Toate documentele din domeniul Management

 • Metode de fundamentare a deciziilor in conditii de certitudine

  INTRODUCERE În viața de zi cu zi ne ciocnim cu faptul că trebuie să luăm o decizie, la stâng sau la dreapta, înainte sau înapoi, acționez ori urmăresc. În fiecare zi luăm o infinitate de decizii, neobservând că o facem. Fiecare pas, fiecare mișcare pe care o facem este o decizie pe care o luăm de fiecare dată, doar că la nivel de subconștient. Astfel, în fiecare zi luăm decizii, unele mai reușite, altele mai puțin reușit, unele în anumite condiții, altele cu totul în alte condiții. Astfel în...

 • Cauze ale conflictelor in organizatii si metode de prevenire a acestora

  INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt definite ca fiind acele obstacole care stau în calea dorinţei acestuia de a face ceea ce şi-a propus, fiind determinate, pe de o parte, de mediul în care acţionează şi pe de altă parte, de capacităţile sale biologice. Cooperarea va fi singura soluţie de a înfrânge aceste limite. În aceste condiţii, când persoanele sunt capabile să comunice între...

 • Unilever

  Scopul proiectului: Proiectul final vizează descrierea și analiza planificării, organizării, coordonării și controlului activităților unei companii internaționale sau multinaționale. I. PREZENTAREA GENERALA Unilever este o companie globală, anglo-olandeză, cu sediul în Rotterdam, Olanda și în Londra. A fost înființată în 1930 prin fuziunea producătorului olandez de margarină, Margarine Unie, cu producătorul britanic de sapun Lever Brothers. În a doua jumătate a secolului XX, compania a...

 • Managementul timpului

  „Nu te plânge de timpul tău; dacă-l gasesti rău, întreabă-te ce ai făcut ca să-l faci mai bun?” Thomas Carlyle Abstract Timpul este una din cele mai prețioase resurse de care dispunem astăzi. Şi totodată una din cele mai frecvente probleme cu care ne luptăm. Indiferent de cȃt de bine ȋncercăm să ne dozăm și să ne folosim timpul, se pare că niciodată nu reușim să rezolvăm toate task-urile. Managementul timpului presupune organizarea ȋntr-un mod eficient a acestuia astfel ȋncȃt la sfȃrșitul...

 • Managementul organizatiilor sportive si comunicarea

  Coordonarea este o funcţie a managementului ce urmează previziunii şi organizării. Coordonarea are rolul de armonizare a deciziilor, activităţilor şi alocării resurselor astfel încât să nu existe suprapuneri sau, din contră, domenii care să fie neglijate. O coordonare bună ne asigură o utilizare eficace şi eficientă a resurselor de care dispune un manager, oferind participanţilor la activităţile organizaţiei posibilitatea de a-şi manifesta iniţiativa într-un cadru bine stabilit. Cel mai...

 • Elementele fundamentale ale planificarii a entitatii Zorile

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei: Actualitatea temei este condiționată de importanța majoră pe care o conferă managerii și directorii instituțiilor funcțiilor manageriale, deoarece datorită emplementării acestora întreprinderile îți dezvoltă atît condițiile economice, cît și cele calitatea muncii. Planificarea este o activitate prin excelenţã managerialã. Toţi managerii, într-un fel sau altul, planificã. Totuşi, modul de abordare a planificãrii, maniera de a ajunge la planuri,...

 • Lideri sau manageri

  Introducere În lumea afacerilor există multe situaţii în care un manager bun este cel mai important factor care determină prosperitatea companiei. Sunt multe ramuri în care este absolut necesară pentru o firmă siguranţa și stabilitatea pe care o poate da un manager foarte bun. Este vorba, printre altele, și de companiile recent privatizate sau cu o parte importantă de active recuperate recent de la stat. Este nevoie de un manager bun pentru a valorifica resursele aflate în posesia firmei,...

