Toate documentele din domeniul Matematica

 • Proiect_didactic - Numerele naturale de la 0 la 10

  CLASA PREGĂTITOARE ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale naturii DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului SUBIECTUL: Numerele naturale de la 0 la 10 TIPUL LECȚIEI: consolidarea cunoștințelor DURATA: 40 minute + 10 minute activitate recreativă FORMA DE REALIZARE: lectie integrată DISCIPLINE INTEGRATE: Matematica și explorarea mediului, Arte vizuale si abilitati practice, Muzica si miscare; COMPETENȚE SPECIFICE: MEM: 1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul...

 • Predarea fractiilor ordinare si fractiilor zecimale abordari metodologice comparative

  INTRODUCERE 1. Importanța temei și motivatia alegerii ei Lucrarea se adresează elevilor de clasa a V-a, punându-le la îndemână un instrument de lucru care să-i ajute să-și aprofundeze cunoștințele de aritmetică, acumulate în școala primară cat si gimnaziala. Lucrarea este concepută pe capitole și subcapitole, fiecare subcapitol conține noțiuni teoretice urmate de aplicații concepute în mod gradual. Pentru a înlesni înțelegerea noțiunii de fracție, voi apela la numeroase reprezentări...

 • Sisteme de ecuatii liniare curs recapitulativ

  Definiție: Se numește sistem de m ecuații liniare cu n necunoscute problema determinării numerelor reale x R i  astfel încât:                 a x a x a x bm a x a x a x b a x a x a x b m m mn n n n n n ... ... 1 1 2 2 21 1 22 2 2 2 11 1 12 2 1 1 Unde:             -   m m mn n n a a a a a a a a a A ... ... ... ... ... ... ... 1 2 21 22 2 11 12 1 = matricea asociată sistemului     ...

 • Aspecte didactice ale predarii-invatarii numerelor naturale la clasele primare

  Copiii întâmpină de obicei dificultăți matematice, deoarece matematica este predată într-o manieră abstractă și deseori copiii dezvoltă o teamă față de lucrurile pe care nu le înțeleg. Matematica este precum lanțul de la bicicletă, s-a rupt o zală de la lanț, bicicleta nu mai merge. Misiunea unui profesor este aceea de a învăța copii materia pe care o predă, de a le dezvălui tainele ascunse ale matematicii și de a-i determina să iubească matematica. Un profesor bun este un deschizător de...

 • Multimi

  NOȚIUNI INTRODUCTIVE Conceptul de mulțime este fundamental în Matematică, acesta a fost inițial utilizat de matematicianul G. Cantor (1845-1918), fondatorul Teoriei multimilor. Acest concept abstractizeaza ideea de a grupa împreuna obiecte si de a le vedea ca o entitate de sine statatoare. Intuitiv, vom spune ca o mulțime este o colectie de obiecte distincte, numite elementele multimii. Elementele unei mulțimi pot fi de orice natura: numere, persoane, litere ale alfabetului, sau chiar...

 • Studiu de caz statistica economica - realizarea unui studiu pe baza unui esantion de 30 firme

  Notatii: x- nr. de salariati; y - cifra de afaceri variabila Sa se grupeze societatile comerciale pe 4 grupe dupa cele două caracteristici (nr. de salariati si cifra de afaceri) Gruparea pe intervale egale dupa numarul de salariati: Calcularea amplitudinii variatiei (A) A_x=x_max-x_min =50-20 =30 Stabilirea numarului de grupe (r_x) r_x =4 Determinarea marimii intervalului de grupe (k_x) k_x= A_x/r_x =30/4 =7,5≃8 Nr.Crt Grupe de salariati in functie de nr. de salariati Nr. de...

 • Grupuri

  Capitolul I Notiuni generale de teoria modulelor 1.1Introducere module.Definitii interpretari Modulul este o generalizare a unui spatiu vectorial,adica :daca operatia externa(inmultirea cu scalar), in cazul spatiului vectorial, se defineste cu ajutorul unui corp (comutativ), in cazul modulelor se va folosi pentru aceasta un inel. Fie R un inel unitar, nu neaparat comutativ si M un grup abelian in raport cu o operatie interna notata aditiva: (M,+). Definitie1.1.1Fie Run inel.Un R-modul...

