Toate documentele din domeniul Matematică - pagina 5 din 35

Integrale definite - Aplicatii

Introducere Una dintre problemele de bază ale calculului diferențial constă în determinarea derivatei unei funcții date. Diverse probleme din analiza matematică și multiplele aplicații ale derivatei în geometrie, mecanică și tehnică conduc la problema recip-rocă: fiind dată funcția f, să se afle o funcție F, astfel... citește mai departe

38 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Istoria matematicii în antichitate

1. Dovezi ale primelor urme ale matematicii în societatea preistorică Scurt istoric • 8 î.e.n. mesopotamienii creează primele tabele de înmulţire; • sec. 6 î.e.n. este cunoscută asemănarea triunghiurilor de către Thales; • Sec. 5 î.e.n. pitagorienii introduc noţiunile de număr prim, număr compus, numere relativ... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Invatarea mediata, invatarea activa

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie Aşadar o... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

CDS - factor de motivatie in studiul matematicii

Şcoala românească de azi este în plin proces de restructurare şi reorganizare. Rolul şcolii este de a-i ajuta pe toţi tinerii să reuşească în viaţă. Reuşita în viaţă este condiţionată de reuşita şcolară. Se impune atât revalorizarea dimensiunii subiective a actului educaţional, cât şi crearea unui spaţiu educaţional... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Integrale prime pentru ecuații diferențiale

Introducere Teoria ecuaţiilor diferenţiale are un rol deosebit de important în matematică şi în alte domenii ale ştiinţei. Astfel la sfârşitul secolului al XIX-lea matematicianul Sophus Lie afirma că teoria ecuaţiilor diferenţiale este cea mai importantă, şi că, teoria ecuaţiilor are şi o importanţă practică... citește mai departe

43 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ecuații algebrice

INTRODUCERE Rezolvarea ecuaţiilor algebrice este una dintre cele mai importante probleme ale matematicii şi a constituit multă vreme obiectul principal al algebrei. Teoria ecuaţiilor are drept scop găsirea diferitelor proprietăţi ale unei ecuaţii, care să permită calculul exact sau cu aproximaţie al rădăcinilor ei... citește mai departe

162 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlabilitatea sistemelor continue

Un sistem liniar continuu (SL) este o retea cu un numar finit de receptori pentru intrare, care primesc semnale externe si cu un numar finit de terminale de iesire, cu ajutorul carora se pot masura sau observa iesirile (rezultatele); reteaua insasi constã dintr-un numãr finit de componente primare interconectate... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Ecuații

1. Introducere în teoria ecuaţiilor diferenţiale ordinare Fie y(x) o funcţie de variabila independent x. Notăm prin y’, y’’,…, y(n) derivatele succesive ale lui y în raport cu x. Orice relaţie de egalitate care conţine cel puţin una din aceste derivate se numeşte ecuaţie diferenţială ordinară. Observaţia 1. Termenul... citește mai departe

32 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Evolutia teoriei cresterii economice

Rezumat. Până acum câțiva ani, creșterea economică părea un fenomen perfect normal al unei epoci marcate de viteza transformării. Normalitatea s-a transformat până și ea, iar acum ne aflăm sub influența unor alte reguli, neștiute încă, ce trebuie să răspundă întrebării “Cum revenim la creștere economică?”.... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Matematica, inventie sau descoperire

CAP.1. MATEMATICA , STIINTA EXACTA SAU MISTER? Inca din antichitate , marii filozofi Pitagora si Platon , au observat cum intervine matematica in natura, in viata oamenilor, cum modeleaza si controleaza Universul cu legi fixe fara sa poata fi influentata si controlata de oameni. De-a lungul timpului s-au cautat... citește mai departe

28 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Testarea ipotezelor statistice

INTRODUCERE Un test statistic constă în obținerea unei deducții bazată pe o selecție din populație prin testarea unei anumite ipoteze (rezultată din experiența anterioară). De cele mai multe ori această ipoteză este o afirmație referitoare la valoarea parametrului necunoscut al densității populației. Testarea unei... citește mai departe

70 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de Eficientizare

ARGUMENT Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în activitatea de zi de zi. Astfel se dezvoltă o serie de aptitudini: a gândi personal și activ, a folosi analogii, a analiză o problemă matematică și a o descompune în... citește mai departe

89 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calcul Numeric

Aritmetica virgulei mobile • Numerele reale nu pot fi reprezentate exact in memorie calculatorului, este necesara o aproximare a lor. • G – reali reprezentabili • F – multimea nr. Reprezentati efectiv in calculator. Prin aritmetica virgulei mobile : • Un model mathematic ultilizat pentru repr. Nr reale,... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Plan de Invatamant Matematica - Clasa a V-a

1.5. să efectueze calcule cu numere naturale şi raţionale pozitive. 1.6.să folosească metode matematice in rezolvarea problemelor puse la alte discipline -probleme care se rezolva folosind proprietăţile c.m.m.m.c şi c.m.m.m.d, a mai multor numere naturale. -exerciţii de calcul a unor sume. -exerciţii de... citește mai departe

94 pagini Gratis Extras Preview

SNR

Introducere 1.1. Funcţii continuale şi funcţii discrete în timp 1.1.1. Definiţia funcţiilor continuale şi discrete în timp Orice funcţie y : T → Y, y = y(t), (1.1.1) are o serie de caracteristici dependente de structurile mulţimilor T şi Y. Structura mulţimii T determină caracterul de funcţie continuală sau... citește mai departe

251 pagini Gratis Extras Preview