Toate documentele din domeniul Litere

 • Conspect seminar - Teoria literaturii

  1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei literare numită și „poem”. -poemul este un „ artifact”, un obiect de aceeași natură ca o sculptură sau un tablou. -opera literară este considerată identică cu liniile negre scrise cu cerneală pe o hârtie sau pergament. -sunt poezii sau povestiri care nu au fost găsite în scris și totuși continuă să existe. -rândurile scrise cu cerneală nu reprezintă...

 • Etica si argumentare

  Cea ce urmează să expun mai jos reprezintă o situație dificilă, pe care am intalnit-o și de care se lovește fiecare student al facultații de Energetică din cadrul Universității Ovidius din Constanta în anul doi de facultate, un an ce te poate propulsa in domeniu sau mentine la acel nivel indecis asupra a ceea ce vrei de la facultate si specializarea propriu-zisa. Ceea ce tin să scot în evidență în acest eseu este legat de o anumită materie cât și de profesor ca persoană, de modul sau de...

 • Pronumele relativ - adjectivul pronominal relativ

  EXERCIȚiI Indică substantivul pe care l-au înlocuit cuvintele scrise colorat în enunțurile de mai jos. Faptele stranii pe care le-am trăit într-o seară m-au speriat. Răspuns: Faptele stranii pe care le-am trăit într-o seară m-au speriat. faptele Pe care - a înlocuit cuvântul faptele. 2. Câte propoziții are enunțul de mai sus? (Vezi regula nr. de predicate!) Enunțul are două propoziții deoarece are două predicate: am trăit, au speriat. Pv.1 Pv.2 Faptele stranii pe care le-am trăit...

 • Poeme en prose

  Un poème en prose n'est pas soumis à des règles structurelles précises concernant la rime, le nombre de syllabes de chaque ligne, le rythme, etc. Un poème en prose se reconnaît facilement à sa forme élaborée: la qualité des images, le jeu des sons. Aloysius Bertrand Nom de naissance Louis Jacques Napoléon Bertrand Naissance 20 avril 1807 Ceva,Royaume de Sardaigne Décès 29 avril 1841 (à 34 ans) Paris,Royaume de France Activité principale poète, dramaturge, journaliste Mouvement...

 • La litterature des moralistes

  La riche littérature moraliste, qui est l'un des aspects caractéristiques de la culture française, trouve ses origines au XVIe siècle, dans les Essais de Montaigne, pour s'épanouir pleinement au siècle suivant, s'étendant jusqu'aux - Lumières - René Descartes - le premier dans l'ordre chronologique de la série des grands moralistes des siècles - a exposé ses idées morales surtout dans Les PASSIONS DE L'AME. Nier l'existence d'un "destin" inéluctable (Il faut donc entièrement...

 • Poetica hyperfictiunii din Storyspace

  Abstract:This article will describe and interpret the poetics of interactive fiction made within the hypertext system created by J.D. Bolter and M. Joyce - Storyspace, based on spatial metaphor - "topographic metaphor" / "writing space". As an alternative to the code format found in books, hypertextual literature, supported by MEMEX (V. Bush) and Xanadu (T. Nelson) projects, has developed substantially, defining itself as a continuation of the modern "tradition"...

 • Constructii comparative

  Rodica Zafiu subliniază faptul că „construcțiile comparative sunt structuri sintactice complexe, realizate prin elipsă și reorganizare, specialitate pentru a exprima o comparație stabilă între două obiecte, calități, procese etc.- ridică multe probleme de interpretare, în diferitele modele sintactice. Considerăm că unele trăsături specifice ale construcțiilor comparative din română constituie date semnificative pentru o tratare a comparației din perspectivă tipologică și contrastivă, oferind...

 • Lectura, ca stimulator al potentialului creativ

  Motto:„Cărțile sunt cei mai tăcuți și constanți prieteni; sunt cei mai accesibili și înțelepți consilieri și cei mai răbdători profesori”. (Charles W. Eliot) „Cetim ca să trecem examene (deci lectura studiu), ca să omorâm timpul (deci lectura de loisir) sau cetim din profesiune (deci lectura informativă). Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informație sau de contemplație”.(Mircea Eliade) Introducere Eveniment cultural - constituind...

 • Parti de vorbire cu structura analitica

  Pornind de la antiteza dintre analitic și sintetic, structura analitică este un model/ cercetarea de tip ~opus structurii de tip sintetic, se distinge prin direcția de cercetare și prin obiective, cercetarea desfășurându-se de la aspectele sintagmatice spre cele paradigmatice, iar obiectivele majore fiind segmentarea și clasificarea1. Structura analitică, în esență, are ca punct de plecare un corpus de fraze dintr-o limbă dată pe care le supune unor segmentări succesive pentru degajarea...

 • Monografia satului in opera lui Ion Creanga

  INTRODUCERE Ion Creangă este considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai neamului românesc. Măiestria scrierilor sale i-a atribuit un loc de cinste în registrul clasicilor literaturii române alături de marele poet Mihai Eminescu, de mentorul Junimii, Titu Maiorescu ,de dramaturgul fără pereche Ion Luca Caragiale și de povestitorul Ion Slavici. Traiectoria talentului de povestitor al lui Creangă îl situează în continuarea lui Neculce (având „înscrise în inimă” faptele pe care le...

 • Reprezentanti ai literaturii antebelice - Mihai Eminescu, Ion Creanga, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici

  Secolul al XIX-lea reprezintă, pentru literatura română, o adevărată epocă a evoluției, a realizărilor mărețe și durabile, prin realizarea unor opere cu o mare valoare estetică. După suflul pașoptist, în care literatura românească făcut pași spre evoluție și conturare, după ce secole întregi fusese aproape inexistentă, ștearsă, naivă sau surclasată de istoriografie, cu câteva excepții - Cantemir și Budai-Deleanu - prin arderea, necesară de altfel, a etapelor, deoarece „timpul nu mai avea...

 • Gramatica si comunicarea in gimnaziu

  PARTEA I I. Gramatica în gimnaziu Teorie și aplicații Gramatica unei limbi este ansamblul de reguli de folosire a acelei limbi. Fiecare limbă are un set specific de reguli și, prin urmare, o structură gramaticală distinctă. Fără cunoașterea gramaticii, a regulilor de funcționare a limbii, limba nu poate fi folosită cum trebuie, nu poate servi ca mijloc de comunicare. Ca atare, studiul limbii este unul dintre obiectele de bază ale ciclului gimnazial. Gramatica generalizează și tipizează...

 • Limbajul si comunicarea verbala si nonverbala la prescolari

  Limbajul este forma de comunicare a unor mesaje între emițători și receptori - constituind esența întregului proces școlar preuniversitar de educare a limbajului, ca proces de educare a comunicării. Întreaga perioadă a școlarizării tinerilor - de la grădiniță până la absolvirea liceului - este marcată, preponderent, de realizarea obiectivelor ce vizează educarea limbajului. Limbajul rămâne o marcă de reprezentativitate intelectuală pentru oameni, fiind un instrument de achiziționare -...

 • Avangardismul

  I. APARIȚIA TERMENULUI DE AVANGARDĂ ȘI EVOLUȚIA ACESTUIA Termenul de avangardă apare folosit pentru prima dată, cu o valoare metaforică, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, de francezul Étienne Pasquier, în Cercetările Franței: „Un război triumfător a fost declarat atunci ignoranței, un război în care îndrăznesc să afirm că Scève, Bèze și Peletier formau avangarda sau, dacă vreți, erau înainte-mergătorii celorlalți poeți”(Călinescu, 2005, p. 103) . Astfel, pentru Pasquier, „avangarda”...

 • Modalitati de raportare la modelul biblic in romanele lui Nikos Kazantzakis

  1. Modalități de raportare la modelul biblic în romanele lui Nikos Kazantzakis Romanele care vor fi supuse analizei de față, Hristos răstignit din nou și Ultima ispită a lui Hristos, fiind înrudite tematic, înfățișează principala caracteristică a operei lui Nikos Kazantzakis: modul în care se raportează omul la existență, cu toate implicațiile ei. Ideile prin care își exprimă viziunea prezintă câteva influențe, acestea accentuând, într-un mod accentuat sau mai puțin accentuat, orientările...

Pagina 1 din 6