Toate documentele din domeniul Limbaje de Programare - pagina 5 din 66

Gestiune Magazin(SQL)

DESCRIERE Baza de date “Outlet SC” a fost creata pentru a reprezinta sub forma generala sistemul de gestiune al unui lant de magazine , ce cuprinde tranzactii care se efectueaza la fiecare moment de catre clienti. Este formata din 7 tabele (vezi schema). Tabela a_PRODUSE are 3 campuri si 2 legaturi de tipul 1:N.... citește mai departe

37 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Prototip de Sistem Expert EXSYS pentru Evaluarea Capacității Clienților de Onorare a Datoriei la Scadență

1. Definirea problemei economice de rezolvat Prototipul de sistem expert EXSYS realizat are ca obiectiv urmăriea şi evaluarea capacităţii clienţilor unei bănci (fie ei persoane fizice sau juridice) de a rambursa la timp creditele primite de la aceasta, prin evaluarea performanţelor financiare ale acestora şi prin... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Probleme Rezolvate în C++

1. Să se verifice dacă un număr este pozitiv. #include<iostream.h> void main() { int a; //citim numarul cout<<"a=";cin>>a; //verificam daca numarul este pozitiv if(a>=0) cout<<"numar pozitiv"; else cout<<"numarul negativ"; } 2. Să se verifice dacă un număr aparţine intervalului [a,b]. a şi b sunt numere... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Pachete Software SC Mobexpert SRL

Prezentarea firmei Societatea cu denumirea S.C MOBEXPERT SRL este o societate cu răspundere limitată înscrisă la Registrul Camerei de Comerț sub numărul: C.U.I J17/207/29.03.1993 Cod Fiscal R1321157 și se organizează potrivit legilor române în vigoare, ca societate cu răspundere limitată, în condiţiile prezentului... citește mai departe

30 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Elaborarea Programului Calculator în Delphi

1. Introducere Calculatorul fiind cel mai aplicabil soft in zilele de astazi, folosit practic in toate domeniile de zi cu zi a fost recunoscut pentru functionabilitatea sa unica si rapida de calcul, sporind astfel eforturile depuse pentru obtinerea rezultatelor necesare. ca baza de soft Calculatorul detine o gama... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Subsistem Informatic Evidenta Apartamentelor in Vanzare

Introducere Un sistem informatic este un sistem care permite introducerea de date prin procedee manuale sau prin culegere automată de către sistem, stocarea acestora, prelucrarea lor și extragerea informației (rezultatelor) sub diverse forme. Componentele sistemului informatic sunt: calculatoarele, programele,... citește mai departe

24 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect Baze de Date - Liga Fotbal

A. Crearea bazei de date create table cluburi (codclub number(2) constraint pkey_cluburi primary key, denclub varchar2(20) not null, locatie varchar2(20) not null, contbanca varchar2(15) not null); create table jucatori (codjucator number(2) constraint pkey_jucatori primary key, nume varchar2(20) not null,... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Recenzie Linux

Sistemele de tip Linux Materialul urmărit în vederea realizării acestei recenzii este ’’Codul: Codul Linux (Documentar 2011). Este atestat faptul că societatea a devenit dependentă, nu neapărat o dependenţă orbească, de noile tehnologii ce ne aruncă, impropriu zis, într-o perpetuă adaptare la inovaţiile din... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Sisteme Informaționale și Aplicații Informatice

Introducere Secolul XXI cunoaşte o tot mai mare nevoie de simplificare a operaţiunilor necesare a se efectua zilnic, de îndeplinire a tot mai multor sarcini în timp record s-ar putea chiar spune, de facilitare a rezolvării şi soluţionării demersurilor oricărei activităţi cotidiene şi nu numai. O simplă privire... citește mai departe

34 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Resursele Tehnice și Programate al unui Calculator

Figura 1.0 Conform schemei funcţionale a calculatorului prezentate în figura 1.0 se observă că un calculator conţine următoarele unităţi funcţionale: – procesorul; – memoria internă şi externă; – dispozitivele de intrare-ieşire. Procesorul este unitatea centrală a calculatorului (CPU – Central Processing Unit),... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Algoritmi și Structuri de Date

1. ALGORITMI SI MODURI DE REPREZENTARE Prelucrarea datelor cu ajutorul calculatorului se realizeazã prin executia unor operatii simple (aritmetice, logice, pe iruri de caractere etc.). Înlãntuirea acestora poate conduce la prelucrãri deosebit de complexe. Aceastã înlãntuire nu este fãcutã la întîmplare, ci în... citește mai departe

182 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul Informațional al Acordării de Credite

1. Proiectarea arhitecturală a programelor Diagrama claselor de obiecte: Baza de date: 2. Proiectarea interfeţei utilizator Rapoarte 1. Specificaţiile de proiectare pentru raportul „Credite în curs de finalizare” a) Prezentare descriptivă: Evidenţierea contractelor şi a creditelor aferente ce au ca dată... citește mai departe

55 pagini 6 puncte Extras Preview

Încadrarea Personalului Didactic în Învățământul Liceal și Tehnic Profesional

Argumentare În activitatea mea de profesor inginer, însărcinat cu realizarea orarului unităţii, m-a preocupat intens crearea unei baze de date privind încadrarea personalului didactic din învăţământul liceal şi tehnic profesional în unităţile şcolare, repartizarea orelor de studiu în fiecare clasă, la toate... citește mai departe

93 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Crearea Bazei de Date Pentru Monitorizarea Progresului Elevilor

Argumentare În activitatea mea de mentor şi de profesor, m-a preocupat intens crearea unei baze de date pentru monitorizarea progresului elevilor, caracteristici ale testelor si ale rezultatelor evaluărilor la clase. Prin această aplicaţie realizată în Oracle , interfaţa ei cu mediul de programare NetBeans şi... citește mai departe

91 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evidența Elevilor din Ciclul Inferior

Argumentare Într-o unitate şcolară este foarte importantă existenţa unei baze de date, nu numai a profesorilor, ci şi a elevilor. O bază de date amplă, complexă uşurează mult munca secretarei şi a diriginţilor. O bază de date al unui liceu trebuie să conţină atât date personale ale elevilor, cât şi evidenţa... citește mai departe

119 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview