Studiu privind Piața Turistică din România

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 25452
Mărime: 304.71KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Aurica GRIGORE
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Cuprins

 1. CUVÂNT ÎNAINTE 3
 2. CAPITOLUL 1. CARACTERISTICI ALE PIEŢEI TURISTICE 5
 3. 1.1. OFERTA TURISTICĂ. TENDINŢE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ 7
 4. 1.2. CEREREA TURISTICĂ 17
 5. 1.2.1. TENDINŢE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ 18
 6. 1.2.2. CIRCULAŢIA TURISTICĂ LA NIVEL INTERNAŢIONAL 27
 7. 1.3. DETERMINANŢII PIEŢEI TURISTICE 34
 8. CAPITOLUL 2. STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ A TURISMULUI ROMÂNESC 38
 9. CAPITOLUL 3. COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI ŞI CONSUMATORULUI DE SERVICII TURISTICE 47
 10. 3.1. COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI DE SERVICII TURISTICE 47
 11. 3.2. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI DE SERVICII TURISTICE 49
 12. CAPITOLUL 4. PREŢURILE PE PIAŢA TURISTICĂ. TENDINŢE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ 56
 13. CAPITOLUL 5. STUDIU DE CAZ: CIRCULAŢIA TURISTICĂ LA NIVEL INTERN 68
 14. CONCLUZII 76
 15. BIBLIOGRAFIE 81

Extras din licență

CUVÂNT ÎNAINTE

Turismul se adresează unor segmente sociale largi şi răspunde din plin nevoilor acestora, detaşându-se printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Datorită caracterului său de masă şi prin conţinutul complex, turismul antrenează un vast potenţial material şi uman, cu implicaţii importante asupra evoluţiei economiei şi societăţii, asupra relaţiilor interumane naţionale şi internaţionale. Aşadar, studiul şi cercetarea în acest domeniu poate fi apreciată prin analiza turismului ca o experienţă umană, un comportament social, ca un fenomen geografic şi nu în ultimul rând ca o afacere, sursă de venit, ca o industrie –industria călătoriilor şi turismului.

Dezvoltarea turismului presupune existenţa unui potenţial turistic care, prin atractivitatea sa, are menirea să incite şi să asigure integrarea unei zone, regiuni cu vocaţie turistică în circuitele turistice interne şi internaţionale şi care să permită accesul turiştilor prin amenajări turistice corespunzătoare.

Punerea în valoare a resurselor naturale şi a celor create într-o zonă, staţiune etc. De interes turistic depinde, în mare măsură, de dinamismul dezvoltării economiei naţionale a ţării, de politica sa de ansamblu pe care o promovează una sau alta din ţările primitoare de turişti în domeniul turismului, de facilităţile oferite pentru atragerea vizitatorilor.

Puternicele transformări economico-sociale din perioada contemporană au creat şi dezvoltat turismul care, la rândul său a stimulat dezvoltarea altor ramuri ale economiei naţionale, prin obiectul activităţii sale cum ar fi industria şi agricultura, construcţiile, transporturile, comerţul etc. Astfel, dezvoltarea turismului şi transformarea lui într-un fenomen de proporţii cu profunde implicaţii economice, sociale, culturale etc. a dus la constituirea şi consolidarea pieţei turistice.

Interdependenţa dintre dezvoltarea turismului şi creşterea economică este evidentă, deoarece antrenează cererea pentru o serie de bunuri şi servicii, care altfel probabil nu ar fi fost produse sau prestate. Structura cheltuielilor turistice reflectă impulsul pe care aceste cheltuieli îl dau sectoarelor ce concură la realizarea produsului turistic, procesul de creştere a veniturilor având loc, în primul rând, în aceste sectoare şi apoi transmiţându-se treptat şi în alte sectoare ale economiei naţionale, prin intermediul intrărilor succesive ale banilor încasaţi de la turişti, încasări ce reprezintă venituri derivate ale acestor sectoare. Efectele economice ale consumului turistic trebuie evaluate şi prin prisma veniturilor realizate de forţa de muncă angrenată direct sau indirect în industria turismului.

Spre deosebire de efectele economice ale turismului care, sunt comensurabile printr-o serie de indicatori valorici şi cantitativi, efectele sale sociale, culturale ş.a. nu sunt exprimate în cifre, necuantificabile, însă lor le sunt consacrate o serie de studii care pun în valoare rolul social şi latura cultural-educativă a turismului.

Întreprinderea turistică, ca orice altă întreprindere este considerată o entitate autonomă de producţie, ce dispune de un patrimoniu şi al cărei viitor depinde de vânzarea produselor sau serviciilor turistice, de buna gestionare a resurselor interne şi externe. In baza proprietăţii private, întreprinderea îşi determină obiectivele şi de aici rezultă autonomia acesteia; în ceea ce priveşte patrimoniul firmei acesta este format din totalitatea bunurilor nemateriale şi materiale, bunuri ce alcătuiesc substanţa materială a acestuia, împreună cu renumele, imaginea de marcă, know-how.

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICI ALE PIEŢEI TURISTICE

Schimbările fundamentale în condiţiile de desfăşurare a unor activităţi şi procese sunt dictate de dinamica economico-socială. Piaţa are un rol foarte important în reglarea raporturilor din economie, în realizarea echilibrului acesteia fiind conectată la toate componentele macromediului, reflectând transformările din cadrul acestora.

Dezvoltarea ascendentă a turismului ca urmare a amplificării călătoriilor, al cristalizării produsului turistic, al definirii determinanţilor şi mecanismelor specifice acestui sector de activitate a dus la constituirea şi extinderea continuă a unei pieţe caracteristice – PIAŢA TURISTICĂ.

