Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 21567
Mărime: 4.32MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia mondială (industrie, agricultură, comerţ). Fenomenul turistic este extrem de greu de delimitat deoarece, ca orice activitate umană, cade sub incidenţa studiului interdisciplinar, antrenând deopotrivă economişti , geografi, psihologi şi sociologi.

Turismul devine un complex fenomen de masă la sfârşitul secolului al XIX-lea fiind puternic articulat în mediul înconjurător. Privit ca un fenomen social-economic creator de beneficii, turismul a fost definit în variante dintre cele mai felurite: "arta de a călători pentru propria plăcere" (M. Peyromarre Debord); "activitate din timpul liber care constă în a voiaja sau locui departe de locul de reşedinţă, pentru distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi culturi, datorită cunoaşteri unor noi aspecte umane şi a unor peisaje necunoscute" (Jan Medecin); "fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creşterea necesităţii de refacere a sănătăţii şi de schimbare a mediului înconjurător, cultivare a sentimentului pentru frumuseţile naturi ca rezultat al dezvoltării comerţului, industriei şi al perfecţionării mijloacelor de transport" (Guy Freuler).

Activitatea turistică este bine susţinută de un valoros potenţial turistic - natural antropic - diferenţiat de la ţară la ţară, în funcţie de care sunt organizate diferite tipuri de turism. Mai cunoscute în practica turismului mondial sunt: turismul balnear maritim, cu o largă dezvoltare în teritoriu, practicat pentru cura heliotermă sau climaterică sau având alte motivaţii terapeutice; turismul montan şi de sporturi de iarnă, practicat pe arie largă pentru drumeţie, cură climaterică şi practicarea sporturilor de iarnă; turismul de cură balneară, prin care se valorifică însuşirile terapeutice ale unor factori naturali (izvoare termale şi minerale, nămoluri, aer ionizat); turismul cultural, organizat pentru vizitarea monumentelor de artă, cultură şi a altor realizări ale activităţi umane; turismul comercial expoziţional, a cărui practicare este ocazionată de mari manifestări de profil (târguri, expoziţii), care atrag numeroşi vizitatori; turismul festivalier, prilejuit de manifestări cultural-artistice (etnografice, folclorice) naţionale sau internaţionale; turismul sportiv, care cunoaşte o mare extindere pe plan naţional şi internaţional, având ca motivaţie diferite competiţii pe discipline sportive, interne şi internaţionale , până la manifestări sportive de amploare (olimpiade, competiţii sportive regionale, campionate mondiale etc.); turismul de vânătoare (safari), practicat de ţările occidentale, în general pe teritoriul Africi, al Americi Latine, în teritoriile arctice şi antarctice. Este o formă de turism "distractiv", a cărui dezvoltare, marcată de spectaculos şi inedit, aduce mari prejudicii echilibrului ecologic al planetei, ameninţând cu diminuarea sau, după caz cu dispariţia unor specii extrem de valoroase ale patrimoniului faunistic al Terrei.

Tipurile de turism de diferenţiază de la ţară la ţară, asigurând varietatea şi, prin acesta, atracţia asupra turiştilor autohtoni şi străini. Una dintre bogăţiile actuale de bază în domeniul turismului priveşte studiul elementelor regionale, în funcţie de care se organizează activităţi turistice tipice anumitor zone, şi se pun în evidentă posibilităţile de amenajare complexă a acestora.

În ultimii ani, România a devenit o destinaţie preferată pentru mulţi europeni (mai mult de 60% dintre turiştii străini provin din ţările membre UE), rivalizând şi fiind la concurentă cu ţări precum Bulgaria, Grecia, Italia sau Spania.

Potenţialul turistic constituie o componentă esenţială a ofertei turistice şi o condiţie indispensabilă a dezvoltării turismului. Prin dimensiunile şi diversitatea elementelor sale, prin valoarea şi originalitatea acestora, el reprezintă motivaţia principală a circulaţiei turistice. Evaluarea corectă a componentelor sale, analiza posibilităţilor de valorificare eficientă a acestora presupune elaborarea unui sistem naţional şi categorial adecvat care să permită conturarea unei strategii coerente a dezvoltării activităţii turistice. Atracţia turistică este motivul fundamental şi imboldul iniţial al deplasării către o anumită destinaţie turistică. O zonă sau un teritoriu prezintă interes în măsura în care dispune de elemente de atracţie a căror amenajare poate determina o activitate de turism. Din această perspectivă, potenţialul turistic al unui teritoriu poate fi definit la modul general, prin ansamblul elementelor ce se constituie ca atracţii turistice şi care se pretează unei amenajări pentru vizitarea şi primirea călătorilor. Scopul lucrării este de a prezenta potenţialul turistic al judeţului Argeş şi în special reliefarea identităţii istorice, culturale, tradiţionale şi a resurselor naturale specifice spaţiului rural delimitat de Valea superioară a Argeşului, în contextul dezvoltării şi consolidării turismului în regiune prin creşterea atractivităţii acestei zone rurale ca destinaţie turistică.

CAPITOLUL I

Aşezarea geografică şi caracterizarea judeţului Argeş

I.1 Scurt istoric şi limitele geografice

Atestarea istorică a zonei

Cele mai vechi marturii ale prezenţei umane pe aceste meleaguri, descoperite pe văile râurilor Argeş, Dâmboviţa, Mozacu, Neajlov şi Cotmeana, datează din paleoliticul inferior.

