Turismul Rural in Delta Dunarii

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Turismul Rural in Delta Dunarii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iulian Popartac

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Introducere 4
Capitolul I Turismul, fenomen actual-bază tehnico materială a turismului 6
1.1.Conceptul de turism 6
1.2.Componentele produsului turistic 7
1.3.Stimularea creşterii circulaţiei turistice 10
Capitolul II Cadrul geografic şi antropic al zonei Deltei Dunării 14
2.1. Geneză şi evoluţie 14
2.2. Delta Dunării - Resurse naturale 15
2.3. Agricultura, silvicultura şi pescuit 27
2.4. Populaţia 29
2.5. Transporturile şi comunicaţiile 31
Capitolul III Valorificarea potenţialului agroturistic în Delta Dunării 34
3.1. Formele turismului de Deltă 34
3.2. Rezervaţiile turistice din Delta Dunării 36
3.3. Obiectivele turistice din Delta Dunării 38
3.4. Folclorul românesc din Delta Dunării 42
3.5. Vestigii istorice şi religioase 44
3.6. Protejarea mediului deltei 46
Capitolul IV Studiu de caz - Delta Dunării 49
4.1. Prezentarea zonei Caraorman 49
4.2. Forme de turism practicate în zona Caraorman 52
Concluzii şi propuneri - Invitaţie la sejur 56
Bibliografie 59

Extras din document

Introducere

Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de licenţă, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor numeroase documentare pe care le-am urmărit despre frumoasa şi minunata Deltă a Dunării. Farmecul acesteia m-a încântat nespus de mult şi m-a lăsat plăcut impresionat de tot ceea ce are în dotare.

Un alt motiv bine întemeiat pentru care am ales Delta Dunării este şi dorinţa mea arzătoare de a vizita şi colinda acest mirific loc. Sub aspect turistic, Delta Dunarii exercita un adevarat miraj, mii de turisti romani si straini sunt dornici sa vada cu proprii lor ochi aceasta fermecatoare regiune, interesul de a cunoaste Delta Dunarii ii trezeste in primu rand linistea.

Măiastră împletită de apă şi uscat, Delta Dunării apare primăvara ca o îmbrăcăminte ţesută miraculos din galbenul apelor încărcate de povara aluviunilor şi din verdele stufului. Stufurile înalte şi zvelte se pleacă încet la adierea vântului, iar sumedenie de păsări cu formele, dimensiunile şi culorile cele mai variate plutesc dincolo de ele în văzduh.

Ca într-un imens laborator geologic şi biologic, se naşte pământul, iar viaţa îşi caută noi căi de afirmare. Luând cele mai diferite aspecte, viaţa clocoteşte în adâncul apelor, la suprafaţă şi în aer, dar totul este calm şi tăcut, ca la un început de lume. Nesfârşitele păduri de sălcii şi de plopi, desişurile de trestii şi de papură împreună cu cele ale altor plante acvatice mijlocesc ascunzişurile de nepătruns ale păsărilor, care aproape toate, se hrănesc cu peşti şi diferite vieţuitoare ale apelor.

Înainte de a intra în mare, Dunărea mai zăboveşte puţin în „oraşul morilor de vânt”, la Tulcea, poarta Deltei, ultimul hotar dintre apă şi uscat, spre nemărginire.

În puţine cuvinte se arată tot ce are delta mai caracteristic şi mai interesant. Acest pământ este plin de surprize privind naşterea şi evoluţia lor, cu lumea plantelor şi animalelor pe care le cuprinde, ca urmare a schimbării din natură.

Delta este un loc bun de relaxare şi excelent pentru amatorii de diferite activităţi cum ar fi: sporturi nautice, pescuitul şi vânatul sportiv, zboruri de agrement deasupra deltei cu avionul, elicopterul ş.a.

Delta Dunării are un mare prestigiu nu numai la noi în ţară, ci şi peste hotare, numeroşi turişti străini sunt atraşi de încântătoarele peisaje ale acesteia. De aceea Delta Dunării a cunoscut de-a lungul timpului o importantă dezvoltare economică datorită turismului şi a reuşit să se clasifice printre cele mai importante zone turistice din România, fiind un motiv bun pentru o staţionare de lungă durată în această regiune.

Delta Dunării ne rezervă surprize în orice perioadă a anului, indiferent de anotimp, natura nu „moare” nici în sezonul rece, ci se conservă şi se păstrează până la o uşoară îmblânzire a vremii.

