Toate documentele din domeniul Matematică - pagina 6 din 35

Metodă de Determinare a Optimului în Programarea Stochastică Tranzitivă

Abstract. Present paper describes an optimal solution determination method for iteration non stationary discrete stochastic optimisation problems, where every new found value is better then its precedent. The method is a part of the simulation methods in stochastic optimisation and necessitates computer utilisation... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Didactica Ariilor Curriculare Matematica, Stiinte ale Naturii si Tehnologii

1. Detaliaţi etapele unei investigaţii, desfăşurată în cadrul propriului domeniu de studiu, dar care să fie relevante în cadrul oricărui alt domeniu. Inventaţi o modalitate adecvată de evaluare a investigaţiei, compusă din 5 criterii. Investigaţia implică, pe de o parte, rezolvarea unor probleme întâlnite în... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Divide et Impera

1.1.Tema proiectului Sa se dezvolte o aplicatie realizata in Power Point care sa cuprinda informatii despre metoda “Divide et impera”.Aplicatia va contine atat detalii despre tema,o culegere de probleme pentru a se evidentia atat mecanismul “Divide et impera” cat si modul in care aceasta usureaza rezolvarea... citește mai departe

43 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Convolutia Semnelor

Produsul de convoluţie a două semnale, şi , este o funcţie x(t) definită prin: (3.57) Convoluţia se mai notează sau . Proprietăţile produsului de convoluţie 1. Comutativitatea: (3.58) 2. Transformata Fourier a produsului de convoluţie: (3.59) Prin transformata Fourier produsul de convoluţie devine un... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

Probabilitati

CAPITOLUL 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE ALE TEORIEI PROBABILITATILOR 1.1 Experienta. Proba. Eveniment Orice disciplina foloseste pentru obiectul ei de studiu o serie de notiuni fundamentale. Se vor defini astfel, notiunile de experienta, proba si eveniment. Prin experienta, se intelege realizarea practica a unui... citește mai departe

59 pagini 2 puncte Extras Preview

The Correlation Between Household With Very Low Work Intensity, Employment Rate and Tertiary Educational Attainment

INTRODUCTION The regression analysis is a statistical instrument used for finding out the relationship between variables. The types of regression models are Simple and Multiple. The simple one defines between two variables which one is the dependent one and the other is the regressor. The Multiple model is the one... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

The Correlation Between Consumption Behavior, Employment Rate and the Investment Rate

INTRODUCTION The regression analysis is a statistical forecasting model which its main purpose is to describe and to assess the relationship between a given variable called a dependent variable, and one or more independent variables. The regression analysis is used to predict the value of one variable from one or... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Transformata Laplace

1.Introducere Fie astfel încât are sens integrala improprie cu parametru (1) Definiţie. Dacă are sens egalitatea (1), F se numeşte transformata Laplace a lui f şi se notează şi Funcţiile f pentru care există transformata Laplace se numesc funcţii original (sau simplu, original), iar transformata Laplace F se... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Matrici și Determinanți

1. MATRICI 1.1. Despre matrici Definiţie. Se numeşte matrice cu m linii şi n coloane (sau de tip ) un tablou cu m linii şi n coloane ale cărui elemente sunt numere complexe. Uneori această matrice se notează şi unde şi Pentru elementul , indicele i arată linia pe care se află elementul, iar al doilea indice j... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Regresie Liniara Multipla

Regresia liniară multiplă A. Noţiuni teoretice Regresia liniară, prin metoda celor mai mici pătrate, este metoda de modelare cea mai des utilizată. Ea este intâlnită sub denumirea de “regresie”, “regresie liniară“, “regresie multiplă” sau “cele mai mici pătrate” atunci când se construieşte un model. Scopul... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Preview

Matematici Speciale

Numere complexe 1. Corpul numerelor complexe. 1. Scurt istoric 2. Construcţia corpului numerelor complexe 3. Modul, argument, conjugat 4. Forma trigonometrică 5. Forma exponenţială 6. Radicalul dintr-un număr complex 7. Ecuaţia de gradul doi în complex 1 Corpul numerelor complexe. 1.1 Scurt istoric... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Matematica Discreta

LECŢIA 1. - GRAFURI CU ARCE VALORIZATE. DRUM DE LUNGIME MINIMĂ 3.1 Noţiuni introductive. Punerea problemei Unele procese şi fenomene practice pot fi modelate prin grafuri ale căror arce trebuie valorizate. Aceasta înseamnă că fiecărui arc i se ataşează o valoare numerică a cărei semnificaţie concretă diferă în... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Aplicatia Integralei Duble

CAPITOLUL I. NOŢIUNII FUNDAMENTALE PRIVIND INTEGRALA DEFINITĂ. 1.1. Conceptul de integrală definită. 1.1.1. Definiţia şi proprietăţi. Fie segmental . Se numeşte diviziune a segmentului o familie finită de puncte din astfel încît . Segmentele se numeşte segmente parţiale ale acestei diviziuni, iar cea mai mare... citește mai departe

23 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Generarea Curbelor Plane

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licenţă cu titlul “GENERAREA CURBELOR PLANE” face parte din geometria diferenţială. Lucrarea este structurată în patru capitole astfel: Capitolul 1 tratează reprezentarea grafică a funcţiilor făcându-se referire la: ecuaţiile unei curbe plane, curbe date parametric, curbe în... citește mai departe

57 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Trapezul - Clasificare. Trapezul Isoscel

Data : 24.10.2012 Clasa : a VII – a A Disciplina: Matematică- Geometrie Unitatea de învăţare : Patrulatere Titlul lecţiei: Trapezul- clasificare, trapezul isoscel Tipul: Lecţie de predare - consolidare Propunator : prof. Competenţe generale: 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Preview