Toate documentele din domeniul Matematica

 • Proiect matematica

  1. Nr. Crt. Country GDP per capita Exports of goods and services 1 Moldova 1.99 41.53 2 Montenegro 7.05 40.14 3 Morocco 3.11 34.33 4 Namibia 5.91 41.82 5 Nepal 0.68 11.51 6 New Zealand 36.01 27.91 7 Nicaragua 1.81 45.01 8 Nigeria 2.56 18.44 9 Norway 89.08 38.86 10 Pakistan 1.11 12.24 11 Paraguay 3.76 45.19 12 Portugal 21.53 40.07 13 Poland 14.09 47.59 14 Peru 5.82 22.58 15 Russian Federation 11.49 27.05 16 Romania 9.16 41.19 17 Singapore 51.87 193.43 18 Slovak Republic...

 • Analiza matematica

  OBIECTIVELE Unității de învățare Nr. 1 Principalele obiective ale Unității de învățare Nr. 1 sunt: - Recapitularea noțiunilor de bază ale analizei matematice din liceu - Însușirea aparatului de calcul din analiza matematică de liceu Mulțimi 1.1 Mulțimi Dacă elementul x se află printre elementele mulțimii A vom scrie x A și citim x aparține mulțimii A. În caz contrar scriem x A și citim x nu aparține mulțimii A. Notăm cu  mulțimea vidă (fără nici un element). Definiție Dacă A, B...

 • Dificultati in predarea disciplinelor exacte

  Lucrarea de fața răspunde la urmatoarele intrebări: 1. Cum influențeaza proiectarea didactica „reusita” activitatii? 2. Cum influenteaza personalitatea elevului eficienta unei lectii? 3. Care sunt dificultatile in predarea matematicii? 4. Cand intervine esecul scolar? 5. Cum pot fi ameliorate rezultatele scolare si esecul scolar? Un cadru didactic bine intentionat trebuie sa-si puna urmatoarea intrebare: cum as putea face incat intotdeauna activitatile didactice pe care le desfasor sa...

 • Subspatiul ortogonal - Proiectia ortogonala pe un subspatiu - Exemple si exercitii

  Subspatii vectoriale Definitie: Se numește subspațiu vectorial al lui V o submulțime nevida W a lui V,astfel încat au loc proprietațile:∀u,v∈W,∀k,l∈K ,ku+lv∈W ; Adunarea și înmulțirea cu scalari pe W sunt restricțiile la W ale operațiilor de pe V;de aceea urmatoarele afirmații sunt echivalente: W este un subspațiu vectorial al lui V; W este un spațiu vectorial peste K în raport cu operațiile induse din V. Exemple de subspații vectoriale 1. Mulțimea W de forma (0,x2, .,xn), ∀x2, ..,xn ∈...

 • Plan de lectie - Graficul functiei de gradul I

  Clasa: a IX-a Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic Energetic Obiect: Matematica Unitatea de invatare: Functii si ecuatii Tema lectiei: Graficul functiei de gradul I Tipul lectiei: Dobandire de cunostinte Scop: reprezentarea grafica a functiei de gradul I Competente specifice: 1. Recunoasterea unor corespondente care sunt siruri, progresii, functii 2. Calculul valorilor unor functii care modeleaza situatii practice in scopul caracterizarii acestora 2. Reprezentarea in diverse...

 • Rolul notiunii de limita in unele probleme de matematica

  Introducere Noțiunea de limită este indispensabilă în definirea și studiul conceptelor de bază ale analizei matematice: continuitatea, derivabilitatea și integrabilitatea funcțiilor. Germenii noțiunii de limită trebuie să fie aparut din cele mai vechi timpuri, de vreme ce babilonienii aproximau radăcina pătrată dintr - un număr pozitiv de forma , unde (xn)n 1 este șirul dat de relația de recurență xn = , pentru n 1 și x1 = a. Această aproximație s-a dovedit ulterior nu numai corectă ci și...

 • Metoda comparatiei

  Introducere Etimologia greacă a cuvântului problemă arată că ea reprezintă o provocare la căutare, la descoperirea soluției. Limitându-ne la matematică, admitem că prin problemă se înțelege orice chestiune a cărei soluționare se poate obține prin procese de gândire și calcul.Problemele de aritmetică constituie răspunsuri la anumite întrebări referitoare la preocupări și acțiuni bazate pe date numerice. O problemă este compusă din date și întrebare.Problema poate fi scrisă cu text sau...

