Toate documentele din domeniul Management

 • Limbajul in activitatea de educatie fizica

  În educația fizică și sport limbajul deține primul plan, comunicării îi revine rolul important în instruire și educație ținând cont de relațiile interpersonale: profesor- student, student-profesor, antrenor-sportiv, arbitru-sportiv etc... Numai enumerând funcțiile limbajului: cognitive, de comunicare, reprezentative, reglatorie, expresivă, dialectică etc, înțelegem că fără comunicare, ca în orice activitate atât în educație fizică cât și în sport ar fi imposibilă realizarea progresului,...

 • Profilul managerului in educatie, de la conducator pana la leadeship

  Impactul conducerii asupra performanțelor școlii Conducerea este considerată o problemă cheie pentru orice școală indiferent de mărimea, profilul sau poziționarea sa geografică. De aici, în limbajul cotidian se apelează la termenul care desemnează conducătorul(managerul) ca om hotărâtor pentru bunul mers al unității de învățământ. În literatura de specialitate se vorbește tot mai mult de alegerea directorilor, a managerilor sau a liderilor și de impactul pe care îl au aceștia asupra celor...

 • Cultura organizationala - Studiu de caz IKEA

  I. Introducere Cultura este unul dintre elementele definitorii care reprezintă un individ. Acesta se formează de-a lungul timpului și este prezentă în fiecare gest, decizie și acțiune întreprinsă, întrunind o sumă de valori, practici, viziuni aparținând individului. Elementul de „cultură” este întâlnit și în cadrul organizației în sintagma „cultura organizațională”, având sens și impact asemănător cu cel evocat mai sus. În obținerea succesului, cultura abordată în organizație reprezintă...

 • Management strategic

  Noțiuni introductive Se remarcă în ultima perioadă o evoluție din ce în ce mai accelerată a economiei în ansamblul ei, evoluție susținută de apariția unor noi idei de afaceri, a unor noi societăți, de dezvoltare și perfecționarea celor deja existente. Planul de afaceri este un instrument managerial decizional destinat pe de o parte managerilor din cadrul firmei, în vederea creșterii eficienței activității și, pe de altă parte investitorilor, bancherilor, partenerilor comerciali. Rolul său...

 • Logistica Coca-Cola

  Capitolul I: Prezentarea societati 1.1. Scurt istoric Sistemul Coca-Cola și-a dezvoltat operațiunile în România începand cu anul 1991, investind în noi linii de îmbuteliere în Ploiești, Timișoara și Dorna, dar și în facilități moderne de depozitare la Ploiești. În octombrie 2009, Coca-Cola Hellenic și ContourGlobal au inaugurat în România o centrală electrică eficientă din punct de vedere energetic, ca parte a unei inițiative care are ca scop reducerea cu peste 20% a emisiilor anuale de...

 • Evaluarea intreprinderii SC Ribana SRL

  Capitolul 1: Prezentarea firmei 1.1 Obiectul de activitate CAEN - Clasificarea activităților din economia națională. Conform codului CAEN, Cofetăria Ribana S.R.L aparține domeniului de activitate 1071: Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie ( bilanț 2016). 1.2 Localizare geografică. Istoric Aflată în județul Argeș, orașul Pitești, Cofetăria Ribana are două locații: una în Cartier Exercițiu, Strada Exercițiu nr. 35, iar alta în centrul orașului,...

 • Analiza swot a managementului deseurilor de echipamente electrice si electronice in Craiova

  Introducere Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă fluxul de deșeuri cu cea mai rapidă creștere atât pe plan național cât și internațional. Astfel, dacă în 2005 în Europa se produceau circa 9 milioane de tone DEEE, datele estimative arată că, până în 2020, cantitatea generată va depăși 12 milioane de tone1. În România, cu toate că în 2006 s-au colectat numai1132 tone de DEEE iar în 2007 respectiv 3287 tone2, cantitatea care ar fi trebuit colectată, conform...

 • Management comparat

  Partea I A. Introducere Daca ne referim la cultura unei națiuni, implicit ne gandim la identitatea acesteia, identitatea noastră românească desemnează ceea ce românii au specific, ca popor distinct de alte comunități naționale, reflectă calea specifică în care ei își construiesc cultura și își organizează viața privată și viața publică, exprimă modul lor particular de a răspunde la constantele universale ale culturii: îmbrăcăminte, hrană, locuire, religie, joc, artă, comunicare, limbă....

