Toate documentele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Poluarea Apei din Activitatea de Extragere a Minereurilor

  1. Industria extractivă şi minereurile Industria extractivă include extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă (cărbune şi minereuri), lichidă (ţiţei) sau gazoasă (gaze naturale). Extracţia se poate face prin mineritul în subteran sau la suprafaţă, ori prin exploatarea puţurilor. Prin acţiunea vulcanilor, în care magma ajunge la suprafaţa scoarţei terestre prin crăpăturile acesteia,sunt aduse şi minerale sau metale sub formă de filoane de forme şi mărimi diferite,cum ar fi...

 • Modernizari la Departamentul Furnale si Influenta asupra Nivelului de Risc

  Studiu privind valoarea nivelurilor parţiale de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi ierarhizarea acestora. Stabilirea măsurilor de prevenire şi prioritizarea acestora în funcţie de ierarhia valorică şi de impact. Furnalul – prezentare generală Furnalul constituie agregatul propriu-zis destinat producerii fontei necesare procesului de elaborare a oţelului în convertizor Evaluarea de risc trebuie să fie efectuată pentru a determina pericolele posibile şi riscurile la care...

 • Modernizari pe Fluxul Tehnologic la Departamentul Furnale si Influenta asupra Scaderii Nivelului de Risc de Accidentare si Imbolnavire Profesionala

  CONŢINUTUL PROIECTULUI Furnalul constitue agregatul propriu-zis destinat producerii fontei necesare procesului de elaborare a oţelului în convertizor. Elaborarea fontei fiind un proces continuu, alimentarea furnalului cu materii prime şi cocs se realizează în mod ritmic pe măsura coborârii coloanei de material, ca urmare a arderii cocsului, procesului de topire şi a evacuării periodice a produselor rezultate. Continuitatea acestui proces tehnologic face ca o serie complexă şi diversă de...

 • Brosa Combinata cu Opt Slituri

  1.1 Descrierea construcţiei sculei aşchietoare şi utilizarea ei, condiţiilede lucru, destinaţia şi rolul suprafeţilor de bază. Scula Cutit roata este un corp cu lungimea L 32-0.2mm, diametrul ∅120-0.5 mm cu 46 de dinti Cutitul dat este compusă din părţi: - partea de prindere; - parte de aşchiere. Dinţii sunt drepti. Acest cutit roata se utilizează la generarea prin rulare a danturilor cilindrice din oţel electrotehnic 11GOST 802-58 al motorului fără arbore. Condiţiile de lucru sint...

 • Tehnologia de Fabricare a Elementelor Termobimetalice

  1. Introducere Lamela bimetalică este formată din două straturi de metal intim unite pe toată suprafaţa de contact, prin sudură sau lipire. Cele două metale au coeficienţi de dilatare diferiţi. La încălzire una din componente se dilată mai puternic ca cealaltă, termobimetalul se încovoaie la încălzire cu atât mai mult, cu cât mai mare este diferenţa dintre coeficienţii de dilatare ai ambelor componente. Componenta cu coeficient mai mic reprezintă componenta pasivă, iar cea cu coeficient de...

 • Materiale Sinterizate

  Metalurgia pulberilor, constituie un ansamblu de procedee de punere-n forma, pentru obtinerea unor piese finite din pulberi metalice. Pulberile, comprimate prin presare, sunt supuse tratamentelor termice prin incalzire sau sinterizare in stare solida, sau partial lichida, dar intotdeauna in prezenta unei faze solide. Produsele astfel obtinute, sunt numite produse sau piese sinterizate. Produsele obtinute prin metalurgia pulberilor, sunt produse cu propietati care nu se pot obtine decat prin...

 • Aluminiul si Aliajele Sale

  Abstract: Materialele compozite: - componente dispersate reciproc; - agregate de pulberi presate; - materiale compuse rezultate prin acoperirea suprafeţelorcu substanţe metalice sau nemetalice; - materiale stratificate, obţinute prin asamblare succesivă sau simultană. În cadrul generaţiei de materiale noi care înlocuiesc corespunzător metalele,având în vedere caracteristicile şi perspectivele lor de viitor, o atenţie deosebită se cuvine a fi acordată materialelor compozite,...

