Toate documentele din domeniul Matematica

 • Matematica sau arta - Numarul de aur

  Traim inconjurati de numere zi de zi. Am putea crede ca Dumnezeu a cladit imensul univers prin prisma acestora. Pretutindeni, inevitabil, numerele sunt prezente in viata noastra, printr-o metamorfoza continua. Flora, fauna, apele, aerul, omul, intreaga lume artificiala, construita de cel din urma, se sprijina pe numere. Le vedem, le auzim, le mirosim, le constientizam. Iar unele dintre ele, in baza unor proprietati impresionante, devin superioare celorlalte, predominandu-le in universul...

 • Analiza matematica

  1. Relaţii. Definiţie. Proprietăţi generale Se consideră cunoscute noţiunile de: mulţime, clasă, operaţii cu mulţimi şi logică matematică. Definiţia 1.1.1. Fie A şi B două mulţimi oarecare. Se numeşte relaţie de corespondenţă între mulţimile A şi B tripletul notat astfel: ℜ = (G;A;B ) unde: G = A ×B , numit graficul (graful) relaţiei ℜ; A - domeniul de definiţie sau sursa relaţiei ℜ ; B - codomeniul sau adresa relaţiei ℜ ; Observaţia 1.1.1. a) Dacă B ≡ A atunci relaţia ℜ este notată...

 • Analiza economico-financiara Tymbark Maspex-Polonia

  Date generale Polonia este o țară din Europa Centrală, care se învecinează cu Germania la vest, cu Cehia și Slovacia la sud, cu Ucraina și Belarus la est și cu Lituania, Rusia și Marea Baltică la nord. Are, de asemenea, o frontieră maritimă cu Danemarca și Suedia. Întreaga suprafață a Poloniei este de 312.679 km², situând acest stat pe poziția 70 în lume din punct de vedere al suprafeței. Polonia are o populație de 38,5 milioane de locuitori, concentrați, în principal, în orașe și municipii...

 • Calcul matriceal avansat lab1 rezolvari

  LABORATOR 1 * CMA 1. S˘a se rezolve cu ajutorul procedurilor LinearSolve din biblioteca LinearAlgebra ¸si solve, sistemele liniare AX = V de mai jos, date ˆın form˘a explicit˘a: a)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 ; (SCD, r = m = n); b)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 x + 2z = 7 ; ( SCD, r = n < m); c)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 x + 2z = 6 ; (SI, r = n < m); d) x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 ; (SCN, r = m <...

 • M. Stefanovici - Integrale duble

  Fie D un domeniu mărginit, de arie măsurabilă finită din planul xOy și o funcție reală de două variabile reale definită și mărginită pe D. Se consideră o partiție (d) sau diviziune a domeniului D, adică o descompunere a acestuia într-un număr de subdomenii disjuncte, a căror reuniune este D: Observație: O asemenea partiție se poate realiza cu ajutorul a două familii uniparametrice de curbe plane, de exemplu paralele la axele de coordonate Ox și Oy. Se definește diametrul al domeniului , ca...

 • Baze de date Sinteza

  Conţinutul tematic al disciplinei Notiuni introductive în domeniul bazelor de date (entitate, relatie, atribut, limbaje pentru baze de date, componenete şi arhitectura unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD), evoluţia SGBD-urilor), Proiectarea bazelor de date simple, Proiectarea bazelor de date relaţionale (modelarea Entitate-Relaţie, diagrama E/R, modelul relational, regulile lui Codd, caracteristicile modelului relational, normalizare, forme normale, dependenţe funcţionale),...

 • Dezvoltarea aptitudinilor matematice la elevii din clasele primare

  ARGUMENT Şcoala este orientată, în primul rând, spre instruirea elevului normal dezvoltat, de la al cărui nivel se porneşte în stabilirea programelor de învăţământ, în formarea criteriilor de apreciere şi a cerinţelor cadrelor didactice, precum şi în imprimarea ritmului de lucru la lecţie. Un elev cu un ritm mai lent fie că repetă anul, fie că, printr-o îndrumare suplimentară din partea familiei şi, deseori, a corpului didactic promovează clasa. Altfel se prezintă lucrurile în cazul unui...

