Toate documentele din domeniul Management

 • Cai de crestere a motivatiei angajatilor in cadrul companiei SC Boromir SA

  Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic modul dezvoltare al resurselor umane influențează succesul companiei Boromir. Este adevărat că rezultatele unui proiect de îmbunătățire organizațională care privește oamenii se văd mult mai greu decât cele ale unui proiect care vizează retehnologizarea sau reducerea costurilor interne. Dar fiecare dintre aceste ultime două procese au în comun...

 • Influenta aspectelor culturale asupra practicii manageriale din India

  1. INTRODUCERE Internaționalizarea corporațiilor a creat un mediu în care un număr tot mai mare de angajați lucrează în locații străine și trebuie să se confrunte cu diversitatea interculturală care îi înconjoară. Acest tip de interacțiune are, în general, loc într-o filială străină, care este cel mai de succes tip de organizație. În plus față de diferențele de personalitate și factorii situaționali, complicațiile în mediul cultural pot să apară datorită varietății de nevoi și stiluri de...

 • Logistica Decathlon

  Partea I - Descriere a sistemului logistic al organizării 1.Introducere 1.1 Obiectul de activitate al firmei - descriere, obiective Decathlon este o companie de producere și desfacere de articole sportive, aparate sportive și îmbrăcăminte din Franța, având sediul în Villeneuve d'Ascq. Compania a fost înființată în anul 1976, și este prezentă în 18 țări cu peste 400 de magazine. Brandul Decathlon este deținut de familia miliardarilor francezi Mulliez, care mai deține hipermarketurile...

 • Tipuri de audit social

  Practicile în domeniul auditului social au permis o rafinare a procedurilor de lucru și o creștere a complexității acestora. În funcție de misiunea pe care o adoptă, de aria abordată, de instrumentarul ales și de competența cerută, auditul îmbracă mai multe forme: auditul de conformitate, auditul de eficacitate, auditul strategic. Pentru a le înțelege vom începe să le prezentăm succint. A. Auditul de conformitate - ne permite să apreciem conformitatea practicilor în raport de regulile...

 • Aspecte sociologice ale dezvoltarii economice

  Dezvoltarea economică este un concept care caracterizează ansamblul efectelor economice, directe și indirecte, care se propagă la nivelul unei economii naționale ca urmare a transformărilor cantitative, structurale și calitative ce au loc în viața economică a unei țări, într-o anumită perioadă de timp, sub influența unui sistem de factori. Dezvoltarea economică presupune creșterea economică, dar nu orice proces de creștere economică ce se realizează la nivelul unei țări înseamnă și dezvoltare...

 • Telecommunication Management Network (TMN) si mecanismele de securitate

  Introducere TMN (Telecommunication Management Network) este o platformă de management în cadrul căreia managementul presupune un set de capabilități pentru a permite schimbul și prelucrarea informațiilor în scopul sprijinirii rețelelor publice în desfășurarea activităților în mod eficient. Operarea și mentenanța echipamentelor au devenit centralizate, iar cererile pentru rețele virtuale, rețele private, servicii integrate au făcut posibilă schimbarea rețelei într-un mod eficient și flexibil....

 • Rolul departamentului de Resurse Umane in Dezvoltarea si Formarea Profesionala

  INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai populare pentru planificarea și implementarea schimbărilor organizației și a culturii acesteia. Lucrarea este structurată pe trei capitole reprezentative astfel: În capitolul I denumit:” Principalele teorii ale resurselor umane” este prezentată școala clasica (tradițională), care se distinge prin încercarea de a rezolva problemele managementului...

 • Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access si Visual Basic la S.C. Eurex Alimentare S.A.

  1. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII S.C. EUREX ALIMENTARE S.A. Dulcea poveste a început cu peste șase decenii în urmă, în 1944. Atunci, Sabri Ulker și cei trei muncitori ai săi au pus la copt pentru prima dată delicioșii biscuiți Petit Beurre. Lumea a fost cucerită imediat de gustul acestora, astfel că afacerea a crescut de la an la an, ajungând în anul 2008 pe locul 12 în industria mondială de dulciuri, conform „Candy industry top”. Ülker este cea mai mare companie de bunuri de larg consum din...

