Toate documentele din domeniul Matematica

 • Metode de rezolvare a problemelor de matematica in ciclul primar

  INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei Tentația îmbunătățirii repertorului fenomenologic, al repertoriului metodologic și terminologic permite o definire inedită și necesară articulată între domeniul științific și cel aplicativ, specific naturii prezentei lucrări. Perspectiva acestei elaborări, este una de identificare a factorilor de susținere a reușitei didactice în domeniul matematicii, coroborată cu proiecția științifică, cea psihologică și cea a evoluției personalității...

 • Stimularea potentialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

  ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului didactic în cadrul procesului de învățământ este imperios reclamată de particularitățile de vârstă ale elevilor mici și de necesitatea tratării individuale a acestora în vederea creșterii randamentului școlar, deci îmbunătățirea performanțelor școlare. Prin caracterul său atractiv, prin dinamismul său, prin stimularea interesului și...

 • Lanturi Markov

  Rezumat: Proiectul de față are în vedere explicarea conceptului de „lanțuri Markov”, a celor mai importante aspecte cu privire la acestea, precum și exemplificarea prin aplicații a acestor procese. Procesele stochastice permit modelarea matematică a numeroaselor componente ale sistemelor tehnice, informatice, economice, sociale. Procesele stochastice sunt familii de variabile aleatoare, definite pe același spațiu de probabilitate cu valori reale în același spațiu de valori, indexate după un...

 • Proiect de lectie inmultirea fractiilor zecimale

  DATA: 18.02.2020 CLASA: a V-a PROFESOR: DISCIPLINA: Matematică UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Fracții zecimale TEMA LECȚIEI : Înmulțirea fracțiilor zecimale care au un număr finit de zecimale TIPUL LECȚIEI: Sistematizare si fixare a cunostintelor COMPETENȚE GENERALE: 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale 3. Utilizarea...

 • Serii de puteri in multimea numerelor complexe

  1 Serii numerice 1.1 Notiuni introductive In domeniul matematicii, o serie se poate de ni, aproximativ, ca ind o adaugare in nita de elemente, unul dupa celalalt, in ordine, la o cantitate de elemente deja existente folosite pentru a sti punctul de la care pornestel seria. De cele mai multe ori este nevoie de cunoasterea primilor doi termeni pentru a putea continua seria spre in nit. Studierea seriilor este o parte majora si extrem de importanta din analiza matematica si mai exact in...

 • Proiect didactic - Mijlocul unui segment

  Clasa: a V-a Disciplina: Matematică Obiectul: Geometrie Unitatea de învațare: Elemente de geometrie Titlul lecției: Mijlocul unui segment. Simetria unui punct fata de un punct Tipul lecției: dobândirea de noi cunoștințe Durata: 50 ‘ Locul de desfășurare: sala de clasă Competențe generale: CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite. CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural,...

 • Examen Matematica

  Varianta A 1 1)(1p) Justi cati convergenta si calculati suma seriei urmțatoare: 1Σ n=1 2n + 2n+1 + (????2)n 6n 2)(2p) Determinati punctele de extrem local ale functiei f : R2 ????! R; f(x; y) = ????2x2 + xy2 ???? 5x + y2 + 12. 3)(0,75p) V^anzțarile unui produs (^n mii unitțati) au ^nregistrat pe ultimii 3 ani valorile: Ani 2017 2018 2019 V^anzțari 10 12 17 Sța se estimeze volumul v^anzțarilor pentru anul 2020 utiliz^and o functie de ajustare liniarța. 4)(0,5p) S.T.B....

 • Proiect_didactic - Numerele naturale de la 0 la 10

  CLASA PREGĂTITOARE ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale naturii DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului SUBIECTUL: Numerele naturale de la 0 la 10 TIPUL LECȚIEI: consolidarea cunoștințelor DURATA: 40 minute + 10 minute activitate recreativă FORMA DE REALIZARE: lectie integrată DISCIPLINE INTEGRATE: Matematica și explorarea mediului, Arte vizuale si abilitati practice, Muzica si miscare; COMPETENȚE SPECIFICE: MEM: 1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul...

