Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 29118
Mărime: 122.42KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Aurica GRIGORE
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Cuprins

Cuprins

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA 3

1.1. Turismul în ecomonia românească 4

1.2. Premise şi factori favorizanţi şi defavorizanţi ai turismului românesc 18

CAPITOLUL 2. CALITATEA ÎN SERVICII 20

2.1. Evaluarea calităţii serviciilor 20

2.2. Performanţa în sectorul serviciilor 24

2.3. Măsuri de asigurare a calităţii serviciilor 25

CAPITOLUL 3. ASIGURAREA COMPETITIVITĂŢII ÎN TURISM 37

3.1. Competitivitatea în condiţiile globalizării vieţii economice 37

3.2. Elemente determinante ale competitivităţii în turism 45

3.3. Managementul competitivităţii în turism 47

CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ: INTEGRAREA EUROPEANĂ A TURISMULUI ŞI TENDINŢE PRIVIND COMPETITIVITATEA SERVICIILOR TURISTICE DIN ROMANIA 54

4.1. Estimări privind dezvoltarea turismului românesc 54

4.2. Acţiuni privind dezvoltarea turismului 55

4.3. Reforma în turismul românesc 57

4.4. Integrarea europeană a turismului românesc 65

4.5. Orizontul competitivităţii în turismul românesc 68

CONCLUZII 79

BIBLIOGRAFIE 83

Extras din document

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA

Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi disponibilităţi materiale şi de timp liber ale oamenilor, lărgindu-le şi îmbogăţindu-le orizontul cultural; astfel, devine un important factor de educare, apropiere şi de înţelegere între oameni. Iată, deci, o nouă dimensiune a turismului cu profunde semnificaţii umane, cu valenţe ce înnobilează o activitate ce constituie deja o componentă de bază a vieţii sociale, naţionale şi internaţionale. Un asemenea scop impune o diversitate de acţiuni ce se multiplică în permanenţă, în raport cu dezvoltarea neîntreruptă a preocupărilor de valorificare a patrimoniului natural, cultural al fiecărei ţări, a tradiţiilor istorice etc.

Activitatea turistică este caracterizată de o serie de caracteristici precum:

- costuri ridicate ale factorului capital concretizat în infrastructură şi echipamente;

- amortizarea lentă a investiţiilor;

- utilizarea factorului uman din abundenţă;

- existenţa unei reţele de întreprinderi mici şi mijlocii al căror rol este strategic în cadrul unei dezvoltări armonioase a turismului.

Datorită caracterului complex al activităţii turistice care presupune permanent un anumit număr de factori, iar rezultatul este funcţie de aceştia, rezultă că producătorul îşi maximizează profitul mărindu-şi producţia de servicii (produse) turistice atâta timp cât încasările ce decurg din creşterea cu o unitate a factorilor sunt superioare costului acestora. Maximizarea este o problemă ce vizează atât masa cât şi rata profitului sau/şi rata rentabilităţii, iar acţiunile organizate în acest scop acoperă practic toţi factorii care concură la creşterea venitului sau scăderea costurilor unei activităţi turistice, precum şi opţiunile prestatorilor pentru o activitate sau alta

Pentru managementul unei firme de turism, strategia serviciilor distribuite către turişti, constituie planul de acţiune menit să asigure obţinerea unor rezultate economice pozitive în confruntarea cu competitorii ei.

Pentru reuşita ei în activităţile desfăşurate (profitabilitate) firma de turism trebuie să stăpânească elementele de bază ale strategiei, de aşa manieră, încât ele să se integreze organic şi armonios în obiectivele de activitate ale firmei. Aceste obiective vor fi realizabile numai în condiţiile în care pentru fiecare produs turistic sau serviciu va exista o orientare strategică clar formulată, în concordanţă cu nevoile pieţei şi ale segmentelor de piaţă, în măsură să accepte produsele oferite.

Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizaţiei moderne, puternic legat de viaţa societăţii şi, ca atare, aflat într-o relaţie de interdependenţă cu aceasta.

Volumul deosebit de variat şi complexitatea ofertei de servicii turistice au generat dezvoltarea unei veritabile industrii a călătoriilor şi turismului, ca o componentă a sectorului terţiar şi care este într-o permanentă corelare cu nivelurile şi ritmurile de dezvoltare ale celorlalte ramuri ale economiei naţionale.

1.1. Turismul în economia românească

La începutul acestui secol şi mileniu industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai important generator de locuri de muncă. Din punct de vedere economic turismul se constituie în acelaşi timp şi ca sursă principală de redresare a economiilor naţionale a acelor ţări care dispun de resurse turistice şi le exploatează corespunzător.

Mutaţiile social-economice din perioada contemporană au creat şi dezvoltat turismul iar acesta la rându-i stimulează dezvoltarea altor ramuri ale economiei naţionale, prin obiectul activităţii sale, cum ar fi: agricultura, construcţiile, transporturile, comerţul etc.

