Toate documentele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Purificarea Gazelor Industriale

  1.PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ A COLOANEI DE ABSORBŢIE Proiectarea tehnologică a unei astfel de coloane constă în stabilirea necesarului de echilibre teoretice, a diametrului şi înălţimii. 1.1 Calculul debitelor şi concentraţiilor fluxurilor din coloana de absorbţie Operaţia de absorbţie are rolul de a elimina din fluxul de aer impurificat CO2 ul folosind ca absorbant soluţie apoasă de MDEA 30% masă. Fluxurile din coloana de absorbţie şi concentraţiile lor sunt cele prezentate în figura 1.:...

 • Rafinarea Electrolitica a Cuprului

  1. Introducere Rafinarea electrolitică a cuprului (electrorafinarea) şi, în general, a altor metale, este impusă de necesitatea obţinerii acestora cu o puritate avansată. Astăzi, 90% din cuprul utilizat pe plan mondial (6106 tone/an) este reprezentat cuprul electrolitic. La electrorafinarea cuprului se obţine un nămol anodic, din care se extrag diferite metale, inclusiv metale preţioase (Au, Ag), valorificarea acestora acoperind aproape integral cheltuielile de electrorafinare. Rafinarea...

 • Procese Mecanice si Metalurgice la Sudarea FSW a Aliajelor de Aluminiu

  INTRODUCERE Procedeu de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW) a fost inventat de Wayne Thomas la TWI în Anglia (1991) [1] , şi aplicat industrial în premieră în Suedia (1995), procedeul a trezit un interes deosebit în SUA şi Japonia. Într-un timp scurt calităţile procedeului au condus în aceste ţări la aplicaţii industriale de îmbinare a materialelor uşoare ca aluminiu şi magneziu, înainte ca procesul de sudare să fie stăpânit pe deplin. O mare varietate de forme constructive...

 • Practica SC Nico Protection Security Group SRL

  ARGUMENT In primul capitol am prezentat societatea la care sunt angajata: S.C. NICO PROTECTION SECURITY GROUP S.R.L. In cel de-al doilea capitol am ales sa vorbesc despre metodele de stabilire a pretului la societatea unde lucrez, datoritǎ posibilitǎţilor multiple pe care le oferǎ stabilirea unui preţ al unui produs sau serviciu şi a impactului foarte mare pe care politica de preţ a unei firme îl are asupra pieţei. În activitatea oricărei întreprinderi producătoare de bunuri şi servicii,...

 • Micro si Nanotehnologii de Prelucrare cu Fascicul de Electroni

  Introducerea in nanotehnologie Nanotehnologia este acea ramură a ştiinţei care permite crearea de materiale, de dispozitive şi de sisteme la scară nanometrică (1-100 nm), prin manipularea materiei la această scară, precum şi prin exploatarea noilor proprietăţi ce rezultă la scară nanometrică, având un puternic impact asupra numeroaselor aplicaţii comerciale, militare şi spaţiale. În cele ce urmează va fi prezentată o descriere de ansamblu al conceptului de nanotehnologie, pe baza unor...

 • Metalurgia Fontelor

  1.METALURGIA FONTEI Fierul pur nu prezinta importanta practica. In schimb, aliajele fierului cu carbonul-fonta si otelul-sunt materialele metalice cele mai utilizate in tehnica. Fonta este un aliaj de fier și carbon material casant, cu un conținut ridicat de carbon ( 2.04- 6.67%). Fonta se obtine in furnal, prin extragerea fierului din minereurile de fier. Ca urmare, totalitatea proceselor si operatiilor care urmaresc producerea fontei in furnal constituie o parte a metalurgiei fierului,...

 • Bazele Procesarii si Valorificarii Deseurilor

  CAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA DESEURILOR A PRODUSELOR SI A MATERIALELOR SECUNDARE Caracteristicile deşeurilor reprezintă elementul principal de care depinde modul de exploatare şi de valorificarea lor. Caracteristicile fizice, chimice, mineralogice şi geo-mecanice ale deşeurilor sunt determinate de mai mulţi factori, printre care: • caracteristicile naturale ale materialului înainte de utilizarea lui; • procesul tehnologic din care provin; • modul de transport şi de depozitare; •...

 • Studiu si Analiza Asupra Proceselor de Realizare a Pieselor prin Turnare

  1.Noţiuni generale privind fonţele de turnătorie 1.1 Clasificare fontelor O primă categorie de fonte utilizate în turnătorie sunt cele denumite fonte de prima fuziune, obţinute în furnale. Aceste fonte în funcţie de compoziţia lor chimică sunt dirijate sub denumire de fonte brute fie spre: - turnătoriile de fontă (unde ele sunt retopite în diferite agregate de topire ,cubilou,cuptor cu inducţie, rotativ cu flacără etc, în vederea turnării pieselor,), sub forma de lingouri; - turnătoriile...

