Turismul și Ocuparea Forței de Muncă

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 4 fișiere: doc, ppt
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 24252
Mărime: 508.28KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Ioncica
Este o lucrare de licenta prezentata in iulie 2009 ASE, Facultatea de Comert

Cuprins

Introducere 2

CAPITOLUL. 1 Turismul – conţinut, evoluţie şi rol în ocuparea forţei de muncă 4

1.1. Scurt istoric al apariţiei turismului 4

1.2. Factorii ce au dus la apariţia turismului 7

1.2.1 Explozia demografică 7

1.2.2 Explozia urbană 7

1.2.3. Dezvoltarea căilor şi mijloacelor de transport 7

1.2.4 Creşterea economică 8

1.3. Rolul economic al turismului 9

1.4. Rolul social şi particularităţi ale muncii în turism 12

1.5. Evoluţia şi structura pieţei muncii în turism 15

1.6. Turismul – mobilizator al forţei de muncă 17

1.7. Calitatea serviciilor şi a personalului din turism 18

CAPITOLUL 2. Analiza evoluţiei, structurii şi eficienţei ocupării forţei de muncă în turism 22

2.1. Evoluţia populaţiei ocupate în turism 22

2.2. Evoluţia productivităţii muncii din turism 30

2.2.1. Dinamica productivităţii muncii 31

2.2.2 Analiza comparativă a nivelului productivităţii muncii şi a câştigului salarial real mediu net lunar din Hoteluri şi restaurante 34

2.2.3. Determinarea relaţiei dintre productivitatea medie a muncii şi gradul de înzestrare tehnică a acesteia 38

CAPITOLUL 3. Perspectivele ocupării forţei de muncă din turism pentru perioada 2008-2010 40

3.1. Tendinţe ale personalului ocupat în Hoteluri şi restaurante 40

3.1.1. Previziunea produsului intern brut în Hoteluri şi restaurante pentru perioada 2008-2010 41

3.1.2. Previziunea productivităţii muncii în Hoteluri şi restaurante pentru perioada 2008-2010 41

3.1.3. Previziunea populaţiei ocupate în Hoteluri şi restaurante pentru perioada 2008-2010 42

3.2. Recomandări pentru creşterea productivităţii muncii în turism 43

Concluzii 48

Bibliografie 50

Anexe 52

Extras din document

Introducere

Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit, unic, rar, dificil de imitat şi relativ de înlocuit, ce trebuie înţeles, motivat sau antrenat, în vederea suprapunerii scopurilor sale peste cele ale organizaţiei. Potenţialul lor este singurul potenţial inepuizabil de creativitate, de soluţii şi de idei noi, originale şi valoroase.

Orice politică în domeniul resurselor umane trebuie fundamentată prin cunoaşterea trăsăturilor distinctive ale muncii în turism, pe evaluarea intensităţii şi modului particular de acţiune a forţei de muncă asupra producţiei turistice şi a rezultatelor activităţii.

Dezvoltarea turismului are o serie de consecinţe asupra utilizării resurselor umane în sensul creării de noi locuri de muncă, determinării unui nivel relativ ridicat de instruire a unor structuri profesionale şi pe funcţii. Specificitatea activităţii turistice, complexitatea sa, dată de multitudinea şi varietatea componentelor, îşi pun amprenta asupra necesarului de personal şi structurii acestuia, asupra exigenţei lor privind pregătirea şi selecţia, asupra eficienţei utilizării forţei de muncă.

Resursele umane în turism au un rol important în stimularea cererii, crearea unei atmosfere de destindere, formularea deciziei de cumpărare, formarea şi menţinerea interesului, simpatiei pentru un anumit produs turistic sau destinaţie de vacanţă, unitate hotelieră sau de alimentaţie, mijloc de transport sau formă de agrement etc. şi respectiv în determinarea revenirii turistului.

În ansamblul lor, particularităţile muncii în turism influenţează nemijlocit numărul şi dinamica lucrătorilor, structura acestora, nivelul productivităţii muncii, sistemele de cointeresare şi, corespunzător, politicile de selecţie şi recrutare, organizarea pregătirii profesionale.