Dinamismul, profunzimea şi amploarea transformărilor din toate sectoarele vieţii economice şi sociale se reflectă în modificările structurilor economice, în reorientarea ramurilor componente în concordanţă cu cerinţele progresului tehnico-ştiinţific, cu exploatarea raţională a întregului potenţial de resurse şi sporirea eficienţei, cu exigenţele îmbunătăţirii calităţii vieţii. În acelaşi timp, au loc schimbări majore în modelele de creştere economică prin orientarea spre tipurile intensive, spre domeniile circumscrise dezvoltării durabile, globalizării şi integrării. Astfel, turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai frecventă şi semnificativă în viaţa economico-socială.

Preview document

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 1
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 2
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 3
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 4
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 5
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 6
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 7
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 8
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 9
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 10
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 11
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 12
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 13
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 14
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 15
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 16
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 17
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 18
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 19
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 20
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 21
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 22
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 23
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 24
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 25
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 26
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 27
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 28
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 29
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 30
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 31
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 32
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 33
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 34
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 35
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 36
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 37
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 38
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 39
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 40
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 41
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 42
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 43
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 44
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 45
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 46
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 47
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 48
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 49
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 50
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 51
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 52
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 53
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 54
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 55
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 56
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 57
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 58
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 59
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 60
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 61
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 62
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 63
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 64
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 65
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 66
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 67
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 68
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 69
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 70
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 71
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 72
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 73
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 74
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 75
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 76
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 77
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 78
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 79
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 80
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 81
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 82
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 83
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 84
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 85
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 86
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 87
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 88
Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Tendinte privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Perspective de Integrare a Turismului Românesc în Plan European

CAPITOLUL I TURISMUL ÎN EUROPA – ORIENTARI SI TENDINTE 1.1. Factori de influenta în dezvoltarea turismului Turismul este influentat de o gama...

Perspectivele Dezvoltării Turismului Montan în Contextul Dezvoltării Durabile

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a...

Turismul Cultural

INTRODUCERE Turismul depinde într-o mare măsura de o “imagine” creată şi care se adresează în mod direct turiştilor. Consumatorii acestei...

Piața mondială a turismului de afaceri

CAPITOLUL I ISTORIC ȘI CONCEPTE ÎN TURISMUL DE AFACERI Turismul este cea mai mare afacere a începutului de mileniu, atât pe plan mondial, cât și...

Diversificarea produselor și serviciilor studiu de caz Dodo Travel

Introducere Am ales aceastǎ lucrare de licenţǎ deoarece evoluţia, atât a turismului, cât şi a turismului internaţional se caracterizeazǎ, la nivel...

Economia Turismului

Desi considerat de cei mai multi dintre experti din domeniu un fenomen specific epocii contemporane, turismul s-a cristalizat in a doua jumatate a...

Studiu impactului calității asupra performanțelor economico-sociale ale Complexului Creangă din Targul-Ocna

Rolul, importanţa şi efectele multiple ale turismului intern sunt reflectate pe o multitudine de planuri: de la valorificarea superioară a...

Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov

Introducere Turismul este la ora actuală, un domeniu de activitate diferit, o componentă de dimensiuni considerabile a pieței economice și...

Te-ar putea interesa și

Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz

CAP. 1. INTRODUCERE 1.1. Metodologie Realizarea lucrării de faţă “Rolul mass-mediei în promovarea turismului a două zone cu potenţial turistic...

Posibilități de Relansare pe Piață a Hotelurilor de pe Litoral

INTRODUCERE Subiectul pe care această lucrare îşi propune să-l trateze în cele ce urmează îl constituie competitivitatea redusă a majorităţii...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Managementul Ofertei de Servicii Turistice - Hotelul Continental - Targu Mures

România are o remarcabilă vocaţie turistică datorită valorilor sale turistice naturale, concretizate in existenţa unui spaţiu geografic variat,...

Strategii de Relansare a Turismului Internațional al României

I. TURISMUL INTERNAŢIONAL – parametri economici şi starea de fapt Nu se poate realiza o analiză a turismului românesc fără a se urmări evoluţiile...

Strategii de Dezvoltare a Turismului Rural Românesc

“Activitate din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă pentru odihnă ,distracţie,îmbogăţirea experienţei si...

Achiziția Hotel Vega de către Sofitel

Partea I: Descrierea sectorului de activitate Descrierea termenului de industrie hotelieră Într-o definiţie dată de Organizaţia Mondială a...

Strategia de dezvoltare în Județul Bihor

INTORDUCERE România a reprezentat o destinaţie turistică importantă pentru piaţa zonală,promovând, cu precădere, produsele turistice de litoral,...

Ai nevoie de altceva?