 • Utilaje de Procesare a Deseurilor

  UTILAJE PENTRU PROCESAREA DESEURILOR SOLIDE 1.1 Consideratii asupra teoriilor de maruntire a deseurilor Intre teoria de maruntire a lui Rebinder si teoriile de maruntire sustinute de Rittinger, Kick – Kirpicev si Bond exista legatura. Relatia lui Rebinder poate fi scrisa sub forma: (1) In care primul termen reprezinta energia necesara pentru deformarea elastia a materialului, aiar al doilea termen reprezinta energia necesara pentru crearea de noi suprafete in material. Daca se considera...

 • Laminorul de Profile Usoare si Mijlocii

  Laminorul de profile uşoare şi mijlocii este amplasat în cadrul S.C. LAMINORUL S.A. BRĂILA, în partea de sud – vest şi destinat prelucrării la cald a semifabricatelor (ţagle) din oţel carbon şi oţel slab aliat in vederea obtinerii profilelor uşoare şi mijlocii cu un grad mare de complexitate. Oţelurile carbon pot fi de calitate uzuală şi sunt denumite “oţeluri carbon obişnuite” după SR EN 10025:2004 sau oţeluri carbon de calitate după SR EN 10083:1998. - Oţelurile carbon obişnuite sunt...

 • Influenta Gradului de Deformare Asupra Structurii si Proprietatilor Otelului

  PARTEA I GENERALITĂŢI. PREZENTARE TEMĂ ŞI MATERIAL Realizarea unei piese forjate cu caracteristici mecanice cât mai bune, este condiţionată în foarte mare măsură de modul de deformare şi de respectarea riguroasă a valorii impuse gradului de deformare. După cum este cunoscut, pe măsura creşterii gradului de deformare plastică la cald, caracteristicile mecanice în direcţie longitudinală şi transversală se modifică. Această modificare se manifestă în mod direct, în funcţie de modul de...

 • Dimensionarea unui Cuptor cu Vatra Pasitoare

  GENERALITATI Cuptoarele industriale nu sunt realizate izolat intr-o unitate de productie, ele facand parte dintr-un ansamblu de agregate, instalatii si utilaje care se interconditioneaza conducand la realizarea unui program de fabricatie sau a unui produs. Din aceasta cauza este necesara cunoasterea si analizarea acestui ansamblu pentru a putea fi dimensionat tehnologic si apoi analizat din punct de vedere tehnico-econimic in mai multe variante. Ansamblul de lucrari care se realizeaza la...

 • Materiale Rezistente la Coroziune

  CURSUL 1 5.1. BETOANE Protecţia pe care betonul o exercită împotriva coroziunii este un vechi deziderat şi, paralel cu extinderea construcţiilor de beton, s-au folosit numeroase metode pentru rezolvarea acestei probleme. Astfel de metode sunt: - alegerea corespunzătoare a compoziţiei betonului (ciment şi agregate corespunzătoare, granulometrie adecvată, utilizarea adaosurilor de compactizare şi de plastifiere); - tratamente speciale; - acoperiri protectoare etc. 5.1.1. Betoane cu...

 • Teoria Solidificarii Metalelor

  1. Consideraþii teoretice Prin fluiditate înþelegem capacitatea de curgere a metalului sau a aliajului lichid ºi de umplere corectã a formei, cu redarea celor mai fine detalii ale configuraþiei cavitãþii propriu-zise. Ea prezintã importanþã deosebitã ºi sub alte aspecte decât acelea de a umple forma. O fluiditate ridicatã uºureazã ieºirea la suprafaþa bãii metalice a aerului ºi gazelor antrenate de jetul de metal lichid la turnare obþinându-se astfel piese lipsite de incluziuni gazoase...

 • Mecanismul de Formare al Crapaturilor la Cald

  Crapaturile reprezinta un defect frecvent intalnit la piesele obtinute prin turnare si in general au o pondere mare in multitudinea de defecte de turnare intalnite in turnatorii. Crapaturile din piesele turnate pot fi impartite in doua mari categorii: -crapaturi la cald si crapaturi la rece. Diferenta dintre cele doua tipuri de crapaturi consta in cauza si intervalul de temperatura in care se produc, precum si modul de propagare ale acestora. Daca crapatura la cald reprezinta o...

Pagina 4 din 20