 • Drepte perpendiculare, drepte paralele

  CLASA: a IV-a A STUDENT: ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale naturii DISCIPLINA: Matematică UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Elemente intuitive de geometrie DETALIERI DE CONȚINUT: Drepte perpendiculare, , drepte paralele TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoștințe SCOPUL: -să recunoască forme plane și forme spațiale, să identifice și să descrie proprietăți simple ale unor figuri geometrice; OBIECTIVE OPERAȚIONALE: O1- să denumească corect figurile geometrice, observând imaginile...

 • Matematica prin activitati practice - Exercitii si probleme aplicative

  CLASA: a III-a ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe DISCIPLINA : Matematică UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Împărțirea numerelor naturale mai mici decât 100 SUBIECTUL LECȚIEI: Matematica prin activități practice - Exerciții și probleme aplicative TIPUL LECȚIEI: Formare și consolidare de priceperi și deprinderi SCOPUL LECȚIEI : Formarea și consolidarea priceperilor și deprinderilor de a rezolva exerciții și probleme , aplicând algoritmi de calcul învățați . Dezvoltarea interesului și a...

 • Polinoame

  INTRODUCERE Studiul polinoamelor și ecuațiilor algebrice constituie o parte a matematicii foarte importantă datorită exercițiilor numeroase și variate. Calculul cu polinoame stă la baza multor procedee de rezolvare prezente în matematică. Cuvăntul polinom provine din cuvântul grecesc poly care înseamnă multe și substantivul latin nomen ce semnifica nume. Această denumire este folosită pentru prima dată în secolul al VII- lea. Preocuparea pentru polinoame și implicit pentru ecuațiile...

 • Plan de lectie - Impartirea numerelor naturale in concentrul 0-100

  UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Școala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu” PROF. CLASA: a III-a A DATA: 29 ianuarie 2019 ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii DISCIPLINA DE STUDIU: Matematică UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,, Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0-100” SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Exerciții și probleme recapitulative” TIPUL LECȚIEI: Consolidare de priceperi și deprinderi COMPETENȚE SPECIFICE: - Matematica și explorarea mediului: 2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în...

 • Coliniaritate si concurenta in plan

  INTRODUCERE Geometria prezintă caracterul cel mai concret dintre toate disciplinele matematice. Pornind de la studiul unor figuri prezente în imediata noastră apropiere, geometria îmbină coerent gândirea abstractă cu gândirea concretă. Geometria lui Euclid apare ca o doctrină constituită din punct de vedere teoretic, ca o știință deductivă ale cărei adevăruri numite teoreme, se deduc pe cale logică dintr-o serie de definiții și axiome, rezultate din experiență, din observațiile făcute...

 • Activizarea, individualizarea si diferentierea activitatilor in cadrul lectiilor de matematica

  În etapa actuală, învățământul matematic trebuie să aibă ca privilegiu acordat calitatea muncii la catedră, desfășurarea în spiritul matematicii ca știință, în conexiune cu experiența pedagogică valoroasă a școlii românești, cu cele mai noi și probate cuceriri ale pedagogiei și psihologiei moderne. Majoritatea elevilor pot ajunge la performanțe apropiate, dacă se creează condiții favorabile de învățare. Din acest punct de vedere, adevărata problemă a succesului școlar constă în a găsi...

 • Proiect didactic

  DATA: 10.04.2019 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinita cu P.P. “SF.ANA” PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: Dobre Adriana-Iulia NIVEL/GRUPA: I(3-5ani)/Mijlocie “Iepurașii" TEMA ANUALĂ DE STUDIU: "Când,cum și de ce se întâmplă?" PROIECTUL TEMATIC: " Din lumea celor care nu cuvântă" SUBTEMA: "În ogradă la bunici” DOMENIUL EXPERENȚIAL: Domeniul Știință CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică TEMA ACTIVITAȚII: "Cu fermierul Tom să numărăm, pe...

 • Prezentari Montessori

  Material: O placă încadrată formată din 36 de pătrate verzi, roșii si albastre ce reprezintă unitatile, zecile, si sutele care fac parte din diferite ordine. Pătratele sunt aranjate în 4 rânduri cu unitatea (verde) aflata pe rândul de jos spre extrema dreaptă, zecile (albastru) la stânga și așa mai departe de la dreapta la stânga, până la 100.000.000 (roșu). Există trei categorii (unitati, mii, milioane) reprezentate de-a lungul unui rând de jos in sus. Începând de pe rândul de jos,...

Pagina 1 din 37