Toate documentele din domeniul Management

 • Outsourcing in Romania - studiu de caz Accenture - HP inc

  INTRODUCERE În ultimele două decenii s-a remarcat o preocupare a întreprinderilor globale de a reduce costurile operaționale, fapt care a determinat o creștere a interesului pentru externalizarea proceselor de afaceri. Această practică poate fi considerată drept răspunsul pe care marile companii l-au găsit pentru problema costurilor de producție ce se aflau într-o continuă creștere, concomitentă cu creșterea nivelului de trai și cu cel al remunerației. Această lucrare de licență își propune...

 • Implementarea unui sistem de managementul calitatii dupa seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA

  INTRODUCERE Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 reprezintă un pas important pentru asigurarea competitivității întreprinderii sau instituției. Prima parte a lucrării profilează aspectele teorietice și cunoștințele aprofundate de-a lungul timpului în domeniul Managementului Calității, precum și în definirea și implementarea acestuia prin intermediul standardelor de calitate ISO 9000. Al doilea capitol evidențiază cunoștințe despre produsele...

 • Calitatea si managementul calitatii in serviciile publice

  Introducere. Prin intermediul acestui eseu am încercat o definire cât mai exactă și cât ma uzuală a termenului de calitate și modalitățile prin care se pot îmbunătăți serviciile publice. Am definit termenul de calitate pentru a înțelege cât mai bine la ce se referă acesta și de ce trebuie să se țină cont pentru a îmbunătăți serviciile publice și pentru a le face mai calitative. Am încercat să evidențiez modalități prin care serviciile publice pot fi îmbunătățite astfel încât să satisfacă...

 • Aprovizionarea si managementul aprovizionarii

  1. ACTIVITATI SPECIFICE APROVIZIONARII SI DESFACERII Aprovizionarea resurselor materiale reprezintă activitatea prin care se asigură elementele necesare consumului producției, in volumul și structura care să genereze o activitate cu un profit cat mai ridicat a unităților economice. În literatura de specialitate, ca și în practica economică sunt utilizați frecvent ca sinonimi termenii de genul: achiziționare, cumpărare, aprovizionare, alimentare. Achiziționarea reprezintă o acțiune de...

 • Tendinte si perspective in managementul resurselor umane

  CERINȚE NOI ÎN ANGAJARE Resursa umană este principala resursă a unei organizații, deși, din păcate, se constată că puține firme acordă o suficientă atenție acestui fapt. În viitor se preconizează ca întreprinderile să fie restructurate în unități tot mai mici, cu o autonomie ridicată, capabile să motiveze personalul, să stimuleze inițiativa, spiritul de echipă și competiția. Managementul resurselor umane presupune îmbunătățirea continuă a activității tuturor angajaților în scopul...

 • Metoda Braistorming - Metoda de dezvoltare a creativitatii

  Brainstormingul este o metodă de creativitate în grup, menită să genereze un număr mare de idei, pentru soluționarea unei probleme. Această tehnică a fost propusă de către Alex F. Osborn care a dezvoltat principiile metodei în cartea sa Applied Imagination (1953) Termenul braistorming, provine din limba engleză din cuvintele „brain”= creier și „storm”= furtună, plus desinența „-ing” specifică limbii engleze, ceea ce înseamnă „furtună în creier” - efervescență,o stare de intensă activitate...

 • Rolul si importanta sistemului bancar in gestionarea crizei financiare din Romania

  Amploarea și diversitatea schimbărilor din lumea contemporană, din anii 2007 -2008, au afectat și România, aducând profunde modificări ”de natură politică, diplomatică, socială, financiară, economică, tehnică și tehnologică, religioasă, informațională”, etc. Modificările structurale menționate au determinat creșterea frecvenței și intensității unor situații deosebite, pe care unii autori le consideră crize sociale, diplomatice, financiare, economice, culturale, militare, juridice sau pur și...