Obiectivele lucrării se concretizează în:

-prezentarea bazei tehnico materiale a turismului in Delta Dunării;

-prezentarea cadrului geografic şi antropic al zonei Deltei Dunării ;

-valorificarea potenţialului agroturistic în Delta Dunării;

- Studiu de caz - Delta Dunării – prezentarea, formele de turism şi modul de organizare a unui sejur în zona Caraorman.

Această lucrare se adresează persoanelor interesate,turiştilor , celor care doresc să investească în turism, şi nu numai. Prezenta lucrare încearcă deci să se constituie într-o provocare pentru toţi acei care iubesc turismul şi mai ales pentru cei care vor să-i dedice o perioada din viaţa şi cariera lor. Totodată sunt şanse – ca la nivel naţional turismul să fie unul din domeniile care ar putea relansa economia deoarece pe lângă resursele de care dispune, prin structura sa specială - datorată printre altele efectului multiplicator pe care-l generează asupra zonelor tangenţiale – acesta poate da naştere unor numeroase activităţi conexe.

Pentru realizarea acestei lucrări am fost îndrumat şi ajutat de doamna profesoară universitară Nicoleta Bugnar, am beneficiat de sprijinul părinţilor şi al fratelui, cărora doresc să le mulţumesc şi să-i asigur că efortul lor nu a fost în zadar.

Sper din tot sufletul ca lucrarea mea să se ridice la nivelul aşteptărilor celor care au prilejul să o citească şi să-i surprindă într-un mod plăcut.

Capitolul I Turismul, fenomen actual-baza tehnico materială a turismului

1.1.Conceptul de turism

Premise

Turismul face parte din cele câteva fenomene care s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa constituind una dintre trăsăturile caracteristice secolului nostru.

Câteva dintre transformările rezultate în viaţa social-economică după cel de-al doilea război mondial ar fi: industrializarea, introducerea automatizării, modernizarea mijloacelor de transport şi a infrastructurii. Societatea industrializată oferă prin organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii, prin tehnologia modernă, „posibilităţi nelimitate de creştere a muncii, cu multiple efecte pozitive asupra membrilor societăţii, în care creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare, sporirea duratei a timpului liber prin reducerea zilei de lucru, prin mărirea concediilor, creşterea speranţei medii de viaţă şi modernizarea mijloacelor de informare.” Toate acestea împreună cu rapida dezvoltare a mijloacelor de transport au favorizat desprinderea omului de mediul sau obişnuit, ceea ce a dus la formarea deprinderii de a călătorii.

Activitatea turistică are şi efecte negative, acestea manifestându-se sub diferite forme destul de evidente in viaţa de zi cu zi si des întâlnite de turişti. Acestea îmbracă forme diferite: pe de o parte sub forma poluării, a lipsei de mişcare frecvente etc., iar pe de alta parte sub forma de stres, probleme psihice ş.a. Astfel dorinţa şi tendinţa oamenilor de a-şi petrece timpul liber, călătorind, visând la colţuri liniştite din natură, vizitând oraşe şi sate din ţara sau din alte ţări pentru a cunoaşte oameni si locuri noi, sau pentru a-şi îngriji sănătatea.

Dat fiind faptul că numărul populaţiei a crescut considerabil în majoritatea ţărilor, iar influenta factorului distanţă-timp a fost diminuată simţitor prin modernizarea mijloacelor de transport, turismul -„ca modalitate de petrecere plăcuta şi utilă a timpului liber, a cunoscut o explozie fără precedent, constituind una dintre cele mai remarcabile trăsături ale epocii contemporane”.

În urma unor studii efectuate s-a depistat o gama larga de transformări tehnice, economice, culturale şi sociale, cu influenţă directă asupra fenomenului turistic printre care: creşterea veniturilor pe locuitor, dezvoltarea şi diversificarea mijloacelor de transport, automatizarea proceselor de productie şi creşterea productivităţii muncii ce duc la scurtarea săptămânii de lucru şi ca o consecinţă, cresterea timpului destinat recreerii, creşterea continuă a nivelului de cultură care duce la sporirea setei de cunoaştere. Ţinând cont de aceste transformări şi luând în considerare influenţa factorilor biologici şi psihologici se poate aprecia că în viitor în aproape toate ţările lumii turismul se va transforma dintr-o preocupare ocazională întruna permanentă, tendinţa de a deveni fie o necesitate, fie o nevoie din ce în ce mai mult resimţită de omul modern

Fisiere in arhiva (1):

  • Turismul Rural in Delta Dunarii.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI