţinute de firmă, în care sunt prezentate rezultatele obţinute de-a lungul anilor, a reflectat influenţa fenomenului de sezonalitate.

Am propus acestă temă deoarece mi s-a părut foarte interesant de cercetat situaţiile în care, în turism, activitatea este influenţată de o serie de elemente care pot fi sau nu controlate de către om. În urma studiului unor lucrări de specialitate şi a rezultatealor obţinute de agenţie a fost stabiliăt o serie de factori controlabili şi necontrolabili care au un rol determinant în cadrul proceselor din domeniul turistic.

CAPITOLUL I

Produsul turistic

Turismul reprezintă un domeniu distinct de activitate şi se constituie într-o ramură a economiei naţionale. Această ramură se integrează în sfera sectorului terţiar întrucât cuprinde activităţi ce pot fi încadrate în sfera serviciilor: transport, cazare, alimentaţie, agrement, furnizarea de informaţii, comercializarea de vacanţe. Reprezintă o ramură de interferenţă datorită legăturilor complexe ce se dezvoltă între turism şi celelate ramuri ale economiei naţionale. Activitatea turistică este influenţată şi de industria energetică, alimentară, construcţiilor, textilă, agricultură, transporturi, telecomunicaţii, cultură, artă. Produsele pe care le oferă satisfac necesităţile de consum ale populaţiei alături de învăţământ, comerţ, sănătate. Încasările din turism se constituie în input pentru ramurile economice care concurează la realizarea produsului turistic şi stimulează, la rândul lor, celelalte activităţi din economia naţională concretizându-se într-un efect multiplicator.

I.1. Definirea produsului turistic

Având în vedere gama variată de elemente care alcătuiesc produsul turistic, îl putem defini ca fiind “totalitatea bunurilor şi serviciilor oferite turiştilor de către o întreprindere de profil sau, cu alte cuvinte, tot ceea ce cumpără turiştii (transport, cazare masă, agreement, etc.). Referitor la produsul turistic total, turistul consideră că “acoperă experienţa completă de

Produsul turistic este format din mai multe elemente tangibile şi intangibile. Elementele care tangibilizează produsul turistic se concretizează în cel puţin trei categorii :

- patrimoniul de resurse naturale, culturale, artistice, istorice, arhitectonice, tehnologice, medicale, etc. care formează cadrul fizic de bază şi care vor manifesta atracţie pentru turişti determinându-i să aleagă o anumită destinaţie pentru vacanţă;

- facilităţi de acces legate de mijloacele de transport alese de turişti pentru a se deplasa pe traseele dorite (autovehicule, căi de comunicaţie);

- elemente de infrastructură sau echipamente care contribuie în mod hotărâtor la satisfacerea cererii de turism deşi nu o generează şi nici nu crează motivaţie pentru turism (sistemul de utilităţi).

Elementele intangibile sunt reprezentate de serviciile turistice. Acestea dau conţinutul produsului turistic şi se constituie într-o combinaţie de cel puţin patru tipuri de bază – servicii de transport, de cazare, de agrement şi de alimentaţie. Produsul turistic nu presupune întotdeauna prestarea tuturor celor patru tipuri de servicii. Cu toate acestea serviciul de agrement este indispensabil, în lipsa lui celelalte categorii de servicii ieşind din sfera de cuprindere a turismului. Obiectivul turistic este elementul care generează cererea de turism, motivând-o, concretizându-se în cele mai diverse forme. Datorită neomogenităţii produsului turistic, există diferite atracţii şi posibilităţi de cazare care duc la variate combinaţii pentru satisfacerea exigenţelor turiştilor din toate categoriile. Deoarece turistul alege de obicei destinaţii turistice îndepărtate de locul unde domiciliază, acestea necesită o amenajare complexă, cu o infrastructură dezvoltată, şi o diversitate de unităţi turistice bine dotate pentru a oferi o paletă cât mai largă de servicii. Utilităţle acoperă nevoile turistului cât este plecat de acasă iar transportul asigură accesul către destinaţie şi deplasarea în interiorul ei. Ospitalitatea este importantă doarece vizează modul în care turistul beneficiază de serviciile turistice puse la dispoziţie.

