Strategiile de Distributie ale Agentiei de Turism Utilizand Comertul Electronic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Strategiile de Distributie ale Agentiei de Turism Utilizand Comertul Electronic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 47 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Preambul
Capitolul I
PREZENTAREA COMPANIEI MAGEST TURISM S.R.L
1.1 Istoricul companiilor Magest Trade & Travel S.R.L. şi Magest Turism S.R.L
1.2. Structura organizatorică a agenţiei Magest Turism S.R.L
1.3. Resursele umane ale companiei Magest Turism S.R.L
1.4. Serviciile turistice, destinaţii, politica tarifară, programul de fidelizare al companiei Magest Turism S.R.L
Capitolul II
STRATEGIILE DE DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR TURISTICE ALE AGENŢIEI MAGEST TURISM UTILIZÂND COMERŢUL ELECTRONIC
2.1. Internetul şi comerţul electronic
2.2. Analiza SWOT a comerţului electronic de produse şi servicii turistice în cadrul agenţiei Magest Turism
2.3. Modalităţile şi canalele de distribuţie a produselor şi serviciilor turistice aplicate de agenţia Magest Turism
2.4. Distribuţia produselor şi serviciilor turistice oferite de către agenţia Magest Turism prin sistemul electronic Amadeus
Capitolul III
IMPACTUL COMERŢULUI ELECTRONIC ASUPRA PERFORMANŢELOR AGENŢIEI MAGEST TURISM ŞI PROPUNERI PRIVIND EXTINDEREA ACESTUIA PENTRU VÂNZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR TURISTICE OFERITE
3.1. Impactul distribuţiei şi vânzării produselor turistice şi serviciilor prin website-ul agenţiei asupra performanţelor companiei Magest Turism
3.2. Propuneri privind extinderea comerţului electronic pentru distribuţia şi vânzarea produselor şi serviciilor turistice în cadrul agenţiei Magest Turism
Concluzii
Bibliografie
Anexe
Anexa 1 . www.Magest.ro
Anexa 2 . Model contrat cu turistul publicat pe situl www.magest.ro
Anexa 3 . www.amadeus.net
Anexa 4. GTA by Travelport

Extras din document

Preambul

Turismul este domeniul cu cea mai mare expansiune la nivel internaţional, contribuind cu 10% la produsul intern brut mondial. Dependent de factori externi pe care nu îi poate controla: politici, economici, sociali, demografici ş.a., turismul s-a adaptat permanent pentru a răspunde cerinţelor din ce în ce mai exigente ale pieţei. Această industrie a fost deosebit de receptivă la implementarea tehnologiei informaţiei, înţelegând avantajele pentru afacere , sub aspectul înnoirii şi inovaţiei pentru ca produsele şi serviciile turistice să fie distribuite cât mai rapid către cele două mari categorii de clientelă: în interes de afaceri şi pentru vacanţă sau relaxare.

Activând pe piaţa internă alături de alţi 3.000 turoperatori , agenția Magest Turism îşi defineşte principiile de activitate, oferind clienţilor săi echilibrul perfect între serviciile de înaltă clasă şi controlul strict al tarifelor, specialiştii consultanţi de călătorie ai agenţiei Magest Turism fiecare, cu o medie de peste 12 ani de experienţă în turism, reprezentând o garanţie pentru scopul de a depăşi aşteptările clienţilor, promovând în mod constant atitudinea pozitivă de tipul “se poate “, supraveghind de la plecare şi până la sosire, fiecare etapă a călătoriei, iar recompensarea de către Camera de Comerţ şi Industrie a României s-a concretizat prin acordarea premiului I pentru rezultatele anului 2006.

Lucrarea ” Strategiile de distribuţie ale agenţiei Magest Turism utilizând comerţul electronic ” este structurată în patru capitole, şi anume: primul capitol care cuprinde prezentarea companiei Magest Turism, al doilea abordează strategiile de distribuţie a produselor şi serviciilor turistice ale agenţiei prin utilizarea comerţului electronic, iar ultimul capitol sintetizează impactul comerţului electronic asupra performanţelor agenţiei şi propunerile de extindere a comerţului electronic în activitatea companiei.

