Toate documentele din domeniul Limbaje de Programare - pagina 4 din 66

Limbajul SQL

Caracteristicile generale ale limbajului SQL sunt [Fehi04, Fehi08]: este un limbaj de programare; este un limbaj uşor de învăţat; este un limbaj neprocedural; -o instrucţiune SQL specifică informaţiile care trebuie să fie afişate sau obţinute, şi nu modul (procedura) în care se realizează acest lucru; -conţine... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras

Analiza Date - Business Intelligence, Olap, Data Mining

Introducere Statistica reprezintă un element indispensabil al sistemului informaţional şi ocupă un loc deosebit în asigurarea cu informaţie privind situaţia şi tendinţele de dezvoltare economică, socială, demografică a ţării. Transformările economiei mondiale, generate de liberalizarea comerţului mondial şi de... citește mai departe

23 pagini 4 puncte Extras Preview

Weka. Gate. Jcolibri

Scopul si sarcina lucrarii - Se indeplineste mersul lucrarii utilizând aplicaţia Weka din paginile 2-18. Se raspunde la întrebările care sunt menţionate cu rosu si se inserează în raport rezultatele ce argumentează răspunsul (PrintScreen-uri si/sau secvenţe de date). - De instalat si de testat posibilitatile... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Ontologii, Limbaje și Instrumente Pentru Crearea Ontologiilor

Scopul lucrarii Crearea unei ontologii utilizind limbajele OWL sau RDF 2 Consideratii teoretice RDF (Resource Description Framework) este un limbaj bazat pe sintaxa XML ce utilizează un model de reprezentare a grafurilor pentru a exprima fapte despre resurse identificate prin URI-uri (Uniform Resource... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Modelare Cartografica

Analiza mesajului planului L-35-43-B-d-1-I, la scara 1:5000: a) Descrierea informatiilor cuprinse în cadrul hartii Nomenclatura trapezului: L-35-43-B-d-1-I. Sistemul de proiecţie : Proiecţia Stereografică 1970 Anul realizării : 1975 Scara de reprezentare a foii de plan este 1:5 000, unde se reprezintă forma... citește mai departe

51 pagini 4 puncte Extras Preview

Matrici cu Diferite Forme Geometrice in Ele

Problema 1 AA101. Pentru un număr natural n dat, să se genereze într-o matrice pătratică de dimensiune 2n+1, un romb care să contină numere maturale consecutive, 1,2,3,…, aranjate in zig+zag, ca in exemplul de mai jos. Celelelte elemente ale matricii vor fi completate cu 0. Exemplu: pentru n=2, in matricea de... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Analiza Algoritmilor

Analiza algoritmilor 1. Să se genereze o matrice pătratică de dimensiune n cu elementele 1,2,…,n2 așezate în spirală. Exemplu pentru o matrice de dimensiune 4: . import java.util.Scanner; import java.util.Scanner; public class M19 { public static void genereazaMatriceSpirala(int[][] M){ int n = M.length;... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Siruri de Caractere in C

Functia cin.get (vector_de_caractere, int nr, char `\n` ) citeste un sir de caractere pana cand este indeplinita una dintre conditiiile de mai jos: - au fost citite nr-1 caractere; - a fost intalnit caracterul transmis ca ultim parametru (implicit, “\n” ). Definitie Numarul de ordine al unui octet in memoria... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Rețele Neuronale

1. Să se implementeze algoritmul perceptron pentru clasificarea datelor provenite din două clase şi să se realizeze un studiu comparativ privind performanţele de recunoaştere cu algoritmul de clasificare kmeans. Să se pună în evidenţă (grafic) procentele de corect clasificare obţinute atât pentru perceptron cât şi... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Formatul docx

Tip de document creat de Microsoft Word, care este un procesor de text, parte a suitei Microsoft Office; Poate conține elemente de text, imagini, formatare, stiluri, obiecte desenate și alte elemente de documente, fiind utilizat în special în domenii de creație, afaceri, academic, dar și pentru crearea de documente... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras

Medii de Programare

Laborator 1 În acest laborator vom realiza un calculator care să permită simplificarea fracțiilor raționale precum si alte operatii. 1. Deschidem Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. 2. Se crează un proiect nou din meniul File>New Project si apoi se selectează din dreapta ferestrei Visual C# >WPF... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Limbaje de Programare

Deprinderea principalelor concepte ale limbajelor de programare Învăţarea modului de aprofundare a unui limbaj Învăţarea conceptelor paradigmei obiectuale Deprinderea de aptitudini pe programare în Java si .NET Organizare Laborator: 418/419 Echipa: Lect. Dr. Mircea Moca, Asist. Drd. Alexandru Butoi Probă... citește mai departe

176 pagini Gratis Extras

Unitati Centrale ale Calculatorului - Procesorul 8086

1. Organizarea proiectului: a) Modelul RAM de tipul 132РУ6А: Tabelul de adevăr A0—A15 DI DO Regim de lucru 1 X X X Roff Păstrare 0 0 A 0 Roff Scriere 0 0 0 A 1 Roff Scriere 1 0 1 A X Datele în cod direct Citire b) Modelul ROM de tipul 1609PP21A: Tabelul de adevăr A0—A15 DI DO Regim de lucru 1 X X X Roff... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Comparativa a Trei Pachete Software din Aceasi Categorie

Introducere În activitatea industrială, rezultatele muncii se caracterizează prin produse palpabile și concrete. În domeniul tehnologiei informației, în ramura de realizare a produselor software, rezultatul muncii nu este unul palpabil, însă se măsoară prin performanțe și prin modul în care reușește să ușureze... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Baze de Date SQL

A Definirea schemei bazei de date – tabele (minim 4) cu legături şi alte restrictii de integritate (CREATE TABLE), populate (INSERT). create table furnizori( cod_furniz varchar2(5), nume_furniz varchar2(20), tara_furniz varchar2(12), constraint furnizori_pk primary key(cod_furniz)); create table produse(... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview
''