Turismul valcean - intre prezent si perspectiva

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Turismul valcean - intre prezent si perspectiva.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Introducere
Capitolul I - Prezentarea generală a județului Vâlcea
1.1. Aşezarea geografică.Caracteristici generale
1.2. Căi de acces
1.3. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării turistice a județului Vâlcea
1.4.Analiza componentei umane şi economice şi impactul acesteia asupra sectorului turistic
Capitolul II - Analiza şi valorificarea potenţialului turistic al județului Vâlcea
2.1. Potenţialul turistic – concepte teoretice
2.2. Potenţialul turistic natural
2.2.1. Relieful şi obiectivele legate de acesta
2.2.2. Clima şi rolul factorilor specifici ai activităţilor turistice
2.2.3. Reţeaua hidrografică şi obiectivele legate de ea
2.2.4. Principalele componente ale învelişului biogeografic
2.3. Potenţialul turistic antropic
2.3.1. Obiective turistice religioase
2.3.2. Obiective turistice cultural-istorice
2.3.3. Arta populară şi manifestările etnofolclorice
2.3.4. Principalele stațiuni balneo-climaterice din județul Vâlcea
Capitolul III - Dinamica activităţilor turistice la județului Vâlcea în perioada 2009-2013
3.1. Baza turistică tehnico-materială
3.1.1. Unităţile de cazare turistică
3.1.2. Unităţile de alimentaţie pentru turism
3.1.3. Unităţi de agrement şi tratament
3.1.4. Mijloace de transport turistic
3.2.Circulaţia turistică
3.2.1. Forme de turism specifice județului Vâlcea
3.2.2. Evoluţia numărului de turişti
3.2.3. Evoluţia numărului de înnoptări
3.2.4. Durata sejurului mediu
3.2.5. Densitatea circulaţiei turistice
Capitolul IV - Propuneri şi strategii privind dezvoltarea turistică a județului Vâlcea
4.1. Propuneri personale privind dezvoltarea turistică în cadrul județului Vâlcea
4.2. Perspective de dezvoltare a turismului în județul Vâlcea
4.3. Analiza S.W.O.T. a turismului din județul Vâlcea
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTARE GENERALĂ A JUDEŢULUI VÂLCEA

1.1.Aşezarea geografică. Caracteristici generale.

Judeţul Vâlcea este o unitate administrativă situată în sudul României. Judeţul Vâlcea se întinde pe o suprafaţă de 5.765 km² şi se învecinează cu judeţele Alba şi Sibiu la nord, judeţul Argeş la est, judeţul Olt la sud şi sud-est, judeţul Dolj la sud-vest, judeţul Gorj la vest şi judeţul Hunedoara la nord-vest. Reşedinţa judeţului este municipiul Râmnicu Vâlcea. Din punct de vedere administrativ, judeţul Vâlcea este împărţit în 2 municipii, 9 oraşe şi 78 de comune.

Prin aşezarea sa geografică, judeţul Vâlcea beneficiază de aproape toate formele majore de relief: munţi, dealuri subcarpatice, podiş şi lunci cu aspect de câmpie, dispuse în trepte de la nord la sud, întregite de defileele ale Oltului şi Lotrului, străjuite de munţii Cozia, Căpăţânii, Făgăraş, Lotru şi Parâng. Aici între masivele de munţi se află una din cele mai mari depresiuni intramontane din judeţ, cunoscută sub numele de Ţara Loviştei.

Două treimi din suprafaţa judeţului sunt ocupate de Podişul Getic şi Subcarpaţii Getici, cu altitudini între 400–800 m.

Râul Olt străbate judeţul pe o distanţă de 135 km, primind apele a numeroşi afluenţi din care cel mai important este Lotrul. Acest bazin hidrografic, care se află în partea dreaptă a Oltului, cuprinde aproape toată suprafaţa judeţului. Această reţea hidrografică este întregită de numeroase lacuri: Gâlcescu, Zănoaga Mare, Iezerul Latoriţei (lacuri glaciare), Vidra, Brădet, Cornet, Călimăneşti, Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Râureni, Govora, Slăviteşti, Ioneşti Zăvideni Drăgăşani (lacuri artificiale pe Lotru şi Olt pentru hidrocentrale) şi lacurile sărate de la Ocnele Mari.

Munţii cu vaste păduri de conifere şi foioase adăpostesc urşi, capre negre, cerbi, căprioare. De asemenea există păşuni alpine unde oieritul este ocupaţia ancestrală a oamenilor locului.

Către dealuri, plantaţiile pomicole oferă fructe: mere, pere, prune, nuci, cireşi, vişini. Din prelucrarea prunelor, în judeţ se produce ţuica de Horezu şi ţuica de Vâlcea. Tot pe dealuri, mai spre sudul judeţului, se cultivă viţa de vie din care se produc vinurile de Drăgăşani.

Spre graniţa de sud a judeţului, câmpia asigură terenuri fertile practicării agriculturii, cultivându-se cerealele (grâu, secară, porumb) sau culturi tehnice.

