Toate documentele din domeniul Litere

 • Postume eminesciene

  1. Introducere Mihai Eminescu reprezintă întruchiparea geniului creator, este un scriitor de valoare universală, unul dintre marii poeți ai lumii, autor de proză fantastică, dramaturg care a conceput pe temelii vaste, dar n-a avut răgazul să-și finalizeze proiectele din cauza bolilor de care suferea și decesul prematur al acestuia. Foarte multe creații ale poetului nu au fost publicate în timpul vieții acestuia, o mare parte a creației sale rămânând în manuscris. Din punct de vedere al...

 • Razboiul sfarsitului lumii - Mario Vargas Llosa

  Mario Vargas Llosa (n. 28 martie 1936, Arequipa, Peru) este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori din Peru și unul din cei mai importanți romancieri și eseiști născuți în America Latină. A obținut Premiul Nobel pentru Literatură în anul 2010 pentru „Cartografierea structurilor puterii și imaginile sale tranșante ale rezistenței, revoltei și înfrângerii individului”. În 1955 se căsătorește cu cumnata unchiului matern, provocând mare scandal în familie și divorțează de ea în 1964, pentru ca,...

 • Proiectul zilei clasa a 2-a

  Unitatea tematica: „Bun venit, Primăvară!” Discipline / arii curriculare: - Consiliere și orientare - Dezvoltare personală - Limbă și comunicare - Comunicare în limba română - Matematică și științe - Matematică și explorarea mediului - Arte și tehnologii - Arte vizuale și abilități practice Grup țintă: elevii clasei a II-a Prof. înv. pr. Argument: Tema propusă în cadrul acestui proiect interdisciplinar este una adecvată nivelului de vârstă, dar și învățării individualizate,...

 • Timpul si spatiul universului romanesc literar

  Pentru ideea importanței coordonatelor temporale și spațiale în literatură, opiniile lui M. Bahtin sunt un reper major și fertil. În concepția lui M. Bahtin, configurațiile spațio-temporale se unifică în cronotop, concept de bază al analizelor sale privind literatura europeană, definit drept “conexiune” a două noțiuni al căror caracter este “indisolubil”. Conceptul este utilizat în sfera creației literare parțial ca o “metaforă”: “Vom numi cronotop (ceea ce în traducere ad-litteram înseamnă...

 • Aspecte controversate ale vocabularului limbii romane

  Nu gândi ce nu poți spune! Comunicarea presupune gânduri care să fie făcute cunoscute altora, iar gânduri fără cuvinte nu pot exista. Trebuie să credem că limba a apărut nu datorită intenției cuiva de a o crea, ci, chiar, fără să fi fost cineva conștient de faptul că se formează un mod de comunicare. Condiție fundamentală desfășurării procesului de învățământ, comunicarea devine o valoare umană și socială, având multiple valențe: sursă de informație și purtătoare de mesaje, sursă generatoare...

 • Sfatul degetelor

  Poezia ,,Sfatul degetelor de Elena Farago, face parte din colecția poeziilor scrise de autoare pentru copii, alături de ,,Cățelușul șchiop, ,,Cloșca, ,,Bondarul leneș și altele. Definiție poezie: Poezia ilustrează două categorii umane: omul leneș și omul harnic, care muncește temeinic pentru a putea trăi, a-și satisface nevoile și cerințele fiziologice, în special. Tema poeziei o reprezintă astfel, cele două categorii umane. Este o temă ce apare des în repertoriul literaturii pentru copii...

 • Mircea Cartarescu si Postmodernismul Romanesc

  Se poate vorbi despre un postmodernism românesc începând cu acțiunile întreprinse de grupurile '80, în cadrul cenaclurilor universitare. O schimbare radicală în modul de a scrie și a gândi literatura a început să se simtă în modul de concepere a creațiilor literare '80-iste, cu mult înainte de a se instala termenul de postmodernism în vocabularul literar sau în conștiința critică. „Semnele unei modificări de atitudine și mentalitate în conceperea raporturilor text-realitate, autor - personaj”...