 • Cum sa scriem un text stiintific

  A scrie o lucrare științifică nu e ușor și studentul care se găsește pentru prima dată în fața acestui obstacol trebuie să se bazeze pe experiența academică acumulată până atunci și în același timp să se îndepărteze de multe din lecțiile învățate în școală. Celor mai mulți li se pare că nu au o fundație solidă, o structură pe care să poată clădi și în același timp trebuie să adune și să pună pe hârtie o mulțime de informații și idei ce plutesc în jurul lor lipsite de orice ancoră. Astfel, cel...

 • Managementul riscului pasivelor bancare Volksbank Romania

  Capitolul 1 - Prezentare generală a Volksbank România Volksbank România este o bancă comercială care a fost înființată ca persoană juridică română din luna mai a anului 2000. Principalul acționar al băncii este Volksbank International AG, în majoritate deținut de Österreichische Volksbanken-AG, banca ce reprezintă instituția centrală a unuia dintre cele mai importante grupuri bancare din Austria. Conform segmentelor de piață tradiționale, Volksbank România s-a orientat încă de la începutul...

 • Proiect THR

  Despre abundența resurselor turistice care sălășluiește pe întinderea frumoasei noastre patrii știm încă de la primele ore de Geografia României. Nu lipsiți de mândrie patriotică în fragedele noastre minți am învățat că avem munți cu duiumul, plaje, istorie și tradiții cât să umplem biblioteci întregi, ape termale, castele și cetăți de faimă internațională, floră luxuriantă, faună pe cât cuprinde. Prea mici fiind, nu ne era chiar la îndemână să urcăm în primul tren pentru a ne convinge de...

 • Fisa de lectura a unui capitol dintr-o carte de management

  Numele cărtii : “ REFERENȚIALUL ÎN EVALUAREA ȘCOLARĂ” Autor: Prof. univ. Dr. Marin Manolescu Editura: Editura Universitară, București Anul publicării: 2015 Capitolul IV - “ Competența - Impact asupra inovării sistemelor evaluative” - paginile 96 - 113 - subcapitole: 1). Școala la raport sau Educația la proba performanței 2) Schimbarea de perspectivă : de la evaluarea estimativă la evaluarea apreciativă 3) Judecăți normative-judecăți descriptive în evaluare 4) Grile de evaluare,...

 • Managementul afacerilor

  CAPITOLUL I - ANALIZA NIVELULUI DE INTERNAȚIONALIZARE A COMPANIEI HONDA PE BAZA RAPOARTELOR ANUALE PUBLICATE DE CĂTRE UNCTAD 1. Definirea și caracteristicile procesului internaționalizării Internaționalizarea este un proces de creștere a implicării organizației de afaceri în operațiuni internaționale. Două aspecte trebuie relevate în legătură cu această definiție: faptul că aceasta sugerează o distincție în ceea ce privește strategia de afaceri a firmei: orientarea spre interior versus...

 • Votul - intre obligativitate morala si optiune

  Abstract Pentru ca anul 2019 a fost un an al optiunilor electorale, am decis ca acest proiect sa fie despre obligativitatea morala sau optiunea fiecarui roman de a-si exprima votul, daca sunt constienti de puterea pe care o au atunci cand isi exercita dreptul lor constitutional. Pentru asta am incercat sa fac un studiu de opinie, un chestionar. 1.Introducere Dupa anul 1989, Romania si romanii si-au castigat dreptul la libertate, democratie aceasta insemnand si dreptul la vot, devenind...

 • Finance report

  This report aims to provide a demonstration of skills and knowledge obtained in order to interpret the basic financial data showing in the same time the exact same skills required in order to maintain basic financial records. An overview on illustration about how financial data analysis can help decision making in business will be provided next to calculations of liquidity, profitability and ratios analysis detailed in the case study provided. Financial Management In order to have and...

 • Internationalizarea afacerilor la nivel european

  Capitolul 1 Generalități Conceptual, prin internaționalizarea firmei, se înțelege orientarea firmelor către piețele externe, prin: - promovarea exporturilor în proporție însemnată, cel puțin 40 - 50% din totalul vânzărilor; - trecerea unor activități de producție pe piețele externe; - dezvoltarea exporturilor cu produsele realizate pe piețele externe, către terțe piețe și către țara de origine; - cedări de mărci, brevete de invenții, oferte în leasing internațional; - exportul de...

Pagina 1 din 902