Toate documentele din domeniul Mecanica

 • Proiect Dinamica - SEAT Ibiza

  TEMA DE PROIECT Proiectul consta in parcurgerea următoarelor aplicaţii pentru autovehiculul SEAT IBIZA 1.2i GLX : - Caracteristica exterioara a motorului cu combustie internă; - Caracteristica de tracţiune; - Caracteristica dinamica; - Determinarea acceleraţiei autovehiculului; - Determinarea timpului si spaţiului de demarare; - Determinarea parametrilor de frânare; - Determinarea condiţiilor de stabilitate a vehiculelor cu roţi. Date iniţiale: Anexa I : Caracteristici principale...

 • Componenta Motoarelor

  Cu toate diversitatea constructivă, motoarele cu ardere internă cuprind următoarele mecanisme, sisteme şi dispozitive: Mecanismul motor Mecanismul motor (numit şi mecanismul biela-manivela sau mecanismul manivelă-piston), transforma mişcarea de translatie a pistonului, obtinută prin arderea amestecului carburant, in miscare de rotaţie continuă a arborelui cotit, este format din: a.) părţi mobile: • grup piston (piston,bolţ,segmenţi); • bielă; • arbore cotit. b.) părţi fixe: •...

 • Proiect Mecanisme - Cama

  A. PIESE SCRISE 1. Foaie de capat 2. Borderou 3. Tema de proiectare 4. Date si valori tabelate B. PIESE DESENATE 1. Graficele legilor de miscare pentru o cama plana rotativa cu tachet prevazut cu rola in miscare de translaţie 2. Gabaritul camei plane rotative (hodograful) 3. Profilul camei plane rotative 4. Angrenaj cilindric cu dinti inclinati Tema de proiectare: I. Să se proiecteze o camă, dacă se cunoaşte: 1. Excentricitatea dintre centrul de rotaţie al camei şi directia de...

 • Dispozitive de Control Utilizate la Masurarea

  CAPITOLUL I INTRODUCERE În tehnica de fabricaţie pentru determinarea înfăţişării macro şi microgeometrice pe primul plan stă măsurarea dimensiunilor geometrice. Principial diferitele mărimi determinate ale produselor pot fi verificate înainte de,în timpul şi după prelucrare. Aceste posibilităţi diferite în timp sunt valabile atât pentru diferite controale în cadrul întregului proces,cât şi pentru controlul final al produsului.Pe baza cerinţelor diferite şi a condiţiilor deosebite de...

 • Mecanica Fluidelor

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE Cunoaşterea noţiunii de mărime fizică Folosirea corectă a unităţilor de măsură în ecuaţiile de calcul Transformarea unităţilor de măsură în diferite sisteme de unităţi Înţelegerea corectă a definiţiilor unor noţiuni de bază: forţe masice, forţe masice unitare, forţe de suprafaţă 1.1. Mărimi şi unităţi de măsură O mărime cuprinde o latură cantitativă - valoarea şi una calitativă - unitatea de măsură, din punct de vedere matematic aceasta exprimându-se sub forma:...

 • Sabloane

  ARGUMENT În atelierul de lăcătuşerie se realizeză o gamă variată de produse şi lucrări , folosind diferite materiale metalice. Dintre acestea o pondere importantă o au şi confecţiile metalice, care sunt construcţii metalice de tip uşor şi foarte uşor. Prin construcţii metalice se înţeleg acele construcţii statice executate din profile laminat, îmbinate de obicei prin nituri, sudură sau şuruburi. Aceste construcţii pot fi: forme de acoperiş, planşee,hale, poduri,cadre pentru instalaţii de...

 • Inginerie Mecanica

  Disciplina de ELEMENTE DE INGINERIE MECANICA este o disciplină care priveşte studiul construcţiilor de maşini şi care tratează probleme legate de calculul, proiectarea şi studiul organelor componente ale unui subansamblu sau ansamblu mecanic, tratând elemente de: o Studiul materialelor, o Tratamente termice si termochimice, o Precizia dimensională, de formă şi poziţie a suprafeţelor, o Rezistenţa materialelor, o Tehnologia materialelor, o Organe de maşini şi Tribologie. Fig. 1...

