Strategii de marketing in turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Strategii de marketing in turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 72 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE 5
PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIUL STRICT AL TEMEI ABORDATE .6
CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE MARKETING ...6
1.1 Aspecte generale despre marketing 6
1.2 Evoluția marketingului 7
1.3 Rolul și funcțiile marketingului .9
CAPITOLUL II. TURISMUL ..10
2.1 Aspecte legate despre turism 10
2.2 Produsul turistic 12
2.3 Potențial turistic 13
CAPITOLUL III. POLITICI DE MARKETING ÎN TURISM ..13
3.1 Conceptul de marketing turistic ..13
3.2 Piața turistică 16
3.3Oferta turistică 17
3.4 Cererea turistică 19
PARTEA II. MATERIAL ȘI METODĂ 21
CAPITOLUL IV. OBIECTIVELE ȘI METODELE UTILIZATE ÎN CERCETARE ..21
4.1 Metode utilizate în cercetare 21
4.1.1 Analiza SWOT 21
4.1.2 Mixul de marketing 23
4.1.2.1Politica de produs 23
4.1.2.2 Potica de preț ..26
4.1.2.3 Politica de distribuție ..28
4.1.2.4 Politica de promovare ..31
CAPITOLUL V. ÎNCADRAREA ÎN SISTEMUL TURISTIC 34
5.1 Informații cu caracter general .34
5.1.1 Scurt istoric ..34
5.1.2 Așezarea geografică a orașului .35
5.1.3 Populația orașului ..36
5.2 Potențialul turistic al municpiului Cluj-Napoca 36
5.3 Forme de turism practicate în Cluj-Napoca 45
5.4 Circulația turistică la nivelul municipiului Cluj-Napoca 46
PARTEA III. REZULTATE ȘI DISCUȚII .. 49
CAPITOLUL VI. STUDIU DE CAZ: GRAND HOTEL ITALIA CLUJ-NAPOCA ...49
6.1 Descrierea entității economice 49
6.2 Poziționarea hotelului comparativ cu concurența directă ...53
6.3 Analiza SWOT a hotelului . .55
6.4 Analiza mixului de marketing la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca .57
6.4.1 Strategii de produs aplicate la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca ..57
6.4.2 Strategii de preț aplicate la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca ...69
6.4.3 Strategii de plasare aplicate la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca . .60
6.4.4 Strategii de promovare aplicate la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca 61
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ..63
BIBLIOGRAFIE .68

Extras din document

INTRODUCERE

Cluj-Napoca nu este recunoscut pentru atracții turistice naturale importante, din simplul motiv că nu a fost înzestrat, cum este spre exemplu Brașov sau Constanța iar de aceea orientarea acestuia a devenit spre cel antropic, creat de oameni. Aflat într-o dezvoltare continuă, Clujul devine atractiv pentru turiști din ce în ce mai mult. Cu ocazia desfășurării anumitor evenimente atât culturale cât și de spectacole muzicale, potențialul și circulația turistică au atins niște valori impresionante. Cel mai mare ajutor primit a fost prin prisma faptului că în anul 2015 a fost Capitala Europeană a Tineretului, ceea ce a făcut din Cluj-Napoca un loc plin de evenimente frumoase. Trendul ascendent nu se oprește aici iar pentru 2021 orașului își propune să devină Capitală Culturală Europeană.

Vizitarea orasului este o plăcere și chiar dacă nu este un obiectiv obligatoriu pentru cei care sunt în trecere, este cu siguranță o experiență minunată pentru cei ce vor să vadă viața urbană transilvăneană trăită intens alături de mâncarea tradițională, minunatele activități culturale, o istorie interesantă și un spirit aparte ce te cuprinde pe durata întregii zile.

Motivul cercetării care m-a determinat să aleg această temă a proiectului de diplomă este acela de-a scoate în evidență strategiile de marketing folosite de structurile de primire turistice pentru a-și atinge obiectivele propuse.

Lucrarea este structurată în trei părți, prima parte cuprinde trei capitole în care sunt prezentate noțiuni de turism, aspecte teoretice legate de turism și politici de marketing în turism.

Partea a doua este compusă din două capitole în care se prezintă obiectivele și metodele utilizate în cercetare și prezentarea pe scurt a orașului Cluj-Napoca, potențialul și circulația turistică a acestuia.

Partea a treia este formată dintr-un singur capitol în care sunt precizate concluziile legate de tema abordată, analiza efectuată și rezultatele cercetării.

Cercetarea a fost efectuată folosindu-se ca instrument de lucru analiza SWOT și analiza mixului de marketing.

PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIUL STRICT AL TEMEI ABORDATE

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE MARKETING

1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE MARKETING

În literatura de specialitate conceptul de marketing are mai multe accepțiuni. În funcție de modul în care privim, prin termenul de marketing se pot numi, în aceeași măsură, atât ca fiind o disciplină, un domeniul al științei sau un demers socio-economic, cât și o activitate practică sau o funcție a unei organizații(indiferent că este publică sau privată).

Din punct de vedere etimologic cuvântul “marketing” este de origine anglo-saxonă și provine de la verbul “to market”(vânzare/cumpărare, a desfășura tranzații pe piața, comercializare). Terminația - ing conferă acestui termen, sensul de acțiune continuă pe piață.

Termenului de marketing i-a fost atribuită pentru prima oară o definiție oficială în anul 1935, și a fost adoptată de National Association of Marketing Teachers, predecesoare a American Marketing Association. Aceasta a rezistat vreme de 50 de ani, până în 1985 când a fost înlocuită iar conform politicii oficiale a American Marketing Association, definiția este reînnoită la fiecare 5 ani pentru a răspunde mai bine realităților existente și nevoilor pieței. Cea mai recentă modificare, adoptată în Iulie 2013, definește marketingul astfel: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.”

