Turismul - stimulator al investitiilor

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Turismul - stimulator al investitiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE ..2
CAPITOLUL I
ROLUL INVESTIȚIILOR ÎN TURISM ÎN PERIOADA ACTUALĂ 4
1.1. Ipoteze și teorii cu privire la investițiile în turism ...4
1.2. Tipologia investițiilor în turism ...10
1.3. Oportunități și constrângeri create de turism ..12
CAPITOLUL II
DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE PROMOVARE A INVESTIȚIILOR .18
2.1. Facilitarea condițiilor pentru investițiile turistice ..18
2.2. Strategia de dezvoltare și procesul de direcționare ...22
2.3. Efectele investițiilor în turism .25
2.4. Strategii de atragere a investițiilor în turism ...30
CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ: DUBAI - CAPITALA INVESTIȚIILR .34
3.1. Evoluția orașului Dubaiului ...34
3.2. Dubaiul o zonă mirifică și fascinantă. Proiecte finalizate .39
3.3. Dubaiul ca brand 44
CONCLUZII ..46
BIBLIOGRAFIE ..49

Extras din document

INTRODUCERE

Începutul secolului XXI a fost caracterizat în plan economic de o adâncire accelerată a procesului de globalizare, fluxurile mondiale de investiții în turism fiind principalele forme de manifestare a acestui proces.

În orice activitate economică, investiția este privită ca un element generator care face ca afacerea să existe, să se desfășoare și să se dezvolte. Cu cât este mai mare nivelul investiției într-o economie, cu atât este mai mare ritmul ei de dezvoltare.

Urmează, întrebarea: de ce s-a ales acest subiect? S-a ales acest subiect pentru că investițiile în turism, sub multiplele lor forme, au un rol semnificativ în dezvoltarea economică, acest rol fiind dat, în principal, de faptul că resursele interne sunt insignifiante și insuficiente pentru atingerea unui nivel de dezvoltare pe care îl au astăzi țările moderne. De multe ori, investițiile în turism au jucat un rol important în transformarea unor țări în dezvoltare în țări dezvoltate și, prin aceasta, în conturarea unei noi ordini economice mondiale.

Prezenta lucrare abordează investițiile în turism din perspectiva evoluției acestora la nivel global. Având în vedere acest obiectiv, lucrarea este structurată în urmatoarele trei capitole: rolul investițiilor în turism în perioada actuală, aspecte privind dinamica investițiilor în turism și investițiile în turism în contextul crizei economice.

În primul capitol al lucrării sunt evidențiate ipoteze și teorii cu privire la investițiile în turism, principalele categorii de investiții în turism, precum și rolul societățiilor transnaționale ca subiecți principali ai procesului de globalizare a activității economice.

Se constată faptul că investițiile în turism directe constituie principalul factor al dezvoltării economice, respectivele investiții fiind generate de societățiile transnaționale. Prin natura lor, societățiile transnaționale joacă un rol central în creșterea economică prin răspândirea tehnologiei care se consideră a fii de o mare importanță ca determinant al competitivității internaționale și progresului națiunilor.

Pe aceste considerente capitolul II analizează evoluția investițiilor în turism la nivel mondial, regional (Europa Centrală și de Est) și național (România). Se va observa faptul că, la nivel global, în anul 2010, investițiile în turism atrase au înregistrat o scădere considerabilă, pe fondul agravării crizei economice și financiare. Același trend descendent s-a păstrat și în anul 2011, an în care cuvântul cheie al investitorilor era prudența.

Lucrarea de față arată că investițiile în turism stau la baza dezvoltării societății. Modul cum sunt concepute investițiile pot genera efecte pozitive sau negative care se multiplică în timp și spatiu, cu repercusiuni asupra mediului, generațiilor prezente și viitoare.

CAPITOLUL I

ROLUL INVESTIȚIILOR ÎN TURISM ÎN PERIOADA ACTUALĂ

1.1. Ipoteze și teorii cu privire la investițiile în turism

Concept de primă importanță al teoriei economice cu impact divers, investiția este privită ca un stimul în orice activitate economică, semnificând impulsul sau elementul generator prin care afacerile iau formă, se desfășoară și se dezvoltă. Nu se exagerează atunci când se afirmă că, pentru economie, investițiile reprezintă ceea ce semnifică motorul pentru un sistem activ.

În prezent, nu există o definiție consacrată și acceptată pe plan internațional a termenului de investiție .

Într-un dicționar de economie politică, investiția este definită ca: ‚,plasarea unor sume de bani în domeniul economic, social-cultural, administrativ, militar etc, cu scopul de a asigura baza tehnico-materială și forța de munca necesară desfășurării și lărgirii activităților acestora’’ .

Conceptul de investiție implică sensuri și abordări variate. Datorită tocmai complexității acestui concept noțiunea de investiție este abordată din punct de vedere al gradului de cuprindere sub două aspecte :

- un înțeles larg, prin investiție înțelegându-se orice plasament financiar în active reale sau financiare în scopul obținerii de profit. În funcție de natura activelor, investițiile pot fi reale (proprietăți, bunuri, echipamente) sau financiare (titluri financiare, plasamente bancare);

- în sens restrâns, investiția reprezintă totalitatea cheltuielilor prin care se creează sau se achiziționează noi active fixe productive sau neproductive, se înlocuiesc activele fixe uzate, se dezvoltă sau se modernizează activele fixe existente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Turismul - stimulator al investitiilor.doc

Bibliografie

1. Anghel Ion - Investiții în turism în România, Editura Expert, București, 2002
2. Bonciu Florîn - Atragerea și monitorizarea investițiilor în turism directe, Editura Stiîntifică, București, 1997
3. Cistelecan M. Lazăr - Economia, eficiența și finanțarea investițiilor, Editura Economică, București, 2002
4. Dăianu Daniel, Radu Vrânceanu - România și Uniunea Europeană: înflație, balanța de plăți, creșterea economică, Editura Polirom, Iași, 2002
5. Dumitrescu Sterian, Bal Ana - Economia mondială - ediția a II-a, Editura Economică, București, 2002
6. Fota Constantîn - Economie internațională, Editura Universitară, Craiova, 2001
7. Lipsey Richard G., K. Alec Chrystal - Economia pozitivă, Editura Economică, București, 1999
8. Mazilu Anda - Transnaționalele și competitivitatea, Editura Economică, București, 1999
9. Negrițoiu Mișu - Salt înainte - dezvoltarea și investițiile directe, Editura PRO și Expert, București, 1996
10. Preda Diana - Ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă, Editura Economică, București, 2002
11. Prelipcean Gabriela - Restructurarea și dezvoltarea regională, Editura Economică, București, 2001
12. Rusu Mirela - Investițiile în turism directe, Editura Paidera, București, 2000
13. Stoica Maricica - Proiectarea obiectivelor de investiții, Editura Economică, București, 2001
14. Vasilescu Ion, Ion Romanu,
Claudiu Cicea - Investiții, Editura Economică, București, 2000
15. UNCTAD - World Învestment Report 2010, Corporații transnaționale, Producția agricolă și dezvoltare
16. - Dicționar de Economie Politică, Editura Politică, 2000
17. *** - www.capital.ro
18. *** - www.standard.money.ro
19. *** - www.ziare.com
20. *** - www.fînanciarul.ro
21. *** - www.ipe.ro
22. *** - www.management.ase.ro
23. *** - www.transport-business.ro
24. *** - www.stiri.acasa.ro/articole/economie
25. *** - www.newschannel.ro
26. *** - www.economie.hotnews.ro
27. *** - www.dubai-information.info