Turismul Rural în Delta Dunării

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 27906
Mărime: 2.30MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulian Popartac
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I Turismul, fenomen actual-bază tehnico materială a turismului 6

1.1.Conceptul de turism 6

1.2.Componentele produsului turistic 7

1.3.Stimularea creşterii circulaţiei turistice 10

Capitolul II Cadrul geografic şi antropic al zonei Deltei Dunării 14

2.1. Geneză şi evoluţie 14

2.2. Delta Dunării - Resurse naturale 15

2.3. Agricultura, silvicultura şi pescuit 27

2.4. Populaţia 29

2.5. Transporturile şi comunicaţiile 31

Capitolul III Valorificarea potenţialului agroturistic în Delta Dunării 34

3.1. Formele turismului de Deltă 34

3.2. Rezervaţiile turistice din Delta Dunării 36

3.3. Obiectivele turistice din Delta Dunării 38

3.4. Folclorul românesc din Delta Dunării 42

3.5. Vestigii istorice şi religioase 44

3.6. Protejarea mediului deltei 46

Capitolul IV Studiu de caz - Delta Dunării 49

4.1. Prezentarea zonei Caraorman 49

4.2. Forme de turism practicate în zona Caraorman 52

Concluzii şi propuneri - Invitaţie la sejur 56

Bibliografie 59

Extras din document

Introducere

Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de licenţă, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor numeroase documentare pe care le-am urmărit despre frumoasa şi minunata Deltă a Dunării. Farmecul acesteia m-a încântat nespus de mult şi m-a lăsat plăcut impresionat de tot ceea ce are în dotare.

Un alt motiv bine întemeiat pentru care am ales Delta Dunării este şi dorinţa mea arzătoare de a vizita şi colinda acest mirific loc. Sub aspect turistic, Delta Dunarii exercita un adevarat miraj, mii de turisti romani si straini sunt dornici sa vada cu proprii lor ochi aceasta fermecatoare regiune, interesul de a cunoaste Delta Dunarii ii trezeste in primu rand linistea.

Măiastră împletită de apă şi uscat, Delta Dunării apare primăvara ca o îmbrăcăminte ţesută miraculos din galbenul apelor încărcate de povara aluviunilor şi din verdele stufului. Stufurile înalte şi zvelte se pleacă încet la adierea vântului, iar sumedenie de păsări cu formele, dimensiunile şi culorile cele mai variate plutesc dincolo de ele în văzduh.

Ca într-un imens laborator geologic şi biologic, se naşte pământul, iar viaţa îşi caută noi căi de afirmare. Luând cele mai diferite aspecte, viaţa clocoteşte în adâncul apelor, la suprafaţă şi în aer, dar totul este calm şi tăcut, ca la un început de lume. Nesfârşitele păduri de sălcii şi de plopi, desişurile de trestii şi de papură împreună cu cele ale altor plante acvatice mijlocesc ascunzişurile de nepătruns ale păsărilor, care aproape toate, se hrănesc cu peşti şi diferite vieţuitoare ale apelor.

Înainte de a intra în mare, Dunărea mai zăboveşte puţin în „oraşul morilor de vânt”, la Tulcea, poarta Deltei, ultimul hotar dintre apă şi uscat, spre nemărginire.

În puţine cuvinte se arată tot ce are delta mai caracteristic şi mai interesant. Acest pământ este plin de surprize privind naşterea şi evoluţia lor, cu lumea plantelor şi animalelor pe care le cuprinde, ca urmare a schimbării din natură.

Delta este un loc bun de relaxare şi excelent pentru amatorii de diferite activităţi cum ar fi: sporturi nautice, pescuitul şi vânatul sportiv, zboruri de agrement deasupra deltei cu avionul, elicopterul ş.a.

Delta Dunării are un mare prestigiu nu numai la noi în ţară, ci şi peste hotare, numeroşi turişti străini sunt atraşi de încântătoarele peisaje ale acesteia. De aceea Delta Dunării a cunoscut de-a lungul timpului o importantă dezvoltare economică datorită turismului şi a reuşit să se clasifice printre cele mai importante zone turistice din România, fiind un motiv bun pentru o staţionare de lungă durată în această regiune.

