Toate documentele din domeniul Litere

 • Avangardismul

  I. APARIȚIA TERMENULUI DE AVANGARDĂ ȘI EVOLUȚIA ACESTUIA Termenul de avangardă apare folosit pentru prima dată, cu o valoare metaforică, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, de francezul Étienne Pasquier, în Cercetările Franței: „Un război triumfător a fost declarat atunci ignoranței, un război în care îndrăznesc să afirm că Scève, Bèze și Peletier formau avangarda sau, dacă vreți, erau înainte-mergătorii celorlalți poeți”(Călinescu, 2005, p. 103) . Astfel, pentru Pasquier, „avangarda”...

 • Modalitati de raportare la modelul biblic in romanele lui Nikos Kazantzakis

  1. Modalități de raportare la modelul biblic în romanele lui Nikos Kazantzakis Romanele care vor fi supuse analizei de față, Hristos răstignit din nou și Ultima ispită a lui Hristos, fiind înrudite tematic, înfățișează principala caracteristică a operei lui Nikos Kazantzakis: modul în care se raportează omul la existență, cu toate implicațiile ei. Ideile prin care își exprimă viziunea prezintă câteva influențe, acestea accentuând, într-un mod accentuat sau mai puțin accentuat, orientările...

 • Utilizari ale prepozitiei in gramaticile romanesti

  0. Argument Cele mai frecvente cuvinte din limba română, ca de altfel din orice limbă, sunt cele de legătură precum prepozițiile (pe, de, la), conjuncțiile coordonatoare (și, sau) sau verbele auxiliare (a avea, a fi). Lucrarea de față se concentrează pe tratarea noțiunilor ce vizează noțiunea de prepoziție, așa cum apare ea în lucrările de specialitate își propune să evidențieze evoluția acesteia de la prezentarea ei în Gramatica limbii române din 1963 până la Gramatica limbii române din...

 • Visul unei nopti de vara - analiza de text si personaje

  Visul unei nopți de vară este o piesă de teatru în cinci acte scrisă de William Shakespeare aproximativ în anii 1595/96 și publicată în 1600, prezentând o analiză multistratificată a iubirii și a capriciilor sale . Această comedie romantică a fost și este considerată una dintre cele mai bune comedii „de mijloc”, fiind foarte populară este jucată în continuare pe marile scene ale lumii. Există numerose teorii privid sursele de inspirație și motivele scrierii piesei, dar nu există dovezi...

 • Textul literar - textul nonliterar

  Scoala: Colegiul National "Vladimir Streinu", Gaesti Clasa: a IX-a A Data: 21 mai 2009 Profesor: Obiectul: Limba si literatura romana Tema: Tipuri de texte. Textul literar - textul nonliterar Tipul: Aprofundare si sistematizare a cunostintelor Scopul: Formarea de priceperi si deprinderi privind lucrul cu textele la prima vedere. Competente generale: 1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si producerea mesajelor in diferite situatii de comunicare;...

 • Proiect didactic - Noapte de iarna (decupare,lipire materiale diverse)

  Data: 21. 02. 2018 Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Călmățuiu de Sus Prof. înv. primar: Clasa: Pregătitoare Aria curriculară: Arte vizuale Disciplina: Arte vizuale și abilități practice Unitatea de învățare : Flori de gheata Subiectul lecției: Noapte de iarna (decupare,lipire materiale diverse) Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi Forma de realizare: integrată Scopul: Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată,dezvoltarea capacității de a...

 • Activitati remediale

  PROPUNĂTOR : Prof. Tomescu Sofica CLASA a V-a GRUP ȚINTĂ: V. A., M. B., D. G., H. D., E. D., D. A. SCOP - fixarea și consolidarea cunoștințelor deprinse într-o măsură nesatisfăcătoare la orele de curs de către elevii cu ritm lent de învățare; COMPETENȚE: - înlănțuirea clară a ideilor în povestirea orală a unui text citit; - scrierea corectă a cuvintelor într-o, într-un, dintr-o, dintr-un, printr-o, printr-un, sa, s-a, sau, s-au, la, l-a, nea, ne-a, neam, ne-am, ia, i-a, săi, să-i, iau,...