Interrelaţionarea serviciilor şi a suporturilor materiale care conturează produsul turistic este prezentată în figura nr. 1

SERVICII SUPORTURI MATERIALE

Rezervarea destinaţiei

turistice Agenţii de turism

(materiale informaţionale)

Transport Mijloc de transport

Cazare Hotel

Divertisment destindere

refacere Echipamente şi

amenajări

PRODUS TURISTIC

Figura nr. 1 Componentele produsului turistic

Sursa: Niţă Valentin – Managementul serviciilor de cazare şi catering, vol. 1 – Ed. Tehnopress, Iaşi 2004, pg 26

Conform teoriei lui Philip Kotler în procesul de creare a produsului turistic trebuie să se ţină cont de cele trei niveluri ale produsului:

- esenţa produsului – care reprezintă o sumă de servicii care răspund nevoilor principale ale turiştilor (cazare, masă).

- produsul tangibil include şi caracteristicile produsului, marca, stilul, calitatea;

- produsul dezvoltat face referire la toate serviciile şi avantajele suplimentare extrinseci produsului, pe care consumatorul le primeşte şi care pot influenţa decizia lui de cumpărare (accesibiltate, climat, interacţiunea consumatorului cu sistemul de servicii, interacţiunea consumatorilor între ei şi participarea consumatorilor în realizarea lui).

Un aspect foarte important şi de actualitate, al produsului tangibil, este reprezentat de marcă. Aceasta permite produselor să se poziţioneze clar în mintea consumatorului. Este necesar să conţină aspecte care să impună respect şi să fie, în acelaşi timp, plăcute .

Preview document

Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 1
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 2
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 3
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 4
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 5
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 6
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 7
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 8
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 9
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 10
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 11
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 12
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 13
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 14
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 15
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 16
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 17
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 18
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 19
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 20
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 21
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 22
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 23
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 24
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 25
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 26
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 27
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 28
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 29
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 30
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 31
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 32
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 33
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 34
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 35
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 36
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 37
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 38
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 39
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 40
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 41
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 42
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 43
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 44
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 45
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 46
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 47
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 48
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 49
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 50
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 51
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 52
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 53
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 54
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 55
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 56
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 57
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 58
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 59
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 60
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 61
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 62
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 63
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 64
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 65
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 66
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 67
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 68
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 69
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 70
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 71
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 72
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 73
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 74
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 75
Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Atenuare a Sezonalitatii Produsului Turistic pe Exemplul Firmei SC Inter-Tour SRL Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Perspective de Integrare a Turismului Românesc în Plan European

CAPITOLUL I TURISMUL ÎN EUROPA – ORIENTARI SI TENDINTE 1.1. Factori de influenta în dezvoltarea turismului Turismul este influentat de o gama...

Rolul agențiilor de turism în promovarea serviciilor românești

Introducere „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pas mori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti,...

Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane

Capitolul 1. POLITICA DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII 1.1 Coordonatele politicii de marketing a întreprinderii În prezent, firma îşi desfăşoară...

Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata

Introducere Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Gestiune hotelieră - Hotel Alpin Brașov

Poiana Braşov ca atracţie turistică Informaţii generale La 170 de kilometri de Bucureşti, capitala României, se găseşte Municipiul Braşov,...

Conceperea pachetelor turistice Sfara Tours Cluj

Capitolul I Prezentarea agenţiei de turism Sfara Tours Cluj - Napoca 1.1. Descrierea domeniului de activitate Agenţia de turism Sfara Tours...

Analiza și circulația turistică în cadrul Hotelului Iaki

INTRODUCERE În mediul concurenţial de astăzi, dezvoltarea turismului trebuie să ajute la crearea unui mediu favorabil acestui sector; turismul...

Tehnici și Tactici de Comunicare Utilizate de SC D and T Travel

Cap. 1 Tipologia tehnicilor şi Tactici de comunicare specifice în turism Elemente specifice ale comunicării în afaceri în economia informaţională:...

Ai nevoie de altceva?