Toate documentele din domeniul Litere

 • Poezia secolului XIX - intre realitate si imaginatie

  Secolul XIX este o perioadă din istoria omenirii caracterizată prin importante fenomene politice, ideologice și culturale. Pe frontul literar, noul secol este deschis de romantism, o mișcare care s-a răspândit în Europa ca reacție a raționalismului din secolul al XVIII-lea și se dezvoltă, mai mult sau mai puțin, de-a lungul liniilor revoluției industriale, cu tendința de a reacționa împotriva schimbărilor dramatice asupra naturii cauzate de motorul cu aburi și de calea ferată. Se spune că una...

 • Schimbarea lingvistica din perspectiva sociolingvistica

  I. Limba este văzută de W. Von Humboldt în două ipostaze: ca Ergon (produs al activității) și ca Energeia (activitate). Cea de-a doua ipostază presupune crearea și re-crearea limbii de către fiecare individ în parte. Saussure formulează două principii legate de limbă: creativitatea și ateritatea, primul putând fi corelat cu ceea ce Humboldt numește Energeia, deoarece surprind dinamismul limbajului, deci posibilitatea de a avea loc schimbări lingvistice. În principiu, reprezentanții școlii...

 • Metode si tehnici de lucru la limba si literatura romana

  Tema cercului pedagogic TEHNICI DE INVATARE EFICIENTA APLICABILE ORELOR DE LIMBA ROMANA - WORKSHOP- Scoli participante: Scoala Gimnaziala Chiojdeni Scoala Gimnaziala Dumitresti Scoala Gimnaziala Jitia Scoala Gimnaziala Poiana Cristei Scoala Gimnaziala Vintileasca Responsabil Cerc pedagogic, DRAGUS AURAS Limba si literatura romana este un obiect de studiu central in procesul de invatamant. Lucian Blaga spunea ca ,,Limba este intaiul mare poem al unui popor.” Invatamantul modern...

 • Strategii ale discursului narativ Cosmote - Fluturele

  Argument Reclamele reprezintă un mod de discurs publicitar prin care se promovează vânzările și se informează clienții cu ajutorul mijloacelor de comunicare în masă. Pentru ca o reclamă să aibă succes este necesară cunoașterea publicului țintă și a nevoilor lui. Reclamele beneficiază de structuri publicitare rafinate, subtile, ce vizează percepția și emoția grupului țintă. Am ales să analizez reclama Fluturele de la Cosmote, întrucât aceasta are la bază ideea lipsei comunicării între...

 • Indentificarea strategiei de comunicare Dodo Pizza

  Dodo pizza este o franciză (dreptul acordat de o întreprindere cu renume unei alte întreprinderi prin care aceasta din urmă poate să exploateze drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale francizorului, în schimbul unei contribuții financiare, în scopul producerii sau livrării de bunuri sau al prestării de servicii) ce operează în Rusia, Franța, România, China, Lituania, Estonia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Statele Unite și Marea Britanie. Fondatorul organizației este...

 • Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

  ARGUMENT Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor esențiale, precum și asupra valențelor multiple ale basmului, din prisma Literaturii pentru copii, ca disciplină de studiu. Dat fiind faptul că basmul este un gen vast, lucrarea nu reprezintă o cercetare exhaustivă. Basmul popular este o creație literară îndrăgită de copii, aceștia fiind atrași de scenariul epic, dar și de protagoniști, de cele mai...

 • Jean Caune - Cultura si comunicare

  PARTEA ÎNTÂI: PUNCTE DE VEDERE TEORETICE. 1. LIMBAJUL CA FENOMEN CULTURAL. În primul rând, trebuie să privim cultura ca pe un ansamblu de sisteme simbolice, în care un prim rang îl ocupă limbajul, deoarece el reprezintă fundamentul societății omenești, atât în planul identității, cât și în cel al evoluției sale. Astfel, limbajul aparține atât domeniului individualului, cât și socialului și nu se poate clasa în nicio categorie a faptelor umane. Limba nu se confundă cu limbajul, căci acesta...