 • Gabriel Andreescu - Existenta prin cultura

  Gabriel Andreescu, Existenta prin cultura. Represiune, colaborationism si rezistenta intelectuala sub regimul comunist, colectia „Plural M“, Iași, Editura Polirom, 376 p., ISBN: 978-973-46-5822-0 Gabriel Andreescu, profesor la Facultatea de Științe Politice a Școlii Naționale de Studii Politice și administrative, este unul dintre disidenții anticomuniști din România. Lupta pentru respectarea drepturilor omului a constituit unul dintre principalele motive ce au făcut din acesta unul dintre...

 • Doina Rusti - Homeric

  Homeric (Polirom, 2019), ultimul roman al scriitoarei Doina Ruști, pare a întregi ceea ce poate fi numit un „triptic balcanic” , început cu Manuscrisul fanariot (2015) și continuat cu Mâța Vinerii (2017). Bucureștiul fanariot este toposul acțiunii acestui triptic, pe care scriitoarea reușește să-l redea, în cuvintele lui Paul Cernat, „cu o minuție și autenticitate cuceritoare: un răsfăț al simțurilor și un desfrâu al fabulosului” . Cititorului nu-i sunt oferite date precise despre timpul...

 • Adrian Schiop si elogiul marginalului

  „Acum, să-ți spun sincer, nu-mi place să fac frumos în arta pe care o livrez, din contră, îmi place să fac urât, să vin cu subversiunea, problemele, scandalul. Mă interesează jegul, inegalitățile de putere, schizofreniile identitare, datul la gioale, toate chestiile care nu duc nicăieri sau duc la eșec.” Imaginarul colectiv post communism și post revoluție are un caracter specific, ceva de tranziție prost făcută între comunism și consumerism, de unde a rezultat o societate de un urbanism...

 • Recenzie Homo deus de yuval noah harari

  De-a lungul istoriei, omenirea s-a confruntat constant cu trei probleme cruciale: războiul, foametea și molimele. În secolul XX, a reușit să le rezolve în mare măsură. Războiul nu mai are aceeași putere de distrugere: în prezent numărul celor care se sinucid e mai mare decît al celor morți în conflicte armate. Foametea dispare: oamenii suferă mai degrabă din cauza obezității decît din cauza malnutritiei. Molimele nu mai fac ravagii: mai mulți oameni mor de bătrînețe decît în urmă bolilor...

 • Bucurestiul lui Mircea Eliade

  Romanul ,,Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, publicat în 1930 este un roman modern de analiză psihologică, scris la persoana întâi sub formă de confesiune a eroului principal Ștefan Gheorghidiu. Romanul prezintă începutul și sfârșitul iubirii dintre Ștefan Ghiorghidiu și Ela pe fundalul evenimentelor premergătoare și următoare intrării României în primul război mondial. Cei doi se cunosc din anii studenției (Ghiorghidiu student la filozofie, Ela studentă la litere), iar...

 • A brief history of human habitat

  Abstract According to traditional image, human habitat constitution is the result of natural inter-relations, the fundamental premise of the existence of natural resources, the climate, and the access to more developed proximities for commercial trading. Human habitat represents a complex system, with environmental values, having live and natural components that are inter-related. The dwelling is the fundamental component of the habitat and by relationship with the other components...

 • Propozitia circumstantiala concesiva

  DATA: 17.04.2013 CLASA: a VIII-a B ARIA CURRICULARĂ : Limbă și comunicare DISCIPLINA: Limba și literatura română UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Genul dramatic SUBIECTUL LECȚIEI : Propoziția circumstanțială concesivă TIPUL LECȚIEI: predare-învățare PROFESOR: COMPETENȚE GENERALE : 2.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare monologată și dialogată . 4.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise,în...

 • Caracterizarea Lizucai - Dumbrava Minunata

  Dumbrava Minunată, de Mihail Sadoveanu, face parte din volumul Printre gene și are ca personaj principal pe Lizuca, o fetiță orfană de mamă căreia scriitorul îi realizează portretul folosind diferite procedee. CARACTERIZAREA DIRECTĂ - făcută de narator: (indicați după fiecare citat dacă este portret fizic sau moral) Se vede ce soi rău este duduia Lizuca „ Era o fetiță mărunțică, însă voinică și plinuță. Rochița de doc albastru stătea strâmbă și în chip cu totul nepermis pe trupușorul ei....

Pagina 1 din 5