În sens economic, piaţa turistică reprezintă sfera economică de interferenţă în care produsul turistic se materializează sub forma ofertei turistice, iar nevoile de consum turistic – sub forma cererii. În cadrul acestei pieţe turistice are loc confruntarea permanentă a ofertei potenţiale a organizatorilor şi prestatorilor de servicii turistice cu cererea, confruntare ce vizează de fapt, acceptarea ofertei de către consumatorii de servicii turistice şi realizarea produselor turistice oferite spre comercializare prin intermediul actelor de vânzare-cumpărare.

Serviciile şi produsele turistice trebuiesc în permanenţă adaptate la interesele, gusturile şi preferinţele clienţilor ce trebuiesc informaţi perfect pentru ca aceştia să devină turişti reali şi consecvenţi. Elaborarea oricăror strategii, pătrunderea pe o piaţă, organizarea distribuţiei, măsurile de promovare se bazează în consecinţă pe datele furnizate de activitatea de studiere permanentă, sistematică şi metodică a cerinţelor şi tendinţelor de evoluţie a pieţei turistice.

Aceste studii vizează mai multe aspecte:

1. Trăsăturile pieţei turistice

În vederea conceperii sejururilor, agenţiile de turism şi prestatorii de servicii trebuie să cunoască solicitările turiştilor, ponderea pe care trebuie să o aibă serviciile componente, caracteristicile calitative minim necesare a fi întrunite de aceste produse pentru a fi acceptate, volumul şi nivelul cererii probabile pentru produsele respective, tendinţele preţurilor şi tarifelor practicate de firmele competitoare pentru produsele turistice cu un conţinut similar.

Preview document

Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 1
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 2
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 3
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 4
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 5
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 6
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 7
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 8
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 9
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 10
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 11
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 12
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 13
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 14
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 15
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 16
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 17
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 18
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 19
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 20
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 21
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 22
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 23
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 24
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 25
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 26
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 27
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 28
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 29
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 30
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 31
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 32
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 33
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 34
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 35
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 36
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 37
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 38
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 39
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 40
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 41
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 42
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 43
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 44
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 45
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 46
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 47
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 48
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 49
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 50
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 51
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 52
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 53
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 54
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 55
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 56
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 57
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 58
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 59
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 60
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 61
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 62
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 63
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 64
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 65
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 66
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 67
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 68
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 69
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 70
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 71
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 72
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 73
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 74
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 75
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 76
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 77
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 78
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 79
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 80
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 81
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 82
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 83
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 84
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 85
Studiu privind Piața Turistică din România - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind Piata Turistica din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Parcul Național Piatra Craiului - peisaj unicat al patrimoniului turistic Românesc

Introducere Trăim într-o nouă eră când grijile pentru conservarea casei noastre, Pământul, trebuie să treacă mai departe de sloganele ocazionale...

Posibilități de valorificare a potențialului turistic al Județului Buzău

P R E F A Ţ Ă Deşi apariţia turismului se pierde în negura timpurilor şi, în consecinţă, din cauza lipsei unor informaţii istorice nu se poate...

Plan de afaceri - agenție de turism Miracle SRL

1. Introducerea pe piata a agentiei de turism Turismul , ca fenomen economic si social, a cunoscut dezvoltari spectaculoase , explozive in cea...

Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour

INTRODUCERE Unul dintre principalele fenomene social-economice ale secolului nostru îl constituie dezvoltarea cu o rapiditate şi continuitate...

Economia Turismului

Desi considerat de cei mai multi dintre experti din domeniu un fenomen specific epocii contemporane, turismul s-a cristalizat in a doua jumatate a...

Studiul principalelor forme de turism

Introducere IntroducereIntroducere Introducere Turismul reprezintă astăzi, datorită conținutului și rolului său, un sector distinct de activitate...

Evoluții și Tendințe pe Piața Turistică din România

CAPITOLUL 1:COORDONATELE PIEŢEI TURISTICE DIN ROMÂNIA 1.1. Conţinutul si caracterizarea pieţei turistice Dinamica economică-socială antrenează...

Turismul românesc - premise și tendințe în turismul românesc direcții de relansare și dezvoltare a turismului

Introducere Industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai...

Te-ar putea interesa și

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi...

Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL

INTRODUCERE În ţările cu activitate turistică intensă, agenţia de voiaj este o firmă independentă sau o reţea de firme având ca obiect rezervarea...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Studiu Privind Atitudinea Consumatorilor Față de Serviciile Turistice din România

INTRODUCERE Existenţa fiecărui individ, dar şi a societăţii în ansamblul ei, n-ar fi posibilă în afara consumului, fiecare dintre noi având...

Evoluția Turismului în România

CAPITOLUL I DEZVOLTAREA TURISMUL ÎN ROMÂNIA Conform determinărilor turismul1 este „activitatea cu caracter recreativ sau sportiv, constând din...

Evoluția Turismului Romanesc în Dinamica Turismului Mondial

CAPITOLUL I Specificul dezvoltării turismului românesc în dinamica turismului mondial Analizând evoluţia principalilor indicatori ai activităţii...

Strategia de Dezvoltare a Turismului Rural Românesc în Contextul Integrării în Uniunea Europeana

CAPITOLUL I Strategii de dezvoltare a unor zone turistice româneşti în perspectiva integrării în Uniunea Europeană În cadrul strategiei naţionale...

Strategii de dezvoltare a turismului montan românesc

1. Introducere Romania se afla in pragul relansarii; dupa o experienta a economiei centralizate si o alta a cautarii caii care apropie...

Ai nevoie de altceva?