Toate documentele din domeniul Management

 • Management

  Introducere Managementul relației cu clientul (“Customer Relationship Management” - CRM) este astăzi o disciplină matură care, așa cum vom vedea mai târziu, plasează clientul (afacere sau consumator) în centrul afacerii. Această “centricitate a clientului” promovează fidelitatea acestuia, ceea ce sporește valoarea timpului vieții fiecărei relații. CRM constituie un proces global de creare și de întreținere a unor relații profitabile cu clienții, prin asigurarea unui grad superior de valoare...

 • Managementul vanzarilor pe produsul bancar - Fonduri de Investitii la BCR

  INTRODUCERE Realizarea unui studiu privind managementul vânzărilor a fost inspirat din realitate, luând în considerare faptul că companiile moderne o au ca funcțiune esențială. În acest context, activitatea de vânzare și managementul acesteia și-au căpătat rolul lor esențial în cadul activității unei firme competitive. Studiu de față pleacă, astfel, de la ideea că vânzările semnifică o problemă vitală pentru companii, problemă ce trebuie rezolvată printr-o abordare adecvată. Asistăm...

 • Analiza climatului de comunicare

  INTRODUCERE Comunicare reprezintă înștiințare, știre, veste, raport, relație, legătură. Cam acestea ar fi sinonimele care ne sunt oferite de către dicționarul explicativ pentru comunicare. Deși pare simplu înțelesul comunicării este mult mai complex și plin de substrat. Ea are o mulțime de scopuri și cam tot atîtea metode de exprimare și manifestare. Nu există o definiție concretă a comunicării însă se poate spune cel puțin că înseamnă transmiterea intenționată a datelor, a informației....

 • Managementul resurselor umane la Muzeul National Cotroceni

  INTRODUCERE Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă și egală a omului în toate privințele. John Burroughs La nivelul unei organizații și întregii societăți rolul primordial îl ocupă resursa umană - resursă care prin buna pregătire la nivel profesional, conduce la rezultate performante ale organizației, fapt recunoscut și argumentat de oamenii de știință din diferite țări, precum și din practica managerială a firmelor pe plan național. Locul și rolul muncitorilor în cadrul unei...

 • Managementul calitatii la Vrancart Adjud

  CAPITOLUL 1 1. INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL CALITĂȚII Conceptul de calitate Managementul calității s-a dezvoltat de-a lungul timpului răspunzând la nevoile organizațiilor (firmelor), nevoi apărute prin dinamica evoluției la nivel socioeconomic și cultural. Managementul calității s-a practicat si se practica, construind un sistem de management al calității care își trage seva din opt principii fundamentale. Toată această cultură a managementului calității este la aceasta ora concretizata...

 • Obstacole in calea comunicarii interculturale

  I. NOȚIUNI GENERALE DESPRE COMUNICARE 1.1. Noțiunea de comunicare Toate definițiile date comunicării, indiferent de școlile de gândire cărora le aparțin sau de orientările în care se înscriu, au cel puțin câteva elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informații, idei, păreri, opinii, fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul ; nici un fel de activitate, nu poate fi concepută fără procesului de comunicare. Înca din antichitate ,comunicarea a fost...

 • Conceptul de e-Administratie

  E-guvernarea (concept cunoscut și în spatele englezismului e-gov) este una dintre cele interesante provocari ale Adminitrației Publice din întreaga lume. Multe dintre obiectivele pe care guvernarea electronică își propune să le atingă pot fi descrise, la prima vedere, ca fiind ambițioase, chiar spre extrem. Dar acest lucru, în ciuda tuturor criticilor și cinismului lor, este caracteristic unei științe noi. 1. Introducere Guvernarea electronică reprezintă o etapă esențială a reformei...

