Toate documentele din domeniul Matematica

 • Analiza cu elemente finite a distributiei temperaturii intr-un conductor electric cu fluxul termic volumetric variabil

  DESCRIERE TEORETICĂ Se consideră un conductor electric cu lungime de 20 m străbătut de un curent I constant în timp (Figura 1). Se propune o problema pentru analiza cu 15 elemente finite a distributiei temperaturii conductorului. O parte din energia electrică transmisă de-a lungul conductorului se trensformă prin efect Joule-Lenz în căldură, ridicând temperatura conductorului deasupra celei a mediului ambiant. Ipotezele problemei sunt următoarele: acţiunea termică a curentului electric...

 • Peobleme contabilitate

  Problema nr.1 În anul 2016 SRL ,,Faur” a înregistrat venituri în suma totală de 264 320 lei și cheltuili în sumă totală de 236 000 lei, inclusiv penalități privind taxele locale – 3 776 lei. Penalitățile privind impozitele labuget nu sunt recunoscute de CF ca deduceri de aceea ele reprezintă ajustări aferente cheltuielilor care sunt însumate la calcularea venitului impozabil.Alte ajustări ale cheltuielilor în scopuri fiscale nu au fost înregistrate. Se cere: de calculat suma profitului...

 • Matematici aplicate in economie-Univ din Oradea 2007

  INTRODUCERE Matematica se foloseşte în economie de la începutul secolului al XIX-lea. Matematica a adus rigurozitate şi precizie în analiza fenomenelor economice şi a contribuit la dezvoltarea economiei chiar prin crearea unor ramuri noi ale acesteia. Acest curs urmăreşte punerea la îndemâna studenţilor a cunoştinţelor matematice folosite frecvent în aplicaţii economice şi a unor rezultate teoretice fundamentale, necesare parcurgerii celorlalte discipline cuprinse în planul de...

 • Forma canonica Jordan

  Introducere Pentru aplicaţiile numerice,este util sa identificăm un sistem complet de reprezentanţi pentru această relaţie de echivalenţă: altfel spus, este util sa determinăm un anumit tip de matrice, cu proprietatea ca orice matrice pătratică este asemenea cu o unica matrice de tipul dat. Din considerente pe care le vom explica ulterior, vom studia această problematică doar pentru matrice definite peste corpul ₵ al numerelor complexe.Am văzut de asemenea ca orice matrice cu elemente numere...

 • Modele optimizare

  I. MODELE LINIARE DE OPTIMIZARE STRUCTURĂ CULTURĂ MARE ZONELE DE SUD ȘI VEST I A.TABEL CU DATE PENTRU (SCOC1) ; (SCOV1) Culturi Resurse Grâu Porumb Floarea Soarelui Sfeclă de zahăr Limite Motorină(litri / ha) 150 180 190 200 17100 litri Combatere buruieni, boli,dăunători(BBD) (lei/ha) 50 40 60 80 5000 lei Îngrăşăminte Chimice(Kg/ha) 150 100 120 140 12500 kg Limită MIN (ha) 30 40 10 4 Suprafaţă Totală=100 ha Venit (lei/ha) 1200 1500 1200 1800 Total ≥ 1365000 lei Cheltuieli...

 • Grafuri

  Aplicaţia1: Definiţi matematic tipurile de graf, după tipul de legături dintre vârfurile lor. Răspuns: Se cer definiţiile grafului orientat, şi respectiv neorientat. Rezolvare: [graful orientat] se notează cu G (X, ), unde: ↑ ↑ cuplul de 2 componente: X şi ∙X (mulţime) nevidă + finită de n elemente, numite vârfuri ale lui G (sau noduri ale lui G, sau puncte ale lui G) şi notate cu [x1, x2, ,xn] (sau prescurtat: [1, 2, , n]), iar: în sensul că are importanţă (contează) ordinea...

 • Analiza I

  1. Serii numerice 1.1. ¸Siruri de numere reale ¸Sir de numere reale. O func¸tie f : Nk ! R, unde Nk este mul¸timea fk; k + 1; k + 2; : : :g; k 2 N, se nume¸ste ¸sir de numere reale. Pentru ¸sirul f se folose¸ste nota¸tia (an)nk; unde an = f(n). În mod uzual k se ia 0 sau 1. De exemplu, prin (an)n1 cu an = sin n n2 ; în¸telegem func¸tia f : N1 ! R, unde f(n) = sin n n2 . ¸Sir monoton. Fie ¸sirul (an)nk. Dac¼a an an+1 pentru orice n l; unde l k; atunci ¸sirul se nume¸ste...