Philip Kotler, care este unul dintre “părinții” marketingului afirmă că “marketingul este un proces social și managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obțin ceea ce le este necesar și doresc prin crearea, oferirea și schimbul de produse și servicii o anumită valoare. Pentru mine, mult mai simplu, aș traduce această afirmație că marketingul reprezintă “știința și arta de a vinde”. (Kotler, 1997).

Una dintre personalitățile cele mai reprezentative ale școlii britanice de marketing, Michael Baker, subliniază că “enigma marketingului constă în faptul că el este una dintre cele mai vechi activități ale omului și totuși este privit ca cea mai recentă dintre disciplinele economice”.(Baker, 1994)

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii de marketing in turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca.docx

Bibliografie

Materiale studiate:
1. Gh. Minculete, 2007, “Marketing”, Editura Universității Naționale de Aăarare”CAROL I”
2 .Felix H. Arion și Iulia C.Muresan, “Management în turism”,Editura AcademicsPres, 2013
3. Lect. Dr. Silvia Muhcina, “Marketing în turism și servicii”, 2008
4. Lector Dr. Horia Mihai Raboca, “ Curs de marketing”, 2011
5. Muhcina Silvia, „Marketing în turism-servicii”, 2008
6. Alexandru Nedelea, „Marketing în comert, turism și servicii”, 2009
7. Laurențiu Anghel, “Business to Business Marketing”, Ed. ASE, București,2004
8. I. C. Drăgan, M.C. Demetrescu., “Noul marketing în mileniul III”, Editura Europa Nova, București, 1998
9. Cosmescu I. “Turismul-fenomen complex contemporan” Ed. Economica, București, 1998
10. Nicolae Lupu, “Hotelul. Economie și Management”, Ediția a V-a, Editura All Beck, București, 2005
11. Marculescu I., Nichita N., “Serviciile și modernizarea economiei românești”, Ed. Stiintifica și Enciclopedică, București, 1997).
12. Michael Baker, “The Marketing Book”, Editura Butter Worth Heinemann, Oxford, 1994
13. Florescu Constantin; Anghel Laurențiu, “Marketing”, Editura Marketer, Bucuresti, 1993
14. Philip Kotler, “Managementul marketingului”, Editura Teora, Bucuresti, 1997
15. Valer Oltean, “Marketingul serviciilor. Teorie și practică”, Editura Uranus, Bucuresti, 1999
16. Krippendorf Jost, “Marketing et Tourisme”, Editura Herbert Long, Berne, 1971, pag.43
17. Peter Drucker, “The Practice of Management”, New York: Harper and Row, pag. 82
18. Coită D., “Marketingul serviciilor”, Editura Universității din Oradea, 2003
19. Ciangă Nicolae, “Studiu de geografie a turismului urban in Cluj-Napoca”, 2013
20. Valentin Mihai, „Suport de curs-Economia turismului”, 2014
21. Marius Sabău, „Suport de curs-Marketing”, 2015
22. Andreica Ileana, „Suport de curs-Contabilitate”,2014
Surse web:
23. https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx,ultima accesare: 27.05.16
24. https://ro.wikipedia.org/wiki/Marketing, ultima accesare:27.05.16
25.http://academiacomerciala.ro/cursuri/Contabilitate%20si%20Informatica%20de%20Gestiun e/An%20I/Sem.%20II%20-%20Marketing/MARKETING.pdf, ultima accesare:27.05.16
26.http://www.wmm.ro/evolutia-marketingului/, ultima accesare:28.05.16
27.http://europa2020.spiruharet.ro/wp-content/uploads/2015/04/Capitolul-1.pdf,ultima accesare: 28.05.16
28.http://documents.tips/documents/lucraredisertatie-branding-hotelier.html,ultima accesare: 28.05.16
29.https://www.academia.edu/6621790/Marketing_in_Turism_Servicii, utima accesare: 28.05.2016
30.http://file.ucdc.ro/cursuri/T_2_n21_Economia_turismului.pdf.pdf,ultimaaccesare:29.05.16
31. https://www.academia.edu/10572964/Produsul_Turistic, ultima accesare:29.05.16
32. https://ro.wikipedia.org/wiki/Turismul_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,ultima accesare: 29.05.16
33.http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/01/CMPG-Strategia-Turism-2014-2020-Final.pdf, ultima accesare:29.05.16
34. http://www.cniptcluj.ro/index.php ultima accesare:8.06.16
35.http://www.cazareclujnapoca.ro/ro/obiective-turistice ultima accesare:9.06.16
36. http://www.orizonturiculturale.ro/ro_proza_Giovanni-Ruggeri.html,ultima accesare: 9.06.16
37. www.cluj.com, ultima accesare:10.06.16
38.https://ro.scribd.com/doc/97526166/Strategii-de-Marketing-in-Cadrul-Unui-Hotel, ultima accesare: 15.06.16
39. http://www.clujtoday.ro/2011/05/27/scurt-istoric-al-clujului.html, ultima accesare: 10.06.16
40. www.grandhotelitaliacluj.ro, ultima accesare:15.06.16
41. http://documents.tips/documents/plan-de-marketing-hotel-parc.html, ultima accesare: 15.06.16
42. https://prezi.com/u-hxc1lslif5/grand-hotel-italia/, ultima accesare:15.06.16
43. http://www.turismmarket.com/tips-uri-pentru-hotelieri, ultima accesare:14.06.16
44. https://www.academia.edu/10572964/Produsul_Turistic?auto=download,ultima accesare: 14.06.16