 • Implementarea strategiei - Etapa decisiva in transpunerea in practica a strategiei

  Conceptul de strategie vine din liba greacă (stratos = arme și agos = conduc), cunoscuta publicație Larousse definind strategia ca fiind “arta de a coordona forțele militare, politice, economice și morale implicate în conducerea unui conflict sau în pregătirea apărării unei națiuni sau a unei comunități de națiuni”. Mult timp rezervat artei militare, în ultimii treizeci de ani, pe plan mondial, conceptul de strategie a intrat în vocabularul cotidian al managerilor, atunci când ne referim la...

 • Rolul si influenta statului in procesul inovational

  Introducere Care este rolul si influenta statului in procesul innovational ? este o buna intrebare la care vom incerca sa dam un raspuns in prezenta lucrare . Primi promotori ai invatiilor in toata lumea sunt scocotite IMM-urile ele in mare parte fiind acei ce cer aceste elemente de inovare si sunt cei ce cheltuie banii pentru aceste cercetari ca ulterior aplicindule in practica sa primeasca un anumit beneficiu sau chiar avantaj competitive pe piata in raport cu cocurentii. Insa nu trebue...

 • Managementul proiectelor europene

  I. ACȚIUNEA 1. DESCRIERE 1.1 Titlu ÎNFIINȚARE PENSIUNE TURISTICĂ ”CODRII DE ARAMĂ” S.C. CODRUȚ S.R.L. 1.2 Locația (locațiile) ROMÂNIA - REGIUNEA NORD/EST JUDEȚUL NEAMȚ, COMUNA VÂNĂTORI NEAMȚ, SAT NEMȚIȘOR 1.3 Costul actiunii si suma solicitată de la Ministerul Integrării Europene Costuri totale eligibile ale acțiunii Suma solicitată de la Ministerul Integrării Europene ( Romania) % din costul eligibil total al acțiunii 305.000 EUR 180.000 EUR 59 % N.B. Procentul din totalul...

 • Managementul strategic in Politia Romana

  CAP. I Prezentarea Poliției Române Poliția Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii. Activitatea Poliției Române constituie serviciu public specializat și se realizează în interesul persoanei, al...

 • Managementul strategic in Agentia Nationala De Administrare Fiscala

  CAP. I Prezentarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) este un organ de specialitate al administrației publice centrale din România. A fost înființată la data de 1 octombrie 2003 în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Începând cu ianuarie 2004 a devenit operațională, dobândind calitatea de instituție cu personalitate juridică proprie, prin desprinderea direcțiilor cu atribuții în administrarea veniturilor statului din...

 • Consiliere scolara si dezvoltarea carierei

  ANALIZA DE NEVOI In realizarea unei analize de nevoi pornim de la întrebările: Ce schimbăm? , De ce schimbăm? Obiectivele analizei de nevoi: identificarea problemelor; stabilirea direcțiilor prioritare de acțiune; adoptarea celor mai potrivite decizii privind designul activităților propuse. Etapele intervenției 1. stabilirea si delimitarea temei; 2. stabilirea obiectivelor si identificarea instrumentelor de lucru; 3. determinarea grupului țintă ; 4. construirea eșantionului; 5....

 • Studiul privind perceptiile romanilor despre femeia manager in Romania

  Această lucrare are ca obiectiv scoaterea în evidență a diferențelor minore dintre grupul de bărbați și femei în ceea ce privește leadership-ul în Romania, faptul că femeile ajung mult mai greu în poziții de conducere și sunt foarte slab reprezentate în viața politică deși companiile care supraviețuiesc cel mai bine crizei economice sunt cele conduse de femei. Voi defini noțiunea de “management”, evoluția acestuia pe plan mondial și în România, noțiunea de “manager” și responsabilitățile lui...

Pagina 1 din 872