Toate documentele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Depozitele de Deseuri si Impactul Lor asupra Mediului - Proiectul Let’s do It , Romania

  . Evoluţia Let’s do it, România! Prin acest proiect se propune curăţarea deşeurilordin arealele naturalealeţării,într-o singură zi. Gestiunea necorespunzătoare şi depozitarea necontrolată a deşeurilor este o problemă pe care si-au propus să o previna prin realizarea acestui proiect.Arealele naturale curăţate pot fi atât pe uscat, cât şi pe apă.Aşa cum au fost organizate acţiunea din Estonia (ţara de origine a iniţiativei) în 2008 şi cele din Letoniaşi Lituania în 2009, acţiunea din România...

 • Emisiile din Industria Metalurgica

  1.Industria metalurgică Metalurgia este o ramură a industriei ce include procesele de obţinere a metalelor din minereuri şi alte substanţe ce conţin metale. Metalurgia include prelucrarea minereurilor, extragerea metalelor din minereuri, rafinarea metalelor, producerea aliajelor metalice, prelucrarea metalelor sub presiune, fabricarea pieselor metalice turnate, prelucrarea termică, termochimică, termomecanică, sudarea şi lipirea metalelor şi aliajelor, acoperirea suprafeţei pieselor metalice...

 • Tehnologia Executarii Garniturii de Model

  Tehnologia executarii garniturii de model 1.1Dimensionarea modelelor Pentru a compensa modificările de volum care apar odată cu scăderea temperaturii la solidificarea piesei turnate, Ia proiectarea garniturii de model se prevede un adaos de contracţie, corespunzător contracţiei aliajului din care urmează să se toarne piesa. Contracţia în stare solidă trebuie prevăzută încă din faza de proiectare a garniturilor de model când la dimensiunile nominale ale modelului se mai adaugă şi...

 • Utilajul si Tehnologia Sudarii cu Flacara Oxiacetilenica

  Tanaviosoft-2006 ! 2.1.Noţiuni introductive. 2.2.Utilajul postului de sudare cu flacără oxiacetilenică. 2.3.Tehnologia sudării manuale prin topire cu flacără oxiacetilenică. 2.4.Determinarea parametrilor regimului de sudare. 2.5.Aplicaţii. entru sudarea cu flacără de gaze este necesară topirea simultană a marginilor pieselor de sudat şi a metalului de adaos.Căldura necesară topirii se obţine prin arderea în oxigen a unor gaze combustibile. La sudarea cu flacără,gazele combustibile...

 • Tehnologia Materialelor

  1. DETERMINAREA DURITĂŢII PRIN METODA BRINELL 1.1. Introducere Metoda Brinell de determinare a durităţii se aplică fontelor şi oţelurilor necălite, metalelor şi aliajelor neferoase. Penetratorul folosit pentru determinări este o bilă din oţel călit. Metoda constă în apăsarea bilei, cu diametrul D, asupra piesei de încercat, cu o forţă F, aplicată perpendicular pe suprafaţa piesei şi măsurarea diametrului d, al urmei lăsate de bilă după îndepărtarea forţei. Schema încercării prin metoda...

 • Sudarea Electrica prin Topire Sub Baie de Zgura

  TEHNOLOGIA SUDĂRII IN BAIE DE ZGURĂ Sudarea în baie de zgură reprezintă un procedeu de sudare prin topire, la care căldura se obţine prin rezistenţă, la trecerea curentului electric printr-o baie de flux topit, care acoperă metalul depus. Se aplică la piese cu grosimi de minimum 30mm valoarea limită superioară fiind practic de ordinul metrilor. Este singurul procedeu de sudare prin topire fară arc electric. Pentru formarea cusăturii, baia de metal topit este susţinuta în parţile laterale de...

 • Particularitati Specifice Procesului de Prelucrare prin Deformare Plastica a Tablelor Metalice

  Deformarea plastică a tablelor metalice diferă de procesele de deformare a altor corpuri metalice (laminarea, extruyiunea, tragerea) prin faptul că în cazul tablelor metalice pot opera diferite moduri de deformare pe aceleaşi sau pe diferite arii ale tablei, moduri care sunt determinate de interacţiunea dintre semifabricatul din tablă şi forma sculei de deformare. Principalii factori de influenţă ai proceselor de deformare plastică a tablelor metalice sunt următorii: - condiţiile de...

 • Vopsire - Tratamente Termice

  CAIETUL DE SARCINI AL PRODUSULUI 1.1 Intoducere Cunoasterea produsului ce face obiectul proiectului de diploma prin cunosterea rolului sau functional si a conditiilor tehnice impuse are o deosebita importanta la determinarea tehnologiei de fabricatie si asamblare. Din punct de vedere constructiv si functional, cunoasterea produsului este un factor deosebit de important in stabilirea tehnologiei de fabricatie a acestuia. Complexitatea constructiva a ansamblului va avea influente directe...