 • Predarea fractiilor ordinare si fractiilor zecimale abordari metodologice comparative

  INTRODUCERE 1. Importanța temei și motivatia alegerii ei Lucrarea se adresează elevilor de clasa a V-a, punându-le la îndemână un instrument de lucru care să-i ajute să-și aprofundeze cunoștințele de aritmetică, acumulate în școala primară cat si gimnaziala. Lucrarea este concepută pe capitole și subcapitole, fiecare subcapitol conține noțiuni teoretice urmate de aplicații concepute în mod gradual. Pentru a înlesni înțelegerea noțiunii de fracție, voi apela la numeroase reprezentări...

 • Sisteme de ecuatii liniare curs recapitulativ

  Definiție: Se numește sistem de m ecuații liniare cu n necunoscute problema determinării numerelor reale x R i  astfel încât:                 a x a x a x bm a x a x a x b a x a x a x b m m mn n n n n n ... ... 1 1 2 2 21 1 22 2 2 2 11 1 12 2 1 1 Unde:             -   m m mn n n a a a a a a a a a A ... ... ... ... ... ... ... 1 2 21 22 2 11 12 1 = matricea asociată sistemului     ...

 • Aspecte didactice ale predarii-invatarii numerelor naturale la clasele primare

  Copiii întâmpină de obicei dificultăți matematice, deoarece matematica este predată într-o manieră abstractă și deseori copiii dezvoltă o teamă față de lucrurile pe care nu le înțeleg. Matematica este precum lanțul de la bicicletă, s-a rupt o zală de la lanț, bicicleta nu mai merge. Misiunea unui profesor este aceea de a învăța copii materia pe care o predă, de a le dezvălui tainele ascunse ale matematicii și de a-i determina să iubească matematica. Un profesor bun este un deschizător de...

 • Multimi

  NOȚIUNI INTRODUCTIVE Conceptul de mulțime este fundamental în Matematică, acesta a fost inițial utilizat de matematicianul G. Cantor (1845-1918), fondatorul Teoriei multimilor. Acest concept abstractizeaza ideea de a grupa împreuna obiecte si de a le vedea ca o entitate de sine statatoare. Intuitiv, vom spune ca o mulțime este o colectie de obiecte distincte, numite elementele multimii. Elementele unei mulțimi pot fi de orice natura: numere, persoane, litere ale alfabetului, sau chiar...

 • Studiu de caz statistica economica - realizarea unui studiu pe baza unui esantion de 30 firme

  Notatii: x- nr. de salariati; y - cifra de afaceri variabila Sa se grupeze societatile comerciale pe 4 grupe dupa cele două caracteristici (nr. de salariati si cifra de afaceri) Gruparea pe intervale egale dupa numarul de salariati: Calcularea amplitudinii variatiei (A) A_x=x_max-x_min =50-20 =30 Stabilirea numarului de grupe (r_x) r_x =4 Determinarea marimii intervalului de grupe (k_x) k_x= A_x/r_x =30/4 =7,5≃8 Nr.Crt Grupe de salariati in functie de nr. de salariati Nr. de...

 • Grupuri

  Capitolul I Notiuni generale de teoria modulelor 1.1Introducere module.Definitii interpretari Modulul este o generalizare a unui spatiu vectorial,adica :daca operatia externa(inmultirea cu scalar), in cazul spatiului vectorial, se defineste cu ajutorul unui corp (comutativ), in cazul modulelor se va folosi pentru aceasta un inel. Fie R un inel unitar, nu neaparat comutativ si M un grup abelian in raport cu o operatie interna notata aditiva: (M,+). Definitie1.1.1Fie Run inel.Un R-modul...

 • Drepte perpendiculare, drepte paralele

  CLASA: a IV-a A STUDENT: ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale naturii DISCIPLINA: Matematică UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Elemente intuitive de geometrie DETALIERI DE CONȚINUT: Drepte perpendiculare, , drepte paralele TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoștințe SCOPUL: -să recunoască forme plane și forme spațiale, să identifice și să descrie proprietăți simple ale unor figuri geometrice; OBIECTIVE OPERAȚIONALE: O1- să denumească corect figurile geometrice, observând imaginile...

Pagina 1 din 37