 • Odiseea

  Cântul I Ulise stătea de 7 ani captiv pe insula Ogigia a nimfei Calipso. La o adunare a zeilor aceștia își aduc aminte de Ulise. Minerva (Atena) propune ca Telemah, fiul lui Ulise, să meargă în căutarea tatălui său în Pilos și Sparta. Între pețitorii de la curte, Telemah vede un bărbat străin, care era de fapt Atena deghizată, iar după ce îl invită la ospăț îl întreabă cine e și ce îl aduce pe acolo. Atena spune că se numește Mentes, prieten al tatălui său și merge cu corabia. Ea îi spune...

 • Ce este frumosul

  Definirea frumosului a preocupat natura umană încă de la începuturile teoriilor emise de marii filosofi ai Greciei Antice precum: Platon, Pitagora, Aristotel. Aceștia au fost primii care au încercat să traseze în detaliu însemnătatea acestei noțiuni, iar pentru a răspunde acestor întrebări au scris tratate întregi:„Banchetul”, „Republica”, „Imaios”, „Phaidon”, „Phaidros” - Platon, fiind primul care a dat noțiunii de frumos un sens filosofic și „Poetica” „Metafizica” și „Fizica” ale lui ...

 • Proiect de activitate integrata

  UNITATEA: Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Târgoviște DATA: 30.03.2018 GRUPA: mare (nivel II:5-6/7 ani) MENTOR: Nistor Alice STUDENT PRACTICANT: TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” TEMA SĂPTĂMÂNII:”Oul roșu și frumos, de învierea lui Hristos!” TEMA ZILEI: “ Vine, vine Iepurașul!” FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (ADE-DLC+ALAI+ADE-DOS+ ALA II) TIPUL ACTIVITĂȚII: transmitere și însușire de noi cunoștințe COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: ACTIVITĂȚI DE...

 • Povestea lui Danila Prepeleac

  Această analiză stilistică are drept obiect „Povestea lui Dănilă Prepeleac” de autorul Ion Creangă. Analiza are ca scop deslușirea sensurilor din text, urmărind o interpretare în profunzime dincolo de superficialitatea cuvântului, ce ascunde multe alte valențe expresive. Creangă se individualizează prin maniera sa originală de a povesti, îmbogățindu-și relatările epice cu inspirații de natură folclorică, tipică mediului rural și un realism împletit cu planul fabulos, specific basmelor...

 • Religious faith during Victorian Era

  The Victorian Era was a period of transition from religion to science, fact that has produced instabilities regarding the relationship between God and society. At the beginning of this Era, the science and the faith seemed to be in completely balance; the nature, the Work of God, and the Bible, the Word of God were seen as faces of the same coin. William Paley was the one that exposed a teleological argument in order to demonstrate the existence of God using the watchmaker analogy: “[…] we...

 • Operatiile estetice

  Din punctul meu de vedere, conceptul de corp uman este greu de definit , de aceea mă voi raporta la corp ca fiind „un corp natural prin dimensiunea sa biologică, dar este în acelaşi timp şi un corp social, un produs al individului şi societăţii, un proiect viu realizat şi modelat de individ în cadrul său cultural de existenţă” ( Ioan Zanc, Iustin Lupu, Mihai Lupu, 2011, pag.72) De-a lungul timpului corpul omului a putut fi modelat datorită intervenţiilor pe care acesta şi le-a realizat. În...

 • Gandire si limbaj - Unitate si interactiune

  Atât lingviștii, cât și oamenii de știință susțin faptul că abilitatea de a ne comunica ideile depinde mai puțin de organele care ne servesc pentru comunicare în comparație cu „facultatea” specifică omului, care îl face să folosească aceste organe în scopul comunicării, astfel încât, dacă aceste organe i-ar lipsi, omul ar utiliza altele cu același scop. Lingvistul Rousseau susține, totuși, că ceea ce îl diferențiază pe om de animal nu este atât mintea, cât libertatea, perfectibilitatea. Mai...

 • Limba si stil in opera lui Tudor Arghezi

  INTRODUCERE Motto: ,,Stilul nu este ingredientul târziu al ideii, ci fratele ei geamăn". Pentru realizarea acestei lucrări de licență m-am axat pe studiul limbii și al stilului în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei din punctul de vedere al operei lui Tudor Arghezi. M-am orientat către analiza morfologică, sintactică și, mai cu seama, cea stilistică ce se sprijină pe context, adică pe ansamblul de...

Pagina 1 din 2