Bogăţia judeţului Vâlcea este întregită de importante resurse minerale, importante atât pentru economia judeţului cât şi pentru economia naţională. De la Cataracterele Lotrului, lângă Voineasa, se exploatează mică, pegmatite de cuarţ şi fedspat; calcar de la cariera Bistriţa din comuna Costeşti: sare (clorură de natriu) de la Ocnele Mari; cărbune brun de la Berbeşti, Alunu, Copăceni; ţiţei şi gaze naturale de la Băbeni, Mădulari, Făureşti; izvoare de ape minerale de la Călimăneşti, Băile Olăneşti, Băile Govora; hidrocentrale (17 la număr).

1.2. Căi de acces

Căi Rutiere

• DN7 Arad - Sibiu - Râmnicu Vâlcea - Pitești - București;

• DN7A Petroșani - Pasul Groapa Seaca 1575m - Obârșia Lotrului - Brezoi (DN7);

• DN67c Novaci (GJ) - pasul Urdele 2228m - Obârșia Lotrului (VL) - Pasul Tărtărău 1670m - Oașa (AB) - Sebeș(AB);

• DN67 Râmnicu Vâlcea - Târgu Jiu;

• DN67B Târgu Jiu - Drăgășani - Pitești;

• DN73c Râmnicu - Vâlcea - curtea de Argeș;

• DN65c Șirineasa (Râmnicu Vâlcea) – Craiova

Căi Feroviare

• Podu Olt (SB) - Râmnicu Vâlcea - Piatra Olt (OT);

Piatra Olt este un important nod feroviar din care pleacă trenuri sau se schimbă garnituri în toată ţara.

În afară de drumuri naţionale, pe teritoriul judeţului Vâlcea nu există autostrăzi, iar starea drumurilor nu este una foarte bună, serpentinele de pe Valea Oltului fiind cunoscute ca locuri favorabile producerii accidentelor rutiere. Una din cauzele producerii accidentelor sunt căderile masive de piatră direct pe carosabil. În acest sens se fac eforturi pentru instalarea unor plase la marginea drumurilor, direct pe peretele muntos, pentru a fi evitat pericolul căderilor de piatră.

Fig.1. Reţeaua de transport public Râmnicu Vâlcea

Fisiere in arhiva (1):

  • Turismul valcean - intre prezent si perspectiva.doc

Bibliografie

1. Albu N., Turism şi eficienţă. Principii generale, Editura Lux Libris, Braşov, 2005
2. Băltareţu Andreea, Amenjarea turistică şi dezvoltarea urbană, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
3. Băltareţu Andreea, Neacşu N., Neacşu Monica, Drăghilă Marcela, Resurse si destinatii turistice interne si internationale, Editura Universitară, Bucureşti, 2009;
4. Băltăreţu Andreea, Neacşu N., Neacşu Monica, Economia turismului. Studii de caz. Statistici. Legislaţie ,Editura Uranus, Bucureşti, 2008
5. Băltăreţu Andreea, Turismul internaţional – de la teorie la practică, Editura Sylvi, Bucureşti, 2004
6. Băltăreţu Andreea, Evoluţii şi tendinţe în turismul internaţional. Aspecte teoretice şi practice, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006
7. Berlescu Elena, Enciclopedia de balneoclimatologie a României, Editura All, Bucureşti, 1998
8. Bran Florina, Economia turismului şi mediul înconjurător, Editura economică, Bucureşti, 1998
9. Cândea Melinda, Erdeli George, Simon Tamara, Peptenatu Daniel, Potenţialul turistic al României şi amenajarea turistică a spaţiului, Editura Universitară, Bucureşti, 2003
10. Cândea Melinda, Florina Bran, Irina Cimpoeru, Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic, Editur Universitară, Bucureşti, 2006
11. Cristureanu Cristiana, Strategii şi tranzacţii în turism internaţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
12. Cocean Pompei, Vlăsceanu Gheorghe, Negoescu Bebe, Geografia generală a turismului, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2005
13. Cristea Anca, Tehnologia activitătilor de turism, Ediţia a II a,revăzută, Editura Pro Universitaria,Bucureşti, 2007
14. Cristureanu Cristiana, Economia şi politica turismului internaţional, Editura Abeona, Bucureşti, 2003
15. Dinu Mihaela, Geografia turismului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004
16. Dorel Vlad, Piaţa turistică: cererea turistică – oferta turistică, Editura Sylvi, Bucureşti, 2006
17. Erdeli George, Gheorghilaş Aurel, Amenajări turistice, Editura Universitară, Bucureşti, 2006
18. Gâştescu Petre, Lacurile din România, Editura Academiei, Bucureşti, 1972
19. Dinu Mihaela, Geografia turismuluI, Editura didactică şi pedagogică, R.A Bucureşti ,2005.
20. Glăvan V., Geografia Turismului în România, Editura Institutului de Management Turism Eden, Bucureşti,1996