Epoca bronzului a lăsat urme în zonele Râncaciov, Bucşeneşti, Stolnici, Zărneşti, acestea constituind dovezi ale etnogenezei traco-geto-dacice. Istoria geto-dacilor este prezentă fără întrerupere din secolul VI î.Hr., prin descoperirile de la Tigveni, Cepari, Rodoveanu, Ţitesti , Cetăţeni (sec. III i.Hr.şi secolul I d.Hr.), acesta din urmă fiind un important centru de schimb între daci şi lumea greco-romana. Cetatea de la Cetăţeni a jucat un rol de seamă în formarea primului stat dac centralizat şi independent, condus de Burebista.

Tezaurele de monede şi podoabe de la Cetăţeni, Rociu, Bălăneşti, Bogaţi, ceramica, uneltele şi armele de la Cetăţeni, Conteşti etc. reflectă înaltul nivel material atins de societatea geto-dacica în perioada Burebista-Decebal.

Stăpânirea romană în Dacia şi simbioza daco-romană, ce au avut ca rezultat naşterea poporului şi limbii române, sunt probate de descoperirile din castrele romane de la Urluieni, Fâlfani-Isbăşeşti, Săpata, Jidava. Continuitatea daco-romană şi asimilarea popoarelor migratoare au lăsat urme în zonele Mătăsaru, Vrăneşti, Mogoşani, Podul Dâmboviţei, Ţitesti, Piteşti (secolele II-V d.Hr.), Bârlogu (secolele VIII-IX d.Hr.).

Preview document

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 1
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 2
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 3
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 4
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 5
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 6
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 7
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 8
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 9
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 10
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 11
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 12
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 13
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 14
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 15
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 16
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 17
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 18
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 19
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 20
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 21
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 22
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 23
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 24
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 25
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 26
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 27
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 28
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 29
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 30
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 31
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 32
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 33
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 34
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 35
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 36
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 37
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 38
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 39
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 40
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 41
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 42
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 43
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 44
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 45
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 46
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 47
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 48
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 49
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 50
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 51
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 52
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 53
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 54
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 55
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 56
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 57
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 58
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 59
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 60
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 61
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 62
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 63
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 64
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 65
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 66
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 67
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 68
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 69
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 70
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 71
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 72
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 73
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 74
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 75
Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Valorificarea Potentialului Turistic al Judetului Arges.doc

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Castelele din Județul Satu Mare

CAPITOLUL 1 RAŢIONAMENTELE APARIŢIEI CASTELELOR DIN JUDEŢUL SATU MARE “Castelele fascinează! Desigur, dacă sunt cunoscute şi înţelese.” Anne...

Valențe ale Turismului Cultural în Orașul Curtea de Argeș

ARGUMENT Turismul este o activitate umană aflată într-o permanentă dezvoltare, care a luat naştere şi a evoluat în interacţiune atât cu mediul...

Turismul Religios în Oradea

Introducere Am hotărât sa fac această lucrare de licenţa despre turism religios in Oradea deoarece cred ca Oradea este un oraş cu un potenţial...

Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș

Cap. 1. Aspecte teoretice privind turismul Turismul se prezintă ca o activitate complexă, cu o multitudine de faţete, cu încărcătură economică...

Valorificarea potențialului turistic în Județul Argeș

Introducere Alegerea judeţului Argeș pentru o cercetare vizând valorificarea potenţialului turistic este justificată deoarece este un judeţ...

Te-ar putea interesa și

Valorificarea Potențialului Turistic al județului Argeș

DATE GENERALE Judetul Arges se afla in partea central-sudica a tarii. Se află aşezat în partea central-sudica a tarii, intre 44° 22' şi 45° 36'...

Valorificarea potențialului turistic în Județul Argeș

Introducere Alegerea judeţului Argeș pentru o cercetare vizând valorificarea potenţialului turistic este justificată deoarece este un judeţ...

Program de Valorificare a Potențialului Turistic al Județului Argeș

Cuvânt înainte Un bun venit în Argeşul milenar , unde s-a zămislit cea mai frumoasă legendă a construcţiei fără de moarte – cea a Meşterului...

Program de valorificare al potetialului turistic al Județului Argeș

Program de valorificare a potenţialului turistic al judeţului Argeş 1. Localizarea si caratcterizarea judeţului Situat în partea central-sudică...

Modalități de promovare a Județului Argeș

A face turism inseamna a merge sa cauti foarte departe dorul de a te intoarce acasa George Elgozy INTRODUCERE Turismul reprezintă totalitatea...

Poziția Județului Argeș în cadrul Regiunii Sud Muntenia

Introducere Bun venit in Argesul milenar, acolo unde s-a zamislit cea mai frumoasa legenda a constructiei fara de moarte - cea a Mesterului...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Arges

Introducere Judeţul Argeş, situat în partea de sud- vest a României, este unul dintre judeţele ţării cu un potenţial turistic ridicat. Astfel, în...

Valorificarea potențialului turistic în Județul Argeș

Capitolul 1. Localizarea si caracterizarea zonei Asezare geografica Judetul Arges se afla situat in partea central-sudica a tarii si este...

Ai nevoie de altceva?