Toate documentele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Valorificarea Tunderului si a Slamului de Tunder

  Managementul deseurilor si subproduselor in sectiile de laminare la cald: In afara apelor uzate, operatiile de laminare la cald genereaza si diferite tipuri de deseuri si subproduse lichide si solide, cum ar fi: - tunder de la operatia de flamare; - praf de la operatia de flamare si de la laminare; - tunder de la laminare (fara si cu ulei); - slam si tunder de la laminare si de la epurarea apelor uzate; - ulei si unsori. In tabelul nr. 1. sunt prezentate sintetic tipurile de deseuri ce...

 • Tehnologia de Tratament Termic Final pentru Reperul Pinion 2 Executat din Otelul 40MOCR10

  Tema proiectului Sa se proiecteze tehnologia de tratament termic final pentru reperul pinion 2 executat din otelul 40MoCr10. Reperul se executa in serie mica intr-o Societate Comerciala profil prelucrat la rece/prelucrat la cald,care dispune de o sectie de tratament termic ,dotate inclusive cu urmatorul tip de electric vertical : Ø=600∙1200 mm, Tmax=1000°C, Smax=600 kg, Pinstalata=77kW B. Continutul memoriului justificativ si tehnologic Pentru exemplificarea tehnolog ica de calcul se...

 • Agregate Termice si Electrice

  1.Probleme generale privind agregatele termice 1.1 Clasificare, domenii de utilizare, surse de energie 1.1.1 Tipuri de agregate termice metalurgice Agregatele termice se clasifică după modul lor de concepţie (care la rândului lui depinde de scopul tehnologic urmărit) şi după caracteristicile lor esenţiale astfel: A. Tipul sursei termice a) cu focar pentru combustibil solid (nu se mai utilizează la cuptoarele de încălzire) a1) grătar plan sau mecanic a2) combustibil semigazificat a3)...

 • Cercetari Privind Aglomerarea Minereurilor de Fier prin Sinterizare

  INTRODUCERE În elaborarea oţelului, fonta brută reprezintă principala încărcătură feroasă care la ora actuală continuă să se fabrice în furnal, iar utilizarea aglomeratului la fabricarea fontei se menţine în peste 90 % din sectoarele siderurgice mondiale. Datorită utilizării minereurilor de fier mărunte (care în starea lor iniţială nu pot constitui încărcătura metalică a furnalelor) ca materie primă de bază la producerea aglomeratului, sinterizarea acestora reprezintă un mare avantaj...

 • Limita de Detectie LOD

  Limită de detecţie (LOD) este concentraţia minimă măsurabilă, cu un nivel de încredere specificat, a unui element chimic care produce un semnal egal cu de trei ori abaterea standard experimentală a zgomotului de font. Analiză cantitativă reprezinta calcularea concentraţiilor compuşilor chimici sau a compoziţiei probei din datele pick-urilor componenţilor (arie, înălţime) şi ale componenţilor de referinţă. Limita de cuantificare (LOQ), sau de concentrare la care rezultatele cantitative pot...

 • Valorificarea Resurselor Energetice Secundare in Metalurgie

  Ţunderul reprezintă oxizi de fier şi anume FeO, Fe2O3, Fe3O4 rezultaţi în procesul tehnologic de încălzire şi deformare a semifabricatelor din oţel. Ţunderul se mai numeşte şi arsură de fier sau zgură solidă, care, datorită aderenţei reduse, se desprinde de pe suprafaţa semifabricatelor rezultând astfel o pierdere de metal. Compoziţia chimică medie a ţunderului este: 41 % Fe0; 29 % Fe2O3; 30 % Fe3O4. Cantitatea de Fe conţinută în ţunder se calculează cu relaţia: (1) În cazul compoziţiei...

 • Inlocuirea Bigazului Alcatuit din Gaz Metan si Gaz Furnal, cu Gaz de Furnal Suta la Suta, la Incalzirea Cauperelor

  1 Generalităţi În prezent la încălzirea cauperelor furnalelor, se utilizează gazul de furnal în amestec cu gazul metan sau cu gazul de cocserie (bigaz sau trigaz). Lucrarea are ca obiectiv înlocuirea bigazului alcătuit din gaz metan şi gaz de furnal cu gaz de furnal în proporţie de sută la sută. În acest fel se obţin importante economii de gaz metan care, după cum se ştie, este un combustibil deficitar şi scump. Condiţia care trebuie realizată este ca în cazul arderii gazului de furnal, în...