Istoricul, mediul de afaceri, structura organizatorică, resursele umane creează cadrul pentru analiza indicatorilor de performanţă.

Unul din dezideratele importante ale managementului l-a constituit adaptarea la aplicarea tehnologiei informaţiei în activitate, astfel strategiile de implementare şi extindere a serviciilor electronice, s-au bazat pe eforturile de a realiza un website dinamic, atractiv, clar, complet, al cărui navigare să asigure accesul la o largă gamă de produse şi servicii turistice. Analiza SWOT a comerţului electronic evidenţiază atuu-rile, dezavantajele, oportunităţile şi amenințările actuale din industria de turism şi călătorii, creând premisele pentru operarea GDS Amadeus pentru toate platformele produse şi servicii turistice în cadrul agenţiei Magest, precum şi operarea altor sisteme de distribuţie şi vânzare online, asigurând operativitate în valorificarea portofoliului de servicii şi destinaţii turistice oferite, a politicii tarifare şi a programului de fidelizare prin care să se asigure recunoaşterea brandului.

Eficienţa comerţului electronic va înregistra performanţele scontate prin aplicarea propunerilor şi măsurilor menţionate în capitolul patru, constând în programe de afiliere, auto-răspuns la corespondenţa electronic, banner-e, link-uri către website-uri de interes pentru vizitatori, BBS-uri, acreditare IATA – BSP, implementarea sistemelor de rezervări: DerTour , TUI, Neckermann, GTA, Travelport , ş.a.

Elaborarea lucrării are drept scop înţelegerea rolului pe care tehnologia informaţiei îl are pentru dezvoltarea afacerii agenţiei Magest Turism, în mediul competiţional din ce în ce mai puternic, marcat de criză, dar ale cărei efecte pot fi atenuate prin creşterea adresabilităţii către clientul modern, cel al erei comunicaţiilor electronice.

Motto – ul agenţiei Magest Turism - ’’ Magia Vacanţei ! ’’ sugerează diversitatea ofertei turistice, calitatea serviciilor, satisfacţia clienţilor şi constituie un argument important pentru extinderea afacerii prin comerţul electronic.

Capitolul I

PREZENTAREA COMPANIEI MAGEST TURISM S.R.L.

Încurajarea activităţii private în anii 1990 a condus la expansiunea companiilor care desfăşoară “ Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor “ pe fondul manifestării cerinţelor pieţei turistice , valorificării oportunităţilor de afaceri în domeniu prin atragerea şi fidelizarea partenerilor, creând pachete de servicii proprii, autentice, personalizate şi de o reală calitate şi promovându-le în prezent prin noua medie pusă la dispoziţie de dezvoltarea telecomunicaţiilor şi a tehnologiei informaţiei.

1.1 Istoricul companiilor Magest Trade & Travel S.R.L. şi Magest Turism S.R.L.

În perioada analizată în prezenta lucrare : 2005 – 2009 se contopeşte activitatea a două agenţii de turism: Magest Trade & Travel: 2003 - 2005 şi Magest Turism: 2005 - 2008.

Magest Trade & Travel s-a constituit ca societate comercială în 1993, fiind identificată prin înregistrarea de la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J40/13909/1993 , cod unic de identificare 4418589.

Magest Turism s-a constituit ca societate comercială în 2005, fiind identificată prin înregistrarea de la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J40/21693/2005 , cod unic de identificare 18240391, continuând activitatea firmei Magest Trade & Travel începând cu anul 2007.

Ambele companii sunt organizate ca societăţi comerciale cu răspundere limitată în conformitate cu dispoziţiile legii române, în condiţiile Legii 31 / 1990 şi cu propriul statut, cu durata de funcţionare nelimitată.

Sediul principal agenţiei de turism este în Bucureşti, B-dul Dimitrie Cantemir Nr. 4, bloc 3C, scara 1, parter, , sector 4, practic firma îşi desfăşoară activitatea în două apartamente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategiile de Distributie ale Agentiei de Turism Utilizand Comertul Electronic.docx