 • Managementul riscului in ferma Prod Anca

  Riscul Riscul, în general, reprezinta posibilitatea aparitiei unui eveniment care sa prejudicieze activitatea întreprinderii. Într-o optica mai restrânsa riscul economic reprezinta "incapacitatea societatii de a se adapta în timp si la cel mai mic cost la variatiile conditiilor de mediu (economic si social)”.Astfel, riscul economic exprima volatilitatea rezultatului economic la conditiile de exploatare. În literatura economica de specialitate analiza riscului economic se realizeaza din...

 • Managementul diversitatii

  Întrebarea în managementul diversităţii este: Cum putem construi împreună compania noastră în care orice fel de diversitate este respectată, îşi găseşte locul şi este folosită în mod activ? Diversitatea există şi devine din ce în ce mai prezentă şi mai vizibilă în realitatea vieţii actuale. Compoziţia populaţiei se schimbă treptat, în contextul în care ne confruntăm cu provocări demografice care determină schimbări importante în harta socială şi culturală a Europei. Schimbările demografice...

 • Implementarea sistemelor de management de mediu la SC Automobile Dacia

  INTRODUCERE În actualul context al liberalizării comerţului şi mondializării precum şi al creşterii complexităţii proceselor din întreprinderi, managerii de succes sunt conştienţi că nu se poate supravieţui pe piaţa mondială fără abordarea integrată a sistemelor de management: managementul calităţii, managementul mediului, managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi managementul financiar. Adoptarea unor standarde de mediu este facultativă, dar aplicarea lor reprezintă un atu în...

 • Gestionarea situatiilor de criza organizationala

  Introducere Crizele organizaționale devin mai probabile într-o societate globalizată, de aceea organizațiile trebuie să acorde mai multă atenție managementului comunicării de criză. Totodată întregul proces al comunicării suferă schimbări revoluționare, multe dintre acestea fiind datorate celor mai recente tehnologii de comunicare ca mediu specific, provocate de procesele globalizante. Toate aceste evoluții impun o nouă abordare a comunicării de criză ca element component al managementului...

 • Campanii de promovare a turismului

  INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi ca atare aflat într-o relaţie de intercondiţionalitate cu aceasta. Turismul românesc are reale şanse de revigorare, putând deveni un element dinamizator al întregii economii naţionale, în condiţiile în care el face obiectul unei strategii unitare, coerente şi realiste stabilite la nivel macroeconomic, pe baza urmăririi unor obiective de dezvoltare durabilă a...

 • Abordare conceptuala a calitatii

  1.1 Definirea noțiunii de calitate Din punct de vedere etimologic termenul de calitate provine din cuvântul latinesc „qualitas”, care la rândul său derivă din cuvântul „qualis”, care are semnificaţia „fel de a fi”. Numeroasele preocupări privind atât definirea noţiunii de calitate cât şi modul de măsurare a ei au condus la existenţa unei bogate literaturi în domeniu precum şi la apariţia unor multiple puncte de vedere privind conţinutul noţiunii de calitate a bunurilor şi serviciilor. În...

 • Analiza financiara a firmei SC Exclusive Garden SRL

  I. Prezentarea firmei SC EXCLUSIVE GARDEN SRL . În anul 2002, din dorinţa de a oferii cele mai bune servicii de peisagistică se pun bazele societăţii comerciale SC Exclusive GardenSRL, o societate cu raspundere limitată în localitatea Poroschia, Teleorman Obiectul şi profilul de activitate Societatea funcţionează ca unitate de prestări servicii în domeniul peisagistic şi de comerţ cu amănuntul având gestiune proprie. Îşi desfăşoară activitatea într-o singură secţie compartimentată pe...

 • Proiect de amenajare peisagera a unei gradini de lux

  1. Obiectivul general al propunerii de proiect Obiectivul general al propunerii de proiect este, imbunatatirea si cresterea calitatii vietii prin proiectarea şi amenajarea sistemului de spaţii verzi, cu ajutorul elementelor naturale, (vegetaţie, apă, sol, roci)si artificiale ( alei de circulaţie, dotări, instalaţii, etc.), ce contribuiesc la asigurarea unei dezvoltari durabile. 2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect  Imbunatatirea cadrului vizual Labirinturi verzi, alei...

Pagina 1 din 851