Delta Dunării ne rezervă surprize în orice perioadă a anului, indiferent de anotimp, natura nu „moare” nici în sezonul rece, ci se conservă şi se păstrează până la o uşoară îmblânzire a vremii.

Obiectivele lucrării se concretizează în:

-prezentarea bazei tehnico materiale a turismului in Delta Dunării;

-prezentarea cadrului geografic şi antropic al zonei Deltei Dunării ;

-valorificarea potenţialului agroturistic în Delta Dunării;

- Studiu de caz - Delta Dunării – prezentarea, formele de turism şi modul de organizare a unui sejur în zona Caraorman.

Această lucrare se adresează persoanelor interesate,turiştilor , celor care doresc să investească în turism, şi nu numai. Prezenta lucrare încearcă deci să se constituie într-o provocare pentru toţi acei care iubesc turismul şi mai ales pentru cei care vor să-i dedice o perioada din viaţa şi cariera lor. Totodată sunt şanse – ca la nivel naţional turismul să fie unul din domeniile care ar putea relansa economia deoarece pe lângă resursele de care dispune, prin structura sa specială - datorată printre altele efectului multiplicator pe care-l generează asupra zonelor tangenţiale – acesta poate da naştere unor numeroase activităţi conexe.

Pentru realizarea acestei lucrări am fost îndrumat şi ajutat de doamna profesoară universitară Nicoleta Bugnar, am beneficiat de sprijinul părinţilor şi al fratelui, cărora doresc să le mulţumesc şi să-i asigur că efortul lor nu a fost în zadar.

Sper din tot sufletul ca lucrarea mea să se ridice la nivelul aşteptărilor celor care au prilejul să o citească şi să-i surprindă într-un mod plăcut.

Capitolul I Turismul, fenomen actual-baza tehnico materială a turismului

1.1.Conceptul de turism

Premise

Turismul face parte din cele câteva fenomene care s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa constituind una dintre trăsăturile caracteristice secolului nostru.

Câteva dintre transformările rezultate în viaţa social-economică după cel de-al doilea război mondial ar fi: industrializarea, introducerea automatizării, modernizarea mijloacelor de transport şi a infrastructurii. Societatea industrializată oferă prin organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii, prin tehnologia modernă, „posibilităţi nelimitate de creştere a muncii, cu multiple efecte pozitive asupra membrilor societăţii, în care creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare, sporirea duratei a timpului liber prin reducerea zilei de lucru, prin mărirea concediilor, creşterea speranţei medii de viaţă şi modernizarea mijloacelor de informare.” Toate acestea împreună cu rapida dezvoltare a mijloacelor de transport au favorizat desprinderea omului de mediul sau obişnuit, ceea ce a dus la formarea deprinderii de a călătorii.

Activitatea turistică are şi efecte negative, acestea manifestându-se sub diferite forme destul de evidente in viaţa de zi cu zi si des întâlnite de turişti. Acestea îmbracă forme diferite: pe de o parte sub forma poluării, a lipsei de mişcare frecvente etc., iar pe de alta parte sub forma de stres, probleme psihice ş.a. Astfel dorinţa şi tendinţa oamenilor de a-şi petrece timpul liber, călătorind, visând la colţuri liniştite din natură, vizitând oraşe şi sate din ţara sau din alte ţări pentru a cunoaşte oameni si locuri noi, sau pentru a-şi îngriji sănătatea.

Dat fiind faptul că numărul populaţiei a crescut considerabil în majoritatea ţărilor, iar influenta factorului distanţă-timp a fost diminuată simţitor prin modernizarea mijloacelor de transport, turismul -„ca modalitate de petrecere plăcuta şi utilă a timpului liber, a cunoscut o explozie fără precedent, constituind una dintre cele mai remarcabile trăsături ale epocii contemporane”.

