Toate documentele din domeniul Management

 • Tranzactii comerciale

  1 INTRODUCERE 1.1 DE CE UN CURS DE TRANZACŢII COMERCIALE? Trăim într-o economie de piaţă în care totul se vinde şi se cumpară. Viaţa socio-economică a evoluat enorm de la momentul depăşirii auto-producţiei şi al satisfacerii nevoilor individuale, la ziua de azi, a diviziunilor clare, a specializării şi pieţelor sofisticate. Generalizarea, diversitatea şi dinamica actelor comerciale în momentul de faţă au la bază două premize majore: - structura economiei naţionale şi internaţionale, -...

 • Sectorul de servicii turistice din Romania

  1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE SECTORUL SERVICIILOR TURISTICE DIN ROMÂNIA Pe termen lung, România prezintă un punct de atracție pentru investitorii străini din toate domeniile de activitate. Pentru a identifica rolul turismului în cadrul economiei naţionale se impune evidenţierea clasificării ramurilor economiei naţionale. 1. SECTORUL PRIMAR – include: agricultura (creşterea animalelor, silvicultura), vânătoarea, pescuitul, industria extractivă; 2. SECTORUL SECUNDAR – industriile de...

 • Caiet practica

  1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂȚII ECONOMICE HOTEL DEL MAR MAMAIA 1.1 Statutul juridic, profilul de activitate, dimensiunea şi complexitatea activităţii Statutul juridic Denumirea societăţii comerciale este S.C. Elegant Impex S.R.L. având forma juridică de societate cu răspundere limitată cu sediul în Constanța, Mamaia. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare. Societatea a luat fiinţă în luna decembrie anul 1994. Societatea este înscrisă la...

 • Mediul concurential in afaceri

  PREZENTARE GENERALĂ The Coca-Cola Company este cea mai mare companie producătoare de băuturi răcoritoare din lume, cel mai mare producător, distribuitor și comercializant de băuturi ne-alcolice și siropuri din lume,și una dintre cele mai mari corporații din SUA. Compania este cunoscută în special datorită produsului ei cel mai renumit Coca-Cola, inventat de John Stith Pemberton în 1886. Coca-Cola este una dintre primele multinaţionale care a investit în România, intrând pe piaţa locală în...

 • Germania vs Japonia

  Capitolul 1. Caracteristici ale managementului firmelor din Germania Germania este statul cu cea mai numeroasă populaţie din Europa din care 57% este forţa de muncă activă, prin forţa sa economică este pe locul trei în lume după SUA şi Japonia, fiind urmată de Franţa. Sub raport tehnic-tehnologic, social, economic, modelul german de management este unul dintre cele mai eficiente din lume. Specific Germaniei este tipul de manager participativ care se caracterizează printr-o temeinică...

 • Managementul productiei si operatiilor - ciocolata

  I. Motivarea alegerii produsului “Ciocolata îi face pe toţi să zâmbească. Chiar şi pe bancheri.” Benneville Strohecker Am ales ca produs pentru analiza ce urmează ciocolata, deoarece întreagă lume o adoră, este un produs cunoscut, căruia nimeni nu-i rezistă. Oricând poți îndulci ziua cuiva cu puțină ciocolată. Pe lângă gustul său bun şi plăcerea de a o consuma, ciocolata, în special cea neagră, cu o concentrație mai mare de cacao, are un efect benefic asupra organismului uman. S-au...

 • Aplicatie supply chain management

  Aplicaţia 2.1. La organizaţia la care vădesfăşuraţiactivitatea, ierarhizaţişiexemplificaţifuncţiile de bază ale activitităţii de logistică. Comparaţiierarhizareaobţinută cu a unui alt coleg care îşi desfăşoarăactivitatea la o firmă cu acelaşiprofilca al firmeidvs. analizate. Cum explicaţirezultateleobţinuteşi care suntcauzelecare au determinataceastăsituaţie? În cele ceurmează, vom specifica şi exemplifica funcţiile activitităţii de logistica din cadrul firmei de confectii Simoda Ro SRL...

