Toate documentele din domeniul Limbaje de Programare

 • Analiza Algoritmilor

  Analiza algoritmilor 1. Să se genereze o matrice pătratică de dimensiune n cu elementele 1,2,…,n2 așezate în spirală. Exemplu pentru o matrice de dimensiune 4: . import java.util.Scanner; import java.util.Scanner; public class M19 { public static void genereazaMatriceSpirala(int[][] M){ int n = M.length; int patrate; int ns = n/2; //impartire if (n % 2 == 0) patrate = ns; //daca avem dimensiune para vor fi n/2 patrate in interiorul matricii else patrate = ns + 1; //daca avem...

 • Siruri de Caractere in C

  Functia cin.get (vector_de_caractere, int nr, char `n` ) citeste un sir de caractere pana cand este indeplinita una dintre conditiiile de mai jos: - au fost citite nr-1 caractere; - a fost intalnit caracterul transmis ca ultim parametru (implicit, “n” ). Definitie Numarul de ordine al unui octet in memoria interna se numeste adresa octetului respective. Adresa unui vector de caractere este adresa primului sau octet. • variabila de tipul char* poate retina adresa unui vector de...

 • Retele Neuronale

  1. Să se implementeze algoritmul perceptron pentru clasificarea datelor provenite din două clase şi să se realizeze un studiu comparativ privind performanţele de recunoaştere cu algoritmul de clasificare kmeans. Să se pună în evidenţă (grafic) procentele de corect clasificare obţinute atât pentru perceptron cât şi pentru kmeans în cazurile în care datele au o repartiţie normală şi, respectiv, uniformă. %perceptron 1-neuron %2D input clf; %initializarea si antrenarea perceptronului P =...

 • Formatul docx

  Tip de document creat de Microsoft Word, care este un procesor de text, parte a suitei Microsoft Office; Poate conține elemente de text, imagini, formatare, stiluri, obiecte desenate și alte elemente de documente, fiind utilizat în special în domenii de creație, afaceri, academic, dar și pentru crearea de documente personale; Este unul dintre cele mai populare formate de procesare de documente de tip text; DOCX este o variantă îmbunătăţită de format de fişier document introdus de MS Word...

 • Medii de Programare

  Laborator 1 În acest laborator vom realiza un calculator care să permită simplificarea fracțiilor raționale precum si alte operatii. 1. Deschidem Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. 2. Se crează un proiect nou din meniul File>New Project si apoi se selectează din dreapta ferestrei Visual C# >WPF Application. Se introduce numele proiectului: Fraction 3. Pentru inceput, vom crea logica aplicației într-o clasă numită FractionObject. Pentru a crea o clasă nouă, selectăm...

 • Limbaje de Programare

  Deprinderea principalelor concepte ale limbajelor de programare Învăţarea modului de aprofundare a unui limbaj Învăţarea conceptelor paradigmei obiectuale Deprinderea de aptitudini pe programare în Java si .NET Organizare Laborator: 418/419 Echipa: Lect. Dr. Mircea Moca, Asist. Drd. Alexandru Butoi Probă teoretică: 50% - din care Examen scris în Noiembrie: 75% 2 teste scrise la finalul cursurilor: fiecare 12.5% Testele scrise: materia predata pana la momentul testului Probă...

 • Unitati Centrale ale Calculatorului - Procesorul 8086

  1. Organizarea proiectului: a) Modelul RAM de tipul 132РУ6А: Tabelul de adevăr A0—A15 DI DO Regim de lucru 1 X X X Roff Păstrare 0 0 A 0 Roff Scriere 0 0 0 A 1 Roff Scriere 1 0 1 A X Datele în cod direct Citire b) Modelul ROM de tipul 1609PP21A: Tabelul de adevăr A0—A15 DI DO Regim de lucru 1 X X X Roff Păstrare 0 0 A 0 Roff Scriere 0 0 0 A 1 Roff Scriere 1 0 1 A X Datele în cod direct Citire c) Calcularea cantităţii de microsheme: RAM: sunt necesari 16kW, iar 132РУ6А...

 • Analiza Comparativa a Trei Pachete Software din Aceasi Categorie

  Introducere În activitatea industrială, rezultatele muncii se caracterizează prin produse palpabile și concrete. În domeniul tehnologiei informației, în ramura de realizare a produselor software, rezultatul muncii nu este unul palpabil, însă se măsoară prin performanțe și prin modul în care reușește să ușureze efortul intelectual. Domeniul statistic implică lucrul cu volume mari de date și necesită o precizie foarte exactă în prelucrarea acestora. Pentru o persoană, prelucrarea acestor date...