 • Metode in dialectologie

  Metodele folosite pentru culegerea materialului dialectal sînt variate, mai ales dacă avem în vedere noile procedee privitoare la achiziția unor fapte de limbă relevante, dar și perspectivele de abordare ale problemei, diferite de la o etapă sau de la o școală lingvistică la alta . Metodologia cercetării dialectale are în vedere trei aspecte și, totodată, trei etape strîns legate de obiectul cercetării și de intenția cercetătorului : modalitatea de obținere a materialului dialectal -...

 • Inceputurile presei feministe in Romania

  Presa a reprezentat un instrument important în acțiunea de emancipare a femeii, primele reviste destinate femeilor pe teritoriul românesc datând din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ion Heliade Rădulescu a fost primul care a avut inițiativa publicării unei reviste pentru femei, „în care acestea să se regăsească cu preocupările lor specifice, cu modul de a gândi și de a participa la viața social-politică”.1 În 1837 apare „Curier de ambe sexe”, iar articolul-program Femeile sau cugetul...

 • Proiect didactic - Cuvant de Tudor Arghezi

  Clasa: a VII-a Profesor: Subiectul lecției: „Cuvânt“ de Tudor Arghezi Tipul lecției: de predare- învățare de noi conținuturi Competențe generale /Competențe specifice: 1.Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare; 1.1.înțelegerea semnificației generale a mesajului oral, sesizând progresia și coerența ideilor exprimate; 1.5.aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române...

 • Postume eminesciene

  1. Introducere Mihai Eminescu reprezintă întruchiparea geniului creator, este un scriitor de valoare universală, unul dintre marii poeți ai lumii, autor de proză fantastică, dramaturg care a conceput pe temelii vaste, dar n-a avut răgazul să-și finalizeze proiectele din cauza bolilor de care suferea și decesul prematur al acestuia. Foarte multe creații ale poetului nu au fost publicate în timpul vieții acestuia, o mare parte a creației sale rămânând în manuscris. Din punct de vedere al...

 • Razboiul sfarsitului lumii - Mario Vargas Llosa

  Mario Vargas Llosa (n. 28 martie 1936, Arequipa, Peru) este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori din Peru și unul din cei mai importanți romancieri și eseiști născuți în America Latină. A obținut Premiul Nobel pentru Literatură în anul 2010 pentru „Cartografierea structurilor puterii și imaginile sale tranșante ale rezistenței, revoltei și înfrângerii individului”. În 1955 se căsătorește cu cumnata unchiului matern, provocând mare scandal în familie și divorțează de ea în 1964, pentru ca,...

 • Proiectul zilei clasa a 2-a

  Unitatea tematica: „Bun venit, Primăvară!” Discipline / arii curriculare: - Consiliere și orientare - Dezvoltare personală - Limbă și comunicare - Comunicare în limba română - Matematică și științe - Matematică și explorarea mediului - Arte și tehnologii - Arte vizuale și abilități practice Grup țintă: elevii clasei a II-a Prof. înv. pr. Argument: Tema propusă în cadrul acestui proiect interdisciplinar este una adecvată nivelului de vârstă, dar și învățării individualizate,...

 • Timpul si spatiul universului romanesc literar

  Pentru ideea importanței coordonatelor temporale și spațiale în literatură, opiniile lui M. Bahtin sunt un reper major și fertil. În concepția lui M. Bahtin, configurațiile spațio-temporale se unifică în cronotop, concept de bază al analizelor sale privind literatura europeană, definit drept “conexiune” a două noțiuni al căror caracter este “indisolubil”. Conceptul este utilizat în sfera creației literare parțial ca o “metaforă”: “Vom numi cronotop (ceea ce în traducere ad-litteram înseamnă...

 • Aspecte controversate ale vocabularului limbii romane

  Nu gândi ce nu poți spune! Comunicarea presupune gânduri care să fie făcute cunoscute altora, iar gânduri fără cuvinte nu pot exista. Trebuie să credem că limba a apărut nu datorită intenției cuiva de a o crea, ci, chiar, fără să fi fost cineva conștient de faptul că se formează un mod de comunicare. Condiție fundamentală desfășurării procesului de învățământ, comunicarea devine o valoare umană și socială, având multiple valențe: sursă de informație și purtătoare de mesaje, sursă generatoare...

Pagina 1 din 3