Strategii privind dezvoltarea turismului si ecoturismului la nivelul Bucurestiului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Strategii privind dezvoltarea turismului si ecoturismului la nivelul Bucurestiului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 47 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE ..3
CAPITOLUL I: Caracteristicile spațiului turistic în Municipiul București ..4
1.1. Scurt istoric  ..4
1.2. Așezare  .5
1.3. Cadrul natural ...7
CAPITOLUL II: Dimenѕiunea  economiei  turiѕmului  și  a  meԁiului  înconjurător în București 10
2.1. Aspecte socio-demografice și economice în București ..10
2.2 Oferta turistică .13
2.3 Cererea turistică ...18
CAPITOLUL III: Strategia dezvoltării  durabile a turismului la nivelul Bucureștiului  ..21
3.1 Turismul urban durabil in Municipiul București 21
3.2 Analiza SWOT a turismului din București ..23
3.3 Studiu de caz: Turismul cultural în Municipiul București ..26
Propuneri ..39
Concluzii ...41
Bibliografie ...43
ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul, reprezintă activitatea practicată de oamenii doritori de noi experiențe, liberi spre vizitarea locurilor mult visate, cu scopul de a-și îmbunătăți starea interioară prin tot ceea ce înseamnă frumos, atât vizual cât și datorită informațiilor interesante acumulate, care duc totodată la îmbogățirea cunoștințelor generale și nu numai.

Turismul a devenit un domeniu important ce a reușit să se impună în România, având efecte pozitive asupra economiei, creșterii forței de muncă, la valorificarea potențialului turistic, de asemenea, cererea și oferta turistică sunt într-o continuă creștere, toate acestea ducând implicit la îmbunătățirea condițiilor de viață.

Bucureștiul, principalul centru politic, economic și administrativ al României a ajuns una dintre cele mai importante destinații turistice naționale de-a lungul timpului, însă o mare parte se datorează exclusiv turismului de afaceri, în timp ce turismul de loisir este ceva mai scăzut.

Pe lângă obișnuitul turism, nu multe s-au auzit în București despre conceptul de ecoturism, acest fenomen nu este prea des discutat și nici valorificat, din păcate, el fiind desfășurat de obicei în afara orașelor. Totuși, se pare că acesta este posibil și în capitală, existând undeva o mică parte de natură neexploatată îndeajuns de mult.

În lucrarea de față, începând cu primul capitol vor fi prezentate caracteristicile generale ale spațiului turistic în Municipiul București, în al doilea capitol, dimensiunea economiei turismului, potențialul turistic, oferta și circulația turistică, continuând cu cel de-al treilea capitol care conține analiza SWOT a turismului din Municipiului București, strategiile dezvoltării durabile a turismului cultural cât și a ecoturismului la nivelul Bucureștiului, alături de o cercetare realizată de mine, vizând opinia turiștilor români asupra turismului cultural, iar la finalul lucrării vor fi prezentate propriile propuneri și concluzii asupra turismului din Municipiul București.

Motivul pentru care am ales această temă, în principiu, a fost nevoia de a îmi satisface dorința asupra acumulării de mai multe cunoștințe despre orașul în care m-am născut și locuiesc și de a încerca să observ, să înțeleg și să analizez modul în care  este văzut acesta în România , deoarece consider că turismul din București are un potențial de dezvoltare foarte mare, după părerea mea, acesta nefiind valorificat îndeajuns de mult.

CAPITOLUL I

Caracteristicile spațiului turistic în Municipiul București

1.1 Scurt istoric

După anumiți istorici, întemeierea Bucureștiului își are începutul pe vremea ciobanului sau negustorului, Bucur. Acesta în anul 1743 a întemeiat o biserică care se regăsește și astăzi pe Splaiul Unirii purtându-i numele. Bucureștiul, în anul 1459, a fost pentru prima dată menționat ca reședință în Țara Românească sub conducerea lui Vlad Țepeș, cunoscut sub numele de “Dracula”, acesta domnind 4 ani la București. În anul 1659, Bucureștiul ajunge să fie capitala Țării Românești. Acesta începe să se dezvolte prin construirea a numeroase ateliere, biserici, hanuri pe Covaci, Șelari, Lipscani etc. (Neacșu, Băltărețu, Neacșu, Drăghilă, Resurse și destinații turistice în România, 2016, pag. 576)

Planul orașului București, anul 1842 (fig. 1.1)

Sursa: http://bucurestiidealtadata.blogspot.ro/2013/08/prima-harta-orasului-bucuresti-1781.html

La sfârșitul secolului al XIX-lea, harta Bucureștiului a prins contur prin prisma apariției bulevardelor Regina Elisabeta, Carol I, bulevarul Magheru, Brătianu dar și apariția clădirilor embleme ale Capitalei precum, Muzeul Național de Istorie, Ateneul Român, Tribunalul, Palatul CEC, Palatul Patriarhal și Universitatea. Numit și “Micul Paris”, Bucureștiul și-a pierdut din farmec în timpul perioadei comuniste, însă rămâne un oraș în plină dezvoltare, ce unește istoria cu modernul. (Neacșu, Băltărețu, Neacșu, Drăghilă, Resurse și destinații turistice în România, 2016, pag. 577)

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii privind dezvoltarea turismului si ecoturismului la nivelul Bucurestiului.docx

Bibliografie

Cărți:
- N. Neacșu, A. Băltărețu, M. Neacșu, M. Drăghilă, Resurse și destinații turistice în România, Editura Universitară, București, 2016
- F. Bran, D. Marin, T. Simon, Economia Turismului și mediul înconjurător, Editura Economică, 1998
- F. Bran, T. Simon, P. Nistoreanu, Ecoturism, Editura Economică, 2000
- F. Bran, M. Candea, Spatiul geografic românesc-organizare,amenajare,dezvoltare, Editura Economică, 2001
- V. Glăvan, Geografia turismului, Editura Fundației România de Mâine, București, 2005
- S. Colfescu, București-Ghid turistic, istoric, artistic, Editura Vremea, 2003
- C. Alpopi, Dezvoltare Durabilă, Editura Accent, Cluj Napoca, 2012
- R.D. Pintilii, Turismul și rolul său în dezvoltarea integrată a zonei de influență a Municipiului București, Editura Universitară, București, 2008
- G. Buia, C. Nimară, Resurse și Destinații Turistice, Editura Universitas, Petroșani, 2016
- C. Cristureanu, Strategii și tranzacții în turismul internațional, C.H.Beck, București, 2006
- P. Nistoreanu, Economia turismului, Editura ASE, 2005
- G. Stănciulescu, M. Ioncică, Economia Turismului și Serviciilor, Editura Uranus, 1997
- G. Stănciulescu, Managementul turismului durabil in centrele urbane, Editura Economică, București, 2004
- V. Glăvan, Turismul în România, Editura Economică, 2000
- A.F. Stăncioiu, Strategii de Marketing în Turism, Editura Economică, 2004
- F.A. Alexe, Branding de oraș. Studiu de caz: București, Editura Mica Valahie, București, 2017
- M. Constantinescu, Cine lasă ușile deschise în turism!, Editura Convexus, București, 2000
- N. Neacșu, Turismul Și Dezvoltarea Durabilă, Editura Expert, București, 2000
- C.V Hapenciuc, Cercetarea Statistică În Turism, Editura Didactică și Pedagogică , 2003
- N. Vătămanu, Istorie Bucureșteană, Editura Planeta București, 2014
- D.M. Tudorache, Strategii de dezvoltare a turismului în municipiul București, 2010
- A. Ravar, G. Tigu, Inovare și creativitate în dezvoltarea durabilă a destinațiilor pentru turism cultural, Editura ASE, 2015
- B.A Fezi, Bucureștiul european, Editura Curtea Veche, 2010
Website-uri:
- Anuarul Statistic al Regiunii București - Ilfov (2016), http://www.bucuresti.insse.ro/, accesat la data de 05.11.2017
- Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014-2020, ( 2015), www.turism.gov.ro, accesat la data de 02.05.2018
- D. Turcu, Economia Turismului, (2008) ,file.ucdc.ro/cursuri/Economia turismului.pdf, accesat la data de 06.12.2017
- Cartografierea Finanțărilor pentru Cultură (2015), www.mediafax.ro, accesat la data de 07.12.2017
- Planul Urbanistic General al Municipiului București (2017), www.pmb.ro/servicii/urbanism/pug/pug.php , accesat la data de 05.03.2018
- Raportul pentru București (2016), www.oar-bucuresti.ro/documente/rb16/, accesat la data de 11.01.2018
- Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026, (2015), www.bucuresti2021.ro, accesat la data de 20.05.2018
- Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 (2013) , http://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/consultare-pdr-2014-2020/pdr-bucuresti-ilfov-2014-2020-documente-finale/, accesat la data de 02.03.2018
- Poză Parcul Natural Văcărești, http://parcnaturalvacaresti.ro/parcul, accesat la data de 27.03.2018