 • Combinatul Siderurgic Mittal Steel

  1.1 Generalităţi Combinatul Siderurgic MITTAL STEEL Galaţi a fost înfiinţat în anul 1961. Prin H.G. României nr. 29/1991 s-a organizat în forma de societate comercială pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, conform legii 15/1990. Hotarârea de a construi la Galaţi acest important obiectiv naţional a fost luată pe baza unor studii aprofundate, comparative, care au relevat numeroase avantaje economice şi sociale legate de economicitatea transportului pe apă al materiilor prime şi...

 • Biotehnologii pentru Recuperarea Metalelor din Zacaminte

  1. Introducere România dispune de numeroase şi variate zăcăminte de substanţe minerale utile. Ca urmare, activitatea de extragere şi valorificare a acestor zăcăminte are o vechime milenară. În subsolul României se găsesc bogate şi variate zăcăminte de substanţe minerale utile, exemplificate prin combustibili minerali, minereuri de metale preţioase, minereuri de metale feroase, neferoase şi rare,substanţe nemetalifere etc. Aceste zăcăminte sunt de dimensiuni mici, cel mult medii şi se...

 • Ape Uzate in Industria Metalurgica si Industriala

  1) Introducere Poluarea este procesul de alterare a mediilor de viaţă biotice şi abiotice şi a bunurilor create de om, cauzat mai ales de deşeurile provenite din activităţile umane,de origine industrială, agricolă, menajeră etc., dar şi din cauza unor fenomene naturale (erupţii vulcanice, furtuni de praf ori nisip, inundaţii etc.). Poluarea apelor este definită ca acea schimbare a compozitiei apelor care le face dăunătoare pentru sănătate oamenilor ,neadecvate pentru întrebuinţarea...

 • Impactul asupra Mediului a Deseurilor din Industria Metalurgica si Industriala

  1.Introducere Suntem posesorii informaţiei, tehnologiei şi ai unei conştiinţe a lucrului ce trebuie realizat. Singura întrebare ce apare este: “Putem oare să rezolvăm această problemă? Poate oare o specie capabilă să formuleze o teorie care să reflecte naşterea universului, să implementeze o strategie pentru construirea unui sistem economic durabil din punct de vedere al mediului?” (Lester Brown – „ Probleme globale ale omenirii” ). Industria reprezintă sectorul economic cu cea mai mare...

 • Prezentare Matritare

  să ia forma şi dimensiunile cavităţii Matriţarea este procedeul de deformare plastică la cald sau la rece la care materialul este obligat prevăzute în scula de lucru în funcţie de configuraţia pieselor ce trebuiesc executate. 1 – semimatriţă superioară; 2 – semimatriţă inferioară; 3 – semifabricat; 4 – cavitatea matriţei; 5 – produsul finit (cu bavură) Clasificarea preselor: • presele cu excentric si manivela; • presele hidraulice; • presele cu frictiune si masini orizontale;...

 • Compostarea Deseurilor Organice cu Ajutorul Viermiculturii

  Viermicultivarea este o metodă biologică de prelucrare a deşeurilor organice cu ajutorul ramelor, bazandu-se pe capacitatea acestora de a folosi în calitate de hrană diverse deşeuri organice provenite din agricultură, industria lemnului şi cea alimentară, de la abatoare,precum şi deşeuri menajere, transformîndu-le ulterior în îngrăşăminte organice foarte preţioase, cum ar fi de exemplu biohumusul si biocompostul Calitatea de transformator a deşeurilor organice este atribuita...

 • Cercetari privind Modificarile Climatice la Nivelul Romaniei

  Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi a celui economic. Încălzirea sistemului climatic este fără echivoc, spune Grupul interguvernamental de experţi privind schimbările climatice (IPCC). Observaţiile indică creşteri ale temperaturilor medii globale ale apei şi ale oceanului, o topire extinsă a zăpezii şi gheţii şi creşterea globală medie a nivelului mării. Este foarte probabil ca, în mare parte, încălzirea să poată fi pusă pe...

 • Captator In-line cu Focalizare Parabolica

  Energia solarã reprezintã una din potentialele viitoare surse de energie, folositã fie la înlocuirea definitivã a surselor conventionale de energie cum ar fi: cãrbune, petrol, gaze naturale etc, fie la folosirea ei ca alternativã la utilizarea surselor de energie conventionale mai ales pe timpul verii, cea de a doua utilizare fiind în momentul de fatã cea mai raspânditã utilizare din întreaga lume. Poate cel mai evident avantaj, în vederea utilizãrii acesteia, pe care îl are, este acela de a...

Pagina 5 din 20