 • Obiecte R

  1.Vectori Vectorii sunt structuri de date cu una sau mai multe valori de acelasi tip: intreg, real, logic, complex, caracter. Vectorii cu o singura componenta se numesc scalari. In R, indicele 0 este ignorat, indicii acceptati sunt 1,2,3,.... Vectorii pot fi creati interactiv sau se pot importa din fisiere. Crearea interactiva a vectorilor se poate face utilizand functia de concatenare „c”. Exemplu: >u=c(3,2,4,5) >p=c(1.25,0.45) >u[3] #vizualizarea unei componente [1] 4...

 • Teoreme generale in dinamica punctului material

  Lucrul mecanic este o mărime fizică definită ca produsul dintre componenta forței care acționează asupra unui corp în direcția deplasării punctului ei de aplicație și mărimea drumului parcurs E o mărime ce caracterizează schimbarea stării dinamice a sistemului. Lucrul mecanic este o mărime fizică derivată, scalară, extensivă în raport cu drumul, având caracter de mărime de transformare legată de variația mărimii de stareenergie. Analitic, lucrul mecanic elementar efectuat pentru un drum...

 • Viteza reala de schimbare a manevrelor pentru conflictul de trafic aerian evitarea si impactul lor asupra economiei aeronavelor

  Rezumat Creşterea bruscă, pe parcursul ultimului deceniu, a densității traficului aerian din lume a determinat mulți cercetători să analizeze concepte inovatoare de gestionare a traficului aerian pentru a îmbunătăți capacitatea actuală a traficului aerian și a performanței economice a aeronavelor. Furnizarea către operatorii de aeronave a unei mai mari libertăți în a alege propriile traiecte de zbor este una dintre ele. Într-un astfel de climat al traficului aerian, soluționarea conflictelor...

 • Scheme de calcul in probleme de evolutie

  Introducere. Modele matematice a problemei de evolutie Schemele de calcul ce vor fi construite si analizate se construiesc pentru modelele matematice ale problemelor de evolutie. La general, PE sunt fenomenele din natura ce evoluează atit in spatiu, cit si in timp. Ca aparat matematic, ele reprezinta ecuatii in derivate partiale. Au fost clasificate in 3 grupe (de ordinul 2): ecuatii eliptice ecuatii parabolice ecuatii hiperbolice PE sunt prezentate cel mai des de ecuatii parabolice si...

 • Probleme socio-economice si teoria jocurilor

  Introducere Studierea problemelor economice cu ajutorul matematicei, prin construirea modelelor matematice ale unor fenomene, procese si situatii economice are un istoric destul de aprofundat. Ceea ce tine de aplicarea teoriei jocurilor in studierea fenomenelor economice situatia este putin diferita deoarece insasi teoria jocurilor a aparut relativ nu demult. Mai mult, exista si un moment istoric considerat ca momentul aparitiei teoriei jocurilor: publicarea cartii lui John von Neuman si...

 • Statistica Bestfashion

  Compania “Bestfashion”, având ca obiect de activitate comercializarea de îmbrăcăminte, administrează în România un număr de 10 magazine aflate în diferite zone teritoriale. Datorită numărului mare de personal(46 angajaţi ) din aceste magazine, administratorul firmei doreşte reducerea acestora. Pentru a şti în ce măsură să ia această decizie realizează un studiu cu privire la salariul, vechimea şi vârsta pe care o are fiecare angajat. Datele colectate pe acest eşantion au condus la obţinerea...

 • Integrale definite

  INTRODUCERE În analiza matematică, integrala unei funcții este o generalizare a noțiunilor de arie, masă, volum și sumă. Procesul de determinare a unei integrale se numește integrare. Spre deosebire de noțiunea înrudită de derivată, există mai multe definiții posibile ale integralei, fiecare cu suportul său tehnic. Acestea sunt însă compatibile. Oricare două moduri de integrare a unei funcții vor da aceleași rezultate când ambele sunt definite. Termenul "integrală" se poate...

 • Integrale definite - Aplicatii

  Introducere Una dintre problemele de bază ale calculului diferențial constă în determinarea derivatei unei funcții date. Diverse probleme din analiza matematică și multiplele aplicații ale derivatei în geometrie, mecanică și tehnică conduc la problema recip-rocă: fiind dată funcția f, să se afle o funcție F, astfel încît derivata ei să fie egală cu f. Restabilirea funcției, fiind dată derivata acesteia, reprezintă una dintre problemele fundamentale ale calculului integral. Procesul de...

Pagina 1 din 34