 • Baze de Date SQL

  A Definirea schemei bazei de date – tabele (minim 4) cu legături şi alte restrictii de integritate (CREATE TABLE), populate (INSERT). create table furnizori( cod_furniz varchar2(5), nume_furniz varchar2(20), tara_furniz varchar2(12), constraint furnizori_pk primary key(cod_furniz)); create table produse( cod_prod varchar2(5), den_prod varchar2(35), cod_furniz varchar2(5), pret_intrare number(12,4), pret_iesire number(12,4), stoc number(12,4), constraint produse_pk primary...

 • Gestiune Magazin(SQL)

  DESCRIERE Baza de date “Outlet SC” a fost creata pentru a reprezinta sub forma generala sistemul de gestiune al unui lant de magazine , ce cuprinde tranzactii care se efectueaza la fiecare moment de catre clienti. Este formata din 7 tabele (vezi schema). Tabela a_PRODUSE are 3 campuri si 2 legaturi de tipul 1:N. Pentru a putea sti din ce magazin provine fiecare produs se utilizeaza o tabela intermediara a NUMAR_MAGAZIN ce inregistreaza brandul produsului; se asociaza de a_PRODUSE prin...

 • Prototip de Sistem Expert EXSYS pentru Evaluarea Capacitatii Clientilor de Onorare a Datoriei la Scadenta

  1. Definirea problemei economice de rezolvat Prototipul de sistem expert EXSYS realizat are ca obiectiv urmăriea şi evaluarea capacităţii clienţilor unei bănci (fie ei persoane fizice sau juridice) de a rambursa la timp creditele primite de la aceasta, prin evaluarea performanţelor financiare ale acestora şi prin serviciul datoriei la care aceştia au apelat, informaţii utile băncii care acordă creditele pe parcursul perioadei întrucȃt astfel banca poate ştii clar situaţia clientului şi dacă...

 • Probleme Rezolvate in C++

  1. Să se verifice dacă un număr este pozitiv. #include<iostream.h> void main() { int a; //citim numarul cout<<"a=";cin>>a; //verificam daca numarul este pozitiv if(a>=0) cout<<"numar pozitiv"; else cout<<"numarul negativ"; } 2. Să se verifice dacă un număr aparţine intervalului [a,b]. a şi b sunt numere reale citite de la tastatură. #include<iostream.h> void main() {float a,b,n; //citim datele de intrare: a,b...

 • Pachete Software SC Mobexpert SRL

  Prezentarea firmei Societatea cu denumirea S.C MOBEXPERT SRL este o societate cu răspundere limitată înscrisă la Registrul Camerei de Comerț sub numărul: C.U.I J17/207/29.03.1993 Cod Fiscal R1321157 și se organizează potrivit legilor române în vigoare, ca societate cu răspundere limitată, în condiţiile prezentului statut, de către Dan Sucu si Camelia Sucu. Sediul societăţii S.C MOBEXPERT SRL este în ROMANIA, orașul București, Șos. Fabrica de Glucoză, Nr. 21. Sediul societăţii poate fi...

 • Elaborarea Programului Calculator in Delphi

  1. Introducere Calculatorul fiind cel mai aplicabil soft in zilele de astazi, folosit practic in toate domeniile de zi cu zi a fost recunoscut pentru functionabilitatea sa unica si rapida de calcul, sporind astfel eforturile depuse pentru obtinerea rezultatelor necesare. ca baza de soft Calculatorul detine o gama larga de versiuni si modificatii, fiind elaborate pe diferite platoforme (Borland Delphi, Visual Basic.) insusi in timpul practicii scopul fiind de a crea un calculator :simplu,...

 • Subsistem Informatic Evidenta Apartamentelor in Vanzare

  Introducere Un sistem informatic este un sistem care permite introducerea de date prin procedee manuale sau prin culegere automată de către sistem, stocarea acestora, prelucrarea lor și extragerea informației (rezultatelor) sub diverse forme. Componentele sistemului informatic sunt: calculatoarele, programele, rețelele de calculatoare și utilizatorii. Exemple: cartea de telefoane a unui anumit operator, repertoriul de legi inclusiv funcția lor activă și pasivă, bănci de date medicale,...

Pagina 4 din 77