 • Caracteristicile proiectului de investitii

  1. Introducere Proiectele publice reprezintă instrumente de punere în practică a autorităților publice, a strategiei administrației, utilizând resurse investiționale pe o durată limitată și într-o strictă localizare la nivel național sau local. Expresia detaliată a procesului de realizare sau transpunere în practică a proiectelor de investiții publice și a rezultatele lor este văzută în practica investițională sub denumirea de lucrări publice. Suportul financiar al concretizării proiectelor...

 • Select two culturally distinctive countries and discuss how culture influences consumer behaviour - UK and Romania

  Culture is a system of learned behaviour patterns that are used to distinguish members of a given society. Understanding people is the key to achieving this. People can be identified depending on the culture or region in which they live. They can also be a social class, a work organization, or a family. Understanding the various cultural traditions and behaviours of different countries can help businesses avoid making mistakes and develop effective global marketing strategies. For example,...

 • How to develop High Performance Teams

  Introduction In the literature, one of the most discussed topics is the management of teamwork. More and more managers are convinced that teamwork is the path to success and performance. This report tried to touch all the aspects that highlight the effectiveness of a team within an organization, such as cooperation, communication, understanding, information sharing between team members, leadership, confronting differences of opinion. Availability on teamwork is a requirement in current job...

 • Organizarea taberei de formare si indrumare pentru adolescentii din Centre de Plasament din judetul Prahova

  1. Prezentarea succintă a proiectului propus Obiectivul proiectului este acela de a crește rata de angajare în rândul adolescenților cu vârsta de peste 16 ani proveniți din Centrele de Plasament situate în județul Prahova cu 25% față de anul 2019. În același timp, proiectul își propune să ajute Întreprinderile Mici și Mijlocii care au un deficit în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, să ducă la o scădere a delicvenței juvenile în zona județului Prahova cu 15% față de anul 2019....

 • Raport de practica - Spitalul Clinic de Recuperre Iasi

  INTRODUCERE „Conducerea: arta de a determina pe altul să facă ce dorești tu, dar din proprie inițiativă.” - Dwight D. Eisenhover - Proiectul de față are la bază analiza în practică a activității Spitalului Clinic de Recuperare Iași, dar și a modului de organizare și conducere a acestuia. Indiferent de concepția generală, modul de gândire și metodele folosite, managerul trebuie să țină seama de unele exigențe care sa asigure obținerea unor succese manageriale ridicate și durabile. Dintre...

 • Managementul calitatii

  Termenul „management” provine din latinescul manum agere = „a conduce cu mana“ fiind considerat de unii ca o artă, în timp ce alții consideră că, din contră, este o știință. Din perspectiva unei organizații, managementul este privit ca un proces care are drept scop asigurarea realizării obiectivelor planificate. Management înseamnă arta de a conduce ansamblul activităților de organizare și gestiune a întreprinderilor, o exprimare mai sofisticată a noțiunii de conducere și gestiune a unei...

 • Proiect de practica

  PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea comerciala CADAVI PRODCOM CLASS S.R.L., are sediul in localitatea Pitesti , Calea Bucuresti nr. 15, fiind specializata in fabricarea si comercializarea unei game variate de mobilier. Datorita cresterii calitatii produselor, a diversificarii lor si printr-o politica coerenta in ceea ce priveste preturile practicate, societatea a reusit sa stabileasca relatii economice cu foarte multi clienti, ceea ce a condus la cresterea volumului vanzarilor. Obiectivul...

 • Diagnoza si dezvoltare in managementul resurselor umane - Carrefour

  Introducere În acest proiect ne-am propus să aflăm care este cultura organizațională, și care sunt punctele forte și punctele slabe ale firmei Carrefour, responsabilitatea socială, pentru a vedea care sunt proiectele pe care le desfășoară aceștia pentru a ajuta societatea în care trăim și mediul înconjurător, de a studia satisfacția angajaților din companie, de a vedea care sunt nivele de insatisfacție care trebuie acoperite de organizație și coerența strategică la nivelul activităților cu...

Pagina 1 din 912