 • Managementul proiectelor cu finantare - Dezvoltarea capacitatii liceelor agricole (CADAS)

  PROGRAMUL RAF Obiectivele programului LICEELE AGRICOLE - HUB-URI LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȘI MIJLOCII: La finalul programului de 3 ani, liceele agricole vor fi capabile să ofere programe educaționale relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, prin oferirea de oportunități de învățare din practică și în strânsă cooperare cu comunitatea locală. Proiectul CADAS Obiectivele...

 • Metodologie - expert coordonator activitate de orientare si consiliere si mediere

  I. INTRODUCERE Activitatea de consiliere și orientare profesională este acea activitate în cadrul căreia o persoană este ajutată să se dezvolte și să accepte o imagine completă despre sine, despre rolul său în societate. Orientarea în carieră constă din acele activități și programe prin care persoanele consiliate sunt ajutate să se cunoască mai bine, să înțeleagă mecanismele de funcționare a societății și deci a acelor factori care contribuie la schimbarea continuă a acesteia, incluzând...

 • Plan de afacere pentru deschiderea unei frizerii in mediul rural - ca afacere sociala

  SUMAR Asociația VATRA CU IDEI este o organizație neguvernamentală înființată în 2013, care are o echipă cu experiențe, competențe complexe și complementare, dornică de a aduce o schimbare în comunitățile rurale de tineri, promovând principiile economiei și responsabilității sociale. SCOPUL asocierii este de a strânge în jur oameni care să genereze idei pentru derularea unor programe cu caracter educativ și social pentru tineri - în general, pentru cei din mediul rural - în special și...

 • Implementarea standardelor de control intern managerial

  SECȚIUNEA I PREZENTARE CAP. 1. UNIVERSITATEA “DIDACTICA PLUS“ 1.1. SCURT ISTORIC Universitatea “DIDACTICA PLUS“ (UDP), cu sediul in București, str. Cupolei nr. 5, CUI 20569478, înființată în 1992, instituție publică de învățământ superior, de cercetare științifică și de pregătire academică și profesională de înalt nivel național și internațional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale. UDP include toate cele trei cicluri de învățământ: licență, ...

 • Teoria semnalului

  I. TEORIA SEMNALULUI CA DISTRIBUIRE ASIMETRICĂ A INFORMAȚIEI Informația asimetrică se manifestă atunci când o parte a agenților economici de pe piață au mai multe informații decât cealaltă parte. Economia tradițională - problemele legate de: - echilibrul cererii și ofertei - modul în care se distribuie venitul în procesul schimbului alocarea eficientă a resurselor. CA ELEMENT DE SEMNALIZARE era utilizat PRETUL-acesta arata ECHILIBRELE sau DEZECHILIBRELE de pe piata Economia actuală -...

 • Studiu cumparativ Romania-Canada in ceea ce priveste agroturismul

  I. INTRODUCERE Agroturismul este definit prin deplasarea unor persoane într-o localitate rurală nepoluată, așezată intr-o zonă pitorească, finalizată prin șederea a cel puțin 24 ore și prin consumul de produse alimentare si nealimentare specifice, completată cu coabitarea si integrarea in societatea rurală privită în toată complexitatea sa. Această formă de turism cuprinde două mari componente: activitatea turistică propriu-zisă, concretizată în cazare, servicii de masă, agrement (călătorie,...

 • Thomas J. Peters and Robert H. Waterman

  THOMAS PETERS VIAȚĂ ȘI STUDII Tom Peters s-a născut la 7 Noiembrie 1942 în Baltimore, Maryland. El este un autor de origine americană. El a mers la școala privată Severn pe care a absolvit-o în 1960. Peters a urmat apoi Universitatea Cornell, obținând o diplomă de licență în inginerie civilă în 1964 și o diplomă de master în 1966. El a revenit în mediul academic în 1970 pentru a studia afacerile la Stanford Business School primind un MBA urmat de un doctorat în comportamentul organizațional...

Pagina 1 din 881