 • Arta fractala

  Istoric Matematică care stă la baza fractalilor, a început să fie conturată în sec. al 17-lea, în momentul în care filozoful și matematicianul Gottfried Leibniz, a reușit să remarce, auto-asemanarea de tip repetitiv, deși acesta a făcut greșeala de a considera că, numai linia dreaptă, deține aceasta carcateristica. Abia la 1872, a fost elaborată o funcție matematică, a cărei reprezentare grafică, poate să fie considerată fractala, în momentul în care, Karl Weierstrass, a oferit un exemplu...

 • Vectori si valori proprii

  Fie V un K - spațiu vectorial n-dimensional și A ∈ TK (V) un operator liniar. Definitie : Un vector x ∈ V , x ≠ 0 se numește vector propriu al operatorului A dacă există λ ∈ K astfel încât A (x) = λ x. Scalarul λ ∈ K se numește valoarea proprie a lui A corespunzătoare vectorului propriu x. Mulțimea valorilor proprii ale operatorului liniar A se numește spectrul operatorului A și se notează cu σ (A). Propozitie : Mulțimea tuturor vectorilor proprii, corespunzători valorii proprii λ, la...

 • Problema fluxului maxim

  Elemente teoretice de baza O retea de flux este un graf orientat G=(V,E) cu 2 noduri speciale (sursa si destinatia). Fiecarei muchii (u,v) a grafului ii este asociata o valoare cap(u,v) numita capacitatea acelei muchii. Daca nu exista nici o muchie de la un nod u la un nod v, vom defini cap(u,v)=0. Un flux f intr-o retea de flux G=(V,E) este o functie definita pe VxV, avand valori reale, care respecta urmatoarele conditii: - pentru orice u si v din V, cap(u,v)>=f(u,v) (limitare...

 • Analiza cu elemente finite a distributiei temperaturii intr-un conductor electric cu fluxul termic volumetric variabil

  DESCRIERE TEORETICĂ Se consideră un conductor electric cu lungime de 20 m străbătut de un curent I constant în timp (Figura 1). Se propune o problema pentru analiza cu 15 elemente finite a distributiei temperaturii conductorului. O parte din energia electrică transmisă de-a lungul conductorului se trensformă prin efect Joule-Lenz în căldură, ridicând temperatura conductorului deasupra celei a mediului ambiant. Ipotezele problemei sunt următoarele: acţiunea termică a curentului electric...

 • Peobleme contabilitate

  Problema nr.1 În anul 2016 SRL ,,Faur” a înregistrat venituri în suma totală de 264 320 lei și cheltuili în sumă totală de 236 000 lei, inclusiv penalități privind taxele locale – 3 776 lei. Penalitățile privind impozitele labuget nu sunt recunoscute de CF ca deduceri de aceea ele reprezintă ajustări aferente cheltuielilor care sunt însumate la calcularea venitului impozabil.Alte ajustări ale cheltuielilor în scopuri fiscale nu au fost înregistrate. Se cere: de calculat suma profitului...

 • Matematici aplicate in economie-Univ din Oradea 2007

  INTRODUCERE Matematica se foloseşte în economie de la începutul secolului al XIX-lea. Matematica a adus rigurozitate şi precizie în analiza fenomenelor economice şi a contribuit la dezvoltarea economiei chiar prin crearea unor ramuri noi ale acesteia. Acest curs urmăreşte punerea la îndemâna studenţilor a cunoştinţelor matematice folosite frecvent în aplicaţii economice şi a unor rezultate teoretice fundamentale, necesare parcurgerii celorlalte discipline cuprinse în planul de...

 • Forma canonica Jordan

  Introducere Pentru aplicaţiile numerice,este util sa identificăm un sistem complet de reprezentanţi pentru această relaţie de echivalenţă: altfel spus, este util sa determinăm un anumit tip de matrice, cu proprietatea ca orice matrice pătratică este asemenea cu o unica matrice de tipul dat. Din considerente pe care le vom explica ulterior, vom studia această problematică doar pentru matrice definite peste corpul ₵ al numerelor complexe.Am văzut de asemenea ca orice matrice cu elemente numere...

 • Modele optimizare

  I. MODELE LINIARE DE OPTIMIZARE STRUCTURĂ CULTURĂ MARE ZONELE DE SUD ȘI VEST I A.TABEL CU DATE PENTRU (SCOC1) ; (SCOV1) Culturi Resurse Grâu Porumb Floarea Soarelui Sfeclă de zahăr Limite Motorină(litri / ha) 150 180 190 200 17100 litri Combatere buruieni, boli,dăunători(BBD) (lei/ha) 50 40 60 80 5000 lei Îngrăşăminte Chimice(Kg/ha) 150 100 120 140 12500 kg Limită MIN (ha) 30 40 10 4 Suprafaţă Totală=100 ha Venit (lei/ha) 1200 1500 1200 1800 Total ≥ 1365000 lei Cheltuieli...

Pagina 1 din 35