 • Managementul operatiunilor in comert

  1. Cоnsіdегațіі gеnегalе În analіza fіеcaгеі огganіzatіі vоm еvіdеntіa еxіstеnta a dоua maгі catеgогіі dе actіvіtatі: dе cоnducеге sі dе еxеcutіе. Pгоcеsul dе managеmеnt геpгеzіnta tоtalіtatеa actіunіlог dе pгеvеdеге, огganіzaге, cоогdоnaге, antгеnaге a pегsоnaluluі sі cоntгоl-геglaге еxегcіtatе dе cоnducatог іn scоpul stabіlігіі sі геalіzaгіі оbіеctіvеlог огganіzatіеі. Tоatе acеstе actіunі c ...

 • Calitatea si managementul calitatii in organizatia bazata pe cunoastere

  1.1 Definirea şi evoluţia conceptului de calitate Calitate - „măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele" - (Pentru a-i da o dimensiune universală, acceptată şi aplicată în toate ţările lumii, calitatea este definită astfel de Organizaţia Internaţională de Standardizare –ISO, prin standardul ISO 9000:2005, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular). Calitatea are un caracter dinamic, întrucât conţinutul ei evoluează în...

 • Noi tendinte, calitatea totala, IQM

  Factori determinanţi Prin mutatiile survenite in mediului economic, la nivelul sistemelor de productie, a structurilor organizationale se prefigureaza trasaturile unei organizatii noi, "diferite". Aceste mutatii sunt determinate de urmatoarele: - Factorii externi cu impact asupra organizatiei cunosc o dezvoltare din ce în ce mai rapida, dependenţele lor se accentuează tot mai mult. • Evoluţiile mediului economic: fenomenele de mondializare, liberalizare si fragmentare, cât si...

 • Scoli de managment

  Managmentul este procesul prin care se acţioneză împreună şi cu alţii pentru atingerea obiectivelor comune. Managerul poate fi definit ca proces, grup de oameni şi ca artă şi ştiinţă iar în evoluţia sa a cunoscut mai multe etape de evoluţie, de la conducerea emperică la cea ştiinţifică. Din acest motiv, astăzi cunoaştem mai multe şcoli de management: I. ŞCOALA EMPIRICĂ Ce reprezintă? - Abordează ştiinţa conducerii pe poziţia conducătorilor eficienţi, a experienţei şi a modului lor de a...

 • Influenta noilor media si a instabilitatii legislative asupra afecerilor online

  Întroducerea Internetul online este o indusirie în creștere rapidă la nivel mondial.Internetul oferă mai multe oportunități pentru consumatori , pentru a facilita procesul de explorare a produselor, deoarece utilizatorul poate deveni rapid familiarizat cu produse și de a determina daca produsul oferit de comercianți locali sunt de calitate înaltă sau calitate mai proastă. Astfel, promovarea afacerilor pe internet și vânzările prin intermediul internetului poate deveni un succes sau un eșec....

 • Ce este cultura organizationala

  Ce e cultura organizaţională? (1) Cultura unei organizaţii poate răspunde la întrebări precum: Cum ar trebui: organizată munca? exercitată autoritatea? recompensați oamenii? controlați oamenii? etc. (plan managerial-normativ) Contează cum se îmbracă oamenii? Contează punctualitatea? Se așteaptă inițiativă sau mai degrabă obediență? etc. (plan antropologic-normativ) Ce e cultura organizaţională? (2) Schein (2010) – “Definesc cultura ca un set de asumpţii/presupuneri date ale unui grup,...

 • Climatul organizational

  CAPITOLUL 1 Climatul organizaţional 1.1. Cadru general Studii efectuate în ultimii 30 de ani atestă faptul că performanţa organizaţiei manifestă conexiuni directe cu mediul de lucru. În societatea contemporană, companiile trebuie să se adapteze continuu schimbărilor tehnologiei, să atingă niveluri progresiv calitative ale produselor lor şi să menţină o forţă de muncă competitivă. Pentru a rămâne competitive şi a menţine o forţă de muncă performantă, echipa managerială trebuie să îşi...

 • Cultura nationala - variabila importanta in companiile multinationale

  INTRODUCERE Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu - economic, politic, social - complex, definit pe două coordonate esenţiale: dimensiunea culturală, pe de o parte, şi raportul national-international, pe de altă parte. Procesul de internationalizare si globalizare a adus tendinta de largire progresiva a campului de actiune al companiei. Firmele multinationale joaca un rol decisive in economiile tuturor tarilor si in relatiile economice international. Pe cealaltă...

Pagina 1 din 852