 • Matematica sau arta - Numarul de aur

  Traim inconjurati de numere zi de zi. Am putea crede ca Dumnezeu a cladit imensul univers prin prisma acestora. Pretutindeni, inevitabil, numerele sunt prezente in viata noastra, printr-o metamorfoza continua. Flora, fauna, apele, aerul, omul, intreaga lume artificiala, construita de cel din urma, se sprijina pe numere. Le vedem, le auzim, le mirosim, le constientizam. Iar unele dintre ele, in baza unor proprietati impresionante, devin superioare celorlalte, predominandu-le in universul...

 • Analiza matematica

  1. Relaţii. Definiţie. Proprietăţi generale Se consideră cunoscute noţiunile de: mulţime, clasă, operaţii cu mulţimi şi logică matematică. Definiţia 1.1.1. Fie A şi B două mulţimi oarecare. Se numeşte relaţie de corespondenţă între mulţimile A şi B tripletul notat astfel: ℜ = (G;A;B ) unde: G = A ×B , numit graficul (graful) relaţiei ℜ; A - domeniul de definiţie sau sursa relaţiei ℜ ; B - codomeniul sau adresa relaţiei ℜ ; Observaţia 1.1.1. a) Dacă B ≡ A atunci relaţia ℜ este notată...

 • Analiza economico-financiara Tymbark Maspex-Polonia

  Date generale Polonia este o țară din Europa Centrală, care se învecinează cu Germania la vest, cu Cehia și Slovacia la sud, cu Ucraina și Belarus la est și cu Lituania, Rusia și Marea Baltică la nord. Are, de asemenea, o frontieră maritimă cu Danemarca și Suedia. Întreaga suprafață a Poloniei este de 312.679 km², situând acest stat pe poziția 70 în lume din punct de vedere al suprafeței. Polonia are o populație de 38,5 milioane de locuitori, concentrați, în principal, în orașe și municipii...

 • Calcul matriceal avansat lab1 rezolvari

  LABORATOR 1 * CMA 1. S˘a se rezolve cu ajutorul procedurilor LinearSolve din biblioteca LinearAlgebra ¸si solve, sistemele liniare AX = V de mai jos, date ˆın form˘a explicit˘a: a)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 ; (SCD, r = m = n); b)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 x + 2z = 7 ; ( SCD, r = n < m); c)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 x + 2z = 6 ; (SI, r = n < m); d) x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 ; (SCN, r = m <...

 • M. Stefanovici - Integrale duble

  Fie D un domeniu mărginit, de arie măsurabilă finită din planul xOy și o funcție reală de două variabile reale definită și mărginită pe D. Se consideră o partiție (d) sau diviziune a domeniului D, adică o descompunere a acestuia într-un număr de subdomenii disjuncte, a căror reuniune este D: Observație: O asemenea partiție se poate realiza cu ajutorul a două familii uniparametrice de curbe plane, de exemplu paralele la axele de coordonate Ox și Oy. Se definește diametrul al domeniului , ca...

 • Baze de date Sinteza

  Conţinutul tematic al disciplinei Notiuni introductive în domeniul bazelor de date (entitate, relatie, atribut, limbaje pentru baze de date, componenete şi arhitectura unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD), evoluţia SGBD-urilor), Proiectarea bazelor de date simple, Proiectarea bazelor de date relaţionale (modelarea Entitate-Relaţie, diagrama E/R, modelul relational, regulile lui Codd, caracteristicile modelului relational, normalizare, forme normale, dependenţe funcţionale),...

 • Dezvoltarea aptitudinilor matematice la elevii din clasele primare

  ARGUMENT Şcoala este orientată, în primul rând, spre instruirea elevului normal dezvoltat, de la al cărui nivel se porneşte în stabilirea programelor de învăţământ, în formarea criteriilor de apreciere şi a cerinţelor cadrelor didactice, precum şi în imprimarea ritmului de lucru la lecţie. Un elev cu un ritm mai lent fie că repetă anul, fie că, printr-o îndrumare suplimentară din partea familiei şi, deseori, a corpului didactic promovează clasa. Altfel se prezintă lucrurile în cazul unui...

 • Obiecte R

  1.Vectori Vectorii sunt structuri de date cu una sau mai multe valori de acelasi tip: intreg, real, logic, complex, caracter. Vectorii cu o singura componenta se numesc scalari. In R, indicele 0 este ignorat, indicii acceptati sunt 1,2,3,.... Vectorii pot fi creati interactiv sau se pot importa din fisiere. Crearea interactiva a vectorilor se poate face utilizand functia de concatenare „c”. Exemplu: >u=c(3,2,4,5) >p=c(1.25,0.45) >u[3] #vizualizarea unei componente [1] 4...

Pagina 1 din 35