 • Proiectarea unei Sectii de Turnare a Pieselor

  1. Tema proiectului Organizarea unei secţii de turnare pieselor (din oţel) pentru industria constructoare de masini. Cantitatea de produse prelucrate anual este de 30000 buc, eşalonată după cum urmează: Tabel nr.1 Producţia unei secţii de turnare a pieselor din oţel Denumire produse Cantitate (buc) Cantitate unitara (t/buc) Greutate totala A 5000 1.5 7500 B 15000 0.2 3000 C 10000 0.3 3000 Regimul de lucru al atelierului de turnătorie este cu săptămâna neîntreruptă de lucru, în 3...

 • Termotehnica

  I1)Parametrii de stare. I16)teorema lui Carnot. II1)Vapori. II9)Controlul arderii. III4)Izolatia termica. III13)Cogenerarea PI: (1)(I 1) Parametrii de stare- prop fizice instantanee care caract atat sistemul cat si interactiunea acestuia cu mediul.Po fi: -intensivi (p,T)=nu depind de masa sistemului; -extensivi(V)=depind de masa sistemului. Un parametru extensiv raprtat la masa este si devine parametru specific. a)Volumul V[m3]; -volumul specific; ; -valoarea molara unde n=nr de...

 • Structuri in Afara de Echilibru. Calirea Otelurilor Carbon

  SCOPUL LUCRĂRII Scopul lucrării este cunoaşterea structurilor şi caracteristicilor aferente care rezultă prin răcirea austenitei cu diferite viteze de răcire şi stabilirea parametrilor tehnologici pentru călirea continuă a oţelurilor carbon. 2. PRINCIPII TEORETICE ALE TRANSFORMĂRII MARTENSITICE Procesele care au loc la răcirea austenitei prezintă o importanţă teoretică şi practică deosebită deoarece mecanismul şi cinetica influenţează natura , forma, mărimea şi distribuţia fazelor în...

 • Mecanismul de Formare al Crapaturilor la Cald

  1.1. Domeniul de formare al crapaturilor la cald. Crapaturile reprezinta un defect frecvent intalnit la piesele turnate, ele au o pondere mai ridicata fata de multitudinea de defecte de turnare, de aceea in literatura de specialitate se acorda o atentie deosebita formarii crapaturilor la cald. Crapaturile la cald sunt ruperi partiale sau totale in sectiunea peretilor piesei turnate, determinate de tensiunile de intindere care au valori egale sau mai mari decat rezistenta la rupere prin...

 • Obtinerea Pieselor Turnate din Otel Fara Defecte de Suprafata Cauzate de Interactiunea Metal-Forma

  Principalele defecte de suprafaţă, cauzate de interactiunea dintre oţel şi forma (miez), sunt urmatoarele: excrescenţele metalice, rugozitatea, aderenţele, suflurile exogene, incluziunile nemetalice, compoziţia şi structura metalografică necorespunzatoare a suprafeţei pereţilor piesei turnate. Defectele de suprafaţă constituie sursa principală a abaterilor dimensionale şi de masă a pieselor turnate. Importanţa cunoaşterii tendintei de formare a acestor defacte se explică prin aceea că ele...

 • Obtinerea Otelurilor in Convertizoare cu Oxigen

  3.1. CONVERTIZOARE CU OXIGEN – EVOLUaII tI PERSPECTIVE Principiul elaborarii otelului în convertizor folosind oxigenul în locul aerului atmosferic a fost brevetat pentru prima oara de Bessemer în anul 1856 (patent U.K. 2207 / 5.10.1858), idee originala, dar imposibil de pus în practica la acea data, datorita faptului ca nu era implementata tehnologia de obtinere comerciala a oxigenului gazos, fapt devenit viabil dupa anul 1930, când, prin procedeul Linde- Frankel, oxigenul gazos a fost...

 • Eliminarea Metalelor Grele din Topitura

  Scopul acestui studio este , in principal, de a evalua performanta recircularii continuie a celulelor la un nivel scazut al densitatii de current si al pH-ului(pH de la care avem efluenti disponibili) la inlaturarea metalelor grele din topitura reziduala de cupru prin reducerea catodica. In timpul electrolizei la pH-uri diferite , % de metale grele eliminate , consumul de energie si rata constantelor reactiilor heterogene studiate la un flux dat si densitatea de curent al efluentului...

Pagina 6 din 20