În urma unor studii efectuate s-a depistat o gama larga de transformări tehnice, economice, culturale şi sociale, cu influenţă directă asupra fenomenului turistic printre care: creşterea veniturilor pe locuitor, dezvoltarea şi diversificarea mijloacelor de transport, automatizarea proceselor de productie şi creşterea productivităţii muncii ce duc la scurtarea săptămânii de lucru şi ca o consecinţă, cresterea timpului destinat recreerii, creşterea continuă a nivelului de cultură care duce la sporirea setei de cunoaştere. Ţinând cont de aceste transformări şi luând în considerare influenţa factorilor biologici şi psihologici se poate aprecia că în viitor în aproape toate ţările lumii turismul se va transforma dintr-o preocupare ocazională întruna permanentă, tendinţa de a deveni fie o necesitate, fie o nevoie din ce în ce mai mult resimţită de omul modern

Preview document

Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 1
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 2
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 3
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 4
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 5
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 6
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 7
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 8
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 9
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 10
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 11
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 12
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 13
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 14
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 15
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 16
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 17
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 18
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 19
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 20
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 21
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 22
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 23
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 24
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 25
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 26
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 27
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 28
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 29
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 30
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 31
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 32
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 33
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 34
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 35
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 36
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 37
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 38
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 39
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 40
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 41
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 42
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 43
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 44
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 45
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 46
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 47
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 48
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 49
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 50
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 51
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 52
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 53
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 54
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 55
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 56
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 57
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 58
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 59
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 60
Turismul Rural în Delta Dunării - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Turismul Rural in Delta Dunarii.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Balnear în România

Introducere Balneologia şi climatologia, sunt ştiinţe tradiţionale care studiază si valorifică remediile oferite de natură (ape minerale, climat,...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Turismul de agrement în evoluție - studiu de caz Delta Dunării

CUVÂNT INTRODUCTIV Proiectul de faţă reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil vă...

Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea

INTRODUCERE Turismul, caracterizat pe scurt, apare ca un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa...

Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării

Introducere Tema aleasă spre analiză se numeşte „REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII” şi cuprinde mai multe capitole şi subcapitole în care se...

Turismul în Bucovina

INTRODUCERE Prezența unui cadru natural deosebit, zona cu munți, cu susur de ape la orice pas, cu pajiști presărate de așezări temporare de vară,...

Turismul Rural - Studiu de Caz Dobrogea

Introducere Putem afirma, fără a greşi, că apariţia călătoriilor turistice s-a produs în antichitate, iar activităţile turistice în spaţiul rural...

Turism internațional - turismul cultural în România

Cap I. Turismul cultural, formativ şi de cunoştere Turismul cultural este o particularitate a turismului urban, care abordează cultura unei...

Te-ar putea interesa și

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Mapa întreprinzătorului în agroturism

Ce este turismul? Turismul este un act care implica o calatorie temporara si care presupune efectuarea unor cheltuieli. Este definit ca fiind un...

Pensiunea agroturistică, zona Transfăgărășan, Comuna Cârțișoara

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A ZONEI “TRANSFAGARASAN” “Turismul modeleaza lumea si privirile oamenilor sub diferite forme : de la „consum...

Turismul - factor de dezvoltare rurală în regiunea Delta Dunării

Cap.I. Potențialul turistic și agroturistic al zonei Delta Dunării 1.Așezare geografică Delta Dunării işi trage apele din masivul Pădurea...

Turismul - Fenomen Complex și Contemporan

CAPITOLUL 1 TURISMUL – FENOMEN COMPLEX SI CONTEMPORAN Desi aparitia turismului se pierde în negura timpurilor si, în consecinta, din cauza lipsei...

Proiectarea unei Pensiuni

I.Introducere “Turismul modeleaza lumea si privirile oamenilor sub diferite forme : de la „consum vizual colectiv”, cum il numeste sociologul...

Investiții străine în vederea dezvoltării turismului rural în România

Capitolul 1 GENERALITATI ALE TURISMULUI RURAL Turismul rural, ca parte integranta a întregului angrenaj al turismului, implica o activitate...

Ai nevoie de altceva?