Dacă în trecut resursele umane si modul în care erau utilizate acestea nu erau considerate foarte importante, în prezent, capitalul uman este plasat în centrul tuturor politicilor de dezvoltare ale unei firme, în special în domeniul turismului.

În această lucrare am încercat să evidenţiez principalele elemente de bază ale turismului şi ocupării forţei de muncă şi anumite aspecte cu care se confruntă aceasta.

În primul capitol al lucrării am scos în evidenţă principalii factori care au dus la apariţia turismului şi evoluţia acestuia de-a lungul timpului. Pe lângă toate aceste aspecte, am evidenţiat câteva detalii legate de rolul turismului în comerţul internaţional cu servicii, urmate de evoluţia ofertei şi cererii de servicii, precum şi problemele de natură politică ce apar în turism.

Un alt aspect important ce apare în acest capitol este legat de definirea forţei de muncă şi factorii care au dus la dezvoltarea ei pe plan naţional şi internaţional.

În cel de al doilea capitol am prezentat evoluţia populaţiei ocupate în Hoteluri şi restaurante, pe activităţi economice, structura populaţiei pe sexe, medii, nivel de instruire, forme de proprietate, precum şi contribuţia PIB-ului în acest sector.

În cel de al treilea capitol am prezentat evoluţia PIB-ului şi a productivităţii muncii în acest sector economic, prin intermediul diverselor metode de previziune. Pe lângă acestea am subliniat tendinţele personalului ocupat în sfera turismului şi recomandări referitoare la îmbunătăţirea nivelului personalului şi instrumente ce pot ridica calitatea serviciilor prestate de aceştia.

CAPITOLUL. 1 Turismul – conţinut, evoluţie şi rol în ocuparea forţei de muncă

Aşa cum demonstrează realitatea, turismul este unul dintre cele mai vaste fenomene sociale, care s-a impus în epoca contemporană, având repercusiuni şi implicaţii profunde asupra economiilor naţionale ale ţărilor, precum şi asupra relaţiilor economice internaţionale.

1.1. Scurt istoric al apariţiei turismului

Expansiunea turismului s-a desfăşurat în paralel cu dezvoltarea economică a naţiunilor .

Ca în orice alt domeniu şi în cazul turismului începuturile se găsesc undeva departe, în timp. Ca urmare Herodot, Phytheas, Hannon, unii conducători militari, sau Marco Polo, Magellan, Columb şi atâţia alţii ar fi fost „turişti”. În fapt, turismul este mult mai recent, potrivit celor mai mulţi specialişti, datând doar de vreo 200 de ani.

În trecut, mai ales odată cu începutul secolului al XIX-lea, exista o altă mentalitate privind turismul. Astfel în Marea Britanie se considera că un tânăr nu este pe deplin educat dacă nu a făcut o călătorie prin Europa, „pe continent” cum spuneau britanicii. Aşa s-au descoperit şi pus în valoare calităţile anumitor staţiuni montane, binefacerile rivierei franceze şi a celei italiene, frumuseţea şi originalitatea unor oraşe sau a anumitor edificii, muzee, etc. Numărul acestora era destul de redus - călătoreau doar cei înstăriţi, în primul rând - şi nu putea constitui un fenomen de masă.

Fenomen de masă, turismul devine abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea, exprimat prin creşterea spectaculoasă a numărului de turişti interni şi internaţionali, având drept consecinţă creşterea veniturilor obţinute din practicarea sa, precum şi a dotărilor din domeniu.