 • Proiectare Cuptor Electric cu Vatra Fixa in Vederea Tratamentului Termic pentru 4 Bucati Carcase

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIND CUPTORUL CAMERĂ CU VATRĂ FIXĂ Utilajele au rol deosebit în realizarea în bune condiţii a tehnologiilor de tratament termic. Utilajele de tratament termic sunt foarte diverse datorită: numărului mare de calităţi de metale şi aliaje din care sunt confecţionate produsele, diversaţii mari de sorto-dimensiuni de produse care se supun tratamentului termic, caracterul producţiei de piese care se tratează termic (unicate, serie mică, mijlocie sau de masă)....

 • Epurarea Apelor Industriale

  Epurarea apelor industriale Epurarea apelor idustriale se refera la mecanismele si procesele utilizate pentru a trata apele care au fost contaminate intr-un fel de antropice activitati industriale sau comerciale, inainte de eliberarea lor in mediu sau reutilizate Cele mai multe industrii produc unele deseuri umede,desi tendintele recente,in tarile dezvoltate au fost pentru a minimiza o astfel de productie sau de reciclare a deseurilor cum ar fi cadrul procesului de productie.Cu toate...

 • Procesarea Deseurilor

  1. Antonescu N. N., ş.a, Gestiunea si tratarea deseurilor urbane. Gestiunea regionala, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2006. 2. Bold O.V., Maracineanu G.A., Managementul deseurilor solide urbane si industriale, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004. 3. Capatina C., Racoceanu C., Deseuri, MatrixRom, Bucureşti, 2006. 4. Ianculescu, O., Solid waste engineering, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004. 5. Paunescu I., Atudorei A., Gestiunea deseurilor urbane, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004. 6. Voicu Ghe.,...

 • Prelucrarea Metalelor si Aliajelor prin Deformare Plastica

  1.1. PRELUCRAREA METALELOR ŞI ALIAJELOR PRIN DEFORMARE PLASTICĂ 1.1.1. Noţiuni generale Deformarea plastică reprezintă totalitatea fenomenelor de alunecare, maclare, difuzie şi transmigrare a atomilor interfazici sau intercristalini; poate fi inţeleasă prin simplificare la principalul mecanism, alunecarea. Alunecarea se produce pe plane de maximă densitate în atomi; alunecarea bare loc de-a lungul planului numai dacă tensiunea (tensiunea de forfecare) atinge o valoare citică. În...

 • Procese de Elaborare a Metalelor

  PROCESE DE ELABORARE A METALELOR Prepararea minereurilor metalice În naturã metalele se gãsesc rar în stare nativã, cel mai des sub formã de combinatii chimice ale metalului cu diferite elemente chimice (oxigen, sulf, siliciu, carbon, fosfor etc.) formând minerale. Zãcãmintele de minereu pe lângã mineralul util, din care se extrage metalul sau metalele continute, mai contin si steril (cuart, feldspati etc.). OPERAtII DEPREPARARE AMINEREURILORCu...

 • Analiza Variantelor de Inchidere a Lucrarilor Miniere Subterane de la Exploatarea Miniera Nistru Avand in Vedere Efectele Exploatarii Asupra Campurilor Miniere Vecine

  INTRODUCERE Dintotdeauna omul a fost într-o luptă permanentă cu timpul şi performanţa. A căutat, a inventat şi a folosit din ce în ce mai mult tot ce s-a putut pentru a-şi face viaţa mai uşoară, pentru a stăpâni natura şi uneori, din păcate, pentru a o distruge. Cu siguranţă, o istorie a tehnologiilor ar trebui să prezinte nu numai o evoluţie a lor din punct de vedere cantitativ, ci şi mai ales, o evoluţie din punct de vedere al performanţelor. Deşi cunoscută încă din antichitate, tehnica...

 • Calibrarea Profilului Fasonat U si Profilului Patrat

  Calibrarea profilului fasonat U Profilele fasonate U se laminează în principiu pe aceleaşi tipuri de laminoare ca şi profilele I standard : laminoare liniare, semicontinue şi continue. Caracteristicile profilelor U sunt cuprinse în STAS 564-79, pentru profilele standard nr. 6,5 — 30 şi în STAS 7551-66, pentru profilele economice. Primele profile U au fost laminate începînd cu anul 1873 în S.U.A. În (fig.) este prezentată calibrarea profilului U de 266,7 mm laminat la Pittsburg în acel an,...

 • Procedee de Purificare a Apelor Uzate din Rafinariile de Petrol

  Apele uzate din industria pentrolului provin de la extractia petrolului si de la rafinarii. Caracteristica acestor ape uzate este continutul lor in titei sau produse petroliere. Cele mai mari cantitati de ape uzate provin din rafinariile de petrol unde se folosesc cantitati importante de apa in procesul tehnologic. Printr-o buna gospodarire a apei in rafinarii si printr-o ingrijita exploatare a statiilor de epurare de la schele sau de la rafinarii se pot recupera cantitati importantede...

Pagina 3 din 20