 • Repararea Pieselor Uzate prin Sudare

  Memoriu justificativ Uzarea reprezinta degradarea straturilor superficiale ale elementelor cuplelor de frecare, fenomen ce se caracterizeaza fie prin pierdere de material, fie prin deformarea plastica a suprafetelor de contact. Atât desprinderea de material, cât si modificarea starii initiale a suprafetelor sunt datorate numeroaselor fenomene si procese de natura mecanica, termica, electrica, chimica, etc., a caror actiune este practic greu de separat. Cauzele uzarilor depind de fenomenele...

 • Motor cu Aer Comprimat

  De cativa ani se tot incearca aducerea pe piata a masinilor care functioneaza in intregime cu aer comprimat sau hibrizi care au incorporate si motoare cu presiune de aer. Ideea nu este noua, difera doar metodele folosirii aerului comprimat. Avantajele ar fi reducerea poluarii in cazul in care aerul comprimat este produs cu ajutorul electricitatii produse ecologic, un pret foarte avantajos si o eficienta buna cu un motor de mici dimensiuni. Un vehicul cu aer comprimat are un motor care...

 • Proiectarea unei Pompe Centrifuge

  I. Prezentarea temei de proiectare; alegerea unei soluţii funcţional–constructive şi justificarea alegerii 1.Tema de proiect Să se proiecteze o pompă centrifugă având următoarele caracteristici: - debitul Q = 6,3m3 h - înălţimea de pompare H = 8m - turaţia recomandată n = 1450 rot min 1.1. Alegerea lichidului de lucru Se alege apa ca lichid de lucru având următoarele caracteristici: - temperatura 20oC ; - concentraţia 100%; - greutatea specifică γ = 9790 N m3 ; - viscozitatea...

 • Diagnosticare Alternatorului

  Verificarea circuitului de alimentare cu energie electrică a alternatorului se face cu ajutorul unei lămpi de control de max. 2W sau un voltmetru care se leagă în circuitul de alimentare al alternatorului. conform schemei din fig. 1 Interpretare: Dacă lampa de control prezintă o intensitate luminoasă mică (contactul pus). înseamnă că legăturile dintre baterie şi alternator sunt slabe, oxidate, sau prezintă scurgeri de curent la masă, baterie descărcată. Aceste defecţiuni pot fi puse în...

 • Mecanism cu Cama

  Argument Aceasta lucrare tratează tema ” Mecanismul cu camă ” Aceste mecanisme sunt întâlnite în toate domeniile industriale având un rol foarte important în construcţia maşinilor automate şi a motoarelor. Axul cu camă are rolul de a comanda deschiderea şi inchiderea supapelor de admisie şi de evacuare, la momentele optime conform ciclului motor. Mecanismele cu came fac parte din categoria mecanismelor cu cuple superioare. Ele sunt alcătuite dintr-un element profilat numit camă, de regulă...

 • Reglajul de Putere

  PRINCIPII În cadrul sistemelor de acţionare hidrostatică, aparatele pentru controlul presiunii, cunoscute sub denumirea de supape de presiune ocupă unul din primele locuri în ordinea importanţei. Acest lucru este datorat faptului că presiunea este unul din cei doi parametri prin care se exprimă cantitativ puterea transmisă de către acţionarea hidraulică respectivă. Lucrarea îşi propune să analizeze cele mai cunoscute tipuri de supape hidrostatice, atât din punct de vedere constructiv şi...

 • Sistemul ESP (Electronic Stability Program)

  Începerea producţiei de serie al programului electronic de stabilitate ESP în Europa cu zece ani în urmă a fost o piatră de hotar în dezvoltarea de sisteme de control de frână. Bosch a fost un actor major în dezvoltarea de conducere a acestui sistem de siguranţă activă şi în 1995, a devenit primul furnizor în întreaga lume pentru ESP. Numeroase studii recente de credit ESP cu până acum fiind cele mai de succes sistem de siguranţă activă de automobile. De la începerea producţiei de serie...

 • Clasificarea Macaralelor

  1. CLASIFICAREA MACARALELOR: MACARALELE sunt maşini de lucru destinate deplasării sarcinilor pe distanţe relativ scurte. Mişcările efectuate de o macara constau în general dintr-o ridicare, urmată de o coborâre a sarcinii; foarte frecvent, această mişcare de deplasare a sarcinii pe verticală se combină cu mişcarea de deplasare pe orizontală, astfel că sarcina agăţată în dispozitivul de prindere şi ridicată într-un anumit punct poate fi coborâtă şi lăsată la sol în alt punct aflat în...

Pagina 127 din 203