Preview document

Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 1
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 2
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 3
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 4
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 5
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 6
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 7
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 8
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 9
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 10
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 11
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 12
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 13
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 14
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 15
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 16
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 17
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 18
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 19
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 20
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 21
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 22
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 23
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 24
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 25
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 26
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 27
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 28
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 29
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 30
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 31
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 32
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 33
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 34
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 35
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 36
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 37
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 38
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 39
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 40
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 41
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 42
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 43
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 44
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 45
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 46
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 47
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 48
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 49
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 50
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 51
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 52
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 53
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 54
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 55
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 56
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 57
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 58
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 59
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 60
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 61
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 62
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 63
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 64
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 65
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 66
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 67
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 68
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 69
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 70
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 71
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 72
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 73
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 74
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 75
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 76
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 77
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 78
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 79
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 80
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 81
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 82
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 83
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 84
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 85
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 86
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 87
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 88
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 89
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 90
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 91
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 92
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 93
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 94
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 95
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 96
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 97
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 98
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 99
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 100
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 101
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 102
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 103
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 104
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 105
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 106
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 107
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 108
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 109
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 110
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 111
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 112
Turismul și Ocuparea Forței de Muncă - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • anexe ralu.doc
  • licenta ciobanu.doc
  • prezentare turism.doc
  • prezentare..ppt

Alții au mai descărcat și

Cercetări Privind Cresterea Calitătii Serviciilor prin Implementarea Codului Global de Etică pentru Turism în România

CAPITOLUL 1 TURISMUL – ABORDĂRI CONCEPTUALE 1.1. Conceptul de „turism” Deşi este considerat de cei mai mulţi dintre specialişti ca un fenomen...

Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele...

Perspectivele Dezvoltării Turismului Montan în Contextul Dezvoltării Durabile

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Importanţa zonei montane în cererea de vacanţe, a generat preocupări ale specialiştilor în scopul exploatării pentru turism a...

Regiunea turistică Bucovina

INTRODUCERE Intr-o eră caracterizată printr-un ritm accelerat de dezvoltare, turismul nu poate face excepţie, devenind un punct central în jurul...

E-Turismul în România - Studiu de Caz Clujul Virtual

Introducere Turismul este o activitate ce are impact asupra vieţii culturale, sociale şi economice. Are legătură cu numeroase domenii, printre...

Valorificarea litoralului românesc prin dezvoltare durabilă

Actualitatea tezei şi nivelul cercetărilor întreprinse. Economia naţională a României parcurge o dificilă etapă de tranziţie exprimată prin...

Particularități ale managementului calității în managementul hotelier

Introducere Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizatiei moderne, puterenic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat...

Te-ar putea interesa și

Serviciile turistice și ocuparea forței de muncă

INTRODUCERE Orice politică în domeniul resurselor umane trebuie fundamentată prin cunoaşterea trăsăturilor distinctive ale muncii în turism, pe...

Determinarea potențialului turistic al Irlandei

Capitolul I Elemente de cadru general Irlanda este cel mai vestic membru al Uniunii Europene, are o economie dezvoltată și o populație de puțin...

Reabilitarea Parcului din Statiunea Amara prin Fonduri Nerambursabile

1. DATE GENERALE 1.1.Denumirea investitiei: REABILITAREA PARCULUI BALNEAR DIN STATIUNEA AMARA 1.2. Elaborator: 1.3. Ordonator principal de...

Locul Turismului în Economia Irlandei

Introducere În cadrul acestui proiect sunt evidenţiate elementale necesare pentru a determina locul pe care îl ocupa turismul în economia...

Studiu comparativ privind dezvoltarea turismului internațional în Europa, America și Asia de Sud Est Pacific

Introducere Mileniul trei debutează cu schimbări globale, profunde, strâns legate de crizele declanşate pe plan mondial şi intenţiile de reformă a...

Integrarea în Uniunea Europeană a Sectorului Invizibil

1.1. Definiţie Într-o economie de piaţă distingem o serie de prestaţii internaţionale de servicii. În general, ele au un caracter nematerial şi...

Economia Turismului

Raport 1: Turismul-activitate economico-socială. 1.1. Conceptele de „turism” şi „turist”. 1.1.1. Repere istorice a turismului. 1.1.2. Conceptul...

Turismul

INTRODUCERE Termenul de turism îsi are originea în semnificatiile următoarelor cuvinte latinesti: ,,tornare’’ = a se întoarce si ,,turnus’’ = o...

Ai nevoie de altceva?