Toate documentele din domeniul Limbaje de Programare - pagina 3 din 66

Reglarea bipozițională a temperaturii

CAPITOL 1 : INTRODUCERE Dependența propietăților fizice ale unor substanțe , material sau piese de temperatură , precum și existența unor procese industriale a căror evoluție în timp necesita realizarea unor anumite temperaturi ( de exemplu : cuptoare pentru tratamente termice , cuptoare pentru topirea diverselor... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Fiabilitate

Terminologie 1.1 Descriere Atunci când soft-ul se defectează sau se comportă incorect acesta poate fi descris în termenii eșecuri, defecte și erori. Atunci când descrii o problemă este importnat să știi precis si concis definirea termenilro utilizați. În fiabilitatea softului termenii sunt definiți după cum... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Laboratoare C

Fie a, b doua numere intregi, date de la tastatura. Sa se realizeze, in C/C++, programe care afiseaza: a) suma lor b) diferenta lor c) produsul lor d) catul impartirii lui a la b e) restul impartirii lui a la b f) care este mai mare g) care este mai mic h) ab a. suma lor # include <iostream> using... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor

Preambul Înţelegerea mecanismelor vieţii şi în special ale inteligenţei umane a constituit o preocupare permanentă a multor categorii de specialişti, filozofi, biologi, psihologi, ingineri, biochimişti şi alţii. Desigur, evoluţia ştiinţei şi tehnologiei a jucat un rol esenţial în descifrarea multor fenomene... citește mai departe

90 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul Lantului de Aprovizionare - Supply Chain Management

În anii ’80, termenul Supply Chain Management (SCM) a fost elaborat pentru a exprima nevoia de a integra procesele cheie de afaceri, de la utilizator până la funizorii originali. Furnizorii originali fiind cei care furnizează produse, servicii şi informaţii care adaugă valoare pentru client şi alte parţi interesate.... citește mai departe

25 pagini 4 puncte Extras Preview

Modelarea Deciziei de Finanțare și Gestiune

PROBLEMA 1 – PROBLEMA PRODUCȚIEI SC Motors SRL produce motoare electrice. Compania realizează trei tipuri majore de motoare : - de gabarit 60 (G60); - de gabarit 80 (G80); - de gabarit 100 (G100); - de gabarit 160 (G160). Pentru realizarea fiecărui tip de motor, procesul tehnologic constă în 5 tipuri de... citește mai departe

31 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Limbajul Client JavaScript

Exemplu 1: crearea unui tablou <html> <body> <script type="text/javascript"> var mycars = new Array() mycars[0] = "Saab" mycars[1] = "Volvo" mycars[2] = "BMW" for (i=0;i<mycars.length;i++) { document.write(mycars[i] + "<br />") } </script> </body> </html> Exemplu 2: Afisarea elemetelor unui tablou... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Date Interconectate

1. INTRODUCERE În lumea de astăzi, tehnologia se manifestă în toate domeniile, iar dezvoltarea şi îmbunătăţirea echipamentelor actuale nu mai cunoaşte limite. Dezvoltările recente în tehnologia sistemelor informaţionale au determinat o creştere a gradului de computerizare a multor aplicaţii în diverse domenii de... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Programarea Calculatorului

Scopul lucrării: Evidenţierea nivelului de cunoştinţe a fiecărui student la informatică, în mod deosebit algoritmizarea, pentru elaborarea unui plan individual de studiu pe viitor la lucrările practice şi lucrările de laborator pe parcursul semestrului. Obiectivele temei 1. Aprecierea personală a nivelului de... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Raport de Practica de Licenta

Întroducere Practica tehnologică am îndeplinit-o la ”Winify” unde am acumulat o varietate enormă de cunoștințe. În departamentul Tehnologii Informaţionale developer. Practica tehnologică a început de pe data de 4 aprilie 2012 și a luat sfîrșit pe 12 mai 2012, deci am avut posibilitatea să imi verific cunoștințele... citește mai departe

29 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Baze de Date ORACLE

DESCRIEREA BAZEI DE DATE Aceasta baza de date a fost create pentru a tine o evidenta intr-un parc auto de masini de lux, realizata in APEX. Tabelele necesare gestiunii acestui parc auto sunt:AUTOVEHICULE, MODEL, VANZARI, CLIENTI, FURNIZORI, FUNCTII, ANGAJATI. In tabelul AUTOVEHICULE sunt inregistrate marcile... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro

INTRODUCERE Progresele realizate recent în domeniile tehnologiei de calculatoare, telecomunicaţii şi software, precum şi în alte domenii ale informaţiei au schimbat radical modul de viaţă al populaţiei globului într-o manieră care ar fi fost greu de estimat în urmă cu 20 de ani. Pe fundalul acestor transformări s-a... citește mai departe

59 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea unui Magazin de Produse Cosmetice si Evidenta Angajatilor

I. Proiectarea logica a bazei de date relationale: • Identificarea tipurilor de entitati În urma studierii documentelor implicate în gestiunea din cadrul magazinului se disting urmatoarele entitati:  Furnizori  Factura fiscala  Produs  Clienti  Angajati În documentarea tipurilor de entitati includem o... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Extras Preview

Realizarea Sistemelor Informatice pentru Management

1. Prezentarea sistemului informatic 1.1 Descrierea generala a sistemului informatic Pentru o buna descriere a sistemului informatic, trebuie sa precizam in primul rand scopul acestuia si obiectivele urmarite. Scopul aplicației este acela de a eficientiza atât administrarea firmelor ce se ocupă cu activitatea de... citește mai departe

40 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Programe Ramificate

Scopul lucrării: Elaborarea programei în limbajul de programare C# folosind instrucțiuni condiționale if-else și switch-break. Descrierea instrucțiunilor utilizate: If – else: permite programarea unei structuri de decizie în care o condiție determină executarea sau neexecutarea segvenței de instrucțiuni și... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview